top of page

Düz Dünyacılara Reddiye
Bir takım akılsız fikirsiz takımı bugüne kadarki bütün bilimsel birikimleri ve tecrübeleri yalanlayan tavırlar içine girdiler. İnsanların zihinlerini bulandırıyorlar ve itikatlarını bozuyorlar. Bu insanlar okullarda okutulan 3-5 dandik kitabın ve birkaç romanın haricinde genel kültür ve bilim adına hiçbir yayını okumuyorlar. Youtube videoları izleyip kendilerini alim görüyorlar. Sonra da saçma sapan yayınlar yapıyorlar ve karşılarında gördükleri insanlara saldırıyorlar. Hatta farklı konuları da kendi bozuk düşünceleri ve sapık itikatları ile bağlıyorlar.


1. Nereden çıktı Düz Dünyacılık?


a. İslam coğrafyasında Ortaçağ'da meydana çıkışı:


1500 yıl öncesinden itibaren 500 yıl içinde Asya'daki Türkler de Ön Asya tarafına geçmeye başladıklarında İsmailiye, Haşhaşi ve Katari bozuk fırkalarına bağlı Batıniler Türklere karşı her alanda fitneler ortaya koymaya başladılar. Araplarda Eşariyye ve Türklerde Maturidiyye karşısında Kuzey Afrika'daki Mutezille itikadı zayıf kalmıştı. Bu itikadı da kendi menfaatleri için kullandılar. Amaçları Türkleri Asya'ya geri göndermekti. İslam coğrafyasını onlar kontrol etmek istiyorlardı. Tapınakçılarla ve Vatikan'la işbirliği yaptılar. Beşeri bilimler ve Dini bilimler dallarında ayrı ayrı ama birbirlerini destekleyecek tarzda bozuk düşünceleri ortaya attılar. Türklerin kafalarını karıştırmak ve itikadlarını sarsmak istiyorlardı. Böylece Türkleri İslam'dan kopartacaklarını ve Asya'ya geri dönmelerini sağlayacaklarını düşünüyorlardı. Türklerin içine ve saraylarına birçok adamlarını yerleştirdiler. Katliamlar yaptılar ve insanların mallarına çöktüler. Astronomi alanında Türklerin medar-ı iftiharı pekçok Astronom alim vardı. Yaptıkları hesaplamalarla savaşların ve çeşitli ülküsel eylemlerin vakitlerini belirliyorlardı. Fasık ve batıl Batıniyye İtikadı için bu durum büyük risk demekti. Astronomi ilmini çökertirlerse Türklerin savaş ve ülkü gayretlerini kıracaklarını düşünüyorlardı. Hatta Türklerin din ile olan bağlarını dahi kopartabilecekleri düşüncesinde idiler. Zira ilim yönünden belirli bir kesim daha gayrettar idi. Halkın çoğu ise günlük yaşamın içinde sürüklenen insanlardı. Bu insanları koyunlaştırarak sürü psikolojisine itmek Batıniler için ana hedefti. Tapınakçılar ve Vatikan'ın adamları da Türklerin Kudüs'e, Suriye'ye, Güneydoğu Anadolu'ya ve Bizans'a hakim olmalarını asla istemiyorlardı. Ancak akın akın gelen Türkler "biz zaten ezelden buradaydık, ebede değin buradayız" diyorlardı. Günümüzde de Batınilik İslam coğrafyasında çeşitli vakıflar, dini yapılanmalar, siyasi oluşumlar olarak devam ediyor. Türk olmayan ve İslamiyet'i kullanan Batıniler hala Türkleri bu coğrafyadan silmenin yollarına bakıyorlar. Türklerin çoğu ise gerçeklere karşı algılarını kapatmış durumdadır. Koyun sürü psikolojisi bugün de Türklerin en çok düştüğü tuzaklardan birisidir. Düşmanlarımız ise bunu çok iyi biliyorlar ve aleyhimizde kullanıyorlar. Bizden biri gibi görünüyorlar, bizim iyiliğimiz için çalıştıklarını iddia ediyorlar, içimizdeki uyanmış olanları kötüleyerek efendilerine (Masonlar, İllüminati, Küreselciler) hizmet ediyorlar. Kontrollü muhalefet safında yer alarak insanların akıllarını bulandırmaya ve arka planda da miletimizin kuyusunu kazmaya devam ediyorlar.


