top of page
77a2bbfe-e9de-40c5-b9f6-ef2948f0be40.jpg

Nibiru / Tarık

Hz.Nuh'a gemisini yaptırtan ve Büyük Tufan'a sebep olan Nibiru Gezegeni bütün peygamberler tarafından biliniyordu. Zira Allah, bütün peygamberleri bu özel gezegen hakkında uyarmıştı. Kur'an'da bir Sureye adını veren Nibiru / Tarık Gezegeni 3600 yıllık orbital döngüsü ile birlikte Dünya'ya en yakın konumuna ilerliyor.

Gerçek ve anlaşılır bilgilere erişmek için Telegram ana grubuma bakın..

İkinci Nuh'un Gemisi Projesi

Anlayamadığım bir şekilde son 2 yılımı Ahir Zaman ve Nibiru ile ilgili konuları araştırmaya verdim. Bu konuda ve insanların kurtuluşuna vesile olabilecek çalışmalar alanında pek çok şey yaptım. Dünyada bunları benden başka yapabilen de olmadı. Aslında bütün çalışmalarım "İkinci Nuh'un Gemisi Projesi" üzerine oldu. Tabi ki bu zamanda gemi yapmak imkansız. Ancak insanlara bilgi verip uyandırarak, insanların hazırlanmaları için öğütler vererek, bir takım hazırlık yapıları oluşturarak, afetlere ve felaketlere karşı dünyanın bir çok yerindeki en güvenli alanları belirleyerek, araştırmalar ve analizler yaparak, olası kaotik ve küresel afetler için özel kamp alanları belirleyerek, bunların üstüne bir de pek çok doküman ve kitap hazırlayarak bütün insanlığa karşı vazifemi yerine getirdim. Kıymetini bilenler bildi, bilmeyenler de geminin dışında kaldı. Şu zamanda çok bilmiş ama hiçbir şey bilmeyen ahmak insanlardan geçilmiyor. Onları ikna etmekle değil, gerçekten inanmış olanlarla yola çıkacağız. Tıpkı Nuh atamızın da yaptığı gibi. Ona da kavmi deli olduğunu söylüyordu ve hatta onun gündüz yaptığı işleri gece bozuyorlardı. Ona da rağmen Allah Nuh atamıza yardım etti ve onu kötü, ahlaksız, yobaz, cahil, ahmak yığınlardan kurtardı. Nibiru'nun gelişiyle birlikte hiç kuşkusuz büyük bir yıkım meydana gelecek. Bu yıkımdan en iyi ihtimalle 100 milyon, kötümser tahminle 3-5 milyon insan kurtulabilecek. Onca çalışmayı boşuna yapmadım. İsteyen istediğine inansın. İkinci Nuh olduğumu iddia etmiyorum ancak Nuh'un ve Oğuz Kağan'ın torunlarından birisiyim. Doğruları anlattığım için elbette ki beni öteleyecekler ve kötüleyecekler. Başka türlü olsaydı yaptıklarımın doğruluğundan şüphe ederdim. Küreselciler 30 yıldır beni engellemeye çalışıyorlar. 40 ülkeden milyonlarca insan beni anladı ama kendi milletim beni ve değerlerimi anlayamadı. Bu da onlara ayıp olarak yeter. 

Başlıklarla Nibiru

Farklı Kültürlerde

Astronomi, Astrofizik, Kozmoloji bilim alanlarıyla ilgili her bir alanda 300+ yabancı kitap okudum. 20 kadar Astronomi dergisini de ara ara takip ediyorum. Bu alandaki birçok websiteyi ve grubu takip ediyorum. "Turkish Space Observers", "Doğal Afet ve Felaket Araştırmaları Grubu", "Doğal Güvenlik Analizleri ve Araştırmaları Grubu" ve "Watch Tower of Turks" isimli birkaç yapıyı kurdum. Meraklısı olan ve bu alanda araştırma yapmak isteyenler bu gruplarda yer alabilirler. Nibiru alanında bu kadar çok dilde ve bu kadar çok alanda araştırmalar yapan, bulgularını yorumlayan, açıklanabilir bilgiler oluşturan bir tek ben varım. Dolayısıyla da bu alanda uzman olan kişi benim. Doğru düzgün bir şey bilmeyen kişiler bugün meydana çıkıp gelişigüzel yayınlar yapma cesareti gösteriyorlarsa onlara cevap verebilecek ciddi bir araştırmacının var olduğunu da bilmeleri gerekiyor.

Bu alanda en fazla araştırma yapan ve fazla bilgiye sahip olan da benim. Mütevazı olmayacağım, mütevazı oldukça hadsizlik edenler çoğalıyor. Bizim niyetimiz halistir ve Müslüman Türk olarak konuya bakıyorum. Yapılan açıklamaların hepsini inceliyorum ve kendi inancıma göre yorumlar getiriyorum. İnancıma, kültürüme, zihniyetime, değerlerime göre en mantıklı ve en geçerli açıklamaları yapıyorum. "Böyle anlatılmış" diye her şeyi alıp benimsemiyorum. Anlatımlarımda başkalarının anlattıkları şeyler de illa ki var ama bunları göstermem demek inandığım ve benimsediğim anlamına gelmiyor.


1. Bu zamana kadar gelmiş medeniyetlerin anlattıkları
2. Çeşitli dünya kültürlerine bu gezegenin varlığının yansımaları
3. Dinler ve inançlar tarihinde gezegen hakkında anlatılanlar
4. Astronomi gözlemlerinde ortaya çıkartılanlar
5. Özel araştırma gruplarında (CMF Takipçileri, Zeta Talk Grubu, Turkish Space Observers Grubu) yapılan açıklamalar

Nibiru farklı kültür tabakalarında ve din / inanç modellerinde hemen hemen aynı şekillerde tasvir edilen "çok özel bir gezegen / kuyruklu yıldız" olarak anlatılan bir yapıdır. Buna sadece gezegen ya da kuyruklu yıldız denilemez. Farklı kültür ve din / inanç tabakalarında farklı isimlerle anılmaktadır. Bunlardan bazılarını topladım. Bazı isimlerin Türkçelerini yazdım, bazılarını da kendi kültür tabakasında bilindiği adıyla yazdım.

 

NİBİRU / PLANET X / HERCOLUBUS / QOATZALCOATL / İKİNCİ GÜNEŞ / MAYA YARASA İLAHI / KIZIL-MAVİ KACHINA / TARIK / PLANET 9 / PLANET 10 / PLANET 11 / PLANET 12 / PLANET-7X / MARDUK / YAKUP YILDIZI / İSA YILDIZI / KANLI AY / NEMESIS KIZILI / KUYRUKLU YILDIZ GEZEGENİ / KIZIL GEZEGEN / CHUPÃO GEZEGENİ / EJDERHA GEZEGENİ / BARNARD'IN YILDIZI / BAAL YILDIZI / WORMWOOD / HUBARKKO / (N)EFİLLİM (ANUNNAKİ) CİNLERİNİN EVİ / TYCHE YILDIZI / ELENIN YILDIZI / PLANET SIJIL / SAQAR / DRAGÃO VERMELHO / ANKA / GEÇİŞ GEZEGENİ / SAQUASOHAH / KIZIL EJDER / GÖKYÜZÜ YILANI / YIKICI / PHAETON / NEMESİS / KORKUNÇ YILDIZ / ÖLÜM YILDIZI / PELİN 

Neler oluyor?

