top of page

Ahir Zamanı anlayabildik mi?

Anlayabildik mi?

Yaşadığı zamanı anlamayan insan,olup biten onca şeyi münferit ve sıradan zanneder. Onca şey olurken umursamaz insan kendi keyfine bakmaya devam eder. Hazırlık yapması ve tedbirler alması gerektiği zamanları boşa geçirir. Maddi kaynaklarını hazırlığa ve tedbire yoğunlaştırması gerekirken keyfine harcar durur. Boşnakların ve Azerbaycan Türklerinin başına gelenleri hatırlarsanız kötü zamanlara hazırlık yapmanın ve tedbirler almanın ne kadar önemli olduğunu anlarsınız.


Yugoslavya zamanında Boşnaklar ev eşyaları almaya ve sıradan yaşamlarına devam etmeye uğraşırken Sırplar ev ev silahlanıyorlardı. Av tüfekleri ve tabancalar alıyorlar. Sonunda Boşnakların elinde silah olmaksızın kendilerini bir savaşın içinde buldular. Sırplar Boşnakların çoğunu öldürdü ve Yugoslavya topraklarının çoğuna da hakim oldu.

SSCB dağılırken de Ruslar Azerbaycan Türklerine "ya topraklarınızdan Haylara (Ermeni kılıklı toplama toplum) toprak verirsiniz ya da ülkenizi yeniden işgal ederiz" dediler. Azerbaycan Türklerinin elinde av tüfeği bile yoktu. Mecbur kalıp toprak verdiler ve Ermenistan'ın kurulmasına izin verdiler. Haylar gerçek Ermeni yani Ermen Türk'ü değildir, Ruslar tarafından sağdan soldan toplanmış bir toplumdur. Kendilerine "Ermeni" demezler "Hay" derler.

Sadece bu kadar mı? Osmanlı'nın son zamanlarında Türk Ordusu elinde doğru düzgün silahlar yoktu. İngiltere' 1782'de, Almanya ise 1812'de sanayi devrimine girip silahlanmaya başlamışlardı. Osmanlı'da para olmadığı için borç bulmaya çalıştı durdu. Maalesef Balkanlarda, Kuzey Afrika'da, Hicaz'da ve Doğu Anadolu'da girişilen savaşlarda başarılı olunamadı. Çanakkale Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'na ise çok kıt kaynaklarla girilebildi. Osmanlı'nın kaymağını yiyen Yahudiler, Ermeniler, Rumlar hiçbir yardım etmedikleri gibi bizi arkamızdan vurdular. Doğu'da Kürt isyanları ise hiç durmadı. 18. yüzyıldan itibaren Kürtler sürekli sorun çıkarttılar.APOCALYPSE / AHİR ZAMAN​


İçinde yaşadığımız zamana İncil'de verilen isimdir. "Açığa vurma, günahları meydana çıkartma, kıyametten önceki kaos, Rahmani kullar ile Şeytanın son muharebesi" ve biz de buna "Ahir Zaman / Kıyametten Önceki Son Olaylar" diyoruz. ​


Şeytandan yana olan insanlar, Deccal, çocuk şeytanlar ve cinler ayrılırlar ve Allah'ın samimi kulları, Mehdi, Hz.İsa ile son savaşlarını verirler.


Dünya Armagedon Savaşı'na / Melheme-i Kübra Muharebesine / Üçüncü Dünya Savaşına doğru ilerler. Bu savaşlar sonunda dünya nüfusu belki de birkaç milyon seviyesine kadar iner. Mehdi ile birlikte meydana gelecek son aydınlanma devrinde çok az Müslüman geriye kalacaktır. Anadolu'nun % 8 kadarı güvenlidir, geriye kalanı felaketlerden en fazla nasibini alacak olan yerlerdir.​


Anadolu'dan başlayıp Mısır'a kadarki topraklarda çok az yeri su basmaz. Ön Asya'nın çoğu sular altında kalır. GAP Bölgesindeki büyük barajların patlayacağı ve Basra'ya kadar her yerin sular altında kalacağı düşünülüyor. Ayrıca Nibiru'nun gelişiyle kutup erimeleri hızla olarak da buraları sular altına bırakır. Bölgenin sular altında kalacağı konusu hadislerde de geçiyor.​


Bu noktada akıllı ve ne yaptığını bilen rehber insanlar çok önemlidir. Ahir zamanda meydana gelecek olaylar ardı sıra domino etkisiyle olacaktır.


