top of page

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS / BAZI GEÇMİŞ TARİH BİLGİLERİAdentrémonos un poco más allá del común interés histórico detrás de la barrera temporal del 1800...

La fecha del mapa data de 1746 y se trata de un trabajo realizado por el Cartógrafo, geógrafo ,naturalista y Padre de Orden Jesuita José Cardiel quien realizó puntualmente estas primeras exploraciones más profundas y la cartografía de los territorios del Paraguay , Río de la Plata y Patagonia.

Es interesante como se puede observar los inicios de la configuración cartográfica de este sector del territorio americano que más adelante conformarán Argentina , Uruguay y Chile Y las inexactitudes que el mismo desprende . Aun así tratándose prácticamente de terra incognita , estos cartógrafos llegarán a un acercamiento del real contorno geográfico bastante sobresaliente teniendo en cuenta la vastedad de estas tierras australes , lo sumamente hostil del territorio y las primitivas técnicas e instrumentos con que contaban para llevarlo a cabo , con los que por ejemplo no se podía calcular la longitud carencia que producía imprecisión métrica ,un problema típico en la ciencia de este periodo histórico y que conllevaba a cometer errores en las configuraciones finales tal como se observan en esta cartografía.

Sin embargo su importancia histórica como documento único no sólo es cartográfico sino que si prestamos atención nos muestra el relevamiento de trabajo en información de la situación y nombres tempranos de las poblaciones aborígenes y la impresión que le produce y que el mismo autor plasma para ayuda del proceso de exploración y consolidación que se está llevando a cabo en ese temprano momento y que se encuentran escritos en el recuadro al costado derecho inferior del mapa con el título de "advertencia" para aquellos viajeros que utilizando de guía su trabajo fueran a adentrarse por esos peligrosos lares. He transcrito la información redactada todo lo más preciso que pude ,explicando algunos pasajes y preservando algunas palabras originales del castellano viejo para así situarnos en una apreciación cronológica más certera y poder tener cierta "sensación" más real del momento que está sucediendo en el relato histórico . Dice lo siguiente :

ADVERTENCIA :

Lo "qs" (significa "que" , con caligrafía cursiva diferente a la que nos es conocida ) está pintado de verde y amarillo es habitado de infieles , en lo de amarillo habitan "los de a pie". en lo de verde "los de a "cavallo" . ( Básicamente se está refiriendo a quienes los españoles denominaron Tehuelches , si bien se trata de diversas etnias aborígenes . también fueron denominados Patagones o Aonikenk, nombre además que se le da a su lengua posiblemente hoy extinta).

En lo colorado "ay" infinidad de Yeguas y "cavallos " silvestres , que cojen los indios para comer y "caminar" y los españoles para lo 2do.

casi todas estas naciones viven vagabundas sin pueblos , sin sitios "Fixos" y sin sementeras. Tienen en lugar de casas unas toscas tiendas de cueros de "cavallo" y los de la "vanda" meridional del Río del Sauce (al costado izquierdo superior del mapa , pegado a la cordillera ) de cueros de Guanaco, animal algo "semexante" al camello pequeño. El volcán de las sierras de la "rivera" oriental ( está refiriendo a un paradero hoy ubicado entre Mar del plata y Balcarce) no es volcán que eche fuego o humo sino una abertura de sierras que los indios en su idioma llaman "volcán" ...(posiblemente haya escuchado decirlo a un aborigen repetirlo después de que este lo haya escuchado a su vez de un europeo ).

La isla del Fuego ( al Fin del mapa está ubicada y señalizada) con esos G ?¿ (grandes?¿) brazos esta puesta según "una mapa" Francesa moderna .


El documento se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación Argentina .


Por: Alejandro .S. Gonzalez.


---


BAZI TARİHSEL VERİLER.


1800'lerin zaman bariyerinin ardındaki ortak tarihi ilginin biraz ötesine geçelim...

Haritanın tarihi 1746'dan kalmadır ve Paraguay, Río de la topraklarının bu ilk derin keşiflerini ve kartografisini zamanında gerçekleştiren haritacı, coğrafyacı, doğa bilimci ve Cizvit Tarikatı'nın Babası José Cardiel tarafından yürütülen bir çalışmadır. Plata ve Patagonya.


