top of page

Büyük Sıfırlama ile Siyon Devleti'nin İlanı Arasındaki İlişki

Epey bir zaman Siyonist Yahudiler ile İllüminati arasındaki reel bağları araştırdım ve bunlar üzerine tefekkür ettim. Siyonist Yahudiler; Kabbalist ve Talmutçu İsrailiyat'a inanıyordu.. İllüminati ise; Frankie Jacob ve Sebatay Levi zihniyeti ile Paganist ve Satanist inanca sahipti.. İkisinin bir araya gelmesi zor görünüyordu.


İşin içine Deccal'ı (Hristiyanlarda Anti-Christ, Yahudilerde Mesih) katınca bambaşka bir manzara ortaya çıktı. İki grubun da lideri Deccal'dır. İllüminati Deccal'ın yerini 100 yıl kadar önce tespit etti. Karayipler'de bir adada zincirli durumdaydı. Cinlere de yapıldığı üzere tılsımlı zincirlerle bağlıydı. İllüminati Washington açıklarında bir adaya üs kurdu ve buraya 10 kadar bilim insanı gönderdi. Bunlar Paganist ve Satanist ritüelleri de yerine getiren şeytani ruha sahip varlıklardı. Adanın haritalardaki görüntüleri silindi, karartıldı. Deccal ile o bilim insanları arasında iletişim hattı oluşturuldu. Son 100 yıldır Deccal modern bilim ve teknoloji eliyle o ada üzerinden dünyayı yönetiyordu. Ta ki Nibiru'nun iyice yaklaşması ve Kozmik Enerji'nin tılsımlar üzerinde kırıcı etki yapmaya başlamasıyla birlikte 2022 Ağustos ayında zincirlerinden kurtulasıya kadar.. İllüminati Deccal'i hemen Çin'in Yahudi Otonom Bölgesi'ne gönderdi. İlk kurban edilen toplumdan birisi Doğu Türkistan Müslüman Türkleri oldu. Satanist ritüeller ile koca bir toplum katledildi ve soykırım kamplarında perişan edildi. Son 100 yıldır bu durum sürüyor.


Deccal İllüminati'nin lideri olarak dünyayı yönetiyor ve her yere Satanist sembolizmi işliyor. Antarktika'da hapsedilmiş olan şeytani cinleri de kurtarmaya çalışıyor. Lucifer, Baphomet, Baal, İblis bunlardan bazıları.. Bunlar cinlerin efendilerinden ve insanların düşmanı. Adronekrom, bebek kurban etme, ritüel ile insan katletme onlar için olağan şeyler.


Deccal tek gözü kör olan Yahudi bir zındıktır. Siyonist Yahudiler ezelden ebede tek din olan İslam'ın öğretilerini değiştirerek kendi çıkarlarına göre din uydurdular. Bunun içinde Cehennem, ahlak, vicdan olguları yoktur. Diğer insanları kendilerinin kölesi / köpeği olarak görürler ve onların kanlarını, canlarını, eşlerini, hayvanlarını kendilerine helal kabul ederler. Talmutçu inanışta ahlaka tamamen aykırı bir sürü zihniyet vardır. Amacına ulaşasıya kadar her yolu mübah kabul ederler. İnsanları para, güç, makam ile şımartıp kendilerine kul ederler. Kadınları yoldan çıkartıp adeta fahişe etmeye uğraşırlar. İncil'de de adı geçen "Babil'in Fahişesi" bahsine bakabilirsiniz. Babil'in Fahişesi kızıl bir ejderhaya binip gezer. O ejderhanın da Pelin / Wormwood Yıldızı olduğunu söylerler. Pelin Yıldızı Tarık Yıldızı'nın kendisidir. Neden Pelin denilmiş? Çünkü onun tozları dünyaya akmaya başladığında doğayı ve suları zehirleyecektir. Yahudilere göre Deccal'ın çıkış alametlerinin en önemlisi bu yıldızın gelişidir. Ancak pek çok Yahudi diğer insanlara karşı bunu da reddederler.


Deccal hem dindar Yahudileri, hem şeytansever İllüminati'yi, hem münafık Müslümanlardan ya da kripto Yahudilerden müteşekkil Evanjelik Müslümanları, hem şaşırmış Evanjelik Hristiyanları, hem Mason örgütlerini, hem 4000 kadar küresel örgütü, hem İllüminati'ye ait vakıfları ve bankaları yönetmektedir. Hepsini ayrı amaçlar için kullanmaktadır.


Sizin neye inandığınız, ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz değil; sizi yok etmeye çalışan sinsi ve aşikar düşmanlarınızın neleri ülkü edindiği önemlidir.


Şimdi ne olacak?