Öngörüler​


Kötü zamanlar gelmeden çantalarınızı alın ve hazırlıklarınızı yapın. En azından e-kitap ve haritalar yanınızda olsun. Zira elektrik ve internet kesintileri başlayınca bana da ulaşamazsınız. Halinizden memnunsanız diyecek sözüm yoktur.İçinde Bulunduğumuz Zamanı Anlamak​


Ahir Zamanda yani günümüzde ortaya çıkan doğal, göksel ve insan eliyle gerçekleşen afetler ve felaketleri sıralamaya çalıştık. Bunların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşiyor ve bir kısmı da yakın bir süreç içerisinde gerçekleşecek. Deccal'ın medyasını izlerseniz ciddi hiçbir haberle karşılaşmazsınız. Sizi sürekli uyuturlar ve sizi kendi istedikleri yere doğru sürüklerler. Neyin ne olduğunu anlamazsanız da kolay yem olursunuz ve sürekli yanlış kararlar alırsınız. Okumuş cahil ve ahmak olanların iki cihanda da yaşamı cehennemdir. Gösteriş Müslümanlığı yapanlar elbette ki boşuna bir çaba içerisindedirler. Bunlardan kendinizi şehirlerde koruyabilmeniz mümkün değildir. Kırsalda ise şansınız yüksektir. Zira insanların çoğu hala uyuyor ve benim gibi gerçekleri anlatanlara itibar edip tedbir üzere çaba göstermiyorlar. Onların çoğu 2030'a kadar aileleriyle birlikte maalesef.. Aklı, imanı, doğru insanların uyarılarını ve tavsiyelerini, bilimleri doğru ve zamanında kullananlar ise gerçek mücadele için kendilerini gösterecekler, Mehdi'nin zamanına İnşallah erişip onun haklı mücadelesinde yer alabileceklerdir. Ancak öncelikle küresel çapta nüfusun büyük ölçüde azalması için bazı yıkımların meydana gelmesi elzemdir. Mehdi görevini aldığında dünya nüfusu büyük ihtimalle 300 milyonun altına düşmüş olacaktır. Mehdi, Melhame-i Kübra denilen Dünya Savaşlarının 3. seferinde liderliği alacaktır. İlk iki seferinde savaşan pek çok insan Anadolu ile Mısır arasındaki topraklarda ölüp gideceklerdir. Sabırlı olan, kendini koruyan, akıllı davranan, beşeri ilimleri faydalı şekilde kullanabilen, iman sahibi kişiler kurtulabileceklerdir. İnanmayan İslami kaynakları araştırır; Hadislerde, Sahabenin sözlerinde, büyük din adamlarının anlatımlarında neler söylenmiş öğrenirler. ​


1. Ölümcül Kriterler: Parçalanmış Manyetosfer, EMP Yayılımı, Ateş Topları, Meteor Yağmuru, Asit Yağmuru, Depremler, Aç Kalmış Hayvanlar, Bitki Örtüsünün Yok Olması, Yangınlar, Doğalgaz Patlamaları, Volkanların Aktif Olması, Nükleer Tesis Patlaması, Maden Arıtma Tesisi Patlaması, Yüksek Manyetik Çekim Gücü Alanları, Dağ Kaymaları / Yıkılmaları, Devasa Fırtınalar, Tsunamiler, Kutup ve Dağ Buzulu Erimesi Sonrası Su Yükselmesi, Atmosfer Yangınları, İklim Koşullarının Kalıcı Olarak Değişmesi, Manyetik Kutupların Yer Değiştirmesi, Kıta Tektonik Plakalarının Yer Değiştirmesi..​


