top of page

NASA uzaydan gelen sesleri inceliyor / NASA is studying the sounds coming from space
"NASA uyduları dün geceden beri anlaşılmaz mesajlar alıyor "


"Den amerikanska rymdsonden Voyager 1 har börjat sända obegripliga meddelanden, konstaterar USA:s rymdstyrelse NASA."


"The American space probe Voyager 1 has begun to transmit incomprehensible messages, notes the US space agency NASA."
Voyager 1 på sin resa i Vintergatan på en illustration från Nasa. Rymdsonden har börjat sända tillbaka obegripliga meddelanden till jorden. Arkivbild.Foto: Nasa/TT


Voyager 1, Samanyolu gezisinde, dünyadan bir figür. Uzay sondası, akıllara durgunluk veren mesajları dünya yüzüne geri göndermeye başladı. Arkivbild.Fotoğraf kredisi: Nasa / TT


Voyager 1, on its Milky Way trip, is a figure from Earth. The space probe has started sending mind-boggling messages back to the face of the earth. Arkivbild.Photo credit: Nasa / TTDen amerikanska rymdsonden Voyager 1 har börjat sända obegripliga meddelanden, konstaterar USA:s rymdstyrelse Nasa.


Rymdsonden kan fortfarande ta emot och utföra kommandon, men ett fel på en av tre datorer som utgör dess flygdatorsystem gör att inga begripliga data sänds till jorden.


I stället för tolkningsbar, binär kod har rymdsonden börjat leverera meddelanden i en enda röra. Samma mönster av ettor och nollor repeteras, som om systemet hakat upp sig. Ett försök att starta om systemet gav inget resultat, skriver Nasa på sin hemsida.


Det kan ta flera veckor för Nasa att ta fram en ny plan för att åtgärda felet. På grund av det långa avståndet tar det 45 timmar för ingenjörsteamet att få respons från Voyager 1 och få reda på om kommunikationen fungerar.


Redan i fjol uppstod problem med kommunikationen, men då lyckades Nasa åtgärda felet. Voyager 1 hade då försökt sända meddelandena via en dator, som inte längre existerade, skriver Yle.


Voyager 1 sändes upp i rymden hösten 1977, två veckor efter tvillingen Voyager 2. Rymdsonden befinner sig på 24 miljarder kilometers avstånd från jorden, längre än något annat av människor tillverkat föremål. Syftet är att samla data om förhållandena i den interstellära rymden utanför vårt eget solsystem.


Med sig på färden har Voyager 1 rymdmeddelandet ”Vi erbjuder vår vänskap över stjärnorna. Ni är inte ensamma”. Meddelandet ska kunna tolkas av vem som helst och är tänkt för bland annat eventuella civilisationer i framtiden.

Rymdsonden har beräknats kunna leverera data i flera år till.


Amerikan uzay sondası Voyager 1, akıl almaz mesajlar almaya başladı.


Mars yüzeyinde, komutlara hala yanıt verebilir, ancak üzerinde bulunduğu üç bilgisayardan birinde bir arıza flygdatorsystem bunu yapın, anlaşılmadı, veriler dünya yüzüne gönderilir.


Anlaşılır olanın yerine, mars'ın yüzeyindeki ikili kod, mesajınızı tek bir hareketle iletmeye başladı. Aynı sıfır ve bir deseni, yani sistem kapalıysa tekrarlanır. Sistemi yeniden başlatmak için bana Nasa'nın web sitesinde yazdığı herhangi bir sonuç vermedi.

Nasa'nın sorunu düzeltmek için bir plan geliştirmesi birkaç hafta kadar sürebilir. Uzun mesafe nedeniyle, Voyager 1'den bir yanıt almak ve iletişimin çalışıp çalışmadığını öğrenmek 45 saat ve saatlerce ıngenjörsteamet alır.


