top of page

Dini bilmeden yorum yapanlar

Şimdi bakıyoruz da.. Maalesef dini ilimleri doğru düzgün bilmeyen kişiler Tefsir yapmaya çalışıyor. 35 kadar İslami ilimden en az 10-15 tanesi ile 20 yıl meşgul olduktan sonra Tefsir'e başlarsınız. Temel bilgileri almayan Tefsir yapamaz.


Tek bir Ayetle, tek bir Hadisle, bir Hutbenin tek bir bölümüyle, bir cümlenin bir parçasıyla yorum yapılamaz. Yapmaya kalkan da anca yoldan çıkar ve başkalarını da yoldan çıkartır. Akıllı insan böyle şeylere tevessül etmez ve böyle şeylerle uğraşanlara da itibar etmez.


Nasıl ki; bütün yasaların temeli ve atası Töremizdir.. Törenin kökeni de Allah'ın emirleridir. Öyle olması gerekir.. Anayasa ise Töreden kök alması gerekir. Allah'ın Anayasası Kur'an'dır. Anayasadan kök alan yasaları Allah'ın Resulü (ASM) ve imani ile itikadi mezhep imamları açıklamıştır. Aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Akımı da yolumuzu göstermiştir. Bunların hepsini ya da bir bölümünü yok sayar da kendi kafanıza göre iş yaparsanız, ortaya çıkan şey sapkınlık olur. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışan çok akılsız vardır.


Allah, Resulallah (ASM), imani ve itikadi mezhep imamları ve diğer İslam büyükleri İslam'ın gerçeklerini açıkladılar. Bunların içinde "ahlak ve edep ahkamı" da vardır. Hadisleri ve Sünnetullah'ı hiçe sayıp ta sadece Kur'an'a bakan insanlar "nasıl olsa Kur'an'da yazmıyor" diyerek ahlaka ve edebe aykırı şeyler ortaya koyuyorlar. Bunu da bazı ayetleri kendi kafalarına göre yorumlayarak yapıyorlar. Bunların hepsi son derece yanlıştır ve tehlikelidir.


Mesela son zamanlarda popüler bir konudan bahsedeyim: Allah Bakara Suresi 223. Ayette şöyle diyor: "Kadınlarınız, tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin ve kendiniz için de önceden hazırlıkta bulunun. Allah'tan sakının ve bilin ki ona ulaşacaksınız. Müjdele inananları."


Burada "Allah kadınlara istediğiniz gibi muamele yapın ve istediğiniz şekilde girebilirsiniz diyor" diyorlar. Bir kıssa ile konuya açıklık getirelim:


Sahabeden birisi hanımına üreme organından olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş, ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti.


Durum Peygamber Efendimize (ASM) haber verildiğinde Eşlere, üreme organından olmak şartıyla, istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini (bakınız: Bakara Suresi, 2/223) ifade eden ayet geldi.


Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz (ASM) de Üreme organından olmak şartıyla arkadan, yandan, üstten, alttan, istenildiği ve hoşa gidildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini" ifade etmiştir. (bakınız: Elmalılı Hamdi Yazır’ın ve İbn-i Kesir’in Tefsirlerinin Bakara, 2/233. ayetin tefsiri.) Ayette kast edilen yataktaki pozisyonlardır. Şimdi bazıları yine anlamayacağı için bu şekilde anlatalım. Kast edilen şey kadına arkadan yaklaşmak değildir.


İslam, kişinin eşiyle cinsel ilişkisini şu durumlarda yasaklamıştır:


1. Adet halinde ve lohusalı iken cinsel temas haramdır. 2. Eşinin dışkı yerinden yani anüsünden yaklaşmak. Zevceye dışkı yerinden cinsel ilişkiye girmek büyük günahlardandır.

Peygamber Efendimiz: "Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır." buyurur. Başka bir hadîslerinde de: "Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz" buyururlar. (bakınız: bk. Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü’l-Mesâbih, II, 184)


Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bazı insanlar herhalde arka yoldan münasebet istiyor ki durmadan bu konuları ortaya saçıp bir de fetva veriyorlar: "Allah arka yoldan cinsel münasebeti yasaklamadı" diyorlar.


Bu konu sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü konu var. Maalesef haddini ve duracağı yeri bilmeyenler kendi kafalarına göre Tefsir yapıyorlar ve fetva veriyorlar. Büyük haram olan şeyleri insanlara adeta tavsiye ediyorlar. Bilmediğiniz şey hakkında yorum yapmayın. 45 yıldır okuyorum ve öğreniyorum, Tefsir yapabilecek bilgim olduğu halde kaçınırım. Zira benden çok daha üstün alimler olduğunu biliyorum. Onların anlatımları varken bana söz düşmez. Bazı konuların mevcut gelişmeler ışığında açıklanması gerektiğinde Tefsir'in özüne dokunmadan ufak eklemeler yapabiliyorum. Onda bile korkarım. Zira Tefsir yapmanın vebali büyüktür.


39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GERÇEKTEN FAHİŞ FİYAT VAR MI?

Bir fincan kahvenin maliyeti en çok 4 Lira, satış fiyatı ise 90-120 Lira arasında değişiyor. İşte fahiş fiyat dediğimiz şey tam olarak bu. Bildiğim bir işletmeden detay da vereyim. Orta-üst bir muhitt

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page