top of page

Dünyayı Bekleyen

Ahir Zamandayız. "Başımıza neler gelecek?" ve Dünya'ya neler olacak?" soruları yaşamımızın en önemli soruları haline geldi. Ama birçok insan gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde umursamazca yaşamaya devam ediyor. Helak olmanın eşiğinde mutluluğu materyalizmde, çıkarperestlikte, egoda, popülizmde arayan kayıp ruhlar meydana geldi. Ters giden her şeye bir kılıf uydurup gerçekleri görmezden gelen yığınlardan olmamak için içinde bulunduğunuz zamanı anlayın ve kendinizde olanı düzeltin. Aksi halde Allah'ın yardımı size asla ulaşmaz.

nibiru-geliyor-coming.jpg

Her 100,000 yılda 1 "Büyük Yok Oluş" yani "Tekerrür" Süreci, her 30,000 yılda 1 "Büyük Tufan" Süreci, her 10,000 yılda 1 "Küçük Tufan" Süreci, her 1000 yılda 1 "Küresel Felaketler" yani "Uyarı" Süreci, her 100 yılda 1 "Sarsıcı Değişim" ve "Kıtlık" Süreci, her 30 yılda 1 "Kuraklık" ve "Bunaltıcı" Süreç işletilmiş. İnsanlığın geçmişi 7 milyon yıl. Ondan önce Dünya'da cinler egemendi. Başlarında da Nefilimler vardı. Ancak her ne olduysa birçoğu Tarık Yıldızı'na bindirilip dünyadan gönderilmiş yani uzaklaştırılmış. Herhalde kendilerini ilah gibi görmeye başladılar.

 

İnsanların devri de bitmek üzereyken "son bir kurtuluş ümidi" Allah katından bizlere bahşedildi. Mehdi'nin ve Hz.İsa'nın sultanlık dönemleri "Son Asrı Saadet" olarak yaşanacak. Yahudilerin inancında Ezeikel 38-39'a göre Gog Magog Savaşı'nda "Deccal" olarak anılan aslında İslam inancında olan "Mehdi"dir. Onun için günümüzde her yerde Mehdi'yi arıyorlar. Siyon hayallerini sona erdirecek olana onlar "Deccal" demişler. İslam inancında ise "Deccal", Yahudi milletinden sapkın bir kişidir ve dünyayı fitneye boğacaktır. Böyle bir zamanda kimi rehber ve lider edindiğinize dikkat edin.. Aksi halde bu dünyada imanınızın ve itikadınızın, ahirette ise cennet hayalinizin yok olması işten bile değildir. Nice sapıtan vardır ki kendine "Mümin" der. Ama aslında fasık, zındık ya da münafık olarak yaşamaktadır. 

GÖRMEK İSTEMEYEN KADAR KÖR VE ANLAMAK İSTEMEYEN KADAR AHMAK OLANI YOKTUR.

ONLARIN DOĞRULARI, KİŞİSEL MENFAATLERİNİN ERİŞTİĞİ ALAN İÇİNDE SINIRLIDIR.

Allah bizi apaçık uyarmıştır:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

"İnsanların hesap (sorgulanma zaman)ları yaklaştı. Ama onlar hâlâ gaflet içinde (Hakk’tan) yüz çevirmektedirler.

Rablerinden kendilerine her yeni bir hatırlatma gelmeyiversin, (onlar maalesef) bunu ancak oyun ve eğlenme konusu yaparak dinlemektedirler.

Onların kalpleri (Hakk’tan ve sorumluluktan) ilgisizdir, (gözleri dünyalık) oyalanma ve eğlencededir. Zulmedenler kendi aralarında, gizlice (şöyle) fısıldaşıvermektedirler: “Bu (elçi) benzeriniz olan (sizin gibi) bir beşer değil mi? Öyleyse, göz göre göre (aldanarak) büyüye mi (kapılıp) gideceksiniz?”

(Peygamber) Dedi ki: “Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen her sözü bilir; O, İşitendir, Bilendir.”

(Oysa) Kendilerinden evvel yıkıma uğrattığımız hiçbir ülke (halkı gördüğü mucize ile) iman etmemişti (tam aksine, yine küfürde inat edip diretmişlerdi); şimdi bunlar mı iman edeceklerdi?"

(Enbiyâ Sûresi 1-6)

