top of page

Nasıl Hazırlık yapayım?

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2023
Daha Fazla Bilgi İçin İletişim: Ertuğrul BeyİLGİLİ SAYFALAR


Bu sayfada yazan bilgilerle birlikte aşağıdaki sayfalarda yer alan bilgilere de göz atmanız gerekmektedir. Nibiru'nun Sayhası duyulduktan sonra artık bize ulaşmanız giderek zorlaşacaktır. Nibiru meydana çıktıktan sonra ise bize hiçbir şekilde ulaşamayacaksınız. Bunları unutmayın. Hazırlıklarınızı da ona göre yapın. İş işten geçtikten sonra "keşke" deyip ağlamayın. Zira biz ağlamalarınızı duymuyor olacağız. Tabi ki biz de bir insanız ve kendi canımızın derdine düşeceğiz.


Nasıl Hazırlık Yapmalıyım?TEMEL BİLGİLER


Öncelikle biz Kıyametten kaçmıyoruz. Ahir Zaman ve Kıyamet süreçleri farklıdır. Önce Ahir Zamanın büyük ve küçük alametleri çıkar, sonrasında bu zamanın büyük olayları olur ve önemli kişileri boy gösterir. Ahir Zaman süreci tamamlandıktan sonra insanlar iyice sapıtır ve Sur Borusuna 3 kere üflenmesi ile birlikte Kıyamet süreci başlar. Yani Kıyamet'e daha var ancak çok fazla da zaman yok. Zira bir Hadiste "Ümmetimin ömrü 14. ile 15. asırlar arasına kadardır" denilir. Hz.Muhammed (ASM) zamanında Ay Takvimi kullanılıyordu. Şu anda 1445 yılındayız. Hz.İsa'nın (as) sultanlık ve son asrı saadet dönemi 40 yıl sürer. Kıyamet sürecinin de 15-20 sene olduğunu düşünürsek Ay Takvimine göre "en çok" 7-8 yılımız kaldığını idrak edersiniz.

Bizim hazırlandığımız şeyler şunlar:

1. Nibiru / Tarık Yıldızı'nın gelmesi kaotik yıkım süreci

2. İnsanların eliyle hazırlanan felaketler ve kötülük projeleri

3. Ahir Zaman süresince meydana çıkacak ölümcül ve imanı sarsacak olaylar

Afetlerin ve felaketlerin ardı sıra gideceği bir zamanda canımızı ve sevdiklerimizi koruma içgüdüsü, tarihin ve bilim dallarının bize gösterdiği gerçekler, yaptığımız araştırmalar ve analizler, uzay ve gökyüzü gözlemlerimiz, bize feraset ve basiret ile ilham edilenler / öngörülerimiz bu hazırlıkları yapmamız için bizi zorlamaktadır. Birçokları bize inanmıyor ve hatta bize "deli" diyor. Hz.Nuh'a (as) da kavmi aynı tutumları göstermişti. Bu kadar çok azgınlığın sürdüğü bir zamanda insanların "günahkarlık" seviyesinden "imansızlık" ve hatta "Allah'a düşmanlık" seviyesine düştüğü bir zamanda ilahi cezaların gelmeyeceğini sanmak son derece ahmaklık olur. Bir atasözünde "görmek istemeyen kadar kör olanı yoktur" denilir. Tarih boyunca yıkım ve yok oluş süreçleri hep oldu. Allah az sayıda insan ile yaşamın sürmesini sağladı. Yine böyle bir yıkım ve yok oluş süreci yaşanacak.

