top of page

Apocalypse, Dooms Day, End of Times (TR/EN)I have already explained the process before the Great Apocalypse in Islamic format and written the chronological order of events in the best way.


1. The period between the Prophet Muhammad (PBUH) and the Great Decadence of the End Times / between 630 and 2000 (Christians call this Decadence the End of Times)


2. The period between the Globalists Taking Control and the initiation of the Great Deconstruction Process and the beginning of the Apocalyptic process / 2000 - no later than 2070 (Christians call this process the Apocalypse)


3. Kıyamet Process - Blowing the Trumpet 3 times (Christians call this process Dooms Day)


I was the first to say that the Antichrist was rescued by the Illuminati from the island where he was found in August 2022 and taken to China. Some information is communicated to us from our own information network and some information is communicated to us spiritually. This was also one of those who were spiritually informed. Arab intelligence has just learned this information that I gave 1 year ago. They tell it on Arabic news channels. If he did not have a duty on earth, there would have been an attempt against him. And no one knew by whom it would be. History will have a natural flow, and we cannot commit the rudeness of interfering in Allah's business.


We have explained the issues that even Christians cannot fully fit into place.**********Büyük Kıyamet'ten önceki süreci İslami formatta daha evvel izah ettim ve olayların kronolojik sırasını en iyi şekilde yazdım.

  1. Hz.Muhammed (ASM) ile Ahir Zaman'ın Büyük Yıkım Süreci arasındaki dönem / 630 - 2000 yılları arası (Hristiyanlarda bu sürece End of Times diyorlar)

  2. Küreselcilerin Kontrolü Ele Alması ile Büyük Yıkım Süreci'nin başlatılması ile Kıyamet sürecinin başlaması arasındaki dönem / 2000 - en geç 2070 (Hristiyanlarda bu sürece Apocalypse deniliyor)

  3. Kıyamet Süreci - 3 kere Sur'a üflenmesi (Hristiyanlarda bu sürece Dooms Day diyorlar)

Deccal'in Ağustos 2022'de bulunduğu adadan İllüminati tarafından kurtarılıp Çin'e götürüldüğü ilk ben söyledim. Bazı bilgiler kendi bilgi ağımızdan ve bazı bilgiler ise manevi olarak bize bildiriliyor. Bu da manevi olarak bildirilenlerdendi. Arap istihbaratı benim 1 yıl önce verdiğim bu bilgiyi daha yeni öğrendi. Arap haber kanallarında anlatıyorlar. Eğer ki onun da dünya üzerinde bir vazifesi olmasaydı illa ki ona karşı bir girişim olurdu. Kimin tarafından olacağını da kimse bilmezdi. Tarihin doğal bir akışı olacak ve Allah'ın işine karışma edepsizliğini yapamayız.


Hristiyanların bile tam olarak yerine oturtamadığı konuları açıkladık.40 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GERÇEKTEN FAHİŞ FİYAT VAR MI?

Bir fincan kahvenin maliyeti en çok 4 Lira, satış fiyatı ise 90-120 Lira arasında değişiyor. İşte fahiş fiyat dediğimiz şey tam olarak bu. Bildiğim bir işletmeden detay da vereyim. Orta-üst bir muhitt

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page