top of page

MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKENLER

Güncelleme tarihi: 18 Eyl 2023
Müslümanlar birbirlerini yermek ve başkalarına mana bulmak için yarışıyorlar. Tencere dibin kara seninki benimkinden kara durumu var ama görmüyorlar.


1. İlimde, zekada ve akılda gelişim yok

2. Müslüman kardeşinin elinden tutmak yok

3. Emr-i bil maruf nehy-i anil mülkeri sadece temel dini konularda tutma var

4. Kafirlerle ve münafıklarla mücadele yok

5. Güzel ahlakı yaşamada ve örnek olmada gayret yok

6. Dinin ahkamlarını anlamada, irade etmede ve düzgün öğrenmede dirayet yok

7. İbadetler menfaat ve birilerine iyi görünmek için yapılıyor

8. Dini emirler siyasi gösteriş olarak yapılıyor

9. Kişisel menfaatine gelince her şeyin üstünde tutma var

10. Müslüman kardeşiyle paylaşma yok

11. Komşusu ölse gitse haberi yok

12. Akrabayı ve dostlarını umursamaz

13. Gerçek alimleri desteklemek yok


Din 10 kitaptır ve bunlardan sadece 1 tanesi ibadet ve itikad konuları ile alakalıdır. Elbette ki Müslümanın ibadetlerine ve itikadına dikkat etmesi gerekir. Bugün Müslüman olduğunu söyleyen ve hatta ibadetlerine de dikkat eden kişiler şunu biliyorlar mı?


1. İbadetlere ve takvaya yönelik mezheplerden birisine bağlı olmak şarttır. Hanefi, Hanbeli, Şafi, Maliki. Bu mezheplerin kendilerine ait içtihatları ve fetvaları bulunur. Bunların asla Siyasal İslam'ın ve çıkarperest İslami Akımların veya Tarikatların insafına bırakılmamaları gerekir. Müslüman her fert bu Mezheplerden birisine bağlı olmakla ve kendi Mezhebinin düşünce ve uygulama şeklini bilmekle mükelleftir.


2. İtikada yani yönelime dayalı İtikadi Mezhepler de vardır. Bunlardan 2 tanesi hak Mezhep olarak geçer. Her Müslümanın bu itikadi mezheplerden birisine intisaplı olması ve o itikadın kurallarını öğrenip uygulaması şarttır.


Maturidilik: Türk kökenli İmam-ı Maturidi tarafından ortaya konulmuştur ve Türkler bu Mezhebe bağlıdır. İlme-l Yakin ile itikadi konuları anlatır.


Eşarilik: Arap kökenli İmam-ı Eşari tarafından ortaya konulmuştur ve Türklerin haricindekilerin ekseriyeti bu Mezhebe bağlıdır. Kalb-el Yakin ile itikadi konuları anlatır.

Mezar sorgusunda İmani Mezhebinizi ve İtikadi Mezhebizini soracaklardır. Her Müslüman bunları bilmelidir. Bugün dini bütün olduğunu iddia eden kaç Müslüman bunları biliyor ve çocuklarına da bunları öğretiyor? Daha Kur'an'ın Türkçe ne anlattığını bile çoğu bilmiyor. Ama Arapça Kur'an'ı bülbül gibi okuyan çok..


Günümüzde sadece ibadetlerine bakarak bir insanın dini hakkında hiçbir fikir beyan edemezsiniz. Zira kripto Yahudiler, Ermeniler, Rumlar dahi din okullarına giderek Müslüman gibi yaşayabiliyorlar. Tarih boyunca Müslümanların içine çok fazla sayıda ajan girdi. Baktığınızda Müslümanlar ama derin araştırdığınızda gerçek yüzleri meydana çıkıyor.


Deizm, Kuraniyyun ve daha bir sürü bozuk düşünce akımı da Müslümanları sarmış durumdadır.40 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

1件のコメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
5つ星のうち5と評価されています。

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovalar diye bir söz vardır halk dilinde, konuştuğuna pişman etmezler inşallah.

いいね!
bottom of page