Diyelim ki; bizim beklediğimiz olaylar olmadı, afetlere karşı hazırlanmak ne zamandan beri akılsızlık oldu? Kimseye herhangi bir zararımız yok. Üstelik dünyanın her yerinde aynı anda devasa afetler meydana geliyor. Bazılarını aşağıya yazalım. Bunlar benim en az 5-6 yıldır gözlemlediğim ve giderek şiddetini artıran seviyelerde oluyor. Son 6 aydır ise daha da kötüye gidiyor. Metaya (paraya, mala, güce, şöhrete) tapınan ve kula kulluk eden onca insana kimse laf etmiyor da bizim yaptığımız hazırlıklara kötü söz söylemek için yarışıyorlar. Aslında bu; bizim aklımızı, ilmimizi, gayretimizi, ahlakımızı, şuurumuzu, onurlu hareketimizi, atalarımızla olan bağımızı, dini inancımızı kıskandıklarını göstermektedir. Hasetle, çekememezlikle, bizi de kendi seviyelerine çekme arzularıyla karşı karşıyayız. Diyelim ki; 30 yıldır söylediğim her şeyin bire bir çıktığı gibi Nibiru ile ilgili söylediklerim de çıktı.. O zaman akılsız ve bize saldıran güruh ne edecek? "Nasıl olsa devlet bize yardım eder" diyenler yakın geçmişte olanları bir hatırlasın. Üstelik Nibiru'nun yıkıcı etkileri dolayısıyla devletler ortada kalmayacak. Bizim gibi hazırlık yapanlara güvenebileceksiniz ama biz size güvenmeyeceğiz. Bizimle iyi geçinmenizde fayda var. Biz (ya da bizim arkamızdan) gelenler İnşallah ellerinde bir plan ile hareket edeceğiz. Planları başkaları ele geçirmiş olsa bile cesaret, dirayet, akıl, feraset, basiret, ilim, kültür gibi önemli unsurlar bakımından insanların % 98'inden fazlası artık vasat ve avam sınıfındadır. GPS'e bakmayınca yönünü bulamayan, kağıda yazılmış yazıyı okuyamayan, tek başına düşünemeyen, harita okumasını bilmeyen, etrafında olup bitenleri göremeyen yığınlar vardır. Kaldı ki bir şeyleri araştırma, analiz ve yorumlama konularında da son derece kötüler. Tek başlarına ve hatta hepsi bir araya gelse bile başlarında sağlam bir rehber ve lider olmadığı sürece 3 gün bile hayatta kalabilmeleri imkansızdır. Allah ile irtibatı kopuk nice sözde Müslüman var ve kendisini evliya zannediyor. O zamanlar geldiğinde Allah'ın yardımı böyle kişilere ulaşmayacaktır. Zira onlar ellerindeki kıymetleri bilmemişlerdir.


Ahir Zamanda meydana gelecek 3 sayhadan yani gürültüden bahsedilir:


  1. Nibiru'nun Sayhası: Ay Takvimine göre Ramazan Ayında (Ekim) bu gürültü duyulur. Nibiru'nun kuyruklarından ya da uydularından birisi Dünyaya en yakın konumdan geçecektir. Bu esnada devasa bir ışık patlaması ve ses dalgası Dünya'nın her yerini saracaktır. Zira kuyrukların her biri 25 milyon km uzunluğunda ve uydulardan her biri Dünya'nın 2-3 katı büyüklükte. Birçok insan aklını yitirecek, birçok insan ölecek, birçok insan sağır olacak, birçok insan da kör olacak. 3 ay sonra da Safer Ayında Nibiru meydana çıkacaktır. Ondan sonra zaten büyük tufanlar ardı sıra gelecektir. Graham Hancock'un Kadim Uygarlıklar Belgeselinin "Apocalypse" bölümünü seyredin.

  2. Cebrail (as) ve Şeytan'ın Sayhaları: Bir gün sabah ezanı sonrası Cebrail (as) göklerden bağıracak Mehdi'nin çıkışını müjdeleyecek. Akşam ezanı vakitlerinde de Şeytan yer altından seslenerek Süfyan'ın çıkışını müjdeleyecek ve üstüne bir de insanlar arasına fitne sokacak. İnsanlar o fitne yüzünden birbirlerini öldürmeye başlayacaklar.

  3. Mehdi'nin Sayhaları: Mehdilik makamı kendisine bildirildikten sonra Mekke'ye gidecek ve Hira Dağı'na çıkacak. Buradan gökyüzüne 3 kere "Allahu Ekber" diye bağıracak. İlkinde Mehdiliğin çıktığı ilan edilmiş olacak, ikincisinde kafirlerin büyük bölümü ölecek, üçüncüsünde münafıkların hepsi ölecek. Kafirler ve Münafıklar ebedi ceza görecekleri cehenneme götürülecekler. Münafıkların arasında hem Müslüman kılığına girmiş Yahudiler ve Haylar, hem de bunlara destek veren ve hizmet eden güruh olacak. Kendisini nitelik Müslüman gören ama sapkınlığa karşı bir şey yapmayan niceleri helak olacak.


