top of page

HZ. MEHDİ HİÇ KİMSENİN, HİÇBİR DÜŞÜNCENİN, HİÇ BİR TARİKATIN ETKİSİ ALTINDA OLMAYACAKTIR

Hz. Mehdi hiç kimseden etkilenmeyecek, kimseye bağlı olmayacak, kendi vicdanı ile eserlerini yazacak, fikirlerini anlatacaktır herhangi bir fikrin, grubun, tarikatın veya herhangi bir siyasi düşüncenin etkisi altında kalmadan sadece Kuran’a ve sünnete göre hareket edecektir.

… Arkasında İsa bin Meryem’in namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi) dışında biz Ehl-i Beyt’ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah’ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE O, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR

(Kemal’üd-Din, c.1, s. 305)

Hasan bin Münzir’in Zürare’den naklettiğine göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu: “Vallahi sonunda sahibiniz mutlaka zuhur edecek ve BOYNUNDA HİÇKİMSENİN BİATI olmayacak.

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.402)


İbrahim bin Ömer-i Yemâni der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: Kâim kıyam ettiğinde, BOYNUNDA HİÇ KİMSENİN BİATI OLMADAN ZUHUR EDECEKTİR.

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.218-219)

Hişam bin Sâlim der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim kıyam ettiğinde ONUN BOYNUNDA HİÇ KİMSENİN MİSAKI, AHTİ VE BİATI OLMAYACAKTIR.

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.219)


18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeni Başlayanlara Tavsiye

Hazırlıkçılığa yeni başlıyorsanız ve bilgi edinme konusunda hiçbir şey bilmiyorsanız küçük bir tavsiye verelim. Türkiye'de Yaşıyorsanız veya Türkiye İçin Hazırlık Yapacaksanız: Kurtuluş Rehberi kitabı

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page