top of page

CME maksimum seviyede
I've never seen a CME from the Sun this dense before. Ever. This chart goes to 200. Earth was hit with energy of 198.42 protons per cubic centimeter today, March 3, 2024 at 5:07 UTC. That's just incredible. 50 is high. I've never seen 198.42 before. Ever.


The average mass ejected is 1.6 × 10 12  kg (3.5 × 10 12  lb)


Daha önce güneşten bu kadar yoğun bir CME görmemiştim. Hiç. Bu grafik 200'e gidiyor. Dünya'ya bugün 3 Mart 2024 saat 5: 07 UTC'de santimetre küp başına 198,42 proton enerji çarptı. Bu inanılmaz bir şey. 50 yüksek. 198.42'yi daha önce hiç görmedim. Hiç.


Normalde atılan ortalama kütle 1,6 × 10 12 kg'dır (3,5 × 10 12 lb)

Coronal Mass Ejections (CME)

A coronal mass ejection (CME) is an explosive outburst of plasma from the Sun. The blast of a CME carries about a billion tons of material out from the Sun at very high speeds of hundreds of kilometers per second.

A CME contains particle radiation (mostly protons and electrons) and powerful magnetic fields stronger than what is normally present in the solar wind. These blasts originate in magnetically disturbed regions of the Sun's upper atmosphere, or corona. Researchers monitor activity in the corona using coronagraphs, which block out the view of the bright solar disk and allow us to see what is happening in the solar atmosphere.

 

CMEs are Common When the Sun is More Active

CMEs are much more common during the solar maximum phase of the sunspot cycle, when sunspots and magnetic disturbances on the Sun are plentiful. Most CMEs form near sunspots. CMEs are also often associated with solar flares; however, scientists aren't completely sure how the two phenomena are related.


Coronal Mass Ejections Affect the Earth

CMEs travel outward through the solar system. Some are directed toward Earth, though many others miss our planet completely. The radiation storms that are a part of CMEs can be hazardous to spacecraft and astronauts. If a strong CME collides with Earth's magnetosphere, the disturbance can send a burst of particle radiation into Earth's upper atmosphere. As the radiation interacts with gas molecules in Earth's atmosphere, it causes them to release light and essentially to glow, creating the magnificent light shows of the auroras (the northern and southern lights).Koronal Kütle Atımları (CME)

Koronal kütle atımı (CME), güneşten gelen patlayıcı bir plazma patlamasıdır. Bir cme'nin patlaması, saniyede yüzlerce kilometrelik çok yüksek hızlarda Güneşten yaklaşık bir milyar ton malzeme taşır.

Bir CME, parçacık radyasyonu (çoğunlukla protonlar ve elektronlar) ve normalde güneş rüzgarında bulunandan daha güçlü güçlü manyetik alanlar içerir. Bu patlamalar, Güneş'in üst atmosferinin veya koronasının manyetik olarak bozulmuş bölgelerinden kaynaklanır. Araştırmacılar, parlak güneş diskinin görünümünü engelleyen ve güneş atmosferinde neler olduğunu görmemizi sağlayan koronagrafları kullanarak koronadaki aktiviteyi izliyorlar.

 

Güneş Daha Aktif Olduğunda CME'LER Yaygındır

Cme'ler, güneş lekeleri ve Güneş üzerindeki manyetik rahatsızlıkların bol olduğu güneş lekesi döngüsünün maksimum güneş fazı sırasında çok daha yaygındır. Çoğu CME güneş lekelerinin yakınında oluşur. Cme'ler genellikle güneş patlamalarıyla da ilişkilendirilir; Ancak bilim adamları bu iki fenomenin nasıl ilişkili olduğundan tam olarak emin değiller.


Koronal Kütle Atımları Dünya'yı Etkiler

Cme'ler güneş sistemi boyunca dışa doğru hareket eder. Bazıları Dünya'ya yöneliktir, ancak diğerleri gezegenimizi tamamen özlüyor. Cme'lerin bir parçası olan radyasyon fırtınaları uzay aracı ve astronotlar için tehlikeli olabilir. Güçlü bir CME, Dünya'nın manyetosferiyle çarpışırsa, rahatsızlık, Dünya'nın üst atmosferine bir parçacık radyasyonu patlaması gönderebilir. Radyasyon, Dünya atmosferindeki gaz molekülleriyle etkileşime girdiğinde, onların ışığı serbest bırakmalarına ve esasen parlamalarına neden olarak, auroraların (kuzey ve güney ışıkları) muhteşem ışık gösterilerini yaratır.53 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yayın Edinmeden ve Oba Katılımından Önce Şunlara Göz Atın

YAYIN EDİNME VE OBALARA KATILIM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ ŞU YAZILARA MUTLAKA GÖZ ATIN ​ Anlık Fırsatlar Duyuru Fırsatlar İLETİŞİM İletişim kanalı Telegram üzerinden DM atmaktır. Telegram ile iletişim ku

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page