top of page

HZ. MEHDİ’NİN DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜN BELİRLENMESİNDEKİ VE TANINMASINDAKİ HAYRET VERİCİ DETAYLAR

Günümüzden 1400 sene önce, Peygamberimiz (sav) Allah’ın lütfuyla, kendisinden tam 14 asır sonra yaşayacak bir “hidayet önderi” hakkında olağanüstü derecede hayret verici detaylar vermiştir. Bu hidayet önderi, ahir zamanda ortaya çıkacağı ve tüm yeryüzüne İslam ahlakını hakim kılacağı müjdelenen, tüm Müslümanların büyük bir sevgi, muhabbet ve özlemle beklediği Hz. Mehdi’dir. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişiler hakkında, bu kadar çok ve bu kadar detaylı bilgi verdiği başka hiçbir şahıs yoktur. Hadislerde, Hz. Mehdi ile birlikte, Hz. İsa’nın da ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez geleceği ve Deccal’in de ortaya çıkacağı haber verilmiştir. Ancak ne Hz. İsa ne de Deccal hakkında da, Hz. Mehdi kadar hayret verici ve detaylı bilgiler verilmemiştir.

Hadislerde, Hz. Mehdi’nin ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da inanılmaz derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir insanda tevafuk olarak biraraya gelmiş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Bu durum, aynı zamanda da Müslümanların Hz. Mehdi’yi en doğru şekilde tanıyıp teşhis edebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zuhuru oldukça yakın bir zamanda gerçekleşecek olan Hz. Mehdi ile karşılaşıldığında, inşaAllah tüm Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi’nin fiziksel özellikleriyle ilgili olarak yapılan tüm hayret verici detaylı tariflerin doğruluğunu bizzat göreceklerdir.

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, Hz. Mehdi’yi tanıtan vücudundaki bu detaylı işaretlerin her biri için, ayrı yer bildirilmiş, her biri için ayrı tanımlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Kimisi için BEN, kimisi için İZ, kimisi için İŞARET denmiş, kimisi için MÜHÜR ya da NİŞAN, kimisi için YAPRAK, kimisi için İNCİ ya da YILDIZ benzetmesi yapılmıştır.

Bunların yanı sıra, Hz. Mehdi’nin cildinin, saçının ve sakalının rengi, endamı, boyu, vücut yapısının tüm detayları, yüzünün genel hatları, başının ve alnının şekli, burnunun, kaşlarının, dişlerinin nitelikleri gibi tanıtıcı vasıfları da hayret verici şekilde çok ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Örneğin bir hadiste Peygamberimiz (sav), “Hz. Mehdi’nin SAĞ bacağında SİYAH bir İZ olacağını” bildirmiştir.[1] Ancak dikkat edilirse burada sadece bir izden bahsedilmemiş, bu izin SİYAH olduğu, SAĞ BACAĞINDA olduğu gibi kesin belirleyici detaylar da verilmiştir.


– Hz. Mehdi’nin yanağındaki ben ise, hadislerde çok daha farklı kelimelerle anlatılmıştır:


YANAĞINDA, İNCİYİ ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜNÜ AYDINLATAN BİR İŞARET VARDIR.[2]


Hz. Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak, YÜZÜ BENLİ, açık alınlıdır.[3]

YÜZÜNDE BİR BEN BULUNACAKTIR.[4]


Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a şöyle arzettim: … alnında iz vardır, YÜZÜNDE İSE BEN.[5]

Hz. Mehdi’nin yanağında, İNCİYİ ANDIRAN ve BİR YILDIZ GİBİ yüzünü AYDINLATAN BİR İŞARET vardır. Burada da sadece “ben” kelimesi kullanılmamış, bu benin tüm nitelikleri açıklanmıştır. ‘İnciyi andıran’, ‘yıldız gibi’ ve ‘aydınlatan’ ifadeleri, bu benin hem şekli hem de rengi hakkında detaylı bilgi içermektedir. Verilen tüm bu detaylardan bu benin koyu renkte değil, TEN RENGİNDE BİR BEN OLDUĞU anlaşılmaktadır.

Hadislerde “Hz. Mehdi’nin omzunda Peygamberimiz (sav)’in MÜHRÜ olacağı” da bildirilmiştir:


Hz. Mehdi’nin OMZUNDA Peygamber Efendimiz (sav)’deki NÜBÜVVET MÜHRÜ bulunacaktır.[6]


OMZUNDA PEYGAMBER’İN ALAMETİ vardır.[7]


OMZUNDA PEYGAMBER’İN NİŞANI vardır.[8]

Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi’nin vücudunda PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E AİT BİR ALAMET olacağını bildirmiştir. Diğer hadislerde ise BU ALAMETİN PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN NÜBÜVVET MÜHRÜ OLDUĞU açıklanmış ve PEYGAMBERİN NİŞANINA benzetilmiştir. Bu da Hz. Mehdi’ye ilişkin çok önemli bir başka hayret verici detaydır.

