top of page

HZ. MEHDİ’NİN ÖZELLİKLERİ, PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN KİTAPLARDA BİLDİRİLMİŞTİR

Naim Kaab’dan tahric etti, Buyurdu ki: Ben Hz. Mehdi’yi PEYGAMBERLERIN SUHUFUN’DA şöyle bulurum. Hz. Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıb yoktur.


(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri s. 59, Kahraman Neşriyat)


PEYGAMBERLERE DAİR OLAN KİTAPLARDA “Hz. Mehdi’nin işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir.


(Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)


Ben Hz. Mehdi’yi, PEYGAMBERLERİN SAYFALARINDA (KİTAPLARINDA) şöyle bulurum: Hz. Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır.


(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 21)

Rivayetlerde, Hz. Mehdi’nin özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat, Zebur ve daha önce gelen suhuf ve kitaplarda Hz. Mehdi’ye dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.

Konuyla ilgili işari manada bir ayette şu şekilde buyrulmuştur:


Andolsun, Biz zikirden (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da: “ŞÜPHESİZ ARZ’A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR.” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)


İslam alimleri bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir:

İmam Bakır ve Sadık’tan rivayet edilmektedir: “Buradaki (ayette bildirilen) “SALİH KULLAR”, HZ. MEHDİ VE ARKADAŞLARIDIR.”


(Hüseyin es-Şirazi, sf. 113)

Buna örnek olarak Eski ve Yeni Ahit’te yer alan açıklamalardan bazıları şöyledir:


Yesse’nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve onun köklerinden bir fidan doğacak. Rabbin ruhu, hikmet ve sağduyu ruhu, öğüt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde duracak. O, Rab korkusundan zevk alacak; o gözlerinin gördüğüne göre yargılamayacak; kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek. Zayıfları adaletle yargılayacak; yeryüzünün yoksullarına haklarını verecek. Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuşağı, gerçek kalçalarının kuşağı olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak; kaplan oğlakla beraber yatacak; buzağı, aslan ve besili sığır birarada yaşayacak ve onları küçük bir çocuk güdecek. İnek ayı ile birlikte otlayacak; yavruları birarada oturacaklar ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk, kobra yılanının yuvası yanında oynayacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk, kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak; artık hiçbir zarar verilmeyecek; çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yeryüzü de Rab bilgisi ile öyle dolu olacak. (İşaya 11, 1-9)


Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak, Doğru olanı yapmakta tez davranacak. (İşaya 16, 5)

Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Markos 13, 5-8)AÇIKLAMA: Yahudiler birçok konuyu saptırmışlar ve dinlerini bir sürü yalan beyanlarla doldurmuşlardır. Bunlardan birisi "bütün peygamberlerin Yahudi soyundan gelmiş olması" şeklindedir. Öyle bir şey yoktur. Türklere de bir sürü peygamber gelmiştir. Hatta diğer milletlere ve toplumlara da peygamberler gönderilmiştir. 124000 peygamber gelmiştir. Siyasal İslamcılar ve Arap milliyetçileri peygamberlerin etnik kökenlerini araştırmanın günah olduğunu söyleyip kendi yalanlarını örtbas etmeye ve Yahudileri de haklı çıkartmaya uğraşmışlardır. Bugün yapılan tarih çalışmalarında peygamberlerin etnik kökenleri ortaya çıkmıştır. Hz.İbrahim (as) Akad Türkü olup yine Peygamber Sultan olan Zülkarneyn Oğuz Kağan ile aynı dönemin insanıdır. Hz.Muhammed (ASM) de Hz.İbrahim (as) gibi Akad Türk'üdür. Zira Hz.Muhammed (ASM) Aramilere fiziksel, ruhsal, kültürel bakımlardan ve düşünce biçimi bakımından asla benzemez. Ramazan İtikafının 15 gününü dahi Türk çadırında geçirirdi. Mehdi de yine Türk soyundandır. Dolayısıyla Hz.Musa (as) soyundan değildir ve Musevi köklü de değildir. Mehdi Müslümandır ve Akad Türkü kökenlidir.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Birkaç bilgece laf

Sizin yapmaya cesaret gösteremediğiniz işleri yapanlar sizin yaşamayı arzu ettiğiniz hayatı yaşıyorlar. Sadece sorunları bilmek yetmez, çözümleri de üretmek ve onlar için mücadele etmek gerekir. Çözüm

Küreselciler bizi öldürmenin peşinde

Uzun zamandır meydana gelen gelişmeleri gördükçe irkiliyoruz. Küreselciler Dünya Ekonomik Forumu, Birleşmiş Milletler, ABD Kongresi, Dünya Sağlık Örgütü gibi yapılarda bütün dünyayı bağlayacak şeytani

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page