top of page

2025'te nasıl bir dünya?Keşke karikatürdeki gibi olsaydı.. Ama çoğunluk kendi çıkarlarına odaklamışken ve zalimlikte, küfürde, münafıklıkta çığırlar açılırken bunu söylemek imkansız.


2025 yılına kadar


* Türklerin çoğu yok olmuş, birçoğunun Deylem tarafından yok edilmesi.

* Devletler ve ordular ortadan kalkmış.

* Dünya nüfusu en çok 1-2 milyar kalmış

* Türkiye'nin % 30-35'i sular altında kalmış.

* Türkiye'nin % 90'ı depremlerle ve doğal afetlerle yıkılmış.

* Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanusya kıtaları yok; Afrika ile Asya'nın ise % 60'ından fazlası yok.

* Gayrı Müslimler dini yobazlık ile Müslümanlara saldırır olmuş.

* Deccal'ın ve Süfyan'ın çıkıp Müslümanları yoldan çıkartması.

* Müslümanların % 98'i yoldan çıkmış ve münafıklık oranı % 80'leri aşmış.

* Anadolu'nun işgali ve parçalanması.


2025-2028 arası


* Geriye kalan karalar ve içme suları için savaşlar başlamış.

* Dabbet'ül Arz'ın dünyayı sarması.

* 3 büyük salgının dünyayı sarması.

* 3 büyük kuraklığın ve kıtlığın dünyayı sarması.

* Yecüc ve Mecüc'ün geriye kalan insan nüfusunu 30000'e indirmesi.

* Gog Magog Savaşı'nın olması.

* Siyon Devleti'nin ilanı.

* Mehdi'nin meydana çıkışı ve Ahit Sandığı'nı bulup açması.


Doğru bilgiler:


* Yahudiler Deccal'e Mesiah yani Kurtarıcı derler.

* Yahudiler Mehdi'ye Deccal derler.

* Hristiyanlar Hz.İsa'nın (as) dünyaya tekrar döneceğine inanıyor ama Hristiyan olarak.. Aslında Hz.İsa (as) Müslüman olarak tebliğ ve irşad yapacak..

* Yahudilerin ifade ettiği Gog Magog ile Müslümanların ifade ettiği Yecüc ve Mecüc aynı şey değildir. Yahudiler de aslında Gog Magog için "Yecüc Mecüc" zihniyeti kullanırlar ve Gog Magog'un İsrail'i ortadan kaldıracağını biliyorlar. O yüzden bugünden Gog Magog coğrafyasında yaşayanları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Pekçok ülkeye yerleştirdikleri "kripto Yahudileri" bu amaç için kullanıyorlar. Gog; Anadolu Türkleri.. Magog; Asya Türkleri.. Bunlara Ruş yani Ruslar, Lut yani Kuzey Afrikalılar, Çuş yani Doğu Afrikalılar da yardım edecek dedikleri için bu bölgelerde de karışıklıklar meydana getirmeye çalışıyorlar.


Anlattıklarıma inanmayan varsa Hadislere ve Hz.Ali'nin (ra) Hutbelerine baksın. Bir de tabi ki Yahudilerin Talmud kaynaklarına..


İlimle anlatıyoruz.. Yıldız falcıları gibi atıp tutmuyoruz..


48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page