top of page

Karamanoğlu Atası Nure Sofi Mezarı ve Çevresi Restorasyonu 2020 Yılı İçinde

20. 02,2020 tarihinde Mut Kaymakamı Sayın Muammer Köken Beyi ziyaret ettim.

Ziyaretimizin amacı; Karamanoğulları Atası Nure Sofi ve Eşi Mezarlarının / Türbelerinin Korunması ve Çevre Düzenlenmesi Hakkında Elde Ettiğimiz Bilgileri Dokümanlarını Vermek.


Mersin İli Mut İlçesi, Yalnızcabağ Mahallesi sınırları içinde Hazineye ait 101 ada, 1071 nolu parselde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 22.3.2002 gün ve 4669 sayılı kararı ile tescil edildiği bilgisi Sayın Ekrem PARLATAN tarafından verilmiştir.


Ayrıca devamında; Koruma Alanı sınırları belirlenen Nurettin Sofi ve Eşi Türbesinin Koruma Alanı sınırlarının düzeltilmesine ilişkin Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 04.08.2015 ve 1818 sayılı yazısı içeriği ayrıntılı anlatılmıştır. Bunun yanında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhi üzerine revize fişinin 2863 sayılı yasanın 7 maddesi gereği ve sonuçları hakkında da ayrıntılı izahatlar yapılmıştır.


Bölge tarihçisi ve araştırmacısı olarak şahsımda; bölgenin tarihi dokusunu geniş biçimde anlattım. Anadolu Türkçesinin dedesi olan Nurettin Sofi (Nure Sofi) mezarı ve çevresinin özellikle seçilmiş olduğu Türk Yörük Kültürünü yansıttığı, bölgedeki yüzyıllık Ardıç Ağaçlarından da belli olduğu vurgusunu ve Nure Sofi oymağının Anadolu’nun Türkleşmesine / İslamlaşmasına katkısını anlatma fırsatı buldum.

Bir gün öncede şahsım Ermenek Belediye Başkanı Sayın Atilla ZORLU Beyi telefonda arayarak bu ziyaretimin amacını anlattığım gibi, vakitlerinin müsait ise beraber de gidebileceğimiz davetini de yapmış idim.


İşte filim bende bu anda koptu. Çeyrek asrı geçti Nurettin Sofi ve eşinin mezarlarını ziyaret ederim. Emekli olduktan sonra, son beş yıldır her fırsatta da giderim. Yayla havası alırım. Yazları haftalarca O bölgelerde vakit geçirir, türbenin çatısını, duvarlarını, içini onarır gelirim.


19 Aralık 2019 günü son ziyaretimi yaptım. Türbenin içindeki dikmelerin artık kışa dayanamayacağını görünce yol arkadaşım Sayın Ümit Arslan KOBAL Bey ile dikmelerin altlarını dayaklarla besleyerek olası yıkılmayı inşallah önlemişizdir.


Şimdi size soruyorum Sayın Belediye Başkanı Atilla ZORLU Beyefendi;


1- Hayatınızda kaç kere bu bölgeye gittiniz? 2- Siz Yüce Devletimizden büyük müsünüz? 3- Tarihe mal olmuş bir şahsiyetin mezarını hangi gerekçe ile nereye taşıyacaksınız? 4- Sizi yönlendiren akil akıllar kimler? 5- Nure Sofi ve geçmiş tarihi hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? 6- Değirmenlik yaylasında tarih içerisinde kimlerin büyüdüğünü / büyütüldüğünü biliyor musunuz? 7- Neden Atayı evlatlarının torunlarının yanına götürmeye kalkışıyorsunuz? 8- Neden evlatlarını torunlarını babasının, dedesinin, ninesinin yanına götürelim demiyorsunuz? 9- Şimdiye kadar bu mezarların / türbenin onarılması konusunda girişimleriniz nelerdir? 10- Resmi veya şahsi gayretiniz neler oldu? 11- Gündemde kalmak, bu konudan rant(getirim) elde etmek mi istiyorsunuz? 12- İlçenin mülki amirine bu teklifi yapabildiyseniz mutlaka bir dayanağınız vardır. Nedir bu dayanağınız? 13- Neden Mut Kaymakamlığına, Mut Belediyesine; biz Ermenek Belediyesi olarak Nure Sofi mezarı yolunu kendi sınırlarımız içerisinde yapalım, sizlerde kendi sınırlarınız içerinde yapmaya çalışın böylece orta yerde bulaşalım diyemiyorsunuz? 14- Şimdiye kadar atalarıyla evlatlarını kavuşturacak 19 kilometrelik yolun yarısını dahi yapabilecek donanımlara sahipken, mezarları Ermenek sınırları içerisine taşıma teklifiniz sizden önceki yerel yönetimlerin size mirasımı? 15- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasasına göre kamuoyu önünde şahsımın bilgilendirilmesini rica ediyorum.


Sayın Ermenek Belediye Başkanı Atilla ZORLU Bey; bu kanunu mutlaka biliyorsunuzdur. Bilginizi sınayan biri değilim. Lafımı tersten anlamayın. Ola ki insanlık gereği detayları ve belediye olarak size verilen yetkiler gözünüzden kaçmış olabilir.


Şöyle ki;

MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3998 Kabul Tarihi: 9.6.1994 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 13.6.1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 33


Mülkiyet Madde 1 – Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez.


Korunma Madde 2 – Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır.


İnşa, Bakım ve Onarım Madde 3 – Belediyeler ile köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorundadırlar.


Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl Özel İdareleri Bütçelerine de köy mezarlıklarına sarf edilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personeli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.


Umarım açık ve net olarak anlatabilmişimdim. Şimdi sıra sizde buyurun Sayın Belediye Başkanım.

Şerafettin GÜÇ
7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GERÇEKTEN FAHİŞ FİYAT VAR MI?

Bir fincan kahvenin maliyeti en çok 4 Lira, satış fiyatı ise 90-120 Lira arasında değişiyor. İşte fahiş fiyat dediğimiz şey tam olarak bu. Bildiğim bir işletmeden detay da vereyim. Orta-üst bir muhitt

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page