Deccal bir gözü kör olan Yahudi bir adamdır. Mitolojik bir karakter değildir. Kendisi hipnoz ve büyücülük konularında mahirdir. Zaten okumuş cahillerin çoğaldığı bir devirde onun hükümranlığı tesadüfi değildir. Eğitim maalesef insanları disipline etmemiş yozlaştırmıştır. Deccal'ın çıkışı manevi olarak 2022 yılının Ağustos ayında ilan edildi. Deccal şu anda Çin'de bulunuyor. Meydana çıkacağı gün geldiğinde, Şeytan onu ilan ettiğinde, Çin'den Batı Horasan'a gelecek ve İsfahan şehrine girecek. Burada 70000 Yahudi ona iman edecek ve askeri olacak. Sonra hep birlikte Şam'a geleceklerdir. Burada taraftarlarıyla birlik olup insanların kendisine iman etmesini isteyecektir. Hz.İsa (as) ile Mehdi de Şam'da birleşeceklerdir. Hz.İsa (as) camiden çıkarken Deccal'ı karşısında bulacak ve Deccal Hz.İsa'yı (as) gördüğünde korkacaktır. Hz.İsa (as) Deccal'ı kovalamaya başlayacak ve sonunda onu öldürecektir. Deccal'ın çıkışından itibaren 7 günlük ömrü vardır. İlk günü 1 yıl gibidir, ikinci günü 1 ay gibidir, üçüncü günü 1 hafta gibidir. Sonraki 4 günü ise sıradan günler gibidir. Birçok mucizevi olay gerçekleştirir ancak hepsi hipnoz ve büyücü oyunlarıdır. Bir keresinde bir ölüyü dirilteceğini söyler. Allah kudret eliyle o kişinin dirilmesini sağlar. Ancak Deccal'a "sen ve senin takipçilerin yalancısınız ve cehennemliksiniz" der.


Yahudiler 8-9 ana toplumdan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Arami Sami kökenlidir. Aşkenazlar, Karaylar, Kırımçaklar, Levantenler, Safaratlar ve diğerleri Türklerdendir. Hepsi sapıtmış ve kendi özlerine düşman olmuş toplumlardır. Yahudi Talmut inanışına Sebatay Levi ve Jacob Frankie felsefi liderlik eder. Bunların ikisi de Rothchilds ailesinin çocuklarıdır. İllüminati'yi meydana getiren 13 aile + 2 gizli aile Aşkenaz Yahudisidir. Avrupalıların fitnelerinden bıkıp kovduğu ve Osmanlının alıp koruduğu ailelerdir. Önce Anadolu'ya yerleştirildiler, sonra Balkanlara geçtiler, sonra da Almanya'ya ve İngiltere'ye geçtiler. Talmut inanışının bir bölümünde gerçek Yahudiliğin tahrif edilmemiş ve kısmen tahrif edilmiş bilgileri de yer alır. Gog Magog Savaşı bunlardan birisidir. Yahudilere göre dünya toplumları şu kısımlardan müteşekkildir: Gog (Anadolu Türkleri), Magog (Asya Türkleri), Ruş (Ruslar), Persian (Farisiler), Cuş (Doğu Afrika Müslümanları), Lut (Kuzey Afrika Müslümanları). Yahudilere göre Müslümanların Deccal olarak tanımladığı kişi Meşiah (Kurtarıcı) sıfatındaki Yahudidir. Müslümanların Mesih dediği kişi ise Hz.İsa'dır (as). Yahudiler bizim Mehdi dediğimiz kişi için Deccal (Antichrist) derler. Yani Talmut inancında olaylar isimler İslamiyet'te anlatılanlarla aynı iken içerik ve kişileri tanımlama konusunda Yahudiler sapkınlık içine girmişlerdir. Yahudiler Deccal dedikleri kişinin yani Mehdi'nin Yahudi devletini sona erdireceğini ve Yahudileri ortadan kaldıracağını biliyorlar. O yüzden de Gog Magog Savaşı sürdürüyorlar. Yahudilerin haricinde yukarıda saydığım toplumları ortadan kaldırmak ya da tamamen köle etmek için uğraşıyorlar. İllüminati de buna destek veriyor. Dünyanın her yerinde Mehdi'yi arıyorlar ve özellikle de Gog ve Magog toplumlarını ortadan kaldırmak için türlü hileli yöntemler ve projeler uyguluyorlar. Günümüzde Türkleri ortadan kaldırmak üzere kripto Yahudiler de destek veriyorlar. Ve maalesef Türklerde bunları anlayacak ve bunları durduracak Türk yapılar yok. Siyaset ve tarikat yapıları kendi hevesleri peşindeler.