https://www.mealikerim.com/21/enbiya/1

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Necm Suresi 56. Âyette Rabbimiz: “O yaklaşmakta olan, (kıyametten önceki azap) yaklaşmaktadır.” diyerek büyük bir hadiseden bahseder.
Bu ayetteki “el-Âzife: Yaklaşmakta olan” adıyla bahsedilen hadise, kıyametten önce gerçekleşecek olan ve Âd, Semud ve Nuh kavminin başına gelen azap gibi bir azaptır. Bu mana, Müfessir İbn Âşur’un et-Tahrir ve’-Tenvir tefsirinde geçer.
(Necm Suresi 56. Âyetin tefsiri).
Duhan suresinde de gökyüzünü aşikar bir dumanın kaplayacağından bahsedilir.
Orada o azabın kaldırılması için “keşf” kökünden ism-i fail kullanılmıştır.
Necm suresinin 57.ayetinde olduğu gibi. Velhasıl, kıyametten önce kesinlikle elim bir azap vardır. Rabbimiz'İn azabından rahmetine sığınırız.
Necm Suresi 56-62. Ayetlerin meali:
“O yaklaşmakta olan, (kıyametten önceki azap) yaklaşmaktadır.
Onu (azabı) Allah'ın dışında kaldıracak kimse de yoktur!
Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyor (bu Kur’ani haberlere mi hayret ediyor)sunuz?
(Akıbetinize ve ahirete hazırlanmak yerine, gafletle ve dalga geçerek hâlâ) gülüyorsunuz ve (sonunuzu ve sorumluluklarınızı düşünüp) ağlamıyorsunuz! Ve (hâlâ) şuursuzca (Rabbinize ve Elçisine) başkaldırıyor (küfür ve gurur içinde, gaflete dalıyor)sunuz!
(Yeter artık haydi kendinize gelin ve) Hemen, Allah'a secdeye gidin ve (yalnızca O'na) kulluk edin! (Umulur ki bu sayede kurtuluşu bulursunuz.)”

Benim çalışmalarımın iki kaynağı vardır:

1. Beşeri İlim Kaynakları: Doğruluğu konusunda şüphemin olmadığı, her bir alanı için 7 dilde en az 300 kitap ve birkaç bin makale okuduğum beşeri bilimlerdir. Astronomi, Astrofizik, Jeoloji, Jeofizik, Jeoloji Tarihi, Astronomi Tarihi, Tarih, Sembolizm, Sismoloji, Klimatoloji, Volkanoloji, Arkeoloji, vs. gibi bilim dallarında geçmişten günümüze açıklanmış bilimsel konuları inceleyerek ve güncel yorumlarını da öğrenerek çalışmalarıma katıyorum. Beşeri 34 ana bilim dalında 7 dilde okuduğum kitap sayısı 37500+.

2. Dini İlim Kaynakları: İslamiyet başta olmak üzere semavi dinler ile diğer inanç modelleri hakkında araştırmalar yapıyorum. Bunlar hakkında 7 dilde 43 yıldır 30,000'den fazla kitap ve onbinlerce makale okudum. Ehl-i Sünnet İtikadına bağlı kalarak doğruluk süzgecinden geçirdim. İslami İlimlerden; Fıkıh, Hadis, Kelam, İslam Felsefesi, Tasavvuf, Havas (Kısmi), İslam Tarihi, Dinler Tarihi, vs. gibi ilim dallarında geçmişten günümüze açıklanmış ilmi konuları inceleyerek ve güncel yorumlarını da öğrenerek çalışmalarıma katıyorum. Dini 12 ana bilim dalında 7 dilde okuduğum kitap sayısı 35400+.

Bu millet gerçekten neyin önemli olduğunu bilmiyor ve anlamıyor. Ahir zaman dediğiniz şey; gerçek iyilerle gerçek kötülerin ayıklanması sürecidir. Küreselciler ve Nibiru bu işi sadece "sebebi". Kimin ne mal olduğu, ederinin ne olduğu, aklının ne kadar olduğu, ruhunu koruyup koruyamadığı, kendisine emanet edilen değerlere muhafızlık edip edemediği ortaya çıkacak. Ona göre de hem bu dünyadaki akıbeti ve hem de ahiretteki konumu belli olacak. Mesele; şu ya da bu yolla ölüp gitmek değil.. Bilinçle ve ilimle hareket edip etmeme kötülere ve kötülüğe karşı koyup koymama, doğru düzgün insanlarla saf tutup tutmama, istikametini doğru yol üzere sabit kılıp kılmama meselesidir. Bunlar ölçülüp tartılıyor ve insanların ederi belirleniyor. Maneviyatla işi kalmamış olanların da bunları bilmesi tabi ki mümkün değil. İnsanlar az dinliyor, çok konuşuyor; az anlıyor, çok bilgiçlik taslıyor; kötülere yol açıyor, kendini iyi zannediyor.. Koca ülke seçimlere kilitlendi. 1 ay boşa gitti. O esnada neler olup bitti? Şu ana kadarki en önemli gelişmeyi açıklıyorum, kimsede tepki yok. Neden? Seçimde kim kazanacak, kimin çıkarı ne olacak? Yahu, dünya yıkılacak diyoruz dünya! Haziran-Temmuz gibi başlamasını bekliyoruz ve Şubat'a kadar da çok ciddi gelişmelerin olmasını gözlüyoruz. Herhalde ülkenin her yerinde megatronik depremler başlamadan bu millet kendine gelmeyecek. Kendine geldiğinde de iş işten geçmiş olacak. O vakitten sonra kimi arayıp ta neyi danışacaksın? Veladdalin amin..