Geçen yıl iletişimde bir sorun vardı, ancak cevaplar için Nasa'yı başardı. Artık var olmayan bir bilgisayar üzerinden mesaj göndermeye çalışan Voyager 1 Buna giriyor.

Voyager 1, ikiz Voyager 2'den iki hafta sonra Ekim 1977'de uzaya gönderildi. Mars'ın yüzeyinde, dünya'dan 24 milyar mil uzakta, üretilen nesnelerin insanlarından daha uzakta. Amaç, güneş sisteminin ötesindeki yıldızlararası uzaydaki koşullar hakkında veri toplamaktır.


Yolculukta onunla birlikte, Voyager 1 rymdmeddelandet " Yıldızlar arasında arkadaşlık sunuyoruz."Yalnız değilsin". Herkes tarafından görülmesi gereken ve diğer şeylerin yanı sıra gelecekteki herhangi bir medeniyet için tasarlanmış mesaj.

Mars yüzeyinde önümüzdeki birkaç yıl boyunca veri sağlayabileceği tahmin ediliyor.The American space probe Voyager 1 has begun to transmit incomprehensible messages, notes the US space agency Nasa.


The spacecraft can still receive and execute commands, but a malfunction of one of three computers that make up its flight computer system means that no intelligible data is transmitted to earth.


Instead of interpretable, binary code, the space probe has started delivering messages in a mess. The same pattern of ones and zeros is repeated, as if the system hooked up. An attempt to restart the system did not bring any result, writes Nasa on its website.


It could take several weeks for Nasa to come up with a new plan to fix the error. Due to the long distance, it takes 45 hours for the engineering team to get a response from Voyager 1 and find out if the communication is working.


Already last year there were problems with communication, but then Nasa managed to fix the error. Voyager 1 had then tried to transmit the messages via a computer, which no longer existed, writes YLE.


Voyager 1 was launched into space in the fall of 1977, two weeks after the twin Voyager 2. The space probe is 24 billion kilometers from Earth, farther than any other man-made object. The aim is to collect data on the conditions in interstellar space outside our own solar system.


Voyager 1 carries with it the space message ”we offer our friendship across the stars. You are not alone”. The message should be able to be interpreted by anyone and is intended for, among other things, possible civilizations in the future.

The space probe is estimated to be able to deliver data for several more years.
YORUM:


İslami ve Tasavvufi açıdan Cinler, Şeytanlar ve Ruhani Varlıklar konularına hakim olmayan insanlar için kafa karıştırıcı konular olabilir. Ancak şu zamanda yeterince kafa karıştıran ve gerçek olmayan söylem var. İnsanlar çok uçuk kaçık şeyler yazıyorlar. Ne yazdıklarından ziyade nasıl yazdıkları daha önemli.. Tedbirini alan, dininde samimi olan ve Allah'a sığınan insan hiç korkmasın. Ancak kafirlikte ve münafıklıkta yarışan ve dünyanın fenalığında direkt ya da dolaylı görev alanlar iki cihanda da kendi cehennemlerini hazırlıyorlar.


Daha evvel defalarca kere mantık ve ilim bütünlüğü içerisinde anlattığımız konuları tekrarlayalım:


1. Nefilim Halkı yani Anunnakiler aslında insanlardan önce Dünya'da yaşamış olan cinlerdir. Bunların ekseriyetinin boyu devasa ölçülerdedir. İnsanların çağı başladığında Nefilim Cinleri Nibiru'ya sürgün edildiler ve bu gezegen onların oldu.


