top of page

KURAN'DA VAR OLDUĞU SANILAN  YOKLAR DİZELGESİ

İlahiyatçının söylediklerine bakın. O yok bu yok.. İşine gelmeyeni yok say, hayat sana güzel.. Oldu olacak "dine de gerek yok" deseydin.


 • Tüm Şefaat sadece Allaha aittir. Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs vs. yok

 • Mehdinin geleceği yok

 • Kabir hayatı, kabir azabı yok

 • Miraç yok.

 • Kadercilik yok

 • Recm cezası yok

 • Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok

 • Hac’da şeytan taşlama, hacerül esved taşına el yüz sürme yok

 • Mezhepler yok

 • Altın/İpek erkeğe haramdır, yok

 • Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok

 • Kıyamet alametleri yok

 • Erkek/Kadın sünnet olmak yok

 • Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok

 • Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok

 • Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok

 • Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok

 • İnfakta/zekâtta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin

 • Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat Allah’adır.

 • Evliya (Allah dostu), keramet sahibi yok

 • Mevlid yok

 • Salavat yok

 • Sünnet namaz zorunluluğu yok

 • Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu yok

 • Muska/Büyü/Nazar yok

 • Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye birşey yok. İman eden her erkek ve bayanlara farzdır.

 • Kölelik/Cariyeliği teşvik yok

 • Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. Cenaze namazı cenaze duasıdır.

 • Kaza namazı yok

 • Haremlik/Selamlık şartı yok

 • Kadının sesi haramdır yok

 • Kutsal günler/Kandiller yok. Sadece Kadir gecesi özeldir

 • Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murad beklemek yok

 • Sırat Köprüsü yok

 • Kuranın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.

 • Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.

 • Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok

 • Teravih namazı yok

 • Sağ el / Sağ ayak saçmalığı yok.

 • Her askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi bir şey yok

 • Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok

 • Ölüye telkin ve ıskat yok

 • Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok

 • Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabii olmak yok.

 • Kuranın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 32 veya 52 farz yok

 • Kuranda 6236 ayet var, 6666 ayet yok.

 • Çocuk yaşta evlilik yok

 • Namus/zinada kadın erkek farkı yok.

 • 61 gün oruç tutma cezası yok

 • Türbede dilek dilemek yok

 • Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik İslam da yeri yok

 • Kuran anlaşılması zor bir kitaptır yok

 • Deve idrarı içen ve iç diyen bir resul yok

 • Resul ve Nebi var, Peygamber kelimesi ise kuranda yok

 • Kuran okumak için abdest şartı yok

 • Sakala jilet vurmak haramdır diye bir şey yok

 • Cehennemde yanıp çıkma yok

 • Din değiştirenin(Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bir şey yok

 • Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır diye bir şey yok

 • Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs. hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.

 • İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan Müslüman olamazsın diye bir şey yok

 • Hadisler kesin peygamber sözüdür diye bir şey yok

 • Hadis, Fıkıh kitaplarında kuran dışında hükümler vardır diye bir şey yok

 • İsrailiyat yok (Adem Havva hikayesi vs. Tevrat, mişna, İncil ve kilisenin öğretilerini içeren kaynaklarından alınmış, bazen uyduruk bazen gerçek kişiler hakkındaki hurafat)

 • Zerdüştiyyat yok (asıl ismi Çinvat köprüsü olan sırat köprüsü veya miraç gibi hurafeleri içeren zerdüştlükten alınmış hikâyeler.)

 • Kadın tek başına seyahat yapamaz diye bir şey yok

 • Akıl, bilim karşıtlığı yok.

 • Müzik, resim, fotoğraf, şiir, heykel, satranç haramdır diye bir şey yok

 • Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok.

 • Peygamberin sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası yok.

 • Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allah’ın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni heran duyacak olan Allah’tır.

 • Kara çarşaf, peçe yok

 • Dini kullanarak para kazanmak yok

 • Kuran dışında haram helal koyan bir resul yok

 • Kuran evrim/tekâmül teorisine karşıdır diye bir şey yok

 • Adem ilk beşerdir diye bir şey yok. Adem İlk sorumluluk sahibi insandır

 • Mesih İsa’nın ineceği, deccal in çıkacağı gibi masallar yok

 • Sünnilerin bahsettiği Kelime-i şehadet ve Amentü Kuranın hiç bir ayetinde yok

 • Ölünün ardından ziyafet vermek, 7, 40, 52 yok.

 • İslam da halifelik diye özel bir kurum, makam yok.

 • İslam da babadan oğula geçen saltanat yok.

 • Dini yaymak için ülkeler fethetmek yok.

 • Aynı dinden, aynı meşrepten olmayanı düşman görmek yok.

 • Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek pazarlamak yok.

 • Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar diye bir şey yok.

 • Camii ve mescitlere Allah’ın ismi dışında başka isim/isimler asmak yok.

 • Minarelerden, haddi aşan sözlerle Peygamberin aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok.

 • Allah’la, Peygamberle rüyada görüştüm sahtekârlığı yok.

 • Arapça kutsal bir dildir diye bir şey yok.

 • Kuran’dan başka dinin kaynağı yok."


İlahiyatçı

Prof. Dr. M.O.

28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page