Güvenli Alanlar kitabımı tamamlamak üzere çalışmalara devam ediyorum. Vakit kalırsa Nibiru kitabını da toparlarım. Ondan sonra da biraz ben dünyayı izlerim. Hiçbir şeyle de ilgilenmem. Biz sınırsız çaba içerisindeyken umursamaz kalanların herhalde güvendiği bir şeyler var. Nibiru'dan kurtulma ve direkt cennete gitme gibi.. Bu zamana kadar kim ne kadar dostluk, yakınlık ve destek gösterdiyse bizden de o kadarını görür.

https://www.atalaryolu.com/post/tarık-nibiru-gelişi 

PABLO-NERUDA.jpg

Ülkü yani ideal işi ikna edilmişlere istikamet vermeye çalışmak için değil, inanmış gönülleri fethedip Ergenekon'daki kutsal dağı delip geçecek insanların ruhsal enerjilerini bir araya getirmek içindir. O yüzden bir ülkünün ihtiyacı olan laf anlatıp ikna edilenler değil, o ülküye gönlünü ve yaşamını adamış yani inanmış insanlardır. "Kızıl Elma" Türk Milleti'nin ve Türk Devleti'nin varlığını sürdürmek üzere yapılan çalışmaların bütünüdür. Ahir zamanın en büyük yıkımını getirecek Tarık Yıldızı'na karşı tedbirler almak ve çalışmalar yapmak ta Kızıl Elma'nın bugüne kadarki en büyük aşamasıdır. Zira ya yok olacağız ya da varlık savaşı vereceğiz. Ya milletimizin yüz karası olacağız ya da Atalarımızın yüz akı olacağız.

imami-rabbani.jpg
imami-safii.jpg

Fazla anlam yüklemeyin dünyaya

Yarısı şükür, yarısı sabır, yarısı teselli, yarısı kahır.

Kimseyi bilmeden yargılamayın, herkesin derdi kendine ağır

Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi;

İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı size sağır.!

Mevlana

hazreti-ali.jpg
nibiru-plasma-discharge.png

Mütevazı yazmaya çalıştım. Daha ağır yazsaydım kimsenin gözüne uyku girmezdi:

 

Nibiru'nun gelişiyle birlikte beklenen küresel yıkımlar:

 

1. Kuzey Amerika kıtasının % 95'inin yok olması

2. Güney Amerika kıtasının % 90'ının yok olması

3. Avrupa kıtasının % 95'inin yok olması

4. Afrika kıtasının % 80'inin yok olması

5. Asya kıtasının % 80'inin yok olması

6. Okyanusya kıtasının % 95'inin yok olması

7. Ortadoğu'nun % 90+ yok olması

8. Anadolu'nun % 40-45'inin yok olması

 

Nibiru geçtikten sonra geriye kalan insanları ne bekliyor?

 

1. Gece-gündüz ısı farklarının aşırı olması

2. Ilıman ve sıcak iklimdeki yerlerin karasal soğuk iklime geçmesi

3. Manyetik kutupların yer değiştirmesi

4. Yeryüzündeki hayvanların ve bitkilerin çoğunun yok olması

5. Birçok dağın yıkılması

6. Dünya karalarının % 90'ından fazlasını deniz suyu basması

7. Çok büyük depremler

8. Tatlı su savaşları

9. Yaşanabilir toprak savaşları

10. Büyük Süfyan ve Deccal çıkışları

11. Hz.İsa'nın (as) dünyaya indirilmesi

12. Mehdi'nin çıkışı

 

Nibiri'nun gelişiyle Anadolu'da meydana gelmesi beklenenler:

 

1. Anadolu topraklarının % 30+ deniz kıyılarını su basması

2. 9+ şiddetinde megatronik depremler

3. Dağ yıkılmaları

4. Devasa kuraklık ve kıtlık süreci

5. Büyük İstanbul Depremi ile İstanbul'un yıkılışı

6. Alüvyonal ovalarda toprak kaymaları

7. 4-5 volkanın aktifleşmesi

8. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu barajlarının patlamasıyla bu bölgeleri ve Irak'ı sel felaketlerinin götürmesi

9. Ateş topu ve meteor yağmurları

10. Kısmi asit yağmurları

11. Kısmi radyoaktif serpinti

12. Karadeniz ve Akdeniz içindeki volkanların patlaması

 

Rusya ve Türkistan özel bilgileri:

 

1. Rusya'nın % 80'inden fazlası yok olur

2. Türkmenistan'ın % 95'i yok olur

3. Özbekistan'ın % 80'i yok olur

4. Kazakistan'ın % 65'i yok olur

5. Kırgızistan'ın % 100'ü yok olur

6. Doğu Sibirya'dan itibaren Nibiru'nun bir kuyruğu dünyaya sürter

 

Arap Dünyası özel bilgileri:

 

1. Suriye'nin denize yakın ve volkan dağları serisinin öte tarafı ayakta kalır, diğer birçok yeri sular basar

2. Suriye'de megatronik depremler meydana gelir

3. Lübnan'ın hemen her yeri yıkılır

4. İsrail'in ve Filistin'in % 40'ı yıkılır

5. Arap Yarımadası'nın batı tarafı muhafaza olur, diğer yerleri göle döner ve deniz sularıyla buluşur

6. Mısır'ın % 5-10 gibi yeri kuru kalır, diğer yerleri sular basar ve büyük depremler olur

7. Mısır'da İskenderiye ve yakınları devasa bir depremler yerle bir olur

8. Kuzey Afrika'da büyük depremler ve denizden su baskınları olur

9. Arap Yarımadasının doğusundaki Vakkabi krallıklarının % 95'ini deniz suları basar

10. Fırat ve Dicle Nehirlerinin geçtiği hatlar boyunca Basra Körfezi'ne kadar her yeri sular basar ve buralarda devasa depremler meydana gelir

