top of page

Kaotik zamanlara hazırlık / Preparing for chaotic times

Küresel kaotik zamanlar çağında tek başınıza ya da ailenizle 200'den fazla afet ve felaket türünü karşı koymanız mümkün değildir.


1. Yaşadığınız çağı anlayın ve araştırın, onca afetin sebebi Küresel İklim Krizi olamaz

2. Kaotik zamanlarda uygulayacağınız tedbirlerini düşünün

3. Tedbir almak için yapacağınız hazırlıkları yazın ve uygulayın

4. Hazırlığın ilk aşaması olan "bilgi" ve "harita edinme" konusunda bizim desteğimizi alın

5. Afet Acil Durum Kamplarımıza yani Obalarımıza katılın

6. Kendinizi zihinsel ve psikolojik olarak hazırlayın


Dünyanın her yerinden aklı başında insanlar için kamp alanlarımıza katılım mümkündür. Ancak bunların bir tesis değil, buluşma ve yer tespit organizasyonu olduğunu unutmamalısınız. Websitelerimizi okuyarak daha fazla detay öğrenebilirsiniz. Geç kalırsanız pişman olursunuz. Zira artık öyle yıllarca rahat yaşam diye bir şey yok. Kaotik süreç 2000 yılından itibaren başladı. Afetlerin zararı henüz size uğramadığı için görmezden geliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bize inanmıyorsanız Instagram grubumuzdaki paylaşımlarımıza bir göz atın:Aşağıdaki yazılara göz atmak isteyebilirsiniz:
ABD Obaları / Afet Acil Durum Kampları


Kamp organizasyonumuza katılınca diğer katılımcılarla buluşacağınız yerlere ait haritalar, önemli başucu rehberleri, dokümanlar, vs. binlerce yayın size gönderilecek. Ayrıca sizi diğer insanlara tanıtmak üzere tanıtım kartı, parolalar ve çağrı kodları da gönderilecek. Kaotik süreç başlayıp geçici ve sürekli olarak kırsala gitmek zorunda kaldığınızda bu hazırlığınız sizin için eşsiz bir yatırıma dönüşecek. Dünya tarih boyunca defalarca kere sıfırlandı. Eski medeniyetlerin kurdukları onbinlerce şehrin artık hiçbiri yok. Bunu yapan modern dünya değil, kaotik süreçlerde meydana gelen devasa afetlerdir. Graham Hancock'un Ancient Apocalypse belgeselini izleyin. Websitemizde blog alanında ve Youtube kanalımızda çok daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Biraz araştırma yapınca gözünüzün önündeki perde kalkmaya başlayacak. Bir an önce harekete geçin. Neyin ne zaman olacağını Allah bilir. Ancak olacağını bildiğiniz şeylerin başladığını da anlamalısınız.


- ABD Temel Analizi (Özet - 2 sayfa)

- Temel Dokümanlar

- Almanya Su Basması Harita Seti

- Almanya Obaları Harita Seti

- Kişisel Tanıtım Kartı, Parola ve Çağrı KoduBaşvuru için:

 In the era of global chaotic times, it is impossible for you to withstand more than 200 types of disasters and disasters alone or with your family.


1. Understand and research the era you are living in, the Global Climate Crisis cannot be the cause of all these disasters

2. Think about the measures you will take in chaotic times

3. Write down and implement the preparations you will make to take precautions

4. Get our support on "information" and "map acquisition", which is the first stage of preparation

5. Join our Disaster Emergency Camps, i.e. our Obas

6. Prepare yourself mentally and psychologically


Participation in our campgrounds is possible for sane people from all over the world. However, you should not forget that these are not a facility, but a meeting and location organization. You can learn more details by reading our websites. If you are late, you will regret it. Because there is no such thing as a comfortable life for such years anymore. The chaotic process began from the year 2000. You ignore the damage of disasters because they have not yet hit you, or you do not know. If you don't believe us, take a look at our posts in our Instagram group:You may want to take a look at the following articles:USA Obas / Disaster Emergency Camps


Maps of the places where you will meet with other participants when you join our camp organization, important bedside guides, documents, etc. thousands of publications will be sent to you. In addition, a promotional card, passwords and call codes will also be sent to introduce you to other people. When the chaotic process starts and you have to go to the countryside temporarily and constantly, this preparation of yours will turn into a unique investment for you. The world has been reset many times throughout history. Tens of thousands of cities founded by ancient civilizations no longer have any. It is not the modern world that does this, but gigantic disasters that occur in chaotic processes. Watch Graham Hancock's documentary Ancient Apocalypse. You can find much more information on our website in the blog area and on our Youtube channel. After a little research, the curtain in front of your eyes will start to lift. Take action as soon as possible. God knows what will happen when. But you also need to understand that the things you know are going to happen have started.


- Basic Analysis of USA (Abstract - 2 pages)

- Basic Documents

- USA Flood Map Set

- USA Camps' Map Set

- Personal Identification Card, Password and Call CodeFor the application:


33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page