Daha sonra Arjantin, Uruguay ve Şili'yi oluşturacak olan Amerika topraklarının bu bölümünün kartografik konfigürasyonunun başlangıcını ve yaydığı yanlışlıkları nasıl gözlemleyebileceğimiz ilginçtir. Öyle bile olsa, pratik olarak terra incognita ile uğraşan bu haritacılar, bu güney topraklarının uçsuz bucaksızlığı, bölgenin son derece düşmanca doğası ve taşımak zorunda oldukları ilkel teknikler ve aletler göz önüne alındığında oldukça çarpıcı olan gerçek coğrafi taslağın yaklaşık bir noktasına varacaklar. Örneğin, bu tarihsel dönemin biliminde tipik bir sorun olan ve bu kartografide gözlemlendiği gibi nihai konfigürasyonlarda hatalar yapılmasına yol açan metrik belirsizliğe neden olan uzunluk eksikliği hesaplanamadı.


Bununla birlikte, benzersiz bir belge olarak tarihsel önemi sadece kartografik değil, aynı zamanda dikkat edersek, bize yerli halkların durumu ve erken isimleri ve onlar üzerinde yarattığı izlenim hakkında bilgi anketini gösterir ve aynı yazar tarafından yakalanır. haritanın sağ alt köşesindeki “uyarı” başlıklı kutucuğa yazılan ve çalışmalarını bir rehber olarak kullanan gezginler için o erken anda gerçekleşen keşif ve konsolidasyon sürecinin yardımı. bu tehlikeli yerlere girmek için.


Kendimizi daha doğru bir kronolojik değerlendirmede konumlandırmak ve geçmişe dair daha gerçek bir "duygu"ya sahip olabilmek için bazı pasajları açıklayarak ve eski İspanyolcadan bazı orijinal kelimeleri koruyarak yazılan bilgileri olabildiğince kesin bir şekilde yazıya döktüm. tarihi hesapta yaşanan an. . Aşağıdakileri söylüyor:


UYARI :


"qs" (bildiğimizden farklı bir el yazısıyla "o" anlamına gelir) yeşil ve sarıya boyanmıştır, orada kâfirler, sarı ise "yayanlar" yaşamaktadır. yeşil "atlılar". (Temel olarak, çeşitli yerli etnik gruplardan olmalarına rağmen İspanyolların Tehuelches dedikleri kişilere atıfta bulunur. Bunlara Patagones veya Aonikenk de deniyordu, bu onların dillerine de verilen bir addır. muhtemelen şimdi soyu tükenmiş).


Colorado'da, Kızılderililerin yemek yemeye ve "yürümeye" ve İspanyolların ikincisi için götürdüğü kısrakların ve vahşi "atların" sonsuzluğu "ay".


bu ulusların neredeyse tamamı, kasabaları, "Sabit" yerleri ve ekinleri olmayan serseriler halinde yaşıyorlar. Evler yerine, bazı ham "at" derileri dükkanları ve Guanaco'nun Río del Sauce'nin (haritanın sol üst tarafında, dağ sırasına yakın) güney "vanda" derileri var, bir şekilde bir hayvan " küçük deveye benzer". Doğu "nehir" dağlarının volkanı (bugün Mar del Plata ile Balcarce arasında bulunan bir yerden bahsediyor) ateş veya duman yayan bir volkan değil, daha çok Kızılderililerin "volkan" dediği dağların bir açıklığıdır. ..(muhtemelen bir yerlinin bir Avrupalıdan duyduktan sonra tekrar ettiğini duymuşsunuzdur).


Isla del Fuego (haritanın sonunda bulunur ve işaretlenir) bu G ?¿ (büyük? ) kolları ile modern bir Fransız "haritasına" göre yerleştirilir.


Belge, Arjantin Ulusunun Genel Arşivinde saklanmaktadır.


Yazan: Alejandro .S. Gonzalez.
13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Derdiniz ne kardeşim sizin? Bu fiyatlar niye böyle?

Kayseri’de üretilen ve Gürcistan’da yaklaşık 360 TL satılan ürünün Türkiye’de 600 TL’ye satılması tartışma konusu oldu. Bazı şeylerin fiyatı 1 yılda 10 kat arttı. 2004-2005 gibi domates 20-25 kuruştu,

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page