2. Nefilim Halkı bilimde ve teknikte şu andakinden çok ileriydi. Zaten Dünya'nın bilimde ve teknolojide ilerlemesinin sebebi de onlardır. Onların Dünya'da kalan soydaşları vesvese yoluyla insanlara birçok şeyi fısıldadı. Birkaç örnek vereceğim: Bazı bilim insanları, müzisyenler, siyasetçiler, vs. rüyalarında şeytani varlıkların kendilerini ziyaret ettiklerini ve onlara yol gösterdiklerini anlatır. Iron Man, Manowar gibi Heavy Metal Müzik grupları ve Pink Floyd grubu bu tür şeyleri açıktan itiraf etmiştir. Pek çok diğerleri ise yakınları ile konuşurken itiraflarda bulunmuşlardır. "Şeytan rüyamda geldi ve notaları bana gösterdi, hatta müziği kendisi çalıp bana öğretti" demiştir. Birçok bilim insanı ise rüyasında birden bire bir şeyler gördüğünden veya birden aklında şimşek çakıp görünmez bir elin kendisine yaptırdığından bahseder.


Aşağıdaki şarkının da şeytani bir yapının rüyaya girmesi sonrası ortaya çıktığını söylemişlerdir. Sözleri ayrı tartışılır ancak müziğin notalarındaki tınılar insanda depresyon uyandıran türdendir ve tehlikelidir.


We don't need no education / Pink Floyd


We don't need no education

We don't need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone


Hey, teacher, leave them kids alone


All in all it's just another brick in the wall

All in all you're just another brick in the wall


We don't need no education

We don't need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers, leave them kids alone


Hey, teacher, leave us kids alone


All in all you're just another brick in the wall

All in all you're just another brick in the wall


Wrong! Do it again!

Wrong! Do it again!

If you don't eat your meat, you can't have any pudding!

How can you have any pudding if you don't eat your meat?!

You! Yes, you, behind the bike sheds, stand still, laddy!


Eğitime ihtiyacımız yok / Pink Floyd


Eğitime ihtiyacımız yok

Düşünce kontrolüne ihtiyacımız yok

Sınıfta karanlık alaycılık yok

Öğretmenim, çocukları rahat bırakın.


Öğretmenim, çocukları rahat bırakın.


Sonuç olarak, duvardaki başka bir tuğla

Sonuçta sen duvardaki başka bir tuğlasın


Eğitime ihtiyacımız yok

Düşünce kontrolüne ihtiyacımız yok

Sınıfta karanlık alaycılık yok

Öğretmenler, çocukları rahat bırakın


Öğretmenim, biz çocukları rahat bırakın.


Sonuçta sen duvardaki başka bir tuğlasın

Sonuçta sen duvardaki başka bir tuğlasın


Yanlış! Tekrar yap!

Yanlış! Tekrar yap!

Etini yemezsen puding yiyemezsin!

Etini yemezsen nasıl puding yiyebilirsin ki?!

Sen! Evet, sen, bisiklet kulübelerinin arkasında, kıpırdama delikanlı!


3. Nefilim Halkı Dünya'da yaşıyorken son derece güçlü ve asil idiler. İnsanları madenlerde çalıştırıyorlardı. Özellikle de altın madenlerinde. Cinler ve şeytanlar altını çok severler. Şeytanlaşmış ve cinler ile bütünleşmiş insanlar da altını çok sever. Vücutlarında 2 veya 3 nokta şeklinde irice "ben" yapısı olan kişiler cinler ve şeytanlar tarafından işaretlenmiştir. Ekseriyetle böyledir. Bu sıralı ya da üçgen şeklinde benler oldukça siyah ve sıradışıdır.


4. Nefilim Halkı boyut kapıları inşa etmişlerdi. Mars'a ve Venüs'e geçiş yaptıkları boyut kapıları bulunuyordu. Yüksek ihtimalledir ki; Mars'ta ve Venüs'te de kolonileri vardı. O yüzden farklı yerlerde boyut kapılarının bulunması doğaldır. Ancak bunları çalıştıracak tılsımlar insanların elinde yoktur. Tılsımlar frekanslara dayalı anahtar sözcüklerdir.