Anadolu'da 3 manevi koruyucu bulunmaktadır. Bunlardan birisi batı tarafında, biri orta tarafta ve biri de doğu tarafındadır. Bunlar Allah'ın kudret eliyle bulundukları bölgeleri korumaktadırlar. Ancak Müslümanların dinin özünden uzaklaşmaları ile birlikte koruyucu oldukları alan giderek daralmaktadır. Yani Türkler kendi elleriyle manevi olarak dahi sonlarını hazırlamaktadırlar. Hadislerde ve Hutbelerde Türklerin yok oluşlarıyla ilgili pek çok bilgi bulunmaktadır. Mehdi dönemine kadar çok az Türk kalacak diyebiliriz. İslam'dan zerre anlamayan kitleler bulunuyor.


Nibiru konusuna geri dönecek olursak.. Teknik olarak 2 yıldır gözlemler yapıyorum ve küresel ölçümleri kontrol ediyorum.

1. İtalya'da sadece geçen yıl 14000 kadar deprem oldu. Dünya toplam ortalaması yıllık 12500 kadardır.

2. Volkanların çoğu şu anda aktif. Denizlerde ve karalarda daha önce bilinmeyen volkanlar aktifleşmeye başladı.

3. Schumann Rezonans'ı geçen 6 ay boyunca 4-6 haftalık dalgalanmalar yaparken şu anda 2 haftaya düştü.

4. Güneş patlamalarının sayısı ve gücü arttı.

5. Dünyaya çok fazla sayıda gök cismi (meteor, asteroit, ateş topu) düşüyor.

6. Gökyüzü fenomenlerinin (sıradışı görüntülerinin) sayısı arttı.

7. Farklı dünya coğrafyalarında irili ufaklı taşlar ve metal parçaları gökten düşüyor.

8. Gökten yere demir oksit yığınları düşüyor.

9. Dünyanın eksenindeki kaymalar aşırı derecede arttı.

10. Manyetosfer son derece istikrarsız hale geldi.

11. Kıta tektonik plakaları hızla yer değiştiriyor.

12. Dünyanın her yerinde plazma deşarjları görülüyor.

13. Karalar ve denizler hiç alışılmadık şekilde ısınıyor. Dünyanın çekirdeği, manto tabakası ve magması ısınıyor.

14. Dünyanın farklı yerlerinde şehir ortalarında dahi yerden alevler çıkıyor.

15. Dünyanın her yerinde devasa fırtınalar ve yangınlar oluşuyor.

16. Deniz ve kara hayvanlarının hareketleri son derece sıradışı hale geldi. Toplu hayvan ölümleri meydana geliyor.

17. Campi Fregrei ve Yellowstone süpervolkanları aktifleşti.

18. Arap çöllerine yağmur ve dolu yağıyor, çöller yeşeriyor.

19. Devasa yağmurlar ve dolu yağışları görülüyor. Bunlar toprağı doyurmadığı için kuraklık ta hızla artıyor.

20. Kuzey kutbu bariz bir şekilde hızla yer değiştiriyor.

21. Dünyanın farklı yerlerinde toprakta ve İyonosferde aşırı derecede elektrik / iyon yüklenmesi meydana geliyor.

22. 34, 19, 9, 7, 5 adet gezegen sıralanmaları oluyor.

SOHO LASCO 2 ve 3 uyduları, ISS uyduları ile Stereo A ve B uyduları defalarca kere Nibiru'yu görüntüledi. Hatta Zata Topluluğu içindeki bazı Astronomlar sürekli Nibiru resimleri ve videoları paylaşıyorlar.