Nuh Tufanı öncesi Nibiru'nun gelişi ile birlikte yayılan elektromanyetik dalgalar hem Güneş'i ve hem de Dünya'yı ısıtmıştır. Güneş patlamaları da artmıştır. Güneş'in Dünya'ya olan elektromanyetik etkileri de artmıştır. Hal böyle olunca Dünya'nın çekirdeği, Magma tabakası, Manto tabakası ve doğal olarak deniz suları ile karalar ısınmıştır. Şimdi bir tutturmuşlar "Küresel iklim silahı ile insanları perişan ediyor" diye.. Bunun gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. Nuh Tufanı öncesinde de yerkürenin ısınması ve sonrasında aşırı sıcaklar, kuraklık, kıtlık meydana gelmesi söz konusudur. Allah'ın hususi kulları sıkıntı çekseler de korunmuşlardır. Ama diğerleri türlü sağlık sorunları, delirmeler, ani ölümler yaşamıştır. Bugün de olan budur. Hala siz Küreselci masallarına inanıyorsanız ve Nibiru'yu görmezden geliyorsanız devam edin. Ancak gaflet, cehalet ve ahmaklık içerisinde tükenişiniz ve yok oluşunuz sonraki nesiller için bir kıssa olacaktır. Şu Dünya'da hiçbir doğru ve düzgün uğraş yapmadan ve Küreselcileri ilahlaştırarak ömrünüzü tükettiğiniz için Hesap Günü layığınca değer göreceksiniz. Nibiru tepenizde belirse de Küreselciler sizi aldatmaya, kullanmaya, yoldan çıkartmaya, gerçekleri göstermemeye devam edeceklerdir. Siz bu cevher gerçekten var. Küreselcilerin ekmeğini yağ ve bal sürüyorsunuz..

 

---

Bunun üzerine biz de ona şöyle emrettik: “Gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Nihayet buyruğumuz gelip de sular kaynamaya başlayınca, her hayvan cinsinden birer çift ile birlikte, boğulacağına dair hakkında karar verilmiş olanlar dışında aileni gemiye al. O zalimlerin kurtulması için benden bir dilekte de bulunma. Çünkü onlar boğulmaya mahkumdur.”

 

Müminun Suresi, 27 / Kur'an-ı Kerim Azim'üş Şan

Tarih Boyunca

Tarih boyunca Nibiru defalarca Dünya ile buluştu ve yıkıcı etkiler yaptı. Eski medeniyetlerin ve din kitaplarının yazdıklarını okuyarak bunları anlarsınız. Günümüze nasıl etkileri olacak konusuna gelirsek:

"Melheme-i Kübra (3. Dünya Savaşı) taşlarla ve sopalarla olacak" Hadisine bakarsak insanlığın elindeki bilimin ve teknolojinin tamamen sıfırlanacağını anlarız. Hatta kendilerine çok güvenen Küreselciler de ellerindekilerle birlikte yok olacaklar. Elektrik ve elektronik sistemler yanacak, modern silahlar kalmayacak, insanlık ilkel zamanlarına geri dönecek. Aynı bilimi ve teknolojiyi üretebilecek insan ve bilgi birikimi de kalmayacak. Ahir Zamanın başlangıç zamanlarında elimizdeki her şeyin gitmesi bekleniyor. İnsanlar önceleri büyük bir nüfusu kıyımı ve kalanlar şaşkınlık dönemi yaşayacaklar, sonraları ise ardı sıra meydana gelecek Ahir Zaman olaylarıyla boğuşmak zorunda kalacaklar.

"Güneş batıdan doğacak" Hadisine bakarsak ne Carlos Munoz Ferrada'nın ve ne de Zeta Topluluğu'nun öngörülerinin tam anlamıyla doğru olmadıklarını anlarız. Zira Güneş'in batıdan doğması için kutupların tamamen yer değiştirmesi gerekir. Munoz'un ve Zeta'nın anlattığı üzere kıta tektonik plakalarının yer değiştirmesi Güneş'in batıdan doğmasını gerçekleştiremez. Benim ortaya koyduğum teori İslami anlatımlara da uygundur ve çok daha isabetli yaklaşımlara sahiptir.

Günümüzde çeşitli bilimsel ölçümlere bakarsanız:

1. Manyetosferin dağıldığını ve zaman zaman yırtıklar oluşup Dünya'ya Güneş'ten ve Nibiru'dan elektromanyetik deşarjlar olduğunu anlarsınız.

2. Güneş patlamalarının nedeninin Nibiru'ya ait elektromanyetik basınçlar olduğunu anlarsınız.

3. Geçen hafta Nibiru'nun kuyruklarından birisinin Jüpiter'e tamas ettiğini ve biraz tahribata yol açtığını haberlerde de görmüşsünüz.

4. Schumann Rezonansı 7,83'ten 87'leri geçer duruma geldi. Bu da bize Dünya'nın dengesini bozan büyük bir gezegen etkeni olduğunu göstermektedir.

5. Dünya'nın çekirdeğinin ve magma tabakasının ısınması, ardı sıra volkanların patlaması, çeşitli şehirlerde bile magmanın yüzeye çıkması bize gezegen etkileşimlerini işaret etmektedir.

Nibiru'nun orbital döngü zamanları meydana gelenler:

Günümüz: Yecüc ve Mecüc'ün serbest kalması, şeytani boyut kapıları açılması, mucizevi olaylar
3600 yıl önce: Zülkarneyn Oğuz Kağan ve Hz.İbrahim devirleri, Dünya'da devasa kuraklık ve kıtlık olması, Yecüc ve Mecüc'ün mağaraya hapsedilmesi
7200 yıl önce: Hz.Musa ve Kızıldeniz'in ikiye yarılması
10800 yıl önce: Türk Devleti merkezinin Asya'dan Avrupa'ya kaydırılması
14400 yıl önce: Buzul çağı, İskit Denizi'nin oluşması, insan teleflerinin meydana gelmesi ve Ege Denizi'nin yer değiştirmesi
56000 yıl önce: Er-Kut Kağan zamanında Mu Kıtası'nın meydana çıkışı
70,000 yıl önce: Nuh Tufanı