5. Nefilim Halkı'nın bilge ve lider kadrosuna "Ulema" denilir. Anunnakilerin kendilerine özgü dilleri bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar bu dili de çözümlemiştir. Bu konuda bazı kitaplar bulunmaktadır. Aşkenaz Yahudiler Ulema dilini çözümleyerek dünyanın farklı yerlerindeki saklı hazineleri ve Hz.Süleyman'ın (as) sandığını bulmayı istiyorlar. Zira bunlar da birer frekans silahı içeren tılsımlarla doludur.


6. Nefilim Halkı Dünya'da yaşarken Genetik Bilimi'nde çok ileriydiler. Bugün insanların yaptığı gibi genlerle çok oynuyorlardı. İnsanların genleriyle de oynadılar. Bir tür süper insan meydana getirmek istediler. Altın madenlerinde daha fazla çalışacak ve kendi işlerini gördürtecekleri yeni tip insanlar.. Bu oynamalarla birlik "Avam" denilen çok daha akılsız, gösterişçi, metaya tapan insanlar meydana getirdiler. Tabi ki saf kandan gelenlere bir şey yapamadılar. Zira saf kan insanlar (Türklerin Kağan Ataları) onlara karşı mücadele etti. Kendi coğrafyalarında da bir çok savaşı kazandılar. Oğuz Kağan Zülkarneyn'e Allah katından mucizevi bir bayrak hediye edildi. Bir tarafı ak, diğer tarafı kara idi. Ak tarafını gece bile olsa bir yöne çevirdiğinde orası gündüz gibi olurdu. Kara tarafını gündüz bile olsa bir yöne çevirdiğinde orası gece gibi olurdu. Böylece düşmanlarını yenerdi. "Kut Almış" yani "Allah'a / Tengri'ye bağlılığını sunmuş ve Hanif Dinden olan" Kağan atalarımızda böyle kutsal emanetler ve özel silahlar olurdu. Hatta nesneleri düşünce gücüyle hareket ettirebiliyorlardı. Türkler Ulema denilen Nefilim Cinlerinden de pek çok şey öğrenmişler ve kendilerini geliştirmişlerdir. Ancak Türklerin "Avam" olan tabakası Ulema'ya hizmet etmekten geri durmamıştır.


7. Nefilim Cinleri tekrardan dünyaya gelirler mi? Orasını bilemeyiz. Eski yazılara göre Hz.Cebrail bu toplumun başında olanlardan.. Demek ki Nibiru aslında Allah'ın kontrolündeki bir göksel yapı. Kur'an'daki Tarık Suresi'nde de öyle diyor zaten.. Ancak Ahir Zamanda içinde iyilik ve Allah'a sadakat olanlar İnşallah kurtulacaktır. Diğerleri ise cinlerin ve şeytanların dünyaya yayılmaları ve istilaları sırasında perişan olacaklardır. Tabi ki bu istilalar insanların yaptığı gibi olmayacaktır. Son 10 yıldır dünyanın her yerinden cin ve şeytan videoları internete konulur oldu. İnsanlar o yaratıkların ne olduğunu bile çözümleyemiyorlar. Ahir zamanda neyin ne olduğunu bilen bir rehber Müslümanlar için bulunmaz bir nimettir. Ahir zamanda kötü cinlerin ve şeytanların dünyadaki yerleşim yerlerine doluşacağı ve insanları fitneye boğacakları Hadislerde yazıyor. O esnada yerleşim yerlerini koruyan melekler de kırsala geçecekler.