11. İran'da büyük depremler olur ancak bu ülkeyi deniz suları basmaz

12. Batı Horasan kuru kalır ve Asya'ya doğru güvenli geçiş sağlar

nibiru-vs-earth.jpg

Kadim Türklerde Ahir Zaman

Kadim Türklerin yazılı kayıtlarına kadim yapılar daha görünür olmaya başladıklarında ulaşılabildi. Tabi ki önüne gelen herkese ellerindekileri göstermiyorlar. Daha "Türk" demeye erinen ve Türklüğe düşman olan kendi soyumuzdan milyonlarca insan varken ne diye eski eserleri meydana çıkartsınlar ki? Dünyanın en eski üniversitesi Türklere aittir. MÖ 56000'lerde kurulmuş bir yapıdır ve Türk kadim yapılarından birisinin bünyesinde hala varlığını sürdürür. Daha 5000 yıl öncesini anlamayan insanlara bunlardan bahsetseniz ne fark eder k? Yine kıskançlıklar, harislikle, benmerkezcilikle, çok bilmişlikle kötüleyecekler ve karalayacaklar. O yüzden yüzeysel olarak bazı bilgileri verip geçelim. Fazlasını kimse sormasın, size ağır gelir. Kaldıramayacağınız yükün altına girmeye uğraşmayın.

Er-Kut Kağan zamanında Kun-Bil Asil Soyu ile Aşina Asil Soyu Türklerin iki büyük merkezi güç hanedanlığı oldular. Bu hanedanlıklar büyük sülaleler / aşiretler birliği idi. Kun-Bil tarih boyunca en çok 7000 kadar büyük sülaleye ve 15 milyon insana, Aşina ise 5000 kadar büyük sülaleye ve 8 milyon insana evsahipliği yaptı. Onların devrinde Urunkay isminde büyük bir kahinbaşı vardı. Bugünkü Şifacılık, Havas ve Simya ilimleri gibi ilimlere vakıftı. Ondan bir toplantıya hakemlik etmesini istediler. Kun-Bil Kağanı ile Aşina Kağanı oturdular ve bir antlaşma yaptılar. Urunkay'ın görülerine göre dünyanın 60000 yıl kadar zamanı kalmıştı. Bu süreyi kendi aralarında pay etmek istediler ve kısa ok çekişi yaptılar. İlk 30000 yılı Kun-Bil'e, sonraki 30000 yılı Aşina'ya düştü. İlk 30000 yıl geçtiğinde tören ile kadim mühür Aşina Hanedanlığı'na verildi. Aşina Hanedanlığı bu sorumluluğun bilincinde olamadı ve kendini çok fazla dışa açtı. Sırlarının çoğunu aşikar etti. 2009 yılında da Soy Kitabı'nı Tapınakçılara kaptırdı. Böylece bir hanedanlığın sonu geldi. Kun-Bil 400 yıldır teşkilat olarak uykudaydı. Aksakallılar hanedanlığın teşkilat yapısını 2011'de uyandırdı. Ancak yapılan analizler ve tartışmalar sonucunda Türklerin haddinden fazla bozulmuş olduğu kanaatine varıldı. Dünya haline müdahale edilmemesi kararı alındı. Kadim Türk Takvimi'nin işleyişi takip edilerek Ahir Zaman yıkımlarına karşı hanedanlık fertlerinin hazırlanması yönünde çalışmalar yapıldı. Kadim üniversite ve eğitim yapıları yeniden işler hale getirildi. Kağanlar ve Hanlar soyundan gelen insanların eğitimlerine özen gösterilmeye başlandı.

Er-Kut Kağan sözü: "Yıkım devrinde gelecek olan büyük lider yine bizim hanedanlığımızdan çıkacaktır. O devirde bütün Türkler tedbirli olsun ve içlerindeki düşmanlara karşı da uyanık olsunlar. Zira fitne artacağı için akla kara birbirine girecektir. Kızıl Kurt o vakitte milletin rehberi ve koruyucusu olsun".

Urunkay sözü: "Dünyanın sonu gelirken ardı ardına bağırışlar ve gürültüler duyulacaktır. Gökten meleklerin ve yerden Şeytanın çığlıkları ruhları söküp alan güçte olur. O vakitte kimin yol gösterdiğine dikkat etsinler. Milletimizin çoğu, kendisini uçuruma sürükleyen gafillerin peşinde helak olup gidecektir. Ay, ardı ardına kızıllığa kavuştuğunda milletimiz dikkat etsin ve doğanın sesine kulak versin. Doğa, onlara hemen her şeyin haberini verecektir".

Urunkay sözü: "Takvimler ve zaman aslına döndüğünde insanlar hızla yok olmaya başlar. Kimse ne olduğunu anlamaz. Kendisine ölüm dokunmadıkça uyanmak istemeyen nice silik ruhlar insanlığın ateşler içinde yandığını görmez. O ateş gün gelir gökten de gelir ve niceleri yanarak kül olur, havaya karışır. Tanrı'nın kudret eli yıldız ulaştığında soyumuzdan gelen söz sahibinin görüleri berraklaşır ve idraki güçlenir."