İllüminati'nin uşağı olan Küreselciler Deccal'i ve Deccaliyet düzenini tam olarak bilmezler. Dünyayı kendilerinin yöneteceğini zannederler. Üniversite okumuş ve süper egosu tavan yapmış milyarlarca insan Deccal'ın emirlerini uygular. Ama ne yaptığını da bilmez.


İllüminati; 250 yıldır Yeni Dünya Düzeni denilen şeytani oluşumla ilgileniyor. Bunun için de Küreselci denilen ruhu satılık güruhu kullanıyor. Yeni Dünya Düzeni'nin asıl başlangıç noktası ise "Büyük Sıfırlama / Great Reset" denilen şeydir. Bundan amaç sadece ekonomik sıfırlama değildir. Dünyadaki organik varlıkların sonunu getirmektir. 30 milyon kadar İllüminati üyesi ve üst düzey Küreselci haricinde dünyada yaşayan kimse kalmayacaktır. Birkaç yıl içerisinde dünyada tam temizlik olacaktır.


Büyük Sıfırlama için dünyanın her yerinde FEMA Kampları kurdular. Bunlarda belki 10 milyar insanı alıkoyabilecekleri alan vardır. Sadece 1 adet FEMA kampına 900 milyon insan sokulabilmektedir. Şaka gibi geliyor ama gerçek. AMG News internet sitesinde detayları ile anlatılmaktadır ve lokasyon bilgileri de paylaşılmaktadır. Bu internet sitesinin eline geçen bilgilere göre Büyük Sıfırlama ile birlikte dünyanın elektriği, internet iletişimi, mobil iletişimi, tv ve radyo altyapıları tamamen durdurulacaktır. Ardından dünya çapında 400,000'den fazla siyasi figür FEMA kamplarına götürülecektir. Hatta belki de muhalif gördükleri herkesi.. Böylece geriye kalacak insanlar itiraz etmeden FEMA kamplarına gidecektir. Bu kamplarda ise insanları ölüm beklemektedir. Sadece insanları değil; bitkileri ve hayvanları da ortadan kaldırmayı istiyorlar. Dünya tamamen sıfırlandıktan sonra kendileri sığınaklarından çıkarak yeni dünyayı oluşturacaklardır. Sığınaklarında pekçok hayvan türü ve bitki tohumu stoklamışlardır.


Hazır Blackout / Tam Karartma uygulamışken İsrail de Büyük Siyon Devleti'ni ilan edecektir. Deccal Çin'den İsfahan'a geçecek ve buradaki 70000 müridini de alarak İsrail'e geçecektir. Burada onu Mesih Sultan ilan edeceklerdir.


Her şey inançlara dayalı


Siz dini açıdan neye inanırsanız inanın, İllüminati'nin ve Siyonistlerin kendi inançları ve ülküleri vardır. Onları kendi hedeflerinden döndüremezsiniz. Bilinçli olarak sizin bireysel olarak gelmekte olana hazırlanmanız gerekmektedir. Yarın savaş çıksa, tam karartma olsa, iç karışıklık çıksa, Nibiru'nun etkileri daha da ağırlaşsa ne yapacağınızı ve sağlam insanlara nasıl ulaşacağınızı biliyor musunuz?


Kurtuluş Rehberi kitabımız, 15 şehir Kurtuluş Rehberi çalışmamız, Ahir Zaman Rehberi çalışmamız, diğer dijital yayın çalışmalarımız ve asıl önemlisi olan Oba organizasyonumuz bunun için oluşturuldu. 15 şehir Kurtuluş Rehberi çalışmamızın içerisinde GPS koordinatları ile buluşma noktaları oluşturuldu, hareket etme esnasında toplanma noktaları belirlendi, birçok önemli çalışmanın altyapısı hazırlandı.


24 Nisan'da tam kapatma (Blackout) olursa ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız, kiminle yapacaksınız? 24 Nisan'da olmasa bile eninde sonunda bu söylediklerimiz olacak. Siz neye ne kadar hazırsınız?


Sizin ne yaptığınızın ya da ne yapmadığınızın bana ne bir faydası ve ne de bir zararı var. Diyorsunuz ki hazırlık yapmak için maddiyat lazım. Siz ne kadar gayret gösterdiniz ve ciddi bir girişimde bulundunuz mu? Sadece bakıp günü mü geçiştirdiniz? Blackout olması durumunda bize ulaşmanız da mümkün olamayacak. O zaman ne olacak? Ha bugün ha yarın diye geçiştiren insanların en azından biraz daha ciddi olmaları gerekmez mi? Ben 3 yıldır düşünüyorum, oturun biraz da siz düşünün. Biz ciddiyetle bir şeyler yapmanın peşine düşenlere her zaman yardımcı olduk.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page