8. Son 10 yıldır izlediğime göre dünyanın farklı yerlerinde trompet veya çığlık tarzı sesler / gürültüler duyuluyor. Bunlar gökyüzünden geliyor. Bunların bir kısmı meleklerin birbirine seslenişidir. Nibiru'nun yüksek seviyede elektromanyetik alanı yüzünden farklı varlıkların arasındaki enerji bariyerleri kırılıyor. İnsanlar onların seslerini de işitir hale geliyorlar. İncil'de de bu konular anlatılıyor. İslami bilgilerde Kıyamet'in ilanı için çalınacak olan 3 kere Sur üflemesi de aslında İncil'deki trompet konularıyla benzerlik taşır. Meleklerin ellerinde trompetler vardır ve insanların büyük günahlarda ısrarcı olduklarını ilan ederler. Böylece 7 kıyamet mührü kırılır ve 7 büyük bela insanların üstüne salınır. Bununla birlikte Mahşerin Dört Atlısı da salınarak dünyadaki insan nüfusu hızla azaltılır. Son trompetleri çalma görevi ise Hz.İsrafil'e bırakılmıştır. Gökyüzünden gelen seslerin bir kısmı ise Nibiru üzerindeki Nefilim Halkı'na aittir. Onların da kendi iletişim kanalları bulunmaktadır. İnsanların onları anlaması zordur.


Aşağıya bazı yazıları alıyorum. Bunlara inanarak ve bunları onaylayarak almadım. İnanmadığımı da söylemiyorum. Herkesin kendine göre görüşleri olabilir. Bilgi edinmeniz için aldım. Çeviri yazılarıdır.Anunnaki Kod Dili - Ulema öğretileri


Anunnakiler, Nibiru (Aştari) gezegeninde yaşayan insanlara benzeyen gelişmiş dünya dışı tanrılardır. Bunların, 4,320,000 Yıl önce buraya indiklerinde bizi yaratanlar (dna'mızı tahrif edenler) olduğu söyleniyor. Anunnaki'nin sembolü, Okültizmi, Gücü, Yaşamı, Kalıtımı vb.Temsil eden Mantara (Haf-nah) benziyor.

Bu makalenin tamamını, kitaplarının kaynağın altında toplandığı yazar Maximillien de Lafayette'e veriyorum. Anunnaki Kanunu, yakın ve uzun vadeli gelecekte gelecek olayları öngörmek için etkili bir araçtır. “Öngörmek” ifadesi veya terimi, Anakh dilinde ve uzaylılar tarafından hiçbir zaman öngörülmediği ve öngörülmediği için kullanılmaz. Bilgileri "hesaplamak ve formüle etmek “ve veri elde etmek için Anunnaki”Kod Ekranına" başvurur. Ekrana danışmak şu anlama gelir: “Olay Dizilerini”Okumak. Kozmostaki herhangi bir boyuttaki her olayın bir kodu vardır; şimdilik onu bir “sayı”olarak adlandırın.

Evrende sebepsiz hiçbir şey olmaz. Evrenin, insan zihninin anlayamadığı kendi mantığı vardır.

