top of page

Eski Türk buz yapıcısı
The Yakhchāl / Yakçal from 400 BCE was an ancient Turkish “refrigerator” that stored food and even ice long before electricity was invented. A typical yakhchāl edifice would rise some 60 feet, and on the inside it would contain vast spaces for storage. The leading examples point to figures such as 6,500 cubic yards in volume. The evaporative cooling system inside the structures functioned through windcatchers and water brought from nearby springs via qanāts, common under…MÖ 400'den kalma Yakhchāl / Yakçal, elektrik icat edilmeden çok önce yiyecek ve hatta buz depolayan eski bir Türkçe "buzdolabıydı". Tipik bir yakhchal binası yaklaşık 60 fit yükselecek ve içinde depolama için geniş bir alan olacaktı. Önde gelen örnekler, hacim olarak 6.500 yarda küp gibi rakamlara işaret ediyor. Yapının içindeki evaporatif soğutma sistemi, rüzgar tutucular ve yakındaki kaynaklardan getirilen su ile çalışır. kanatlar, altında yaygın…
Note: Most of the things they call Persian or Farisi also belong to the Turks. Several branches of the Karakechili Turks have been living in areas such as Azerbaijan, South Azerbaijan, and West Khorasan for thousands of years. These are the ones who created the Persian culture. Even Persian was created by them. The Decadent of the real Pharisees was the region between China and India today. They used to live here, they were engaged in culture and trade. In any case, real Pharisees and Hindus are related. You can also see the similarity in the flags. When China began to put pressure on the ancestral homeland of the Pharisees, some of them migrated to the west and began to live with the Turks. They migrated to places near the Persian Gulf of present-day Iran. This is still the home of the real Pharisees. The place where the Kurds came out are also two villages close to Basra. They are originally of Persian origin. 17. during the century, the Ottoman Empire brought them to the south of Anatolia to use them against the Safavids. The total population of the Kurds today is about 2.5 million. This includes the Kurds of Turkey, Iraq and Iran. On the other hand, there is no serious Kurdish population in Syria. The Turkmen population in Syria is 15 million, the Turkmen population in Iraq is 20 million, the Azerbaijani Turk population in Iran is about 60 million.
Not: Pers ya da Farisi dedikleri şeylerin çoğu da Türklere aittir. Karakeçili Türklerinin birkaç kolu binlerce yıldır Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Batı Horasan gibi alanlarda yaşıyorlar. Farisi kültürünü meydana getirenler de bunlardır. Hatta Farsça da bunlar tarafından oluşturulmuştur. Gerçek Farisilerin atayurdu ise; bugünkü Çin ile Hindistan arasındaki bölgedir. Burada otururlardı, kültürle ve ticaretle uğraşırlardı. Zaten gerçek Farisiler ile Hindular akrabadır. Bayraklarında da benzerliği görebilirsiniz. Çin, Farisilerin atayurduna baskı yapmaya başlayınca bir kısmı batıya göçtü ve Türklerle birlikte yaşamaya başladılar. Bugünkü İran'ın Basra Körfezi'ne yakın yerlere göçtüler. Halen de gerçek Farisilerin yurdu burasıdır. Kürtlerin çıktığı yer de Basra'ya yakın iki köydür. Aslen Farisi kökenlidirler. 17. yüzyılda Osmanlı onları Safevilere karşı kullanmak üzere Anadolu'nun güneyine getirmiştir. Kürtlerin bugünkü toplam nüfusu 2,5 milyon civarıdır. Buna Türkiye, Irak ve İran Kürtleri dahildir. Suriye'de ise ciddi bir Kürt nüfusu yoktur. Suriye'de Türkmen nüfusu 15 milyon, Irak'ta Türkmen nüfusu 20 milyon, İran'da Azerbaycan Türk'ü nüfusu 60 milyon civarıdır.14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GERÇEKTEN FAHİŞ FİYAT VAR MI?

Bir fincan kahvenin maliyeti en çok 4 Lira, satış fiyatı ise 90-120 Lira arasında değişiyor. İşte fahiş fiyat dediğimiz şey tam olarak bu. Bildiğim bir işletmeden detay da vereyim. Orta-üst bir muhitt

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page