Dünya'ya Etkileri

3600 yıllık orbital hareketi sırasında Güneş Sistemimize girmesiyle birlikte Dünya'ya yaklaşık 150 yıl içerisinde 20'den fazla noktada yaklaşıyor. İki gezegenin yörüngesel hareketleri esnasında bu yakınlaşmalar oluşuyor. Ancak bu yakınlaşmalardan en az 1 tanesi en üst seviyede oluyor. Nibiru'nun 3 kuyruğu 25 milyon km uzunluğundadır. Güneş etrafında ve kendi etrafında dönüşü esnasında kuyruklu savruluyor. Bu sırada kuyruklar çeşitli yerlere doğru kısa bir süre için hizalanıyorlar. Bu savrulma ve hizalanma ile birlikte kuyruklardan Güneş'e ve gezegenlere doğru üzerlerinde yağ bulunan Meteorlar ve Ateş Topları (fireball) savruluyor. Nibiru ile Dünya en yakın noktaya ulaştıkları zaman ise Nibiru'nun kuyrukları Dünya'ya değdi değecek oluyor. Nibiru'dan Dünya'ya demiroksit yığılması, elektromanyetik fırtınaların ulaşması, aşırı sıcak veya soğuk dalgaların gelmesi, Dünya'nın Manyetosferi'nin dağılması ve İyonosfer'inin aşırı elektrik yüklenmesi, Dünya'ya radyasyon yükünün binmesi gibi türlü olaylar meydana geliyor. Nibiru Ay kadar büyük görülüyor. 3 gün Dünya ile Güneş arasında kalıyor ve Dünya karanlığa gömülüyor. 40 gün boyunca da demiroksit tabakası atmosferden kalkmıyor. Zamanın yavaş işlemesi, Dünya'nın dönüşünün yavaşlaması ve durması, manyetik kutupların tamamen yer değiştirmesi, Manyetosfer yırtıklarından elektromanyetik deşarjların yere ulaşması, insanların psikolojik ve ruhsal değişimlerinin ortaya çıkması gibi durumlar görülmektedir.

Yaklaşırken yapacağı bazı etkiler:

1. Elektromanyetik deşarjlar ve radyasyon yüklemeleri

2. Meteorları, Asteroitleri, Ateş Toplarını, Yanan Yağ Zerrelerini gönderme

3. Atmosferik fenomenler ve şaşırtıcı olaylar olması

4. Zaman-nesne bütünselliğinin kırılması ve cinlerin, şeytanların görülür hale geçmesi (Dünyanın farklı yerlerinde cinleri ve şeytanları resimleyen ve videoya çeken insanlar var)

5. Doğal afetlerin misli misli artışı (1 yıl öncesine göre 3 kat arttı)

6. Psikolojik ve ruhsal hastalıkların artması, insanların anormal düşüncelere meğli

7. Ley Hatlarından enerji kanallarının ve boyut kapılarının açılması

8. Namlı kötü cinlerin ve şeytanların Dünya'ya ve şehirlere dolması (bir Hadiste bu konu anlatılmış)

9. Hz.Süleyman zamanında yapılan tılsımların ardı sıra açılması

10. Ölüm hızının artışı ve doğum hızının azalması

11. İnsanların birçoğunun sersemleşmesi, lider ve rehber nitelikli insanların azalması

12. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk havaların olması, gece-gündüz sıcaklık farklarının artması

13. Hayvanların sürüler halinde ölmeleri

En yakın noktada iken yapacağı bazı etkiler:

1. En az 3 gün tam karanlık ve 40 gün kızıl gökyüzü

2. Şili-İtalya-Endonezya üçgeni arasındaki yerlerin yok olması, bu üçgen içindeki major 30 volkanın patlaması (1-2 tanesi haricinde şu anda aktif)

3. Kutup ve dağ buzullarının çok hızlı erimesi ve karaları su basması

4. Kuzey Amerika kıtasının, Karadeniz'in, Avrupa'nın ve Afrika'nın çoğunun hallaç pamuğu gibi atılması

5. Vücudunda negatif elektrik olanların elektromanyetik yıldırımlara çarpılması

6. Güvenli alanlara gitmeyen kişilerin büyük belalarla yüzleşmesi

7. Manyetosfer'in, Heliosfer'in ve İyonosfer'in dağılması ve canlıların uzaydan gelecek her etkiye ve felakete açık hale gelmeleri

8. Dünya'nın tamamen takla atması, kutupların yer değiştirmesi, Manyetosfer'in 2-3 ay içerisinde yeniden oluşmaya ve Dünya'nın yörüngesel hareketine devam etmeye başlaması

9. Dünya insanlarının ve hayvanlarının en az 3/4'ünün telef olması

10. Mevsimlerin, toprak yapısının, bitki örtüsünün değişmesi

11. Yıllar sürecek kuraklık, kıtlık ve yokluk sürecinin oluşması

Takvimleme:

Bu konuda bir şeyler söylemek biraz müneccimlik olur. Farklı kesimlerden insanların farklı görüşleri bulunuyor. Benim de yaptığım bazı hesaplamalar sonrasında ortaya koyduğum takvim bulunuyor.

2022 Nisan-Mayıs: Nibiru'nun etkilerinin iyice artmaya başlaması
2022 Temmuz-Ağustos: Nibiru'nun ağırlığının had safhalara ulaşması

2022 Aralık: Yeni bir çağa geçişe hazırlanma

 

Küreselcilerin "Büyük Sıfırlama" adına söyledikleri 1 Ocak 2023 tarihi de aslında benim yaptığım takvime uyuyor. Nibiru'nun gelişiyle birlikte daha büyük bir sıfırlama mı olabilir? Farklı yerler farklı tarihler veriyorlar. Yahudiler geçen Aralık ayında bekliyorlardı. Hristiyanlar her an bekliyorlar. Ben bu kış çok ciddi gelişmeler bekliyorum. Allah'tan hayırlısını dilemek lazım. Ancak öyle yıllar yıllar yok. Bazıları 2030 gibi tarihten bahsediyor. Öyle bir şey yok. Nibiru'nun gölgesi zaten ara ara Dünya'ya düşüyor. Uzaydaki bazı bulutsu yapıların büyüteç vazifesi görmesinden kaynaklanıyor. 

Fiziksel Özellikleri

Carlos Munoz Ferrada'nın, Zeta Topluluğu'nun ve Turkish Space Observers'ın bu alanda yapılmış bir sürü araştırması bulunuyor. Zeta Topluluğu içinde UFO ve Reptilyan inananları olduğu için bu grubun anlattıklarını izlemeyi bıraktım. 7 dilde 6000 sayfadan fazla notum, 4000 sayfa yazı çalışmam, 1 tb'in üzerinde görsel dokümanım ve edindiğim yüzlerce kitap bulunuyor. NASA, ESA, ISS, RosCosmos, Zeta, Munoz, Sitchin veya başkaları şahsımın yaptığı araştırmaların hiçbirisine yön vermedi. Açıkçası onların anlattıklarından hiçbir şey öğrenemedim. Araştırma yaptıkça ve üzerine düşündükçe konuları ardı sıra çözmeye başladım. Zeta'nın bulduğu Nibiru resimlerini, Munoz'un yaptığı hesaplamaları, Sitchin'in hangi tabletlere baktığını, uzay gözlem merkezlerinin çektiği resimleri ve videoları takip ettim. Ancak bilgi edinme ve açıklama konularında kendi gayretlerim etkili oldu. Hele ki edindiğim bilgileri açıklanabilir bilgiler haline getirmek oldukça zorlu bir süreçti. Çünkü bu konuyu kim eline aldıysa yarım yalamak bir şeyler anlatmış ve muğlak ifadeler kullanmış.

