top of page

Hz.Muhammed'i (ASM) Yok Sayan

"Ben sadece Kur'an'ın yazdıklarına bakarım", "Hadis ravicileri yanlış aktardı", "Hadis ravicileri Hadisleri değiştirdi", "dinde Hadislerin yeri yok" gibi ifadeleri kullananlar direkt olarak dinden çıkmış demektir. Bunlara kısaca "Kuraniyyun Fırkası" denilir ve sapıktır.


İmanın şartlarından birisi de "Peygamberlere iman"dır. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olursunuz. Hz.Muhammed'in (ASM) peygamber yani din rehberi yani yol gösterici olduğunu kabul ve tasdik edersiniz. Bu, sizin keyfinize bırakılmış bir hüküm değildir. Dinin en temel şartlarından birincisidir.


Kur'an dinin Anayasa kitabıdır ve onun içerisinde dinin uygulanış biçimlerine dair hükümleri ve yöntemleri bulamazsınız. İşte onları, Allah Cebrail (as) vasıtasıyla Hz.Muhammed'e (ASM) öğretmiştir. Hz.Muhammed (ASM) te ümmetine onları öğretmiştir. Siz Hz.Muhammed'in (ASM) sözlerini yani Hadislerini ve yaşayış biçimini yani Sünnetullahını yok sayamazsınız. Yok sayarsanız dinden çıkmış ve fasık olursunuz. İster ilahiyatçı, ister imam, ister ne olursa olsun bu böyledir. Fasık olanın sözünü dinlemek olmaz, dinleyen de aynı onun değerindedir.


Dinde sapkınlık meydana getirmek ve kendilerini popüler yapmak adına eski zamanlardan beri insanlar türlü yöntemler uydurdular. İslamiyet'i tahrif etmek için çok uğraştılar. Ancak sahih din insanları (dindar, din adamı, ilahiyatçı, vs. demiyoruz) dini muhafaza etmek için gerekli gayreti gösterdiler. Allah bunu zaten vaad ediyor. İslamiyet'i kimse tahrif edemeyecek.


Bir mesleği icra ederken "İşyeri Patronu", "Ustabaşı", "Usta", "Kalfa" ve "Çırak" olarak silsile vardır. O işyerinde İşyeri Patronu ne derse o olur.. Kainatın patronu Allah'tır. İşlerin yürüyüşünü düzenlemek, disiplini sağlamak, uygulamada aklı ve ilmi oluşturmak "Ustabaşı" işidir. Kainatın ustabaşısı Hz.Muhammed'dir (ASM). 4 büyük Halife ve Sahabe-i Kiram ise dinin ustalarıdır. Onlardan sonra gelen sahi din insanları yani alimler ise dinin kalfalarıdır. Şimdi buna göre; siz kime ve neye kafa tutuyorsunuz? Malın ve mülkün sahibi olan Allah zaten gereken izahati vermiş. Siz kim oluyorsunuz da "bana göre şöyle" deme cüreti buluyorsunuz? Bir de akıldan ve vicdandan bahsedip kendi uydurdukları dini anlatanlar var.


Bugün çoğunluğun yaşadığı gerçek İslam değildir. Birçokları kendine göre bir din veya inanç uydurmuştur. O yüzden Mehdi gönderiliyor. Önce bu sapkınlıkları ortadan kaldıracaktır. Önce İslam dünyasında bir temizlik yapacaktır. İnsanları gerçek din çatısı altında birleştirecektir. Tabi ki çıkarına ters düştüğü için birçokları onun gelmesini istemiyor ya da gelse bile ona karşı çıkacaklar.


Hz.Muhammed'i (ASM) yok sayan dinin düşmanıdır ve dahi bizim din kardeşimiz asla değildir. Kim sapkın bir yol icat ederse Allah onu ebedi cehenneme atar. Biz de öylelerinin arkasında asla durmayız.


21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Derdiniz ne kardeşim sizin? Bu fiyatlar niye böyle?

Kayseri’de üretilen ve Gürcistan’da yaklaşık 360 TL satılan ürünün Türkiye’de 600 TL’ye satılması tartışma konusu oldu. Bazı şeylerin fiyatı 1 yılda 10 kat arttı. 2004-2005 gibi domates 20-25 kuruştu,

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page