Kadim Türk Takvimin'de 2024 yılı "Ateş Zamanı" olarak ifade edilmiş. Aslında 3 aşağı 5 yukarı neyin ne zaman olacağını tam olarak biliyorum. Ancak insanlar hazırlıklarını hep son ana bırakmayı ister. Halbuki ekonomik kriz, doğal afetlerin artışı, mal bulamama, kuraklık ve kıtlık gibi türlü olumsuzluklar 10 yıl içinde giderek güçlenecek, sonunda Tarık Yıldızı gelerek kendi üstüne düşen vazifeyi yapacaktır. Milletimiz ve devletimiz bu süreçte helak olup gitmesin istiyoruz. Ancak herkes kendi aleminde..

Kun-Bil Hanedanlığı dünyanın 10 ülkesinde her biri onbinlerce insanı alabilecek sığınaklar inşa ettirdi. Ayrıca hanedanlık fertlerinin yer alacağı Türk Obaları anlayışı ile şu ana kadar 1000'den fazla alanın planı yapıldı. 10 milyondan fazla Türk için imkanlar sağlandı. Halen de hanedanlık üyesi olmayan ama kıymetli görülen Türklere sığınaklar için davetiyeler gönderiliyor. Benim sürdürdüğüm çalışmalar da takdirle izleniyor ve manen destekleniyor. 

Artık zaman azaldı. Artık her an her şey olabilir. Bunları da anlatalım ki; Türkler için umudun her zaman olduğu iyice anlaşılsın. Biz sıradan insanlar değiliz. Bu devirde bu milletin içine de boşuna gönderilmedik. Milletimiz kendine değer vermiyor. Üslubum, ifadelerim, anlattıklarım olması gerektiği gibidir. Sonradan uydurma şeylere yer vermiyorum. Olmayan şeylerin var olduğunu da iddia etmiyorum. Doğu Anadolu depremi esnasında Kozmik Enerji ile devasa plazma deşarjları İyonosfer ve Toprak üzerindeki aşırı iyon yüklerinden belliydi. Nibiru'dan ve Nibiru'nun baskısıyla Güneş'ten gelen kozmik enerjiler vardı. Meydana gelen patlamalar bu kozmik iyon yüklerinin meydana getirdiği Elektromanyetik Patlama (EMP) şeklinde olmuştu. Hatta aynı zamanda meteor yağmurları oldu. Birçok videoda meteorlar görüntülendi. Ama kimse bunlardan bahsetmedi. Hatta yeni çıkan videolarda yeraltından çıkan bazı varlıkların uçup gittiklerini de gösteriyor. Kozmik enerji, dünyanın üç boyutunun dışındaki boyutlarda var olan cinlerin ve şeytanların da aleni görülmesine yol açıyor. Dünyanın farklı yerlerinde yayınlanan videolarda daha önce görülmemiş canlılar bulunuyor. Onlar cinlerdir.

Türkütopya Obaları'na olmasa da belirlediğim bir güvenli alana bazı kişileri davet etmek üzere davetiyeler göndermeye başladım. En azından kıymet gösterdiğimiz insanlar için de bir umut olur. Obalar çok büyük bir nimet. Zira yıkım sürecinin ardından birlik olarak yeni bir hayata başlamanın en güçlü yoludur. Kıymet verdiğimiz ancak obalara katılmayan insanları da gözettiğimizin bir göstergesi olarak özel alanlara onları yönlendireceğiz. Tabi ki kaotik zamanlar başladığında insanlar oralara gidecekler. Hiç değilse kafa karışıklığı ile çaresizlik içinde öylece kalmasınlar istiyorum.

Gelmiş geçmiş en önemli olay; Apocalypse yani Ahir Zaman Yıkımına yol açacak Nibiru'nun yani Tarık Yıldızı'nın gelişidir. Ancak milletimiz gaflet uykusunda.. Türkiye'den bir adam TikTok hesabı açmış ve tek yaptığı çalan müzik eşliğinde göbeğini hoplatmak. Adamın 9+ milyon takipçisi var. İnsanımızın zeka ve akıl seviyesini gösterir bir durumdur. Saçma sapan şeyler yapanları 40-50 milyon kişi takip ediyor. Biz doğruları anlatıyoruz diye bize etmedikleri eziyet kalmıyor. Takipçi kitlemiz de belli. Canı sıkılan çekip gidiyor. Meşhur olmaya çalışmadığımı hep ifade ettim. İlim ehli insanın saçma uğraşlarla işi olmaz. Gerçeğin, kültürün ve ilmin değerini bilen insan zaten hayatının en önemli keşfini yapıyor.

nibiru-geliyor-yolda.jpg

Farkındalık meydana getirmek adına her şeyi yaptım. İnatla gerçekleri görmek istemeyen ve hala her şeye çıkar gözüyle bakan insanlar bulunuyor. Kadim bilgilerde nerelerin sağlam kalacağına dair bilgiler de var. Çalışmalarımı sürdürürken bir yandan da onlara göz atıyorum. O bilgilerle benim çalışmalarım zaten paralel gidiyor. Ancak anlatılmayan pek çok şey var. Zira art niyetli insanların da bu bilgilere sahip olmasını istemiyoruz. Herkes kaderini yaşayacak. Bazıları kendi kaderine sahip çıkarak kulluk bilincini idrak edecek.

