top of page

El Fiten: Fitneler Kitabı - Nuaym bin Hammad

Ahir Zaman fitnelerinin Hadislerle anlatıldığı kitaptır. Ahir Zaman, Kıyamet Alametleri ve büyük olaylar bu kitapta açıkça anlatılır.


Kitap hakkında bilgilere ulabileceğiniz ve kitabı indirebileceğiniz bağlantılar:

el-fiten-vel-melahim-vel-ec59frat-c4b1-fil-ahir-zaman
.pdf
Download PDF • 6.34MB


Peygamber(S)’İn: ‘Ümmetimin helaki beyinsiz birtakım gençlerin elleriyledir” Kavli Babı


9-…….Bize (Emevîler’den) Amr ibnu Yahya ibn Saîd tahdîs edip şöyle dedi: Bana dedem Saîd ibn Amr haber verip şöyle dedi: Ben (bir kerre Muâviye zamanında) Medine’de Peygamber’in mescidinde, Ebû Hureyre ile beraber oturuyordum. Yanımızda Mervân ibnu’l-Hakem de vardı. Ebû Hureyre (R):


— Ben (kendisi fıtraten) doğru sözlü olan ve (Allah tarafından) doğruluğu tasdik olunan Rasûlullah(S)’tan: “Ümmetimin helaki, Kureyş’ten birkaç gencin ellerindedir” buyururken işittim, dedi.


Mervân:


— Allah’ın la’neti o gençlerin üzerine olsun! dedi. Ebû Hureyre:


— Eğer Fulân oğulları ve Fulân oğulları diye isimlerini söyle­mek isteseydim, muhakkak söylerdim, dedi.


Emevîler’den Amr ibnu Yahya dedi ki:


— Mervân oğullan İslâm hükümetini alarak Şam’a mâlik olduk­ları sırada büyükbabam Saîd ibn Amr ile beraber Mervân oğullan’na giderdik. Bir kerresinde büyükbabam orada birtakım genç genç Mervân oğulları’nı gördü de bize: Belki şu gençler bu ümmetin hela­kine sebeb olacak gençlerden olabilirler, dedi (de Ebû Hureyre hadî­sine işaret etti). Biz de büyükbabama: (Rasûlullah’ın bu haberini) sen daha iyi bilirsin! dedik [11].


128 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page