2023 Dünya Astronomi Kongresi'nin ana konusu "Nibiru" oldu. Arap Astronomi Derneği Başkanı sürekli olarak "Nibiru" gözlemi yapıyor. Arap Dünyasında çok takipçisi olan bazı kişiler 250 kişilik amatör uzay gözlemcisi ile Nibiru'yu takip ediyor. Türkiye'de ben de elimden geldiğince Nibiru gözlemleri ve görüntü çekimleri yapıyorum. NASA'da şu anda "Nibiru" konulu çok çetin tartışmalar yaşanıyor. NASA farklı kod isimleriyle Nibiru hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Roscosmos ta Nibiru'yu izliyor. Hatta "Nibiru'nun Dünyaya yaklaşmasıyla birlikte meydana gelecek tsunamiler" hakkında çalışmalar dahi yaptılar. Dünyanın Küreselci uşağı zenginleri durmadan sığınak yaptırıyorlar. Siz bunca bilgiyi elbette ki Küreselci medyasında bulamazsınız. "Nüfusu azaltma projesi" kapsamında adamlar zaten insan sayısını ilk etapta 500 milyonun altına düşürmek istiyor. Guidestone Anıtı'na bile bunu kazımışlardır. Bill Gates'i konferanslarında, Klaus Schwab'ın toplantılarında ya da diğer Küreselcilerin yayınlarında açıkça bunlar anlatıldı. Adam insanları öldürmeye çalışırken neden Nibiru'dan kaçınmaları için insanlara zaman ve imkan tanısınlar ki? İnsanlığın % 95'inden fazlasının Nibiru ya da Tarık ismini duymadan ölüp gideceği bir sürece yaklaşıyoruz. Müslümanlar Arapça Kur'an okuyorlar ama Kur'an'da "Tarık Suresi" olduğunun farkında bile değiller. Ayrıca Duhan Suresi ile Necm Suresi'nde Tarık yani Nibiru yıldızından bahsedildiğinden haberdar değiller. Tabi ki Küreselciler; insanları oyalamak, insanların Nibiru'yu algılamasını önlemek, insanların Küreselcilere karşı harekete geçmelerini engellemek, insanların kendilerini korumaları için önlem almalarını engellemek, kurdukları küresel sistemin yıkılmasını önlemek ve biraz da deney farelerini (insanları) projelerinde oynatmak için gerçekleri açıklamazlar.

Ahir Zamanın ilk büyük alameti ise Güneş'in batıdan doğmasıdır. Bunun için bana ait teorileri defalarca anlattım. Tarık / Nibiru Yıldızı'nın Dünya ile sürtünmesi süreci ile birlikte Dünya 780000 yıl önce olduğu gibi kendi etrafında takla atacaktır. Kuzey Kutbu Güney Kutbu ve Güney Kutbu ise Kuzey Kutbu haline gelecektir. Böylece Güneş batıdan doğmaya başlayacaktır. Bunlar olurken de Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya'nın tamamına yakını; Afrika'nın % 60-70'i; Asya'nın % 60'ı önce çeşitli devasa afetlerle yıkılacak ve sonra da suların 457 metre yükselmesi ile birlikte sular altına gömülecektir. Anadol'unun da % 92'lik bir alanı büyük afetlere uğrayacak ve % 40'lık bir kesimi sular altında kalacaktır. Dünya nüfusu iyimser bir tahminle 100 milyonun ve kötümser bir tahminle 3-5 milyona inecektir. Anadolu'da da 500000'in altında insanın geriye kalacağını tahmin ediyoruz. Anadolu'daki kuru kalacak karaların % 8 kadar kesimi % 70-80'e kadar güvenli bölgeler arasında yer almaktadır. Bunların araştırmalarını ve analizlerini son 3 yıldır yapıyorum. Bu alanda beşeri bilimlerden (Jeoloji, Jeofizik, Jeoloji Tarihi, Jeoarkeoloji, Jeomorfoloji, Biyoloji, Arkeobotanik, Astronomi, Astrofizik, Kozmoloji, Astronomi Tarihi, Volkanoloji, Sismoloji, İklim Bilimi, Buzul Bilimi, Mağara Bilimi, Toprak Bilimi, Kartografya, Jeomanyetizma, Okyanus Bilimi, Tarih, vs.) ve dini ilimlerden (Dinler Tarihi, Ahir Zaman İlmi, Cefir, Önemli Hutbeler, Hadis, vs.) istifade ettim. Çalışmalarım birçok bilimin özeti ve ortak analizi şeklindedir. Bilinen bilgileri mevcut verilerle analiz etme ve yorumlama konusunda da kendimi oldukça geliştirdim. Bu vesileyle olasılıkları değerlendirme ve tezler üretme konusunda da oldukça ileri aşamalara geldim.