Bilindiği gibi MÜHRÜN ÖZELLİĞİ KOYU RENK OLMASIDIR ve YÜZEYİ KAPLAYAN BİR YAPIDADIR.

Ayrıca Hz. Mehdi’nin sırtındaki bu ben için de yine kesin ölçü verilerek yeri tam olarak belirtilmiştir. Rivayetlerde, her peygamberin sağ eli üzerinde nübüvvet mührü olduğu bildirilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in nübüvvet mührünün ise, şemaili şerifinde “sol kürekteki deri üzerinde, kalbi hizasında” olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla hadislerde, ‘Hz. Mehdi’nin omzunda Peygamber Efendimiz (sav)’deki nübüvvet mührünün bulunacağının bildirilmesi’, Hz. Mehdi’nin de “SIRTINDA; SOL KÜREK KEMİĞİ ÜZERİNDE, KALBİ HİZASINDA KOYU RENKTE GENİŞÇE BİR BEN OLACAĞINI” göstermektedir. – Başka bir hadiste de,Hz. Mehdi’nin sırtında bulunan ikinci bir benden daha bahsedilmiştir:


“… (Hz. Mehdi’nin) iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, TIPKI MERSİN YAPRAĞI GİBİ.” [9]

Hadiste Hz. Mehdi’nin sırtındaki bu benin yeri de çok detaylı olarak açıklanmış, İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA; SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDA olduğu belirtilmiştir. Benin yapısı hakkında da çok detaylı tarif yapılmış ve ‘MERSİN AĞACININ YAPRAĞINA’ benzetilmiştir. Buradaki ‘YAPRAK’ benzetmesinden benin ‘ağaç yaprağını andırır tarzda kenarları olan zeminden daha yüksekte kenarlıklı yapıda bir ben olduğu’, aynı zamanda da ‘solmuş yaprak renginde; yani sarı ya da cilt renginde bir ben olduğu’ anlaşılmaktadır. – Başka hadislerde ise, Hz. Mehdi’nin BAŞINDA BİR BEN ve ALNINDA DA BİR İZ olacağı haber verilmiştir:


Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! Kaim’in (Hz. Mehdi’nin) iki alâmeti (veya alâmetleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve BİR İZ VARDIR.[10]

Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a şöyle arzettim: … ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben.[11]

Humran bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a: … ALNINDA İZ VARDIR, yüzü güzellerin evladıdır. (Yani yüzü güzeldir)…”[12]

Hz. Mehdi’nin alnındaki bu iz muhtemelen BİR YARA İZİDİR. Ayrıca hadiste “ben” yerine, “İz” ifadesinin kullanılmış olması da, bu izin benden daha açık renkte olduğunu göstermektedir.

Hadislerdeki verilen bu bilgilerin her biri çok müthiş detaylardır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde hiç kimse bu kadar ayrıntılı bir şekilde tanıtılmamıştır. Hz. Mehdi’nin hayatına dair tüm bilgiler gibi, fiziksel görünümündeki tüm özelliklerinin de bu kadar belirleyici bir şekilde bildirilmiş olması, Hz. Mehdi’yi sevgi ve muhabbetle bekleyen ve onu tanımak isteyen tüm Müslümanlar için hem çok önemli bir işaret hem de çok heyecan verici bir nimettir.

Hadislerde bildirilen, Hz. Mehdi’nin tüm İslam aleminin birleşmesine vesile olarak Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesi; dinsiz akımları etkisiz kılarak İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılması; Hz. İsa ile birlikte namaz kılması ve tüm Hıristiyan aleminin İslam’a dönmesini sağlaması gibi tüm diğer alametleriyle birlikte, görünümündeki bu detayların da Hz. Mehdi de toplandığını görmek, Allah’ın izniyle ortaya çıktığında Hz. Mehdi’nin kimliği konusunda hiçbir tartışmaya yer bırakmayacaktır. (En doğrusunu Allah bilir.)

________________________________________

[1] (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251) [2] (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan) [3] (Mer’iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”) [4] (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41) [5] (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252) [6] (El-Kavlu’l Muhtasarr Fi Alamatil Hz. Mehdiyy- il Muntazar, s. 41) [7] (Kıyamet Alametleri, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23) [8] (Kıyamet Alametleri, s. 163) [9] (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253) [10] (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253) [11] (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252) [12] (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)
20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page