top of page

Announcement (English) / Duyuru (Türkçe)

Dear Researchers,


I am Setting up a Research and Book Writing Team in Turkiye. There are 2 books in my target:


1. Nibiru

2. Survival / Surviving


After the book is published in Turkish, I would like to make studies for its publication in other countries. If you want to contribute to the books, you can send your articles and pictures to me.


We can include information, documents, e-books, pictures that can come from all over the world in our books. People who are researchers in these fields are the priority. For your information.


After the book is ready, we will be able to translate it into English with Artificial Intelligence.

********Sayın Araştırmacılar,


Türkiye'de bir Araştırma ve Kitap Yazımı Ekibi Kuruyorum. Hedefimde 2 kitap var:


1. Nibiru

2. Surviving


Kitap Türkçe olarak basıldıktan sonra başka ülkelerde de yayınlanması yönünde çalışmalar yapmak istiyorum. Sizin de kitaplara katkınız olsun isterseniz yazılarınızı ve resimlerinizi bana gönderebilirsiniz.


Dünyanın her yerinden gelebilecek bilgilere, belgelere, e-kitaplara, resimlere kitaplarımızda yer verebiliriz. Bu alanlarda araştırmacı insanlar önceliklidir. Bilginiz olsun.


Kitap hazır olduktan sonra Yapay Zeka ile İngilizce diline de çeviri yapabileceğiz.

124 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page