top of page

Dünya toplumlarına sesleniş
Aramice ve Hintçe haricindeki bütün diller Türkçe'den kök almadır. Diğer dillerin hiçbirisi 1000 yıl önce yoktu. 170 yıl önce dünyanın ilk İngilizce sözlüğü hazırlandığında % 90'ını tamamen Türkçe idi. Şive ve yazım tarzı ile insanlar farklı dillere dönüştürmeye başladı. Hz. Nuh ve Hz. Adem Türkçe konuşuyordu ve yazıyordu. Aramice ve Hintçe de Hz. Nuh öncesinde yoktur. Türkler haricinde dünyada hiçbir toplum 3000 yıldan önceki tarihini bilmez. Açın bakın; atalarınızın liderleri "Han" ya da "Bey" adıyla anılıyordu. Aklı başında tarihçileriniz bu gerçeği biliyorlar. Ama dini liderleriniz sizi kör ettiler ve sizi özünüze düşman ettiler. Sizi öz kültürünüzden uzaklaştırdılar. Size yalan tarih uydurup verdiler. Evrim Teorisi de tarihi gerçekleri saptırmak için uyduruldu. Siz hala aklınızı gerçeklere tıkarsanız hiçbir yere varamazsınız. Bağnaz insanlar olarak yaşayıp ölürsünüz. Ben 70000 yıllık geçmişimi biliyorum. Hem de isim isim ve yer yer.. Ama siz bilmiyorsunuz. Acı gerçek bu. 2-3000 yıl öncesine gidin. Ne İspanyol, ne Alman, ne İngiliz, ne İtalyan, ne Burmalı, ne Fransız, ne Amerikalı bulamazsınız. Çinliler, Japonlar, Koreliler de Türklerden 40000 yıl önce ayrılıp kendi özüne yabancılaşmış toplumlar. Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular da Hun İmparatorluğu (Ödüsü) sonrasında Türklerden ayrılanlar. Etrüskler, İskitler, Fenikeliler, Hititler, Akadlar, Sümerler, Babilliler, Medler ve daha niceleri Türk devlet yapılarıdır. Dilleri, kültürleri, yaşam tarzları, yönetim şekilleri tamamıyla Türk'tür. İnanç bakımından Hanif Dinden uzaklaşanlar sapıttı sadece.. En çok bilen cahil insanlardır. Biz ilim sahibi bilge insan olduğumuz için cahillerle uğraşamayız. Size kolay gelsin.

All languages except Aramaic and Hindi are rooted in Turkish. None of the other languages existed 1000 years ago. When the world's first English dictionary was prepared 170 years ago, 90% of it was entirely in Turkish. With its dialect and writing style, people started to convert it into different languages. Hz. Noah and Hz. Adem spoke and wrote Turkish. in Aramaic and Hindi. It does not exist before Noah. Except for the Turks, no society in the world knows its history before 3000 years. Open and see; the leaders of your ancestors were called "Khan" or "Sir". Your sane historians know this fact. But your religious leaders have blinded you and turned you against your core. They distanced you from your own culture. They made up a lie and gave you a date. The Theory of Evolution was invented to distort historical facts. If you still keep your minds on the facts, you won't get anywhere. You live and die as bigoted people. I know my 70000 year history. Both names and places. But you don't know. This is the sad truth. Go back 2-3000 years. You will not find Spanish, German, English, Italian, Burmese, French or American. The Chinese, Japanese and Koreans are also societies that have separated from the Turks 40000 years ago and are alienated from their own essence. Russians, Ukrainians, Belarusians are also those who left the Turks after the Hun Empire (Hode). Etruscans, Scythians, Phoenicians, Hittites, Akkadians, Sumerians, Babylonians, Medes and many more are Turkish state structures. Their language, culture, lifestyle and management style are completely Turkish. Hanif In terms of belief, those who distanced themselves from religion have gone astray. It is the ignorant people who know the most. Since we are wise people with knowledge, we cannot deal with the ignorant. Take it easy.


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page