top of page

Çok acayip ve bu kesinlikle Nibiru


Түркияның мәні мынада: Акуриендер де, Таргиттер де, асыл Кун Бил әулеті де, ит ағашы хан да, олармен байланысты Тургутогуллары да, Туғұрул хан Тургака да "плюс" символы ретінде көрінеді, бұл Құдайдың көмегімен олар бізге әкелгенінің белгісі тамаша музыка.


Ve Türklüğün özü Akyürüyenler'in ve Targıt Soyunun ve Kun-Bil Asil Hanedanlığının ve Kızıl Han Soyunun ve bağlı Turgutoğulları Soyu ile Tuğurul Han Turgak Soyunun sembolü "artı" olarak görünmesi de İnşallah bize güzel muştu getirdiğinin işaretidir.


И суть тюркизма в том, что Акюрюйены, родословная Таргит, Благородная династия Кун-Бил, родословная Кызыл-хана, родословная Тургутоглу и родословная Тугурул-хана Тургака появляются как символ "плюс", что, надеюсь, является признаком того, что он принес нам прекрасную радость.

Ve Türklüğün özü Akyürüyenler'in ve Targıt Soyunun ve Kun-Bil Asil Hanedanlığının ve Kızıl Han Soyunun ve bağlı Turgutoğulları Soyu ile Tuğurul Han Turgak Soyunun sembolü "artı" olarak görünmesi de İnşallah bize güzel muştu getirdiğinin işaretidir.


Oğuz Kağan Zülkarneyn'in kalpağında bulunan çift boynuz ve yuvarlak sembolüne dikkat edin. Çift boynuz sembolünün anlamı: "Kut Almış Kağanlar ve Hanlar eliyle, Tanrı'nın iradesini yeryüzüne hakim kılmak adına, geçmişi ve geleceği yöneten yüce Türk Hanedanlığı". Yuvarlak sembolü nedir? O, Güneş değildir. O, batılıların Nibiru ve İslamiyet'in Tarık Yıldızı dediği kuyruklu yıldızdır. Tarık Yıldızı'ndan Hz Muhammed'in (ASM) Hadislerinde, Hz Ali'nin (ra) Hutbelerinde, İslam alimlerinin anlatımlarında, Kur'an'daki bazı surelerde (Tarık, Duhan, Necm) geçmektedir. Hristiyanlığın İncil'inde ise 7 trompet konusunda Pelin olarak bahsedilmektedir.
Оғыз хан Зүл-Карнайнның жүрегіндегі Қос мүйізге және дөңгелек символға назар аударыңыз. Қос мүйізді символдың мағынасы: "өткен мен болашақты басқаратын жоғарғы түрік әулеті, Құдайдың еркі берекелі қаған мен Ханшаның қолымен жер бетінде жеңіске жетуі үшін". Дөңгелек таңба дегеніміз не? Ол күн емес. Бұл батыстықтар Нибиру, ал ислам Тарика жұлдызы деп атайтын комета. Тарик жұлдызы Мұхаммед пайғамбардың хадистерінде (оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын), Али Пайғамбардың уағыздарында (ра), Ислам ғалымдарының әңгімелерінде, Құранның кейбір сүрелерінде (Тарик, Духан, Наджм) айтылған. Христиандық Киелі кітапта ол 7 керней туралы жусан деп аталады.
Обратите внимание на двойной рог и круглый символ Огуз-кагана Зюлькарнейна, изображенный на его сердце. Символ двойного рога означает: "Всемогущая Тюркская династия, правящая прошлым и будущим во имя господства Божьей воли над землей руками ханов и ханов, получивших благословение". Что такое круглый символ? Это не Солнце. Это комета, которую жители Запада называют Нибиру, а ислам - Звездой Тарика. Звезда Тарика упоминается в хадисах Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), в проповедях Пророка Али (ра), в рассказах исламских ученых, в некоторых сурах Корана (Тарик, Духан, Наджм). С другой стороны, в христианской Библии 7 труб упоминаются как Полынь.
438 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Birkaç bilgece laf

Sizin yapmaya cesaret gösteremediğiniz işleri yapanlar sizin yaşamayı arzu ettiğiniz hayatı yaşıyorlar. Sadece sorunları bilmek yetmez, çözümleri de üretmek ve onlar için mücadele etmek gerekir. Çözüm

Küreselciler bizi öldürmenin peşinde

Uzun zamandır meydana gelen gelişmeleri gördükçe irkiliyoruz. Küreselciler Dünya Ekonomik Forumu, Birleşmiş Milletler, ABD Kongresi, Dünya Sağlık Örgütü gibi yapılarda bütün dünyayı bağlayacak şeytani

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page