top of page

HZ. MEHDİ’NİN ZUHURUNDAN ÖNCE ADALETİN DÜNYADAN KALKMASI

İşte bu öyle bir zamandır ki, o zamanda muhakkak batıl olan hak olanı, yanlış olan doğru olanı kaplar; hükümleri (paraya karşılık) satarlar, bu satışa da hakimler razı olduklarından, hüküm, hakka ters olur (haklıyı haksız gösterirler) ve hakka ulaşılamaz, adalete kıymet verilmez hale gelinir. İnsanlar Allah’ın dinini bozarlar; Allah’ın hükmünü değiştirirler. Hakimler olarak yalan söz dinlerler ve devamlı haram yerler.[i] “Ne zaman, adaletsiz hakimlerin eliyle zulüm ve haksızlık, hile ve dolandırıcılık, tüm insanları ezmeye başlarsa, benim temiz ailemden, benim isim ve nişanımı taşıyan Semavi bir kurtarıcı (Hz. Mehdi) kıyam edecek ve huzur her yere yayılacaktır.” [ii]

Bediüzaman Said Nursi de eserlerinde, Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce “müstebit (zulüm ve baskı yapan, başkasının hukukunu elinden alan) bir kısım hakimler”in var olacağını haber vermiştir:


…Rivayette var ki: “AHİR ZAMANIN MÜSTEBİD (zulüm ve baskı yapan, başkasının hukukunu elinden alan) HAKİMLERİ, HUSUSAN DECCAL’İN YALANCI CENNET VE CEHENNEMLERİ BULUNUR.” (Risale-i Nur Külliyatı)

Bediüzaman, Deccal’in cennet ve cehennemleri olacağını; yani ahir zamanda bir kısım baskıcı hakimlerin, kendi ideoloji ve düşüncelerinde olmayan kişileri, manevi anlamda kendi cehennemleri olan hapishanelere atacaklarını ve Müslümanları haksız yere zindanlarda mahkum edeceklerini belirtmiştir.

[i] Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1981, s. 457. [ii] Bihar’ul-Envar.
8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Derdiniz ne kardeşim sizin? Bu fiyatlar niye böyle?

Kayseri’de üretilen ve Gürcistan’da yaklaşık 360 TL satılan ürünün Türkiye’de 600 TL’ye satılması tartışma konusu oldu. Bazı şeylerin fiyatı 1 yılda 10 kat arttı. 2004-2005 gibi domates 20-25 kuruştu,

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page