top of page

HZ. MUSA’NIN ASASI VE HZ. SÜLEYMAN’IN YÜZÜĞÜ MEHDİ’DE OLACAKTIR

… MUSA’NIN ASASI VE SÜLEYMAN’IN YÜZÜĞÜ ONDADIR. …Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur.


(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)

Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışının en önemli alametlerinden biri, “Ahit Sandığının bulunması” olacaktır. Sandık, gerek kutsal metinlere gerekse tarihi kayıtlara göre Antakya’dadır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bu Ahit Sandığı’nı, Hz. Mehdi’nin bulacağı haber verilmiştir. Kuran’ın Talut kıssasında da Ahit Sandığı hakkında bilgi verilmiştir:

“Peygamberleri, onlara dedi: “O’NUN HÜKÜMDARLIĞININ BELGESİ, SİZE TABUT’UN (SANDIĞIN) GELMESİDİR. ONDA Rabbiniz’den ‘bir güven duygusu ve huzur’ ile MUSA AİLESİNDEN VE HARUN AİLESİNDEN ARTAKALANLAR VAR; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” (Bakara Suresi, 248)

Ayette geçen “tabut” sözcüğü, “sandık” anlamına gelmektedir. Bu sandık, Talut’un hükümdarlığının alameti içerisinde kutsal emanetlerin bulunduğu Ahit Sandığı’dır. Bahsi geçen Ahit Sandığı yani Tabut’un içinde, üstünde ittifak edilen rivayetlere göre, Hz. Musa’nin asası ile Tevrat levhaları ve Hz.Harun’un asası ile sarığı gibi kutsal emanetler bulunmaktadır. Kuran’da bildirildiği üzere, Ahit Sandığı Talut’un hükümdarlığının simgesi olduğu gibi, rivayetlere göre Hz. Mehdi’nin de İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılarak Müslümanların manevi liderliğin üstlenmesinin simgesi olacaktır. Peygamberimiz (sav)’in “Hz. Mehdi’nin bu kutsal emanetlerin bulunduğu ahit sandığını bulacağına” ilişkin hadisleri şöyledir:


“Ona Hz. Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. ANTAKYA DENİLEN BİR YERDEN TABUT’U (KUTSAL EMANETLER SANDIĞINI) ORTAYA ÇIKARACAKTIR.” (Suyuti, el- Havi li’l Feteva, II. 82) “O, kimsenin bilmediği bir duruma kılavuzlandığı için kendisine “Hz. Mehdi” denilmiştir. O, TABUT-U SEKİNE’Yİ ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARIR.” (Naim bin Hammad, Kitab-ül Fiten) “O (HZ. MEHDİ), TABUT-U SEKİNEYİ DE ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARIR.” (Naim bin Hammad, Kitab-ül Fiten) “HZ. MEHDİ, TABUTU SEKİNE’Yİ ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARACAKTIR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)

26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Beğenmiyormuş bizi sivri

İnsanlara kendimizi beğendiremiyoruz. Hele bizi yeni tanıyıp araştırmaya başlayanlar hemen "yok senin cv'nde şunu gördüm, olmamış", "yok sen şunu yazmışsın, yerini bulmamış" diye yazıp duruyor. Kusura

Evrensel yenilebilirlik testi nedir?

Vahşi doğada kaybolmak veya mahsur kalmak ciddi bir iştir ve kendinize hayatta kalmak için en iyi şansı vermek için sağlam kararlar vermeniz gerekir. Ayrıca bazı temel vahşi hayatta kalma becerilerini

Berbat bir halde insanlar

Biz 30 yıldır "vatan", "millet", "devlet", "din", "tarih" anlatıyoruz ama zahmet edip dinlemiyorlar. Bir Arap çıkıyor "yok Osmanlı şöyle" , "yok Türkiye ne böyle" diye yayınlar yapıyor ama bizim geri

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page