top of page

Günümüzde Küresel Tehditler

Biz nelere hazırlanıyoruz?


Şu anda 2 farklı büyük ve kaotik tehlike bulunuyor. İkisi için de tedbirler düşünülür ve hazırlık yapılırsa, birlik olunur ve mücadele edilirse Allah'ın da yardımıyla kötü zamanları atlatmak işten bile değildir. Henüz Kıyamet'e var ancak Ahir Zaman sürecinde birçok önemli insan meydana çıkacak ve dünyanın gidişatını değiştirecek. Türkler binlerce yıl boyunca benzer durumlarla defalarca kere karşılaştır. Hala bizler yaşamda olduğumuza göre atalarımız başarılı olmuşlar. Biz de onların izlediği yolu takip edeceğiz. İnançsızları, sapık insançlara saplananları, münafıklarla birlikte olanları, kafirlerle işbirliği yapanları hayatımızdan çıkartarak Allah'a ahdimizi ve atalarımıza karşı vefamızı yerine getireceğiz. Dünyadaki insanların % 85'i Türk kökenlidir ancak ataları onlara unutturulmuştur. Onlar da atalarını hatırlarsa birliğimiz daha güçlü olacaktır.


1. Deccal Küresel Projesi: Küreselcilerin Yeni Dünya Düzeni ve Tek Dünya Devleti, Tek Dünya Dini, Büyük Siyon Projesi, Satanist Doktrinler ve Hedefler bütün insanlık için Büyük Sıfırlama ve Küresel Yok Oluş senaryolarına dayanmaktadır.


2. Müjdeci Yıldızın Gelişi: Mehdi'nin çıkış alameti ve İlahi Büyük Yıkım'ın göstergesidir. İnsanların dünyadaki sapkınlıklarının ve hayata zarar verişinin sonlandırılması üzerine Allah'ın gönderdiği özel bir yıldız şu anda Güneş Sistemimizdedir. Muhtemeldir ki birkaç yıl içerisinde Dünya ile çarpışacaktır.


NİBİRU HAKKINDA KISA BİLGİLER


Daha detaylı bilgiler websitelerimizin blog alanlarında ve Youtube kanalımızda bulunuyor.


Teknik veriler:


1. Tanımlama:


a. Kuasar Yapısı (Gezegen Doğuran Yapı)

b. Mini Galaktik Sistem

c. Gezegen Kompleksi

d. Kuyruklu Yıldız

e. Güneş Sistemimizin 12. Gezegeni


2. Manyetik Alan Genişliği: 7.5 milyar km çevre. Bu da 1,5 milyar km çapından fazla bir alanı etkilediğini gösterir. Ocak 2024 itibariyle konumu 150 milyon km'ye kadar düştü. Güneş, Merkür, Dünya direkt ve yoğun manyetik alan içerisinde. Mars ve Jüpiter ikinci dereceden manyetik güç etkisi içinde. Dünya'ya yaklaştıkça afetlerin sayısı ve gücü artacaktır. Temmuz 2024 itibariyle maksimum seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Bundan sonrası süpervolkanların patlaması ve megatronik (M9 ile M13 arası) depremlerin oluşmasıdır.


3. Kuyruk Sayısı ve Boyları: 25 milyon km uzunluğunda 3 adet


4. Görünümü:


a. Ön Tarafında Bulutsu Yapı

b. Tiamat ile Çarpışması Sonrası Oluşan Elma Isırığı Deformasyonlu Merkezi Gezegen

c. Merkezi Manyetik Alan İçerisinde Sönmüş Kahverengi Cüce Yıldız / Kara Delik

d. İki Tarafında Çift Sarmal Dizilmiş 150'den Fazla Gezegen

e. Her Biri Dünyanın 2 Katından Büyük 13 Major Uydu

f. 25 Milyon km Uzunluğunda 3 adet Kuyruk

g. Milyarlarca Ton Taş ve Toz Yığını

h. Milyarlarca Ton Demir Tozu


5. Işık Dalga Boyu: Yaydığı ışık "Kırmızı Dalga Boyunda Işık" olarak tanımlanır. Yani bu yıldızı iyice yakına gelmeden veya meydana çıkmadan (Güneş'in arkasındaki pozisyonundan en az 10-13 derece açıyla meydana çıkmalı) çıplak gözle veya basit cihazlarla göremezsiniz. Profesyonel teleskobunuz ve teknik cihazlarınız olması gerekir. Aynı zamanda Özel Merceklerinizin ve Kızılötesi Filtrelerinizin de bulunması gerekir.


