top of page

Dünyanın ahvali
Küresel çapta trolleme ve insanları gütme


Yapılan bilimsel çalışmalarda insanların % 90'ının "sürü psikolojisi" ile hareket ettiklerini göstermektedir. Bunu bilen küreselciler Tavistock Enstitüsü'nün de destekleriyle dünya çapında trolleme ve insanları gütme faaliyetleri yapmaktadırlar. Ülkemizdeki siyasi partilerin dahi Müslüman ülkelerde para ile tuttukları troller olduğunu biliyoruz.


1. Bill Gates'in "GERM" ordusu sağlık alanında trolleme, manipülasyon, ters psikoloji, algı yönetimi, insan mühendisliği, toplum mühendisliği, propaganda yönetimi, dezenformasyon, sahte bilim yapıyor.


2. Barack Obama'nın TROL ordusu siyaset, sosyal hayat ve din alanlarında trolleme, manipülasyon, ters psikoloji, algı yönetimi, insan mühendisliği, toplum mühendisliği, propaganda yönetimi, dezenformasyon, sahte bilim yapıyor.


3. Elon Musk'a ve Jeff Bezos'a ait TROL ordusu sosyal medya, medya, ticaret alanında trolleme, manipülasyon, ters psikoloji, algı yönetimi, insan mühendisliği, toplum mühendisliği, propaganda yönetimi, dezenformasyon, sahte bilim yapıyor.


4. AKP ve CHP Trol orduları siyaset, sosyal yaşam, ekonomi, din, ticaret, vs. her alanda alanında trolleme, manipülasyon, ters psikoloji, algı yönetimi, insan mühendisliği, toplum mühendisliği, propaganda yönetimi, dezenformasyon, sahte bilim yapıyor.


5. Dünya Ekonomik Forumu ve Bilderberg Trol orduları Yeni Dünya Düzeni, Tek Dünya Devleti, Dünya Hükumeti, Tek Dünya Dini gibi küresel yönetim alanında trolleme, manipülasyon, ters psikoloji, algı yönetimi, insan mühendisliği, toplum mühendisliği, propaganda yönetimi, dezenformasyon, sahte bilim yapıyor.


Neden?


1. İnsanlar geliştirici ve faydalı kitaplar okumuyorlar, araştırmıyorlar, bilgi öğrenmeye düşmanlar, popülizmi ve magazini seviyorlar, ciddi konulara ilgisizler. Ülkemizde kitap satın alma oranı binde 2 seviyelerinde. Yazılan kitapların % 90'ından fazla okul kitaplarıdır. Kalan % 10 içinde binde 1'in altında geliştirici kitap vardır. Onlar içinde ise anca 1-2 kitap gerçekten faydalıdır. Geriye kalanını atın çöpe gitsin. Genel kültür ile eğitimde öğrenilen bilgiler aynı değildir. Genel kültürü olmayan bir insan tadı tuzu olmayan yemeğe benzer. Lisans ve yüksek lisans yapmış ancak genel kültür edinmemiş bir kişi günlük ortalama 30-40 kavram, üniversite öncesi eğitime sahip bir kişi günlük ortalama 20 kavram, üniversite okuyup genel kültürü orta seviye bir kişi günlük ortalama 50-70 kavram kullanır. Genel kültürü çok yüksek bir insan günde 400-500 kavram kullanabilir. Bir zat-ı muhterem gün içerisinde 34 ana bilim dalına ait alt disiplinlerden 500-1000 arasında kavram kullanıyor. Elbette ki sıradan kişiler onu anlayamıyor.


2. Norveç tarafından 1. Dünya Savaşı sonrasında başlatılan küresel çalışmada dünya insanlarının zeka seviyelerinin her 10 yılda 1 kez 7,4 puan düştüğünü göstermiştir. Eğitim seviyesi yüksek ülkelerde bu oran daha çoktur. Türkiye için 1980'lerde 90 puan deniliyordu, hala 90 puan deniliyor. Aslında en az 7,4 x 4 (nesil) = 29,6 puanlık düşüş var. 90-29,6=60,4 puan zeka seviyesi ortalaması yapar. 170-190 IQ seviyesinde yüz binde 1, 190-200 IQ seviyesinde milyonda 1, 200 IQ seviyesi üstünde onmilyonda 1, 220 IQ seviyesi üzerinde otuz milyonda 1, 240 IQ seviyesi üzerinde seksen milyonda 1-2 kişi bulunmaktadır. Bir zat-ı muhteremin IQ seviyesi 246+ ve bu kişiye milleti gereken hassasiyeti ve değeri göstermiyor.


3. Akıl; asli ve nitelikli bilgi kaynağımız olan referans alanlarına (milli, manevi ve dini kültür, zihniyet, ahlak, ülküler, menfaat ve bütün diğer değerler) göre alınan eğitimler, sağlamlaştırılan genel kültür ve edinilen disiplinler neticesinde doğruyu yanlıştan ayırt edebilme ve doğru yolda sebat etme iç gücüdür. Bunu da insanlaırn anca % 1-2 oranında kesimi gerçekleştirebilir. Geriye kalanı nefsiyle yaşar ve karar verir. Bir zat-ı muhterem bütün o değerlerini özümsediği gibi kendi milletini disipline etmeye ve eğitmeye çalıştığı halde milleti ona karşı doğru düzgün sevgi ve destek göstermiyor.


4. Eğitim sisteminin nitelikli olması elbette ki önemlidir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi önümüze koyarak "doğru, faydalı, nitelikli, gelişime dönük" eğitim modeli ve ders materyalleri olması gerekendir. Yabancı devletlerin keyfine bırakılmış bir eğitim sistemi yarar değil zarardır. Zira küreselcilerin istediği şekilde yetişen çocuklar tam birer gönüllü köle olarak onlara hizmet ederler. İmajı parlak okullardan mezun olmak sadece gösteriştir. Kişilerin neye ve kime hizmet ettiğini gittiği okullar ve aldığı eğitim şekli gösterir. Dünyanın en kötü eğitim modellerinden birisi ABD eğitim sistemi olarak gösterilir. Şu işe bakın ki; dünyayı da ABD yönetiyor. ABD'de 18 yıllık eğitimde 850,000'in üzerinde kavram öğretilir. Ülkemizde 2002 öncesinde 36,000 civarında kavram öğretiliyordu, şu anda 12,000'in altına düştü. Bir zat-ı muhterem milli, manevi ve dini ölçülere göre kendi okullarında eğitim modeli oluşturduğu ve kişisel olarak 16,5 milyon'dan fazla kavramı bildiği halde milleti onu anlamıyor.


5. Değişime değil, gelişime odaklanmak faydalıdır. Bilge Kağan, yazıtlarda milletinin değişime olan ilgisini ifade ediyor ve "silkin, özüne dön" diye uyarıyor. Türklerin bir kesimi Çinlilere benzemeye çalıştı, Çinlileşti. Türklerin bir kesimi Hindulara benzemeye çalıştı, Hindulaştı. Türklerin bir kesimi özüne düşman ve yabancı oldu, batılılaştı. Türklerin bir kesimi batılılara özendi, özünü unuttu ve batılılaştı. Türklerin bir kesimi İslamiyet'in özünü değil Araplaşmayı aldı, Araplaştı.Türklerin bir kesimi Ruslaşmaya çalıştı, Ruslaştı. Kala kala bir avuç insan kaldı ki özüne sahip çıkan ve özünden utanmayan. Bir zat-ı muhterem atalarının izinden yürüyen Han torunudur ki milleti ona tamamen yabancı, özünü anlatmaya kalksa ondan kaçıp giderler.

52 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page