Nibiru'nun İslam'daki karşılığı "Tarık"tır. Bu bir "Gezegen Kompleksi"dir. Tam tabiri ile bir "Kuasar" yapısıdır. İçinde Kara Delik barındırır. Merkezi gezegeni "Nemesis Kızılı" ya da "Nemesis" olarak anılır. Bu merkezi gezegenin boyutu Dünya'nın 10 katından büyüktür. Gezegen Kompleksi içinde 150'den fazla Gezegen ve Ay yapısı bulunmaktadır. Bu yapılar merkezi gezegenin iki yanından çift sarmal şekilde uzanırlar. Uzaktan bakıldığı zaman "kuş" ya da "uçak" görünümü bu yapılar oluşturur. Gezegen Kompleksi'nin toplam kütlesi Dünya'nın kütlesinin 80, Güneş'in kütlesinin 8 katıdır. 2 büyük (major) uydusunun / Ay'ının büyüklüğü Dünya'nın büyüklüğünün 2 katı kadardır. 3 adet kuyruğu bulunmaktadır ve her biri 25 milyon km uzunluğundadır. Dünya yakınından geçen başka kuyruklu yıldızların kuyruklarının 200 milyon km'den fazla olduğunu da öğrendim. Nibiru Dünya'ya 25-30 milyon km kadar yaklaşacaktır. Gezegenler arası kütle çekimi ve elektromanyetik çekim gücü açısından son derece tehlikelidir. Zira Nibiru'nun kuyruklarının Dünya'ya değeceklerini ya da değdi değecek kadar yaklaşacaklarını ifade etmektedir. Carlos Munoz bu 3 kuyruğun Şili'ye, İtalya'ya ve Endonezya'ya değeceğini söylemiştir.

Kur'an'da Tarık Suresi'nde şöyle yazmaktadır:

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Göğe ve târıka andolsun.

2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?

3.O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.

4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.

5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

6.. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.

7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

8. Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!

10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.

11. Yağmurlu göğe andolsun,

12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.

13. Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.

14. O, boş bir söz değildir.

15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,

16. Ben de bir tuzak kurarım.

17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!

Carlos Munoz "Nibiru geldiği zaman Astronomi biliminde bilinen birçok şey altüst olacaktır. O, sıradışı bir kuyruklu yıldızdır" demiştir. Tarık Suresi'nde Allah ta "sen onu ne bileceksin?" diyor. Demek ki bu yıldız yıkım ve yeni bir çağ getiren sıradışı bir yapıdır. Ayrıca Tarık Suresi'nde "insan neden yaratıldığına baksın" deniliyor ki bugün Küreselcilerin insan fıtratını değiştirmek ve Tanrı Geni'ni insandan çıkartmak için yaptıklarına bakarsanız ayetin ne kadar manidar olduğunu anlarsınız. Tarık Suresi'nin son ayetlerinde de yine kafirlerin ve münafıkların birliği olan Küreselciler'in ve İllüminati'nin yaptıklarına karşı Allah'ın hükmünü ortaya koyuyor. Zira şeytanın uşakları insanoğluna tuzak kuruyor. Amma Allah ta Tarık'ı gönderip onların düzenini yıkarak gücünü göstereceğini ifade ediyor. Tabi kendisini iyi zanneden ama Küreselcilere hizmet edenler de Allah'ın gazabına yaklaşıyorlar.

Bize düşen nedir?

1. Kendimizi düzeltmemiz, imanımıza ve ahlakımıza sahip çıkmamız.

2. Aklımızla ve öğrendiğimiz doğru ilimlerle amel etmemiz.

3. Safımızı doğru insanlarla birlikte tutmamız ve istikametimizi düzeltmemiz.

4. Gerçek anlamda hakkaniyetli ve bilge rehberleri ve liderleri benimsememiz.

5. Meydana gelebilecek afetlere ve felaketlere karşı tedbirler almamız ve hazırlıklar yapmamız.

6. Birlik, dayanışma ve yardımlaşma ile zor zamanları atlatmaya çalışmamız.

7. Meydana gelebilecek her olayın içine dalmamamız, fitnelere kanmamamız.

8. Deccal'ın uşaklarının aldatıcılıklarına karşı sağlam duruşlu olmamız.

Daha fazla bilgi:

Nibiru hakkında daha fazla bilgi için yukarıda Telegram Grubumdaki gönderi altında yorumlarda paylaştığım yazılara ve görsellere bakabilirsiniz. Nibiru Kitabı 9. Bölüm E-Kitabı'nı okuyabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz Telegram Gruplarımızdaki yayınlara bakabilirsiniz. Kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Blog sayfasındaki yazılara bakabilirsiniz.

Günümüzün Risk Faktörleri

Biz harita çalışmalarına başlamadan önce her şeyi Nibiru'nun gelişine göre şekillendirmeyi düşünmüştük. Ancak zamanla aslında bu çalışmaların birçok yaşamsal risk konusuna dair de bir çözüm olabileceğini anladık. Zira küresel çetenin yapmaya çalıştıkları artık en üst seviyelere vardı. Aklı başında insanların dağlarda veya insanlardan uzakta yaşayarak daha güvende olabilecekleri zamanlar geldi. Nibiru hala Dünyaya doğru yaklaşıyor. Bizim bu konuda inancımız sürüyor. Bununla birlikte diğer güncel yaşam riskleri de artıyor. Kırsala geçmeyi düşündüğünüzde daha geniş bir açıdan dünyaya bakmanızda fayda vardır. Bu anlattıklarımız illa olacak veya olmayacak diyemeyiz. Bizim yaptığımız stratejik analizdir. Aklı başında bütün devletler ve analistler bu tür analizleri yaparak gerekli tedbirleri planlamaktadırlar. Biz bu tür çalışmalara "öngörü" ve İslamiyet ise "feraset" demektedir.

Nibiru’dan korunabilmek için olası alametleri ve yıkıcı etkileri birer “kriter” olarak ele alarak haritalar üzerinde çalışmak ve Güvenli Alanlar bulmak gereklidir. Her bir kritere göre belirlenmiş tehlikelere karşı uyanık olmak üzere de ön hazırlıklar yapılması şarttır.

1. Ölümcül Kriterler: Parçalanmış Manyetosfer, EMP/EMF Yayılımı, Ateş Topları, Meteor Yağmuru, Asit Yağmuru, Depremler, Aç Kalmış Hayvanlar, Bitki Örtüsünün Yok Olması, Yangınlar, Doğalgaz Patlamaları, Volkanların Aktif Olması, Nükleer Tesis Patlaması, Maden Arıtma Tesisi Patlaması, Yüksek Manyetik Çekim Gücü Alanları, Dağ Kaymaları / Yıkılmaları, Devasa Fırtınalar, Tsunamiler, Kutup ve Dağ Buzulu Erimesi Sonrası Su Yükselmesi, Atmosfer Yangınları, İklim Koşullarının Kalıcı Olarak Değişmesi, Manyetik Kutupların Yer Değiştirmesi, Kıta Tektonik Plakalarının Yer Değiştirmesi..

 

2. Çok Önemli Kriterler: Kıtlık, Susuzluk ve Kuraklık, Aşırı Sıcaklar, Aşırı Soğuklar, Psikolojik ve Nörolojik Sorunlar, Toz Bulutları, Çok Uzun Süren Karanlık, Tarım ve Hayvancılık Yapamama, Araçların Arızalanmasına Bağlı Kazalar ve Patlamalar, Şehirlerde Doğalgaz Hatlarının Patlaması, Göllerin ve Irmakların Asitten Zehirlenmesi, Nükleer Serpinti Oluşması, Kötü Yaşam Şartları, Salgınların Oluşması, İsyanların ve Yağmalamaların Meydana Gelmesi..

