top of page

Ölmevalla Mezarlığı

İsveç'te ilginç mezarlık


İsveç'te bir köye ve mezarlığa verilen 'Ölmevalla' ismi Türkçe bilenleri şaşırtıyor.

İsveçliler için bölge isminden başka bir anlam ifade etmeyen sözcük, hayatlarını bu ülkede sürdüren Türkçe bilenler için ilginç geliyor.


Köyün ismi mezarlık girişindeki 'Ölmevalla' levhasını gören Türkçe bilenler kısa bir süre şaşkınlık geçiriyor.


Halland bölgesinde bulunan Kungsbacka belediyesi sınırların içinde bulunan Ölmevalla köyü, 4500 nüfusu bulunuyor.

Benim yorumum:


Avrupalıların hiçbirisi 2000 yıldan önceki atalarını bilmezler. Ondan öncesini maalesef mabadlarından uydurup yazmışlar. Bilim diye bir sürü saçmalığı insanlara dikte ettikleri gibi etnoloji, dilbilimi ve tarih alanlarında da Avrupalılar saçma sapan şeyler yazdılar. Ruslar 1000 yıl, İngilizler 1000 yıl, Fransızlar 1500 yıl, Araplar 2000 yıl, Macarlar 1500 yıl, Bulgarlar 1500 yıl, Yunanlılar 1500, Çinliler 300 yıl öncesine kadar tarihlerini bilirler, ondan öncesi uyduruk anlatımlardır. Biz ise onların nereden çıktıklarını, hangi yolları izleyip bugünkü yerlerine geldiklerini, onları ilk yola çıkartan Beylerin (onlar Han der) kimler olduklarını biliyoruz. Küreselci hegamonya üniversite ve bilim çevreleri bunların ortaya çıkmasını istemez. Avrupalıların Türk olmaları bizim umrumuzda değil. Onlar kendi geçmişlerini ve köklerini öğrenmek istemiyorlarsa Erasmus Darwin'in uydurduğu Evrim Teorisi'ndeki maymun atalarına ve Adam Weishaupt ile Erasmus Darwin'in birlikte uydurdukları Scientlogy'e (Bilim Dini) inanmaya devam etsinler. Bizim anlattığımız tarih konuları bütün gider ve hiçbir açık nokta da bırakmaz. Ama batılıların uydurduğu tarihte milyonlarca açık vardır ve hiçbir yerde toplanmaz.


My comment:


None of the Europeans know their ancestors before 2000 years. Before that, unfortunately, they invented and wrote from their temples. Just as they dictated a lot of nonsense called science to people, Europeans also wrote nonsense in the fields of ethnology, linguistics, and history. Russians know their history for 1000 years, Englishmen 1000 years, French 1500 years, Arabs 2000 years, Hungarians 1500 years, Bulgarians 1500 years, Greeks 1500, Chinese until 300 years ago, before that they are made-up narratives. But we know where they came from, which roads they followed and came to their present places, and who the Gentlemen (they say Khan) were who first set them on their way. Globalist hegamony universities and scientific circles do not want these to appear. We don't care if Europeans are Turks. If they do not want to know their own history and roots, let them continue to believe in the ape ancestors in the Theory of Evolution invented by Erasmus Darwin and Scientlogy (the Religion of Science) invented by Adam Weishaupt and Erasmus Darwin together. The history topics that we have described go all the way and leave no open points. But there are millions of deficits in the history invented by westerners and they are not collected anywhere.29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page