6. Hareket Tarzı:


a. 3 Boyuttaki Hareketleri: 320, 260, 200 km hıza sahip hareketler; Yörüngesel hareket ileriye, kendi etrafında dönüşü yay şeklinde, yörünge çizgisinde hafif geriye.


b. 4. ve 5. Boyutlardaki Hareketleri: Buralarda da 200 ve 120 km hıza sahip olduğu hesaplanmıştır. Spektral analizlerle bunlar belirlenebilir.

Türkçe İsimlendirme

Yabancılar kendilerine göre isimler veriyorlar. Ben de Türk Usulünce isimler verdim. Basit çizimler yaptım. Yabancı bir adam da buna benzer çizimler yapıyor. Bizim neyimiz eksik? İnsanımızın anlayacağı şekilde isimler vermek daha güzel diye düşündüm. 11 uydusundan birisine kendi adımı vermiştim. Carlos Munoz Ferrada'nın ve Zecharia Sitchin'in isimlerini vermişlerdi 2 uydusuna. Hepsini iptal edip bizim öz değerlerimizden isimler verdim.

Nibiru Ana Gezegeni: "Türük" Adalas (Atlas)

13 tane uydu:

- "Emir Timur" Bozkurt

- "Cengiz" Ahal Teke

- "Mete" Gökböğür

- "Oğuz" Kızılca

- "Er-Kut" Akça

- "Turgut" Targıt

- "Bilge" Türkistan

- "Tomris" Ağlatan

- "Tuğrul Bey" Anadolu

- "Tuğurul" Ak Yürüyen

- "Kızıl Kurt" Alpagut

- "İbrahim" Halil'ür Rahman

- "Muhammed" En Güvenilen

- Kara Delik

- Kara Bulutsu Yapı - Önde Önde
Etkisi ne olacak?


3 semavi din açısından dünya şu anda Kıyamet öncesindeki son zamanları yaşıyor ve onun adı "Ahir Zaman". Önümüzde İlahi Büyük Yıkım olarak gördüğümüz Apocalypse süreci bulunuyor. İslami kaynaklarda "Tarık" ve Hristiyanlık kaynaklarında "Pelin" olarak adlandırılan kuyruklu yıldız gelecek ve dünyadaki yaşamın çoğunu sona erdirecek. Bu yıldız geçip gittikten sonra Güneş batıdan doğmaya başlayacak. Yıldız dünyaya doğudan yaklaşacak ve 3 kuyruğundan 2 tanesi dünyaya sürtecek. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Okyanusya kıtalarının % 95'i ortadan kalkacak. Asya ve Afrika kıtalarının % 70'inden fazlası ortadan kalkacak. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin % 90-95'i ölecek.


Yıldızın kuyruklarının dünyaya temasları nasıl olacak?


Kuyrukların hareket tarzı hem ileriye ve hem de dönerek ilerleme şeklindedir. Yıldızın Dünyaya yaklaşması doğu istikametinden olacak. Buna göre de bir simülasyon yaparsanız karşınıza çıkan şöyle bir tablo olur:


1. Kuyruk: Japonya'nın kuzeyinden girerek Rusya'ya geçecek. Rusya'dan Avrupa'ya ilerleyecek. Atlas Okyanusu ortalarından itibaren kuyruk çekilecek.


2. Kuyruk: Japonya'nın güneyinden gelerek Hindistan'a geçecek. Hindistan'dan Afrika'nın ortasına doğru ilerleyecek. Güney Amerika'ya temasından sonra kuyruk çekilecek.


Hangi kaynaklarda bu yıldızdan bahsedilir?


İslami Kaynaklar:


- Naim bin Hammad - El Fitten (Orjinal Nüsha)

- Hz.Ali'nin Kufe Hutbesi - El Beyan (Orjinal Nüsha)

- Kur'an-ı Kerim'deki Tarık, Necm ve Duhan Sureleri

- İslam Alimlerinin Sohbetleri


Hristiyanlığa Ait Kaynaklar:


- İncil

- Kolbrin İncili

- Enok'un Kitabı


Tarihi Kaynaklar:


- Sümer Tabletleri, Ön Asya

- Oğuz Kağan Tabletleri, Bugünkü Çin'in Xian Kentindeki Büyük Beyaz Piramit

- Vatikan Arşivleri

- Kadim Türk Kun-Bil Hanedanlığı Arşivleri

63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page