 

3. Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler: Şehirlerin Tehlikeli Yerler Haline Dönüşmesi, İç Savaşlar Çıkması, Devlet Yapılarının Çökmesi, Kötü Liderlerin İnsanları Sürüklemesi, Sıklıkla Meydana Çıkan Toz Bulutları ve Fırtınaları, Gökyüzü Fenomenleri, Cinlerin Oyunları ve Hileleri..

 

4. Doğaüstü Kriterler: Deccal’ın Hz.Süleyman zamanında zincirlenmiş cinleri ve şeytanları serbest bırakmasıyla birlikte cinlerin ve şeytanların boyutlarına kapılar açılmıştır. İlerleyen zamanlarda bu cinler ve şeytanlar yeryüzüne inerek şehirlere dolacaklardır. Koruyucu melekler şehir dışlarına çıkacaklardır. Kötü cinler ve şeytanlar insanları kışkırtmak ve birbirine düşürmek için çaba göstereceklerdir. Eşyaların kaybolması, bir anda siluetler belirmesi ve kaybolması, sahte UFO saldırıları, tuhaf yaratıkların belirmesi, insanlardan hiç beklenmeyen davranışların olması gibi birçok şey görülebilir.

Nibiru ve Çalışmalarım

3 yılda 2 tb'e yakın görsel ve yazılı veri toparladım. Birçok şeyi açıklanabilir hale getirdim. 7 dilde 40'tan fazla ülkenin kaynaklarını taradım. 6000 sayfadan fazla not tuttum. Haliyle bu konuda dünyada en fazla bilgiye sahip insanların da başında yer aldım. Nibiru'nun Dünya ile teması / kavuşması ile ilgili bir bilimsel teori ürettim. Nibiru'ya ve onun 13 uydusuna Türklere özgü bir isim verdim. Bu benim ilgi alanlarımdan sadece birisiydi. Tabi ki bu konuda yalan yanlış ve popülizm üretme adına bir sürü şey söyleyen var. Tabi ki reptilyancılık, Anunnakicilik, uzaylı inancı gibi tamamen sapıtmış insanların da bağlamları bulunuyor. Biz İslami ve Türk Töresine uygun açıklamalar yapmaya çalıştık. Beşeri ve dini 15 kadar ana bilim / ilim dalıyla tamamen akla, mantığa, bilime / ilme uygun anlatımlar yaptık. Tabi ki önyargı ve ahmaklıkla pekçokları bizi dinleme gereği bile duymadı. Süper ego, umursamazlık ve yıldızı parlatılmış tiplerin saçma anlatımlarına bel bağlamak onların sonunu getirecek, haberleri yok. 

Manyetik alan çevresi 7 milyar km olan Nibiru Galaktik Kompleksinin 13 adet uydusu bulunmaktadır ve her biri 25 milyon km uzunluğunda 3 adet kuyruğu bulunuyor. Nibiru'nun şu anda Venüs yörüngesi içinde olduğu biliniyor. Aynı zamanda Dünya yörüngesinde.. Yani giderek Dünya ile kesişme noktasına ilerliyor. Nibiru ana gezegeninin hemen arkasında kendi iç enerji dengesini sağlayan sönmüş cüce kahverengi yıldır yani Kara Delik bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Nibiru Sistemi aynı zamanda bir Kuasar'dır yani yeni gök cisimleri meydana getiren bir yapıdır. Nibiru içerisinde 2 adet uydu çıkışı daha evvel gözlemlenmişti.

 

3657 yıllık Nibiru yörüngesel hareketi 3 kısımda incelenir:

 

1. Nemesis Yıldız (Güneş Sisteminin İkizi) Sistemi etrafındaki döngüsü: 1000 yıl kadar sürer. Nemesis, Cüce Kahverengi Yıldızdır ve ikiz yıldız sisteminin Güneşidir. Nibiru bu iki Güneş / Yıldız Sistemi arasında döner. Fiziksel olarak iki Güneş Sisteminin birbiri etrafında dönerek Samanyolu Galaksisi'nde hareket etmesi bunların merkezdeki kara deliğe ilerleyişini geciktirir. Zira bu dönme vasıtasıyla oluşan merkezkaç kuvveti ve elektromanyetik etkileşim ikiz yıldız sistemlerini korur. Nibiru'ya aynı zamanda "Nemesis Kızılı" denilir. İslamiyet'te Allah'ın "Biz her şeyi çifter çifter yarattık" demesi de ikiz yıldız sistemi varlığı konusunda bizim görüşlerimizi kuvvetlendirir.

 

2. İkiz Güneş Sistemleri arasında geçen: 1000 yıl kadar sürer. İkiz Güneş sistemlerinin ara bölgesinde geçer ve karanlıktır.

 

3. Güneş Sistemindeki döngüsü: 1600 yıl kadardır. Burada 20-25 kere kadar Dünya'ya yaklaşması söz konusudur. Hz.Ali'nin Küfe Camii'nde yaptığı El Beyan Hutbesinde "her 1000 yılda bir, her 100 yılda bir ve her 30 yılda bir" Nibiru'nun Güneş Sistemimizle ve Dünya ile etkileşimlerinden bahsedilmektedir. 20-25 kere yaklaşmadan 4-5 keresi çok daha yakındır. 1 veya 2 kere de Nibiru Dünya'ya ya çarpar, ya çok yakından geçer veya sürterek geçer.

 

Hz.Ali'nin El Beyan Hutbesi'nde Ay Takvimine göre Ramazan ayında Nibiru'nun ilk gürültüsünün duyulacağından bahsedilir. Tabi öncelikle bazı alametlerin ve işaretlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları şöyle:

 

1. Doğuda ve batıda iki ateşten sütunun (plazma deşarjları) belirmesi

2. Nibiru'nun meydana çıkacağı yıl 2 Ay ve 2 Güneş tutulması olması

3. Yılda 2 defa gerçekleşen "Kabe'nin gölgesinin oluşmaması" yani "Güneş'in Kabe'ye tam dik düşmesi" olayının daha fazla sayıda gerçekleşmesi

4. Kabe'yi böceklerin ve çeşitli hayvanların basması

5. Dünya'da insanların iyice azgınlaşması ve birbirlerine zulmetmesi

6. O yılki Ramazan ayının ilk gününün ve ortasındaki günün Cuma'ya denk gelmesi

Bunların hepsi şu anda tamamlandı. Şimdi biz Nibiru'nun meydana çıkmadan önceki son alameti olan büyük gürültü zamanına hazırlanıyoruz.

Hutbede bize tavsiye edilen şey şudur:

Nibiru'nun yani İslam'daki adıyla Tarık'ın Dünya'ya ilk yaklaşması sırasında büyük bir gürültü duyulacak ve devasa bir ışık meydana çıkacak. 

1. Gürültünün duyulabileceği yılın Ramazan ayında ve 2. Cuma gününde kapılarımızı ve pencerelerimizi kapatacağız. En karanlık odamıza geçeceğiz.

