top of page

HZ. MEHDİ OLAĞANÜSTÜ OLAN BİR ŞEYİ FARK EDECEKTİR

Resulullah (sav) buyurdu: “Hz. Mehdi, bizden Ehli Beyt’tendir. ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH EDER. (OLGUNLAŞTIRIR).” (Kİtab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.19) “Keza (N.b. Hammad) Kaab’dan tahric etti, O dedi ki: O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine “Mehdi” denilmiştir….” (Ahir zaman Mehdi’sinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin el Muttaki, sf.77)

Bir rivayette Hz. Mehdi’nin, “BİR GECEDE OLGUNLAŞTIĞI” haber verilmiş, diğer bir rivayette de “ÖZEL BİR BİLGİYE SAHİP OLDUĞU” bildirilmiştir. Bu açıklamalar, haber verilen “o gece içerisinde” Hz. Mehdi’nİn “olağanüstü bir bilgiye ulaştığı” İZLENİMİNİ vermektedir.Hz. Mehdi’nin sahip olduğu bu olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının daha da mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır.

Hadiste verilen bu bilgiler Hz. Mehdi’nin bir yönüyle ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme sahip olduğuna işaret etmektedir.

AÇIKLAMA: "Bir gecede ıslah" konusu tabi ki ona bütün manevi kapıların açılması ve kainattaki her şeyin onun emrine verilmesi ile ilgilidir. O, Mehdi olasıya kadar Allah'ın koruması ve yönlendirmesi ile zaten ilmini, zekasını, kültürünü, imanını fevkalade hale getirmiş olacaktır.


20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page