2. Çok Önemli Kriterler: Kıtlık, Susuzluk ve Kuraklık, Aşırı Sıcaklar, Aşırı Soğuklar, Psikolojik ve Nörolojik Sorunlar, Toz Bulutları, Çok Uzun Süren Karanlık, Tarım ve Hayvancılık Yapamama, Araçların Arızalanmasına Bağlı Kazalar ve Patlamalar, Şehirlerde Doğalgaz Hatlarının Patlaması, Göllerin ve Irmakların Asitten Zehirlenmesi, Nükleer Serpinti Oluşması, Kötü Yaşam Şartları, Salgınların Oluşması, İsyanların ve Yağmalamaların Meydana Gelmesi., Savaşların Meydana Çıkması, İç Karışıklıklar Olması, Ürün ve Hizmet Yokluğu Meydana Gelmesi, OHAL İlan Edip İnsanların Köleleştirilmesi, Fakirliğin ve Açlığın Yaygınlaşması, Dolaylı Yollardan İnsanların Mallarına El Koyma, Küresel Şeytani Düzen Getirilmesi, Siyonizmin Dünyanın Yarısına Hükmeden Devleti Kurması, Kafirlerin Kabe'ye ve Peygamber Kabrine Girmeleri (Manevi Yıkım).


3. Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler: Şehirlerin Tehlikeli Yerler Haline Dönüşmesi, İç Savaşlar Çıkması, Devlet Yapılarının Çökmesi, Kötü Liderlerin İnsanları Sürüklemesi, Sıklıkla Meydana Çıkan Toz Bulutları ve Fırtınaları, Gökyüzü Fenomenleri, Cinlerin Oyunları ve Hileleri..


4. Doğaüstü Kriterler: Deccal’ın Hz.Süleyman zamanında zincirlenmiş cinleri ve şeytanları serbest bırakmasıyla birlikte cinlerin ve şeytanların boyutlarına kapılar açılmıştır. İlerleyen zamanlarda bu cinler ve şeytanlar yeryüzüne inerek şehirlere dolacaklardır. Koruyucu melekler İnsanları kışkırtmak ve birbirine düşürmek için çaba göstereceklerdir. Eşyaların kaybolması, bir anda siluetler belirmesi ve kaybolması, sahte UFO saldırıları (altında başka nedenler var), tuhaf yaratıkların belirmesi, insanlardan hiç beklenmeyen davranışların olması gibi birçok şey görülebilir.


İslami kaynaklarda bahsi geçen alametler​


İslam'da beklenen büyük ahir zaman alametleri: İki ateş sütununun batından ve doğudan görünmesi, Dünyanın her yerinden görünen bir yangının meydana çıkması, Güneşin batıdan doğması, Büyük Siyon Devleti'nin kurulması, Müslüman-Rum Savaşları ve Anadolu'nun batısının bir süreliğine elden çıkması, Münafıkların her yeri doldurması, ahlaksızlığın artması, cinayetlerin artması, yaşamın aşırı zor hale gelmesi, meleklerin şehirleri boşaltması ve kötü cinlerin / şeytanların şehirlere dolarak fitneleri yangına çevirmeleri, 3 yıl sürecek kıtlık ve kuraklık oluşması, 3 defa büyük salgın olması, insanların neden öldüklerini ve katiller de neden öldürüldüklerini bilmemeleri, Büyük Dünya Savaşı'nın olması, insanların sadece taşlarla ve sopalarla savaşmaları (bilimin ve teknolojinin elden gitmesi), küçük süfyanların çıkması, sahte Mehdilerin çıkması, sahte Hz.İsaların çıkması, Büyük Süfyanın çıkması, şeytanın sağ dolu Yahudi Deccal'ın ortaya çıkması, insanların cahilleşmesi ve kabalaşması, cinselliğin ulu orta yapılması ve sapkınlıkların artması, gerçek liderlerin tek tek dünyayı terk etmesi (ölmesi), Hz.İsa'nın Dünyaya inmesi ve Deccal'ı öldürmesi, Dabbet'ül Arz denilen varlığın ortaya çıkması (çok ciddi ve hızla yayılıp insanları öldüren bir mikrop olabileceği fikri yaygın), Mehdi'nin kafirleri ve münafıkları işaretlemesi, insan nüfusunun çok kısa süre içerisinde aşırı derecede azalması, Yecüc ve Mecüc kavminin ortaya çıkması ve insanlığı kırıp geçirmesi, Mehdi'nin ortaya çıkması ve küresel fitneci kavmi ortadan kaldırması.