2. Yünlü elbiselerimizi giyeceğiz. Zira yünlü elbiseler EMF dalgalarını engeller.

3. Secde edeceğiz. Zira ayakta kalırsanız EMF dalgaları size çarpınca iç organlarınızı zedeler. Secde ettiğimizde Allah'a yakın olacağız. Bir de secde esnasında gözlerimizi devasa ışıktan koruyacağız.

4. "Sübbûhun Kuddûsün Rabbül Melâiketü Ver Rûh" duasını okuyacağız. Zira içinde "s" harfi çok geçen bir duadır. "S" harfini okuduğunuzda kulak zarınız kapanır.

Çok yüksek ihtimalle Dünya'nın çok yakınından Nibiru'ya ait bir uydu veya Nibiru'nun kuyruklarından birisi geçecek. O esnada da devasa bir ışık ve gürültü oluşacak.

Hutbede "pek çok insanın kör olacağı" ve "pek çok insanın sağır" olacağı da söylenir. Aklını kaçıranlar ve ölenler de olacaktır.

Elimde beşeri ilimler ve dini ilimler alanlarında çok fazla bilgi ve belge var. Nibiru yani Tarık Yıldızı ile ilgili çalışmalarımız ve hazırlıklarımız büyük ölçüde tamam.

1. Dünya'nın % 80'i kadarı sular altında kalacak ve yine buralarda devasa afetler meydana gelecek. Türkiye'nin % 40 kadarı sular altında kalacak.

2. 9 ve üzeri megatronik depremler olacak. Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen megatronik deprem bunların öncüsüydü. 13 şiddetinde oldu ve kozmik enerjinin İyonosfer ile toprak sathındaki birikimleri tespit edildi. Nibiru'dan ve Güneş'ten gelen kozmik enerji bir anda yerde patladı. Hatta 4-5 şehirde patlama meydana geldi ve 20 şehirde büyük yıkım oldu. Bu patlamalar esnasında meteor yağmuru olmuştu, sosyal medya fenomenleri ve komplo teorisyenleri bile bunları gizledi.

3. Dünyadaki volkanların çoğu aktifleşecek. Yellowstone, Campi Frigrei, Vezüv, Erciyes, Hasandağı gibi volkanlar dahi aktifleşti. Akdeniz'de deniz içinde 2 volkan, Karadeniz'de deniz içinde 1 volkan son 3-4 ay içinde tespit edildi. 

4. Avrupa'nın % 95'i, Asya'nın % 70'i, Afrika'nın % 70'i, Okyanusya'nın tamamı, Kuzey Amerika'nın tamamı, Güney Amerika'nın % 80'i tamamen yıkılacak ve yaşanmaz hale gelecek.

5. Küresel seviyede devasa sıcaklıkların olması Nibiru'nun Güneş'e ve Dünya'ya, Güneş'in de Dünya'ya yaptığı elektromanyetik fırtınalardır.

6. Nibiru geçip gittiğinde iyimser tahminle 100 milyon, kötümser tahminle 3-5 milyon insan kalmış olacak. Hz.İsa'nın dünyaya indirilmesi ve İslam Mehdi'si ile birlikte mücadelesinin ardından İslam Sultanı olduğu zamanda ise dünyada 30000 insan kalmış olacak. Yani dünya nüfusu en çok 6-7 sene içerisinde giderek azalacak.

Nibiru'nun Dünya'ya yaklaşması ve geçişi sırasında ülkemizde meydana gelecek en büyük sorunlar:

1. İçilecek su bulunamaması
2. Devlet ve belediye hizmetlerinin durması
3. Kuraklık ve obruklar açılması
4. Toprak kaymaları
5. Dağ yıkılmaları ve heyelanlar
6. Seller
7. Devasa depremler (3 tane büyük deprem olması Anadolu'yu bitirir)
8. Volkanların en az 1/3'ünün aktifleşmesi
9. İnsan göçlerinin ayyuka varması ve yabani hayvanların da buralara gelmesi
10. Gıda kıtlığı
11. İç karışıklıklar ve savaşlar
12. İsrail, Yunanistan, Rusya, İngiltere, Yahudi Kürtler ve ABD tarafından meydana getirilecek işgaller (ABD ordusunda tek bir asker aşı olmadı ve şu anda 650000 Amerikan askeri ülkemizin etrafında yer alıyor, ülkemizde 150+ ABD ve NATO üssü var, bizim şu anda 250000 askerimiz var ve hepsi aşılı)
13. Ülke topraklarının yabancılara satılması
14. Yaşamın Türklere giderek daha zor hale getirilmesi

 

Son 3 yılda neler yaptım?


Çeşitli yapılar kurulunca insanların ilk bekledikleri şey bir kurumsal yapı, gösteriş ve bir merkezdir. Ancak bütün bunların maliyetlerini kimse düşünmez. Dünyanın her yerinden insanların katılabileceği bir sistem oluşturuyorsanız da onca şeyin yapılmasının ne kadar zor olacağı aşikardır. Böyle yapılar kurulunca insanların birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçmeleri beklenir. Onun denemesini de defalarca yaptık. Ancak milletimiz yapıcı olmak, gelişimci olmak, öğrenmek yerine konuları bulandırmaya, moral bozmaya, motivasyonu azaltmaya, kaderciliğe kendilerini kaptırdılar. Biz yapıcı ve gelişimci bir yapı kurmaya çalıştıkça insanlar bizim çizgilerimizin dışına çıkıp amacımızdan bizi saptırmaya başladılar. Bu yüzden insanların birbirleriyle olan iletişimlerini engelledik. Milletimiz maalesef doğru ve düzgün iletişim kurma yetilerine sahip değil. O yüzden yapıları sadece bilgi verme üzerine kullanmaya dikkat ettik. "Yapı" sözünü duyan pek çoğu korkaklıkla kaçıp giderken bir bölümü katılacağını söyleyip katılmadı ve bir bölümü de memur zihniyetiyle komut bekledi durdu.

Ahir zamana Türkleri hazırlamak için 4 yapı oluşturdum:

1. Türkütopya Toplumu: Eski Türklerde onbinlerce yıl boyunca "Millet > Toplum > Topluluk > Boy > Soy" şeklinde giden bir toplumsal katman sınıflandırması mevcuttu. Önce Selçuklu ve arından Osmanlı bu geleneği bozdu. Cumhuriyet döneminde ise bu kavramlar milletimize tamamen unutturuldu. Giderek Küreselcilerin güç alanına giren milletimiz kendi değerlerine düşman hale de geldi. Günümüzde insanların çoğu kendi Boy'unu bilmez. O yüzden de milletimizin bilinçli, inançlı ve akıllı kesimlerini bir araya getirebilecek çatı yapı olması elzem oldu. 20 yıllık bir idealin ürünüdür ve zor zamanlarda Türklerin birlik ve dayanışma içerisinde olabilmeleri için oluşturulmuştur. Buna 460 milyon Türk, Türklük değerlerine sahip çıktığı müddetçe, katılabilir. "Türkler İçin Gelecek" ve "Gelecek İçin Türkler" isimli 2 ana yönelim projesi bulunmaktadır. Her ne kadar ana prensip gereği Türkler için oluşturulmuş bir yapı olsa da; Ehl-i Sünnet İtikadına mensup farklı toplumlardan Müslümanlar ile Türklüğü konusunda belli bir kıvamda olan Turan unsurları da yapıya katılabilir. Yapı, demokratik sistemle yürümez. Eski Türk usulüne göre yönetilir ve liderleri de bellidir. Katılanların itiraz hakkı ya da demokratik fikir beyan etme hakkı yoktur. Demokrasi yeterinde kötü bir sistem olduğu üzere eski Türk usulünün bize uygun olduğu aşikardır. Dünyanın farklı yerlerindeki Türk toplulukları ve toplumları da bu yapıya iştirak edebilir ve Avam Meclisi'nde görüşlerini beyan edebilirler. Son söz her zaman lidere aittir.