Bu konulara daha yeni giriyorsanız öncelikle benim sosyal ağlardaki hesaplarıma, websiteme ve Youtube videolarıma bakarak başlayabilirsiniz. Öncelikle ne anlattığımı ve neden anlattığımı iyice kavrayın. Sonra ailenizin fertleriyle muhalefete düşmeksizin ve bizi de arada bırakmaksızın hazırlık ve bilgi edinme aşamalarına geçebilirsiniz. Bu konulara inanmıyorsanız ve bu konularla ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız boşuna bir gayret içerisine girmeyin. Kullandığım kelimelerde ve ifadeler çok seçiciyimdir. Yazdıklarımı ve anlattıklarımı takip ederken doğru şekilde anladığınızdan emin olun. Önyargılarınızla veya yarım yamalak dinleyerek kendinize göre yorumlar yapmayın. Biz kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. Korkularınız varsa da onları yenene kadar böyle şeylerle uğraşmayın. Zira Hazırlıkçı olmak cesaret ve gayret gerektirir.

Öncelikle durumunuzu netleştirmek için aşağıdakilerden hangisine uyduğunuzu belirlemelisiniz. Merak etmeyin, sizden para istemeyeceğiz. Kendi durumunuzu anlamanız ve neye ne kadar sahip olabileceğinizi belirlemeniz için size yol gösteriyoruz. Eğer elinizdeki materyaller ve imkanlar az ise internette Surviving, Off-Grid Life, Bushcraft gibi anahtar kelimeleri kullanarak araştırmalar yapabilirsiniz. Youtube videolarından bu kelimeler ile aramalar yapıp değerli bilgiler edinebilirsiniz. Yaşamda kalanlar konfor alanından feraset edip ayrılabilen ve asla zor koşullar için mızmızlanmayanlardır. Sürekli bahanelerin arkasına sığınacaksanız zaten bu işlerin içine hiç girmeyin. Zira bu işler "aktif yaşam, mücadele, hırs, konforundan feragat, akıl, dirayet" işidir. Boşuna kendinizi de başkalarını da zorlamayın. Yaz tatiline, sigaraya, gezmeye, alışverişe para bulabilen insanların hazırlık için para ayırmamaları büyük bir handikaptır. Lütfen bize kişisel sorular yöneltmeyin. Kendi hayatınızdan kendiniz sorumlusunuz.


HAZIRLIKÇILIK KONULARI


Hazırlıkçı olmaya karar verdiyseniz ve temel bilgileri öğrenip özümsediyseniz bundan sonraki bilgileri okuyarak devam edebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin faydanıza olan bilgilerdir. Kendi çalışmalarınızı kendiniz de yapabilirsiniz.


Hiç bütçe ayıramayacak durumda mısınız? - Hazırlık için bütçeniz yok - Bilgi tedarikleri için bütçeniz yok

Çok kısıtlı gelirli misiniz? - Hazırlık için bütçeniz 5000 TL ve altı - Bilgi tedarikleri için bütçeniz yıllık 5000 TL ve altı

Dar gelirli misiniz? - Hazırlık için bütçeniz yıllık 10000 TL ve altı - Bilgi tedarikleri için bütçeniz yıllık 10000 TL ve altı

Orta gelirli misiniz? - Hazırlık için bütçeniz yıllık 50000 TL ve altı - Bilgi tedarikleri için bütçeniz yıllık 30000 TL ve altı

Geniş gelirli misiniz? - Hazırlık için bütçeniz yıllık 50000 TL'nin üstü - Bilgi tedarikleri için bütçeniz yıllık 30000 TL'nin üstü

Hiç bütçe ayıramayacak durumda iseniz veya çok kısıtlı gelirli iseniz sizin yapacağınız şey BAT'a ait; konu anlatımlarını sosyal medya alanlarından ve websitesinden, Telegram gruplarından, Youtube üzerinden takip etmektir. Buralardaki bilgilerden kendinizi % 50'ye kadar şarj edebilirsiniz. Hatta yer tespiti konusunda bile çıkarımlarınız rahatlıkla olabilir.