Felaket ve Afet Türleri​


Günümüzde başımıza bela olan bazılarını buraya yazıyorum. Bunlardan çok daha fazlası var. Düne kadar "hortum" denilen şeyi bilmezdik, bugün hortumdan evlerin ve ağaçların söküldüğünü haberlerde görüyoruz. Afetlerin ve felaketlerin sayısı ve gücü her geçen gün artıyor. Şehirlerde bunlardan korunmak mümkün değil. Kırsalda kendi güvenli alanınızda güvenli doğal sığınağınızı yaparsanız korunma şansınız onlarca kat artmaktadır.​


1. Ani yağışlara ve dağ buzullarının erimelerine bağlı seller

2. Kuraklık ve susuzluk

3. Deprem ve sismik hareketler

4. Volkan ve volkanik alan (patlama-kayaç fırlatma ve lav akıntı alanları)

5. Denizlerden, baraj göllerinden ve büyük ırmaklardan su basmaları

6. Orman ve orman içi doğal yaşam varlığına darbeler, orman yangınları, ağaç kesmeleri

7. Tsunamiler

8. Kutup erimelerine bağlı karaların su basması

9. Toprak türü ve gücüne bağlı kaymalar ve heyelanlar

10. Elektromanyetik etkileşimlere bağlı Meteor, Asteorit ve ateş topu düşmeleri

11. Nibiru hakkındaki teorilere bağlı olası afetler

12. Manyetosferde ve İyonosferde anomaliler

13. Aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar

14. Elektromanyetik fırtınalar

15. EMF frekans saldırıları

16. 5G/6G/7G radyasyon ve aşırı ısı dalgaları

17. Gıda kıtlığı, tarım ve hayvan ürünleri tüketiminin engellenmesi

18. Chemtrails ile zehirlemeler

19. Radyoaktivite ve ağır metal toksinleri içeren çöl kumu fırtınalar

20. Kasırgalar ve hortumlar

21. Dağ kaymaları ve yıkılmaları

23. Jet Stream kargaşaları

24. UV-A Güneş ışınlarının şehirleri yakması

25. Kötü, zararlı ve helal olmayan gıdaların piyasaya sürülmesi

26. Volkanik hareketlenmeler​


Tespit ettiklerimden bazıları. Diğerlerini zaman zaman yazdım. Beni olumsuz etkileyen diğer insanları da etkiliyor. Yani "bunlar yok" demekle yok olmuyor ve aynı zamanda sizi perişan eden şeyleri görmezden geliyorsunuz. Araştırırsanız anlarsınız.
Ahir zamanın hali