2. Türk Hazırlıkçılar Topluluğu: Türklerin Ahir Zaman kaotik olaylarına karşı bilgilendirilmesini ve bilinçli kılınmasını hedefleyen topluluktur.

a. Nibiru'nun gelişine hazırlık yapılması: Nibiru'nun gelişiyle birlikte devlet yapıları ortadan kalkacak ve pek çok insan da ölüp gidecek. Hemen akabinde de başka ahir zaman olayları meydana gelecek. Aklı başında, ferasetli, inançlı Türklerin bir kısmını Nibiru'nun yıkıcılığından korumak üzere çalışmalar yapılması gerekiyordu. Milletimizin tamamen yok olup gitmemesi için bunu düşündük. 

b. Küreselci oyunlarına hazırlık yapılması: Daha düne kadar atalarımızın savaştıkları toplumlar ve yapılar bugün legal yapılara dönüştürüldü ve bize karşı savaşlarını üstü kapalı projeler dahilinde gerçekleştiriyorlar. Dünyanın parasının % 90'ını kontrol ediyorlar. Kendilerini adeta ilah gibi görüyorlar. YDD adı altında dünyayı Büyük Sıfırlama'ya sürüklüyorlar. Milletimizi açıktan hedef yaptılar. Milletimiz yok olmasın diye gerekiyorsa şebekeden kopuk ve sade yaşamayı göze alanlarla yeni bir yaşama başlanabilecektir.


3. Türk Kampçılık, Dağcılık ve Surviving Topluluğu: Hazırlıkçılığın ana esaslarından birisi de doğada yaşama adapte olacak bilgiye, beceriye, zihniyete sahip olmaktır. Bu bağlamda da insanların kendilerini eğitmeleri şarttır. Hangi alanlarda insanların kendilerini eğitecekleri bildirilmektedir. Bu konularda tavsiye sohbetler ve yayın paylaşımları olmaktadır.

4. Dünya Koruma İttifakı: Toprak ve Tarım, Su ve Deniz, Doğa, Orman, Gıda, İnsanlık ve Medeniyet olmak üzere 6 ana kategoride dünyanın korunması için araştırmalar ve çalışmalar yapması hedeflendi.

a. Genetik Deformasyona uğramamış insanların topluluk meydana getirmeleri: Çeşitli yöntemlerle genetik deformasyona uğramamış ve insan sıfatını koruyan insanların ortak çatı altında yaşamlarına devam etmeleri için düşünüldü. Gerektiğinde bu insanlar diğerlerinden bağımsız ve uzakta bir toplum meydana getirerek yaşamlarını sürdürme yoluna da gidebilirler. Bu toplum kendi sosyal, eğitim, kültür, sanat, sağlık, ticaret, ekonomi düzenini oluşturabilir. Kendi aralarında evlenme, arkadaşlık, işbirliği, iş ortaklığı, olası olumsuz koşullara karşı ortak güvenlik tedbirleri, ortak tedarik zinciri oluşturma, dayanışma altyapısı oluşturma gibi türlü amaçlarla çaba gösterebilir.

b. Dünyanın türlü afetlerden ve felaketlerden korunması: Dünyanın insan eliyle meydana getirilen afetlerden ve felaketlerden korunması için gerekenleri araştırması ve uygulaması üzerinedir.

c. Değerlerimizi koruma: Milli, manevi ve dini değerlerimizi, kültürümüzü, zihniyetimizi, ülkülerimizi, menfaatimizi gözetmek, yaşamak ve yeni nesillere öğretmek adına çalışmalar yapılması düşünüldü.

 

ç. Ahir zamanın kaotik zamanlarından sonra yeni yaşam kurulması: Nibiru'nun geliş süreci atlatıldıktan sonra geriye kalanlarla yeni bir hayat oluşturulması düşünüldü. İnsanların tek başlarına böyle kaotik zamanları atlatabilmeleri mümkün değildir.

Nibiru'nun gelip geçişi çok ağır ve kötü bir süreçtir. Böyle bir zamanda bir yerde kalamazsınız ve bir yere yerleşemezsiniz. Onun için ben bazı çalışmaları yaptım:

1. Dünya ve Türkiye için güvenli alanların belirlenmesi: Türkiye için yaptığım çalışmalar üzerine hazırladığım 838 sayfalık kitap Ağustos başında çıkıyor. Nibiru ile ilgili kitabımı da tamamlamak istiyordum ama çok yoruldum.

 

2. Güvenli alanlarda kamp çalışmaları: Türklerin ataları geçmişte kötü zamanlarda kırsala çıkıp oralarda ailelerini korurlardı. Biz de atalarımızı örnek alıyoruz. O yüzden eski usül kamplar oluşturuyoruz. Bunlar organizasyon ve günü geldiğinde bir araya gelme anlayışıyladır.

 

a. Türkiye'de 4 aşamada 25 adetten 100 adet kamp alanı
b. Turan yurtları için kamp alanları
c. Türklerin yoğun yaşadığı yabancı ülkeler için kamp alanları

 

3. Su basması haritaları: 225 metre ve 457 metre su basması olasılığına göre harita setleri oluşturdum. Kamp alanlarımızı su basması haritalarındaki verilere uygun şekilde düşündük.

 

a. Türk kıyı şehirleri için su basması haritaları
b. Turan yurtları için su basması haritaları
c. Türklerin yoğun yaşadığı yabancı ülkeler için su basması haritaları İsteyen olursa listeleri göndeririz. 

 

Bunları da size örnek ve faydalı olması açısından anlatıyorum. Her milletin içinde Allah'ı seven ve iyi insanlar da var. Allah her insanın bu konularda bilinçlenmesini sağlamıyor. Bilinçlenen insanlar çok özel olanlardır.

İnsanoğlunun temel amaçlarından birisi bilimi ve teknolojiyi Nibiru'nun gizemlerini çözmek ve Dünya'ya ne zaman ulaşacağını belirlemek üzere kullanmak olmalıydı. Ama dünya hayatına dalıp gaflet, delalet, ahmaklık, zeka geriliği, cehalet ile kendine marifet alanı bulduğunu sanan insanlara laf anlatmakla uğraşıyoruz. Bilime, dine, değerlerine ve önemli olan her şeye düşman kesilmiş insanlar aslında hayatı zora sokmaktadır. Şu zamanda herkesin gelmekte olan Nibiru'ya hazırlanması gerekirdi. Ama insanlar mazeretlerin arkasına sığınmaktan başka bir şey yapmıyorlar.

Ne zaman gelecek?

Aslında alametlerin ve işaretlerin çoğu tamamlandı. Gözlemlerimizi yapacağız. Ay Takvimi (Hicri Takvim değil) esas alınarak çalışmalarımızı sürdürdük. Ramazan ayı 2023 Eylül 29 - Ekim 30 arasındadır.