A. Hazırlıkçılık Ürünleri Alma: Belirli bütçeleri hazırlık ve bilgi tedariki kapsamında ayırma gücünüz Hazırlık çalışmalarına başlayabilirsiniz. Aşağıdaki ana gruplardaki malzemeleri bütçenize göre piyasadan satın alabilirsiniz:

1. Kamp malzemeleri 2. Bushcraft ve Woodcraft malzemeleri 3. Blacksmithing malzemeleri 4. Savunma malzemeleri 5. Dağcılık malzemeleri 6. Gıda stoku 7. Su arıtma malzemeleri 8. İlkyardım ve IFAK malzemeleri

B. Bilgi Kaynakları Edinme: Belirli bir bütçeyi bilgi edinme adına ayırabilirseniz de çeşitli bilgi kaynaklarını edinme konusunda çalışmalara başlayabilirsiniz. Bu konuda Ertuğrul Bey de size yardımcı olacaktır.

I. TEKLİ DOKÜMAN VE HARİTA SETLERİ:

1. Kurtuluş Rehberi Kitabı: Piyasadan benim yazdığım Kurtuluş Rehberi kitabından satın alın. Bu kitap sizin için en önemli başucu eseri olacaktır.

2. Su Basması Harita Setleri: Eğer deniz kenarında ve denize 200-250 km'ye kadar mesafede iseniz olası su basmalarına dair harita setlerinden edinin.

a. Dünya ülkeleri su basması harita setleri: ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Başkurdistan, Batı Trakya, Belçika, Bulgaristan, Dünya Genel, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İran, İskandinavya ülkeleri, İsrail, İsviçre, Kanada, Kazakistan, Kıbrıs KKTC, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suriye, Tataristan, Türkmenistan, Yeni Zelanda, Yunanistan.

b. Türkiye kıyı şehirleri su basması harita setleri: Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak.

3. Obalar / Kamplar: Eğer sizinle benzer kafa yapısına sahip insanların zor zamanlarda oluşturacağı bir kamp yapısına dair organizasyona dahil olmak istiyorsunuz oba harita setlerinden edinin.

a. Türkiye obaları / kampları: İki tarzda obalar vardır.

i. Herkese Açık Obalar: Akdeniz A1 Doğu, Akdeniz A2 Batı, Doğu Anadolu D1 Doğu, Doğu Anadolu D2 Batı, Ege E1 Kuzey, Ege E2 Güney, Güneydoğu Anadolu GA1 Doğu, Güneydoğu Anadolu GA2 Batı, İç Anadolu IA1 Doğu, İç Anadolu IA2 Batı, İç Anadolu IA3 Güney, Karadeniz K1 Doğu, Karadeniz K2 Batı, Karadeniz K3 Orta, Marmara M1 Trakya, Marmara M2 Güney.

ii. VIP Obaları: VIP 1 Ege, VIP 2 Marmara, VIP 3 Akdeniz, VIP 4 İç Anadolu.

b. Turan obaları / kampları: ABD Batı Obaları (3 adet), ABD Doğu Obaları (3 adet), Almanya Obaları (2 adet), Azerbaycan Güney Obası, Azerbaycan Kuzey Obası, Azerbaycan Orta Obası, Kazakistan Obası, KKTC Obası, Makedonya Batı Obası, Makedonya Doğu Obası, Özbekistan Obası, Türkmenistan Obası.

c. Arap obaları / kampları: BAE-Katar-Umman Obaları (6 adet), Suriye-Lübnan Obaları (3 adet), Suudi Arabistan Obaları (3 adet).

4. Şehirlerden Kaçış Planları: Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Samsun illerinden acil bir durum halinde kaçış planlarıdır.

5. Destek Bilgi Yayınları: Türkiye Mağaraları Seti, Kampçılık Seti, Hazırlıksız Yakalananlar İçin Hayatta Kalma Seti, BAT Nibiru Kitabı 9. Bölüm, Sağlık Seti, Yenebilir Doğal Bitkiler Seti, BAT Nibiru Tanıtım Seti, Alman Hayatta Kalma Seti, Mişine Bobini Yapımı Dokümanı.


