top of page

Abdülhamid Han'ın casuslarla imtihanı


33 SENELİK 2. ABDÜLHAMİD DEVRİNİN OSMANLI DEVLET ERKANI…??? BU EKİBE İYİ BAKIN…!!! 


Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın Sonra da devlet batınca; “vay efendim Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş…”Peki bu Ekonomik ve Siyasi iflas tablosunda Türkler nerede…? Halife-i Müslümin 2. Abdülhamid’in nazırlarına (bakanlarına) ve bürokratlarına bakalım: 


 • Hariciye Nazırları; Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)

 • Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

 • Hazine-i Hassa Nazırları: Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891) 

 • Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897) 

 • Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

 • Maliye Nazırı: Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885) (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891)

 • Nafia Nazırları: Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878) 

 • Aleksandr Karateodori Paşa (1878)

 • Sava Paşa (1878-1879)

 • Orman ve Maadin Nazırları; Mavrokordato Efendi (1908-1909) 

 • Aristidi Paşa ( 1909)

 • Ticaret ve Ziraat Nazırları: Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)

 • Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

 • Ayan Üyeleri(1876); Antopolos Efendi Aristarki Bey 

 • Daviçon Karmona Efendi 

 • Musurus Paşa 

 • Serviçen Efendi 

 • Stoyanoviç Efendi 

 • Dr. De Kastro Bey 

 • Mavroyeni Paşa Karatodri Paşa 

 • Abraham Karakahya Paşa

 • Ayan Üyeleri(1908) Azaryan Efendi 

 • Basarya Efendi 

 • Bohor Efendi 

 • Fethi Franko Bey 

 • Gabriyel Noradonkyan Efendi 

 • Mavrokordato Efendi 

 • Mavroyeni Bey Oksanti Efendi 

 • Yorgiyadis Efendi 

 • Aram Efendi 

 • Popoviç Temko Efendi 

 • Babıali Hukuk Müşaviri Gabriel Efendi;


Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır…Elçilere göz attığımızda; Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi’nin Atina Azaryan Efendi’nin Belgrad E. Karatodri Efendi’nin Brüksel Blak Bey’in Bükreş Yanko Karaca Misak Efendi ve Aritraki Efendi’nin Lahey K. Musurus Paşa Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo Paşa’nın Londra Naum Paşa’nın Paris S. Musurus Bey ve Y. Fotiades Bey’in Roma Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya A. Vogorides Paşa’nın Viyana L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey’in Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.  Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi. Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler oturuyordu. Mesela; Şarkî Rumeli Valileri; Sava Paşa Aleko Vogorides Paşa Gavril Paşa Hristoiç Alexandre de Battenberg Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha Sisam Beyleri; Mişel Gregoriyadis Bey Aleksander Mavroyeni Bey Yanko Vitinos Bey Kostaki Karateodori Paşa Yorgi Yorgiadis Efendi Andrea Kopasis Efendi Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları; Vasa Paşa Naum Paşa Yusuf Franko Paşa Maliyesini hariciyesini tarımını madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslam Halifesi (!) vardır…Türk Dil Kurumu'na bir Ermeni dil bilgisi uzmanını, o da sadece Genel sekreter olarak, atadı diye ki adam Osmanlı memuru zaten 100 senedir Atatürk’e demediğini bırakmayanlara soralım insafınız var mı?


Kaynak kitap: KUNERALP Sinan Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali. Prosopografik Rehber İstanbul: İsis Yayınları 1999.24 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hristiyanlıkta 7

Yedi Tılsım Derğahı Hıristiyanlıkta 7 sayısına kutsal sayı olarak Yeni Ahit (İncil)'te sıkça rastlanmaktadır. Mükemmellik sayısı olan Yedi, Tanrı'nın dinlenme gününü sembolize etmekte ve aynı zamanda

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Değerli hocam, bugün bile Türkler hariç her milletten kişiler yönetimi ele geçirmiş durumda. Sağlıklı mutlu huzurlu hayırlı başarılı günleriniz sizlerin olsun.

Like
bottom of page