b. Anglikan Evanjelik Kilisesinin üstatları günümüzde neler yaptı: Osmanlı Hristiyan alemini bölmek için İngiltere'de yeni bir tarikat ve mezhep kurulması için maddi yardımlar yaptı. Protestanlık ve Anglikan Kilisesi böylece doğdu. Zamanla ABD'ye de girdi. Ancak Katolik Vatikan Kilisesinin Latin Amerika'da ve Kuzey Amerika'da etkinliğini sürdürmesi sonucunda Protestanlık gelişme imkanı bulamadı. Onlar da popülaritelerini artırmak ve kendilerinden söz ettirmek adına türlü saçma fikirler ortaya atmaya başladılar. İlk önce 100 yıl kadar önce bir Papaz ve sonra da 30 yıl önce iki Kilise Papazı tarafından öne sürülen Düz Dünya Teorisi de bu bozuk fikirlerden birisiydi. Onların amaçları da Batınilerin İslam coğrafyasında yaptıkları "böl, parçala, güt" taktiğini Hristiyan aleminde yapmaktı. Hristiyanları önce hem Dini ve hem de Beşeri ilimlerden uzaklaştırmak gerekiyordu. Ondan sonra da bozuk fikirleri kolayca insanların beyinlerine yerleştirebileceklerdi. Zamanla Anglikan Kilisesi de Evanjelizm'e yanaştı. Zira büyük bir nüfusa sahip Latin Amerikalıların ekseriyeti Evanjelizm'e geçiyordu. Evanjelizm Talmutçu ve Kabbalist Hristiyanlık anlayışıdır. Yahudilerin emirlerini yerine getirirler. Hangi konuyu ele alırsanız alın; fikirsel açılım ve felsefi düşünce bakımından onu her yöne çekebilirsiniz. Batının fitnecileri de bu konular üzerinde uzmandırlar. 250 yıl önce Adam Weishaupt İllüminati Örgütü ve Yeni Dünya Düzeni Projesi ile ortaya çıkmıştı. Buna göre; "ulus devletlerin yıkılışı" ve "dinlerin-inançların ortadan kalkması" iki ana hedef olarak gösterilmiştir. Rothschild'in ve Sachsen-Coburg und Gotha Sülalesi'nin desteğiyle (https://tr.wikipedia.org/wiki/Windsor_Hanedanı) İngiltere'deki Yahudi kardeşi ve İskoç Mason Locası Üstad-ı Azam'ı (33. Derece) Erasmus Darwin'in yanına kaçırılmıştı. Erasmus Darwin "Allah inancını reddeden Evrim Teorisi" ve "Bilin Dini (Scientology)" gibi iki konu üzerinde duruyordu. Weishaupt ve Darwin güçlerini birleştirip İllüminati'nin önce Avrupa'da ve sonra Amerika'da Mason ve Farmason yapıları desteğiyle önem kazanmasını sağladılar. Birçok bilim, kültür, siyaset, ticaret insanı Yahudi onlara destek verdi. İllüminati Siyonizm'i de kontrol eder ve destekler. Evanjelizm'i meydana çıkartan İllüminati'dir. 250 yıldır onlardan izinsiz hiçbir fikir, felsefe anlayışı, siyasi akım, ticari yönelim, bilimsel çalışma dünya çapında yayılamamıştır. Bugün Düz Dünya Teorisi dünya çapında yayılmaya başlamışsa bunun tek bir nedeni vardır; İllüminati öyle istemiştir. Zira son 30 yılın nesillerini ekseriyetle okumuş cahil ve ahmak hale getirdiler. Paragöz, keyfine düşkün, ahlakı olmayan, makam ve unvan için yaşayan materyalist ve kapitalist ama bir o kadar da dini çıkarlarına alet eden zihniyetleri türettiler. Dünyanın Geoit şekilli olduğunu bilen bir sürü bilim insanı varken neden seslerini Düz Dünya saçmalıklarına karşı çıkartmıyorlar? Çünkü onlara susmaları emredildi.


