top of page

Atmosferde Petroyağ yangınları başladı / Petro Oil fires started in the atmosphere

Benim 2 yıldır söylediğim Nibiru'dan Dünya atmosferine inen petroyağların yanması. Bu yangınlar ileride daha da çoğalır. Nibiru'nun kuyrukları ve uyduları şu anda aslında Dünya yakınından geçiyor. Ama biz direkt hissetmiyoruz.What I've been saying for 2 years is the combustion of petro-oils descending from Nibiru into the Earth's atmosphere. These fires will multiply even more in the future. Nibiru's tails and moons are actually passing close to Earth right now. But we don't feel it directly.
46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page