YAYINLARIN DİLİ: Ana Dokümanlar ve Dokümanlar için ana dil Türkçe'dir. Yabancı bir dile çevirmemizi isterseniz Yapay Zeka Dil Çevirisi kullanarak % 98'e kadar doğruluk payıyla çevirileri yapabiliyoruz.

II. PAKET HALİNDE BİLGİ SETİ EDİNME / TÜRKİYE:

1. Oba Katılımı Olmaksızın Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Samsun illeri için: Şehir Su Basması Harita Seti + Şehirden Kaçış Planı + Destek Bilgi Yayınları

2. Oba Katılımı Olarak Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Samsun illeri için: Şehir Su Basması Harita Seti + Şehirden Kaçış Planı + Destek Bilgi Yayınları + Oba Haritası Seti + Oba Kimliği, Parolası, Çağrı Kodu Seti

3. Oba Katılımı Olmaksızın Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Samsun illeri dışındaki iller için: Şehir Su Basması Harita Seti (Eğer Şehriniz İçin Harita Seti Varsa) + Şehirden Kaçış Planı + Destek Bilgi Yayınları

4. Oba Katılımı Olarak Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Samsun illeri dışındaki iller için: Şehir Su Basması Harita Seti (Eğer Şehriniz İçin Harita Seti Varsa) + Şehirden Kaçış Planı + Destek Bilgi Yayınları + Oba Haritası Seti + Oba Kimliği, Parolası, Çağrı Kodu Seti

5. Birden Fazla Oba Katılımı Olarak Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Samsun illeri dışındaki iller için (Farklı Yerlerdeki Farklı Obalara Aynı Anda Katılım - İstediğiniz Kadar Obaya Katılabilirsiniz): Şehir Su Basması Harita Seti (Eğer Şehriniz İçin Harita Seti Varsa) + Şehirden Kaçış Planı + Destek Bilgi Yayınları + Oba Haritası Seti + Oba Kimliği, Parolası, Çağrı Kodu Seti

III. PAKET HALİNDE BİLGİ SETİ EDİNME / TURAN YA DA DÜNYA OBALARI VE ARAP OBALARI:

1. Oba Katılımı Olmaksızın: Ülke Su Basması Harita Seti + Destek Bilgi Yayınları

2. Oba Katılımı Olarak: Ülke Su Basması Harita Seti + Destek Bilgi Yayınları + Ülke Obası Haritası Seti + Ülke Obası Kimliği, Parolası, Çağrı Kodu Seti

3. Çift Oba Katılımı Olarak (Hem diğer ülkelerden birindeki obaya ve hem de Türkiye'deki bir obaya katılarak): Ülke Su Basması Harita Seti Destek Bilgi Yayınları + Ülke Obası Haritası Seti + Ülke Obası Kimliği, Parolası, Çağrı Kodu Seti + Türkiye Obası Harita Seti + Türkiye Obası Kimliği, Parolası, Çağrı Kodu Seti

IV. DANIŞMANLIK:

1. Nibiru / Tarık ve Göksel Afetler 2. Afet Durumunda İstanbul'dan Kurtuluş 3. Afet Durumunda İzmir'den Kurtuluş 4. Afet Durumunda Antalya'dan Kurtuluş 5. Afet Durumunda Mersin'den Kurtuluş 6. Afet Durumunda Almanya'da Kurtuluş 7. Afet Durumunda ABD'de Kurtuluş 8. Afet Durumunda Türkistan'da Kurtuluş 9. Güvenli Alanda Yer Almak 10. Hazırlıkçılık Bilgileri 11. Ahir Zamanı Anlamak

V. TÜRK HAZIRLIKÇILAR TOPLULUĞU BİLGİ KULÜBÜ:

1. Hazırlıkçılık Bilgi Arşivine Giriş

2. Hazırlıkçılık Kulübü Telegram Grubuna Giriş389 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Almanya'da da obruklar oluşuyor

A massive #sinkhole has appeared in a field in# Lingenfeld, #Germany, measuring 2 meters in diameter and over 20 meters deep. It’s a stark reminder that the earth beneath our feet isn’t always as stab

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page