top of page

Mücadele ederek sabretmek esastır
Allah insanlara "nefsinize ve müşriklere (kafirler ve münafıklar) karşı mücadele etmelerini" emretmiştir. Umursamazlık ve keyfilik içerisinde yan gelip yatarak her şeyi Allah'a havale etmek din değildir. Cihat; terörize oluşumların yaptıkları asla değildir. PKK, PYD, YPG, Hizbullah, Hizbuttahrir, El Kaide, IŞİD, Taliban, Boco Haram ve daha nice terör örgütü kendi kafalarınca hareket etmektedirler. Bunlar ne İslam'ı ve ne de insani faaliyetleri temsil etmezler.


Sabretmek:


"Ey inananlar, sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerledir." Bakara Suresi 153. Ayet


Cihat etmek:


1- Hz. Enes’ten rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat ediniz!” (Ebû Dâvud, Cihat, 17/2504; Nesâî, Cihat, 1, 48)

2- Enes bin Mâlik Hazretlerinden rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Sabah veya akşam, Allah yolunda birazcık yürümek, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır…” (Buhârî, Cihat, 6)

3- Ebû Hüreyre (r.a) der ki: Resûlullah şöyle buyurdu:

“Cennette yüz derece vardır ki, Allah Teâlâ onları Allah yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır. Allah’tan istediğinizde, Firdevs’i isteyiniz! Zira o, cennetin ortası ve en yüksek yeridir.” (Buhârî, Cihat, 4; Tevhîd, 22. Ayrıca bkz. Nesâî, Cihat, 18; Ahmed, II, 335, 339)


20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Almanya'da da obruklar oluşuyor

A massive #sinkhole has appeared in a field in# Lingenfeld, #Germany, measuring 2 meters in diameter and over 20 meters deep. It’s a stark reminder that the earth beneath our feet isn’t always as stab

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page