- 2023 Ekim ortasında Cuma günü - Nibiru'nun Sayhasını bekleyeceğiz.

- 2024 Şubat - Eğer Nibiru'nun Sayhası duyulmışsa Safer ayında Nibiru meydana çıkacaktır.

- Nibiru meydana çıktıktan sonra 40 gün içerisinde Dünya ile kavuşma noktasına ilerleyecektir ve bu esnada Dünya'da hava kararacaktır yani kızıl karanlık olacaktır. Büyük afetler ve felaketler bu esnada olacaktır. Dünyaya demir oksit yağacaktır. Pek çok insan nefes alamayacak ve pekçok insan ise kısa sürede demir zehirlenmesinden ölecektir.

- Nibiru-Dünya kavuşması esnasında 3 gün tam karanlık vardır. Nibiru bütün gücüyle Dünya'ya etki edecektir. Elektromanyetik fırtınalar, elektrik arkları, petroyağların yağması, vs.

- Nibiru'nun Dünya ile ayrılması 40-60 gün sürecektir. Bu esnada da kızıl karanlık vardır.

- Nibiru'nun Dünya'ya olan birincil yıkıcı etkileri 7 yıl içerisinde geçmeye başlayacaktır. Etkileri 800 yıl daha sürebilecektir. Tabi o zamana Kıyamet kopmamışsa..

Özel Danışma almak isteyenler başvurabilir. Zamanımız olursa ilgileniriz.

Peygamber Muhammed'in (ASM) yeğeni "İlmin Kapısı" ve "Allah'ın Aslanı" sıfatlı Ali'nin El Kufe Cami'nde yaptığı söyleşide "Ay Takvimine göre (Peygamber Muhammed zamanında Hicri Takvim yoktu, Ay Takvimi kullanılıyordu) Tarık Yıldızı'nın ilk gürültüsünün oluşu Ramazan ayında ve Tarık Yıldızı'nın meydana çıkması ise Safer ayında" olacaktır. 2023 yılında Ekim ayı Ay Takvmine göre Ramazan ayıdır. 2024 yılında Şubat ayı ise Ay Takvimine göre Safer ayıdır. Tarık Yıldızı meydana çıktıktan 40-60 gün içerisinde de Dünya ile Tarık Yıldızı çarpışacaktır. Hesaplamalarımız böyle.

 

Tabi ki Tarık Yıldızı'nın meydana çıkmasından evvel bazı alametler ve işaretler de vardır. Bunları Peygamber Muhammed'in sözlerinde (Hadisler) ve Ali'nin söyleşilerinde biz tespit ettik. Alametleri ve işaretleri de izliyoruz.

Bununla birlikte sadece İslami kaynaklara bakmıyorum. 3 yıldır beşeri bilimler ve dini ilimler alanlarında da sürekli araştırmalar ve gözlemler yapıyorum. Her bir bilim dalı ile ilgili 7 dilde en az 300 kitap ve birkaç bin makale okudum. Hala da okuyorum ve kendimi geliştiriyorum.

 

Akademik alanlarım: Biyoloji, Tarih ve Türkoloji

Bu alanlarda akademisyenim. Oğuz Kağan’ın soyundan geliyorum.

 

İlgilendiğim bazı beşeri bilimler:

 

1. Astronomi, Astronomi Tarihi, Kozmoloji ve Astrofizik

2. Jeoloji, Jeoloji Tarihi, Jeoarkeoloji, Jeomorfoloji ve Jeofizik

3. Sismoloji (Deprem Bilimi)

4. Coğrafya ve Kartoğrafya

5. Volkanoloji

6. Okyanus Bilimi (Oşinoloji)

7. Tarih ve Arkeoloji

8. Mineraloji

9. Mağara Bilimi (Speleoloji)

10. Buzul Bilimi (Glasiyoloji)

11. Jeodinamik ve Gravimteri

12. Jeomanyetizma

13. Biyoloji ve Arkeobiyoloji

14. Uzay Gözlemleri

15. Toprak Bilimi (Agroloji)

16. Jeodezi (Yer ölçüm)

17. Jeoistatistik, Biyoistatistik ve İstatistik

18. Ökültizim, Ezoterizm ve Metafizik

19. Halk Bilimi ve Halk Hikâyeleri

20. İklim Bilimi

 

İlgilendiğim bazı dini bilimler:

1. Dinler Tarihi

2. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte Ahir Zaman

3. İslamiyet’te Ahir Zaman

4. Havas

5. Budizm’de Ahir Zaman

6. Hadis İlmi

7. Büyük İslam Âlimlerinin Hutbeleri ve Söyleşileri

 

Sıklıkla yaptığım teknik kontroller:

1. Schumann Rezonansı’nın durumu

2. Jeomanyetik Fırtınalar

3. Toprakta ve İyonosferde İyon Yükü

4. Jetstream Akımları

5. Okyanus Akıntıları

6. SOHO LASCO 2 ve 3 Uyduları ile Stereo A ve B Uyduları Görüntüleri

7. İklimsel Değişimler

8. Anomaliler ve Fenomenler

9. Dünyanın Eksenin Savrulması

10. Manyetik Alan Değişimleri

11. Manyetosferin Durumu

12. Dünya Çapında Depremler

13. Dünya Çapında Volkanik Patlamaları

14. Dünya Kıta Tektonik Plakalarının Yer Değiştirmesi

15. Nibiru’nun Dünya’ya ve Güneşe Etkileri

16. Nibiru’nun Yörüngesel Hareketleri

17. Magma Tabakasındaki Isı Değişimleri

18. Göktaşı Yağmurları

19. Nibiru’dan Gelen Demiroksit ve Petroyağ Tabakalarının Durumu

20. Nibiru’nun Yaklaşmasının İnsan Sağlığına Etkileri

 

Daha fazlası da var da bu kadarı sanıyorum sizin için yeterlidir. Nibiru yani Tarık konusu benim ilgi alanlarımdan sadece birisi. Geleneksel Şifa, Alternatif Şifa, Doğa Koruma, Dağcılık, Surviving, Doğal Taşlar, Ahir Zaman İlmi, İslami İlimler, Ata Tarımı gibi pek çok konuya da ilgi duyuyorum ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Maddi kaynaklarım daha iyi olsaydı daha fazla ve daha güzel çalışmalar yapardık. Sıradışı projelerimizi de yürürlüğe sokardık. Kendi kaynaklarımın üstüne binen her yük için bütçe ayarlamak durumundayım. Bu noktada da elimdekiler ne kadar yeterse.. 10 yıl sonrasının halini bilselerdi devletler ve zenginler getirip servetlerini önüme yığarlardı. Zira belki birkaç yıl sonrasında onların hiçbiri dünyada olmayacak ve geriye kalan insanları da zelil olacak. Allah'ın cezalandırma ve helak etme protokolü yürürlükte. O yüzden hepsi gaflet içerisinde..

Nibiru'yu Bizimle İzleyin

TELEGRAM GRUBUMUZ: Disasters in the World, Astronomy, Geology and Nibiru


https://t.me/+8FwN7CUnMocwMmI0

bottom of page