Kıyamet sonrasında insanlar tekrar yaratıldıklarında melekler Allah'a sorar: "Ya Rabbi, ne kadarını cehennemlik ayıralım?". Allah yanıt verir "her 1000'de 999'unu cehennemlik ayırın". Hadis-i Şerif'te bu geçer. Birkaç gün önce kaynağını da verdim. O kalan 1 kişi de önce hesaba çekilecek, eğer cehenneme girip ceza çekmesi gerekiyorsa gereken yapılacak, cehenneme girip çıktıysa alnına "cehennemden geldi" damgası vurulacak ve cennetin en alt katlarına yerleştirilecek. 999'luk olanlar ise ebedi cehennemliktir. Kur'an'da "insanlar ziyandadır", "insanlar akılsızdır", "insanlar düşünmezler" diye sürekli ikazlar yapılıyor. Demek ki insanlar çok ta akıllı değillermiş. Hz.Nuh gemisini yaparken kavmi onunla dalga geçmişti. "Görmediğin bir ilahın sözlerine inanıp ta yağmur olmayan bir havada her yerin su basacağını iddia ediyor ve gemi yapıyorsun, öyle mi?" demişlerdi. Nibiru'nun önceki 20. döngüsü tamam olup Dünya ile kavuştuğunda kutup ve dağ buzulları birkaç gün içinde eridi. Önce su basmaları ve sonra da dev tsunamiler oldu. O zamanlar Hz.Nuh Güneydoğu Anadolu Bölgesi civarlarında oturuyordu. Deniz suları devasa yüksekliklere ulaştı. Ağrı Dağı 5137 metredir. Hong Konglu araştırmacılar 4000 metre yükseklikte Nuh'un Gemisi'ni buzullar arasında buldular. Gemi 4000 metre yükseğe kadar gitmiş. Deniz suları ve tsunamiler bu yüksekliğe kadar gemiyi itmişler. Sonuçta; kendi kavimlerinin ileri gelenleri, zenginleri, kendini beğenmişleri, akıllı geçinenleri sular altında helak oldular. Bir avuç insan "2. Adem Nesli" olarak yaşamı devam ettirdiler.


Hz.Muhammed (ASM) "ahir zamanda birkaç koyunu olup dağlarda gezen çoban, diğerlerinden (yerleşim yerlerinde yaşayanlar) çok daha huzurlu, güvende olacaklar" buyurmuştur. Okumuş diplomalı cahil ve ahmak insanlar günümüzde yani Ahir Zamanda aşırı derecede çoğalmıştır. Ömer Hayyam'ın dediği üzere;

Celladına aşık olmuşsa bir millet

İster ezan, ister çan dinlet

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet

Müstehaktır ona her türlü zillet.

Dünya üç beş bilgisizin elinde

Sanırlar ki tüm ilim kendilerinde

Üzülme, eşeği eşek beğenir

Bir hayır var sana bana kötü demelerinde.

Felek ne cömerttir aşağılık insanlara

Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara

Kendini satmayan adama ekmek yok

Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.

Her gün biri çıkar, başlar ben, ben demeye

Altınlarıyla gümüşleriyle övünmeye

Tam işleri dilediği düzene sokar

Ecel çıkıverir pusudan: Benim, ben diye

Popülist kültür, meşhur olma arzusu, topluma kendini kabul ettirme çabası, süper eko, kibir, gerçek değerleri ve aklı umursamama, okumuş diplomalı cahillik, ahmaklık, kör taassub, nefsinin emirlerine tabi olma, Deccaliyet düzenini kabullenme, zihniyet olarak şeytana teslim olma, modernist kafa yapısı insanların ahlaki, imani, vicdani, milli değerler bakımından çöküşünü sağlamıştır.

Zülkarneyn yani Oğuz Kağan, Yecüc ve Mecüc Kavmini Kırgızistan'da bir dağın içine hapsetmiştir. O dağ da bulundu. Çok uzun bir süre yok ki o kavim dağın içinden kurtularak dünyaya kan kusturacak. Ancak samimi Müslümanlar onların zulmünden kurtulabilecekler ki onların sayısı da çok değildir. Yecüc ve Mecüc Kavmini koruyan bir dağdır. Ahir zamanda onca olacak olay var ve bu kavim dağın koruyucu gövdesi içinde kendi zamanlarını bekleyeceklerdir. Elbette ki Allah'ın iradesi hükmü ile.. Burada belirtmek istediğim; kırsalın, dağların ve mağaraların insanlar için en önemli sığınaklar olduğudur ve olacağıdır.


20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page