Tarık / Nibiru gelişi

https://www.atalaryolu.com/post/tarık-nibiru-gelişi 

نيبيرو قادم

https://www.atalaryolu.com/post/nibiru-is-coming-ar

 

Нибиру приближается 

https://www.atalaryolu.com/post/нибиру-приближается

 

Nibiru is coming

 

https://www.atalaryolu.com/post/nibiru-is-coming

346647646_196380579945495_4797921104437786523_n.jpg

NİBİRU NE ZAMAN DÜNYA İLE KAVUŞACAK?

WEBSİTEMİN ÖN SAYFASINDA DA PAYLAŞTIM. NİBİRU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÖLÇÜMLER DOĞRULTUSUNDA BİR SONUCA ULAŞTIK. EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

ARTIK ÇOK YAKLAŞTIK

Vezüv, Akdeniz'deki deniz volkanları, Yunan Volkanları giderek aktifleşiyorlar. Artık beklediğimiz sona çok yaklaştık. Yayınlarımızın dağıtımı ve oba katılımları için de artık sonlardayız. Kontenjanı dolan oba kapatılacak.​

 

MAYIS 2023 İTİBARİYLE NİBİRU UZAKLIĞI 224 MİLYON KM

İleri hız (hız): Jüpiter yörüngesinde 25.890 mph veya 11.57km/s ve Satürn yörüngesinde 18.124 mph veya 8.10km/s​

1 GÜN 86400 SANİYE 1 GÜNDE ORTALAMA 864000 KM YOL ALIR 231 GÜNDE YANİ 7.7 AYDA (HIZ 8 KM/S OLURSA +3 AY) 200 MİLYON KM'YE VARIR OCAK-MART 2024 TAHMİNİ VARIŞ SÜRESİ

 

Unutmayın ki biz insanız.. Görebildiğimiz ve hesaplayabildiğimiz kadarına gücümüz yetiyor. "Ne zaman gelecek" gibi sorular Hazırlıkçının sorusu değildir. Sen gelmekte olanlar için ne hazırlık yaptın? Bazıları "Nibiru diye bir şey yok" ve bazıları da "küreselciler yargılanıyor, sorun kalmadı" diyerek eski hayatlarının süreceğini sanıyorlar ve insanları da yanıltıyorlar. Küreselcilerin de tam istediği şey; gevşeklik. Zaten insanoğlu elindeki düzenin bozulmasını istemez yani aldatıcılara inanmaya razılar. Dünya onca başıbozukluğuna ve kötü gidişatına rağmen yaşamın böyle sürüp gideceğine inanlar akılsızdır. Akıl, vicdan, ahlak, gerçek bilim, idealler uçtu gitti; geriye ise insanlığın posası kaldı. Artık kardeş kardeşi, arkadaş arkadaşı, akraba akrabayı çekemez hale geldi.

Bizim söylediklerimiz olmazsa ne olur? En fazla siz, kötü afetlere ve felaketlere karşı hazırlık yapmış olursunuz yani her halükarda kazançlı çıkarsınız. Ama bizim söylediklerimiz çıkarsa ne olur? Hapı yutarsınız ve size yardım edecek tek bir insan bile bulamazsınız. Onca yıkımın arasından kurtulmanız da hiç mümkün olmaz. Rahat zamanlarda bahanelerin ve türlü mazeretlerin belki bir değeri olur ama kaotik zamanlar için hepsi zırvalıktır. Hayatınız o kadar ucuzsa bildiğiniz yoldan devam edin. Türklüğünüzü ve Müslümanlığınızı unutmadıysanız da dininizin emirlerini ve törenizin yol gösterişini dikkate alın. Kadercilik dinde yasaktır, kadere iman vardır. İkisini Müslümanlar karıştırdığı için helak oldular ve cezayı da hak ettiler.

Ekstrem bir takım olaylar meydana gelirse bu sürede değişimler yaşanabilir. Daha evvelki gelişlerinde Güneş Sistemi içerisinde Güneş ve gezegenler ile adeta bir savaşa tutuştuğu anlatılır. Elektromanyetik Alan çarpışmaları.

Değerlendirme

 

Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde bilge ve araştırmacı dostlarımızla birlikte Nibiru yani Tarık Yıldızı üzerine araştırmalar yapıyoruz. 9 farklı bilimsel alanda 40 ülkeyi taradım. Hem dini ve hem de beşeri bilim dallarına göre araştırmalar yaptım. 1.5 tb görsel ve yazılı arşivim, 6000+ sayfa notum bulunuyor. 15 kitap yazacak kadar materyalim var. Oldukça fazla çalışma yaptım. Başkalarının yayınlarına arada sırada göz ucuyla baksam da temel olarak onların derlenmiş yazılı yayınlarından istifade etmiyorum. Kendi araştırmalarımı kendim yapıyorum, kendi öngörülerimi ve yorumlarımı yapıyorum, yeni bilgileri değerlendirip Türk ve İslam bakış açısıyla analiz ediyorum.

 

Zeta Talk Grubu bir sürü işe yaramaz insanın toplandığı bir yapıdır. Türkiye'den de nerede gereksiz ve akılsız insan varsa, orada yönetici yapılmıştır. Reptilyanlar, uzaylı inananları, Agartacılar.. Sağdan soldan buldukları bilgi yığınlarını getirip ortaya kusuyorlar adeta ancak onları yorumlayacak insan yok. NASA'da adamları var ve görsel materyaller sızdırıyorlar. O yüzden Zeta Grubunu tasvip etmiyorum ve onların yayınladıkları şeylerle de ilgilenmiyorum. Üstüne bir de son derece kıskanç, haris, kendini beğenmiş anlayışları var. Zeta Grubu bugüne kadar tek bir ölçüm ve hesaplama dahi veremedi. Ben verince de kıskandı. Onlar anca gevezelik eder. Bense çalışırım ve gerçekleri ortaya koyarım.