II. Düz Dünya ve Yuvarlak Dünya karşılaştırmasına bakış


Bu konularda yüzlerce sayfa yazı yazdım ve açıklama yaptım. Çeşitli yerlerde de bunları yayınladım. İnsanlar bozuk fikirlerle neye zarar verdiklerini ve kimlere hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Tam da Deccal'in istediği şekilde insanlar haline dönüşüyorlar. Deccal'in aldatıcılığı Düz Dünya Teorisi inananları ile şekil buluyor.


https://disk.yandex.ru/i/2TY8XVlYCOgVyA III. Astronomi alanında çalışmış türk islam bilim insanları kimlerdir?


Biraz kendi Astronomi alimlerimizi okuyun da öğrenin.. Ezberden atıp tutup durmayın!


Uluğ Bey (1394 -1449) çağının en büyük astronomu, ünlü bir alim ve hükümdardı. Ali Kuşçu (? – 1474) ünlü bir Türk astronomi bilginidir. Takiyyüddin Er Raşit (1521 – 1585) İstanbul Rasathanesi’ni ilk kuran, çağından çok ileride ve asrın önde gelen astronomi alimidir.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İnsan ölünce, şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14.) Kendileri vefat ettikten sonra dahi yaptıkları icatları büyük bir ilmin sadaka-i cariyesi olarak bırakan Meşhur İslam Astronomları...

MEŞHUR İSLAM ASTRONOMLARI VE İCATLARI

 • Maaşallah (? – 815) meşhur islam astronomlarındandır.

 • Battani (858 – 929) dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir.

 • Ebu’l Vefa (940 – 998) meşhur bir astronomi bilginidir.

 • İbni Yunus (? – 1009) Galileo’dan önce sarkacı bulan astronomdur.

 • Beyruni (973 – 1051) dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamıdır.

 • Cabir Bin Eflah (12. yüzyıl) ortaçağın en büyük astronomlarındandır.

 • Necmeddinü-l Mısri (13. yüzyıl) çağının ünlü astronomlarından.

 • Bitruci (13. yüzyıl) Kopernik’e yol açan, öncülük eden astronomi bilim adamıdır.

 • Kadızade Rumi (1337 – 1430) çağını aşan büyük bir astronomi bilgini. Türklerin ilk astronomudur.

 • Şemsettin Halili (? – 1397) büyük bir astronomi bilginidir.

 • Uluğ Bey (1394 -1449) çağının en büyük astronomu, ünlü bir alim ve hükümdardı.

 • Ali Kuşçu (? – 1474) ünlü bir Türk astronomi bilginidir.

 • Takiyyüddin Er Raşit (1521 – 1585) İstanbul Rasathanesi’ni ilk kuran, çağından çok ileride ve asrın önde gelen astronomi alimidir.

 • Astronomi alanındaki diğer meşhur İslam Alimleri: Muhammed Bin Musa (9. yüzyıl), Dinaveri (815 – 895), Sabit Bin Kurra (? – 901), Macriti (? – 1007), Zerkali (1029 – 1087), İbni Rüşd (1126 – 1198), Nasirüddin Tusi (1201 – 1274), Kazvini (1203 – 1283), Kemaleddin Farisi (? – 1320), Seyyid Ali Reis (? – 1562)


IV. NASA'ya ve Küreselcilere karşı olduklarını söyleyenler


NASA ve Küreselciler İllüminati'ye bağlıdırlar. İllüminati yapacağını yapar ve sonra da başka kanallardan "yok öyle şey" dedirtir. Böylece insanların beynine olguları ve kavramları işler ama kendisi sorumluluk almaz. Düz Dünyacılar da İllüminati'nin uşaklığını yapmaktadırlar. Zira tam da onun istediği gibi hareket etmektedirler. NASA'ya güvensizliği telkin etmektedir. Bugün NASA, ESA ve ISS uyduları tarafından çekilen Nibiru resimlerini ve videolarını da bu sayede itibarsızlaştırmaktadırlar. Zira NASA, ESA ve ISS Küreselcilerin yapılarıdır ve güvenilmezdir. Düz Dünyacılar öyle anlatmaktadırlar.

200 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page