top of page

Küreselciler Nibiru'yu gizliyor


Küreselcilerin dünyasında devlet liderleri ve medya mensupları bu konuları açıklayamazlar. Zira üst seviye Küreselciler alt kademedekilere yasak getirmiştir. Hatta Chemtrails, HAARP, Nibiru gibi konuların hepsi için devletler içinde çalışanlara da yasak getirilmiştir. Bu konularda sözleşmeler yapılmış. Küreselciler kurdukları dünya imparatorluğunun birden bire yıkılmasını ve uyanan insanların onların üstüne gitmesini istemez. O yüzden, Nibiru ile ilgili uyanan uyandı ama uyanmak istemeyen de artık öldükten sonra uyanır. Nibiru her şeyi yakıp yıkasıya kadar insanların çoğu onu kabul etmeyecek. Hatta Nibiru meydana çıktıktan sonra bile insanların çoğu onu kabul etmeyecek. Birçok insan onun Blue Beam gösterisi olduğunu söyleyecek. Maalesef artık insanların çoğu insan olmaktan çıktı. Algıları açık insanların oranı en fazla % 2. Geriye kalanı dünyaya kendisini kaptırmış. Onları uyandırmak zor çünkü uyanmak istemiyorlar.


In the world of globalists, state leaders and members of the media cannot explain these issues. Because the upper-level Globalists have imposed a ban on the lower-level ones. In fact, for all subjects such as Chemtrails, HAARP, Nibiru, employees within the states have also been banned. Contracts have been made on these issues. Globalists do not want the world empire they have built to suddenly collapse and the waking people to fall on them. So, whoever wakes up about Nibiru is woke up, but whoever doesn't want to wake up wakes up after he's dead. Most people won't accept him until Nibiru burns everything down. Even after Nibiru comes into being, most people will not accept it. A lot of people will say it's the Blue Beam show. Unfortunately, most people have stopped being people now. The proportion of people whose perceptions are open is no more than 2%. The rest of him has lost himself in the world. It's hard to wake them up because they don't want to wake up.

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Birkaç bilgece laf

Sizin yapmaya cesaret gösteremediğiniz işleri yapanlar sizin yaşamayı arzu ettiğiniz hayatı yaşıyorlar. Sadece sorunları bilmek yetmez, çözümleri de üretmek ve onlar için mücadele etmek gerekir. Çözüm

Küreselciler bizi öldürmenin peşinde

Uzun zamandır meydana gelen gelişmeleri gördükçe irkiliyoruz. Küreselciler Dünya Ekonomik Forumu, Birleşmiş Milletler, ABD Kongresi, Dünya Sağlık Örgütü gibi yapılarda bütün dünyayı bağlayacak şeytani

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page