 

Bugüne kadar kim ne yakınlık, ne destek, ne dostluk gösterdiyse onun karşılığını görecektir. Doğru düzgün gayret göstermeyenler ise son kez değerlendirilecektir.

346647646_196380579945495_4797921104437786523_n.jpg

Afetlerin Fısıldadığı Adam: Bülent Abdullah Turgut

Onca araştırma ve analiz yapıyoruz. Maalesef insanlar okumuyorlar ve araştırmıyorlar. Her zaman hazır bekliyorlar. Hazır sunduğun zaman da kıymet bilmiyorlar. Lütfen yayınlarımızı dinlemek, seyretmek ve okumak için zaman ayırın. Günü geldiğinde büyük faydalarını göreceksiniz. Hergün yarım saatinizi ayırın.


Afet ve Felaket Türleri:

1. Doğal afetler
2. İnsan eliyle meydana gelen felaketler
3. Gökyüzünden meydana gelen afetler ve felaketler


Afetlere ve Felaketlere Göre Çalışmalar:

Yakında her bir afet ve felaket türü için aşağıdaki çalışmaları hazırlayıp insanların ilgisine sunacağım. Her biri için kısa videolar çekerek anlatımlar da yapabilirim. Ancak bu kaynaklara erişim ücretli olacaktır. 

1. Afetin tanımı
2. Afetten korunma yolları ve afete hazırlık
3. Afet çıktığında yapmanız gerekenler
4. Afet sırasında ileişim ve koordinasyon
5. Afete hazırlık için gerekli bilinçlenme ve eğitim


Doğal Afet Türleri:

1. Orman yangını
2. Sel Baskını
3. Sağanak Yağmur
4. Kar Fırtınası / Tipi
5. Dolu Fırtınası
6. Asit Yağmuru
7. Deprem ve Yıkım (Megatronik Deprem)
8. Karaları Su Basması
9. Ani İklim Değşiklikleri
10. Kuraklık ve Kıtlık
11. Susuzluk
12. Limnik Patlama / Göl Metan Gazı Patlaması
13. Tornado
14. Volkanik Patlama
15. Meteor ve Asteroit Çarpması
16. Ateş Topu Çarpması
17. Tsunami
18. Tropikal Siklon
19. Toprak Kayması
20. Dağ Yıkılması
21. Çığ
22. Çamurlaşma / Bataklıklaşma
23. Düden ve Obruk Meydana Gelmesi
24. Toprak Çökmesi
25. Ölümcül Sis 
26. Aşırı Soğuk Hava Dalgası
27. Buz Fırtınası
28. Güneş Patlaması ve Güneş Kökenli Jeomanyetik Patlama
29. Elektromanyetik Patlamalar
30. Plazma Deşarjları
31. Soğuk Hava Dalgası
32. Sıcak Hava Dalgası
33. Yer Yarılması
35. Kutupların Yer Değiştirmesi
36. Kıta Tektonik Plakalarının Yer Değiştirmesi veya Parçalanması
37. Ağaçların Bilinçsizce Kesilmesi ve Ormanların Yok Edilmesi
38. Habitattaki Canlı Türlerinin Yok Olması
39. Manyetosferin Ortadan Kalması
40. Dünyanın Dönmesinin ve Yörüngesel Hareketinin Durması
41. Kutupların Yer Değiştirmesi


İnsan Eliyle Gelen Felaketler:

1. Zombi Saldırısı / İnsan Beynini Manipüle Edip Etkisiz Hale Getirme
2. İletişim Kanallarının ve İnternetin Gitmesi
3. Elektriğin Gitmesi
4. Biyolojik Savaş
5. Kimyasal Savaş
6. Elektromanyetik Savaş
7. Frekans Savaşı
8. Schumann Rezonansı'nı 6,78 Hz'e Getirme
9. Birebir Sıcak Savaş
10. Psikolojik Savaş
11. Propaganda Savaşı
12. Sömürgecilik
13. Kültürel Yozlaştırma ve Milli Bilinçten Uzaklaştırma / Dejenerasyon ve Asimilasyon
14. İslamiyet'i Ortadan Kaldırma ve Kur'an'ı Değiştirme Girişimleri
15. İslam Dünyası'ndaki Sapık Fırkalar ve Zihniyetler
16. Okuşum Cahiller Ahmaklıkları
17. Nükleer Savaş
18. Chemtrails
19. 5G/6G/7G Radyasyon ve Isı Artışı
20. Tatlı Su Kaynaklarının Kirletilmesi
21. Madencilik ve Mermercilik Faaliyetleri
22. Suni Gıdaya Geçiş
23. Tarımın ve Hayvancılığın Bitirilmesi
24. Ata Tohumlarının ve Ata Tarımının Terk Edilmesi
25. İnorganik Maddelerden Yapılan Droglar
26. Lojistik Zincirinin Kırılması ve Mal Tedariğinin Ortadan Kaldırılması
27. Helal-Haram Gözetmeksizin Para Kazanma
28. Her Alanda Yalancılık ve İkiyüzlülük İnsanları Kandırma
29. Faiz ve Kağıt Ekonomisi
30. Aşırı Tüketim
31. Bazı Kesim İnsanların Dünyayı Kontrol ve Yönetme Mücadelesi
32. Saçma ve Sapık Fikirlere İnanma
33. Videolarla Bilgi Sahibi Olmaya Çalışma
34. Okyanus Akıntılarının Değişmesi
35. Canlıların Genetik Yapılarının Değiştirilmesi
36. Her Türlü Terör Faaliyeti


Göksel Felaketler:

1. Tarık Yıldızının / Nibiru Kuasar Galaktik Yapısının Gelişi
2. Meteor Yağmuru
3. Ateş Topu Yağmuru
4. Dünyaya Gezegen veya Kuyruklu Yıldız Çarpması
5. Dünyanın Yörüngesinden Çıkması veya Savrulması
6. Güneşin Dünyayı Elektromanyetik Etki ile Yakması

7. Plazma Deşarjları

8. Manyetik Alan Bozulması Nedeniyle Hayvanların Yön Bulamaması


Dini Kaynaklarda Belirtilen Felaketler:

1. Büyük Süfyanın Çıkışı ve İnsanları Sapıttırması
2. Deccal'in Çıkışı ve Kitlesel Ölümler
3. Her 10 Kişiden 9'unun Öldüğü Altına Hücum
4. Ani ve Yoğun Ölümler
5. Melhame-i Kübra / 3. Dünya Savaşı
6. Güneşin Batıdan Doğması / Tarık'ın Etkisiyle Dünyanın Takla Atması
7. Uzun Yıllar Sürecek Kuraklık ve Kıtlık
8. Kara, Yeşil, Kırmızı Ölüm: Gerçek Salgınlar
9. Dabbet'ül Arz
10. Yecüc ve Mecüc'ün Meydana Çıkması
11. Rum-Müslüman Savaşları
12. Rusların Anadolu'ya Girişi


Not: Eski kaynaklarda Yunan yerine "Rum" der. Rus yerine "kuzeyli istilacı" der. Ruslar hakkında beyanların çoğu 70'lerden 90'lara kadar yaşamış veli zatlar tarafından da söylendi.

Gog Magog Savaşı

Yahudilerin Siyonist olanları Ezeikel 38-39 Ayetlerine göre bir açıklama yaparlar. Gog (Togarma - Türkler / Türk kökenli oldukları için Avrupalıları da sayarlar zaman zaman), Magog (Türkistan Türkleri), Rush (Ruslar), Persia (Farisiler), Lut (Kuzey Afrikalılar), Cush (Doğu Afrikalılar) bir araya gelerek Antichrist yani Deccal liderliğinde Büyük Siyon Devleti'ne saldıracaklarını söylemektedirler. İslamiyet'te Yecüc ve Mecüc kavmi bugünkü Kırgızistan'ın Han Tengri Dağları eteğindeki mağarada hapistirler. Hz.İsa'nın sultanlık devrinde kurtulup dünyayı kana bulayacaklardır. O zaman sadece 30000 insan kalmış olacaktır. İslami anlayışta Mehdi, Yahudilere göre Deccal'dır. Yani Yahudiler Mehdi konusunu da değiştirmişlerdir. Hatta Müslümanların içine hurafeler ve fitneler sokarak Mehdi'nin gelmeyeceği fikrini dahi aşılamışlardır. Şiiler üzerinde oynadıkları oyunda ise bambaşka bir Mehdi anlayışı yerleştirmişlerdir. Günümüzde Yahudiler dünyanın her yerinde Mehdi'yi aramaktadırlar. Onun iç enerjisi çok yüksek olduğu için kameralara ya da kızılötesi cihazlara takılacağı umudunu yaşamaktadırlar. Yahudilerin Türklerden nefret etmesinin nedeni de işte budur. Zira Mehdi, Anadolu'dan çıkacaktır. Hz.İbrahim (as) ve onun torunu Hz.Muhammed (ASM) ve onun torunu Hz.Mehdi (as) Akad Türk'üdür. Yalnız Cebrail gökten nida edip onun çıkışını ilan etmediği müddetçe kendisi de Mehdi olduğunu bilmeyecektir. Mehdilik alametlerinin farkına varmış olsa bile "ben Mehdi değilim" diyecektir. Fiziki, psikolojik, üslup, ilim gibi konularda onun delilleri vardır. Gerçek Mehdi çıkana kadar bir sürü sahtesi çıkacak ve insanları kandırmaya çalışacaklardır. "İnsansız yaşama geçiş" ve "Anadolu'yu Türksüzleştirme" anlayışları da işte bu Yahudi zihniyeti yüzündendir.


 

İlim avama yakın olduğu kadar (avamın / ilmi düzgün bilmeyen ve anlamayan) anlatanın çevresi kalabalık olur. Ne zaman ki ilim özüne döner ve mertebesi yükselir, anlayanı da azalır. Pek çok yüksek mertebeli zevatı ise kendi ailesi bile tanımamıştır.

Medineli (Beykozlu) Osman Efendi

bottom of page