Anunnaki ve Artyrians türleri, fizyo-biyolojikten zihinsel-duyusallığa kadar 13 farklı türde ekstra duyuya sahiptir. Isı ve soğuğun etkisini tamamen ortadan kaldırabilir ve hissedebilir ve ortamın sıcaklık derecelerini zihinsel olarak düzenleyebilirler. Tarihte bir zamanlar, İnanna, Sinhar Enki, Anu, Enlil (Ilil) vb.Dahil olmak üzere Aştari'de bir grup Anunnaklı bilim adamı., biyolojik, canlı formlar yaratma deneylerini genişletmeye karar verdi. Anunnaki, dünyadaki herhangi bir iletişim ve iletim cihazını kolayca sıkıştırabilir ve herhangi bir askeri ve bilimsel cihaz ve ekipmanı anında devre dışı bırakabilir. Anunnakiler yerçekimi karşıtı yasaları fethetti. Anunnakiler zaman ve mekanı bükebilir. Anunnakiler evrende gezinebilir ve hayal edilemez hedeflere ulaşabilir ve “Babs”, yıldız geçitleri ve solucan deliklerini kullanarak çok kısa sürede akıllara durgunluk veren mesafeler kat edebilirler. Ulema tanrı, melek veya ruh değildir. Ulema, “Dara-Ja " adı verilen iki kategoriye ayrılır. Ulema grubuna “Rama-Dosh Kitabı Derneği " de deniyordu. 1-Birinci Kategori: "Aydınlanmış Öğretmenler"” Onlar yeryüzünde yaşayan insanlardır. Ve onlara denir. “Mou.NA Wa.Rin”. 2-İkinci Kategori: “Muhafızlar " olarak adlandırılan süper varlıklar. Çeşitli yüksek fiziksel ve fiziksel olmayan boyutlarda yaşarlar. Büyük Bilginin Güneşi Kitabına göre, genellikle “Wu-Jud” olarak adlandırılan dünya veya evren, fiziksel bir yaşamdan ve ruhsal bir yaşamdan fazlasını içerir. Wu Jud 11 boyuttan oluşur. İnsanlar dünyadaki üç boyutun farkındadır. Dördüncüsü, bir sonraki yaşamda var olandır. Sümer metinleri bize Anunnakilerin mükemmel bir “çalışan insan”yaratmak için çok uğraştığını söylüyor. Anunnaki'nin yarattığı insanın ilk 7 prototipi mükemmel değildi. İnsanlar zekadan yoksundu. Anunnakilerin asıl amacı, kökenlerini, yaratıcılarının doğasını ve yaratılış nedenlerini sorgulamadan fiziksel görevleri yerine getirebilecek insan türleri yaratmaktı. İlk insanlar, Sümer'de (Günümüz Irak'ında) bol miktarda bulunan kil ile harmanlanmış bir kral, hükümdar veya “tanrı” rütbesine sahip bir Anunnaki'nin dna'sından yaratıldı. Tarihin ilerleyen dönemlerinde” kil”” Tourab", Arapça'da kir ve "kil “de”mikrop" oldu. Kur'an'dan bahsedilir. Bizi genetik olarak yaklaşık MÖ 65.000 civarında yaratan Anunnakiler, Dünya'da bizimle, Irak'ta (Sümer, Mezopotamya, Babil) ve Lübnan'da (Loubnan, Feonicia, Phinikia) yaşadılar. Atalarımıza nasıl yazılacağını, nasıl konuşulacağını, nasıl müzik çalınacağını, tapınakların nasıl inşa edileceğini, nasıl gezinileceğini, geometri, cebir, metalurji, sulama, astronomi gibi şeyleri öğrettiler. Fakat insan ırkları onları hayal kırıklığına uğrattı, çünkü ilk insanlar acımasız, şiddetli, açgözlü ve nankördü. Böylece Anunnakiler bizden vazgeçti ve dünya'yı terk etti. Anunnakiler, hak etmediğimiz halde bizi gözetmeleri için “Kanalı”, “Mirayı” ve “En-Hayya'yı” yarattılar. "Kanal", beyin hücrelerine implante edilen elektrolizik bir maddedir. Her tür ve boyuttaki veri “Kanal " üzerinden alınır ve saklanır. Alınan veriler ve bilgiler, “Kozmik Ayna” olarak da adlandırılan “Miraya”aracılığıyla görüntülenir. Bazıları buna “Akaşik Kayıtlar”diyor. Anunnakiler yüzyıllardır bizi izliyor, faaliyetlerimizi izliyor, seslerimizi dinliyor, savaşlarımıza, vahşetimize, açgözlülüğümüze ve birbirimize karşı ilgisizliğimize tanık oluyorlar. Ama müdahale etmediler. 1) Mah-RİT, insanlığın bugün steroid dediğimiz şeyin erken formu/formülüdür; Suriye'deki antik Fenike şehri Amrit'te Anunnakiler tarafından yaratılan, Anunnakilerin kalıntıları ve Tire ve Sidon'dan gelen ilk Fenikeliler tarafından ortaklaşa inşa edilen erken bir genetik üründür. 2) MEnour ("BEN.nou-Ra"), Anunnakiler tarafından bedeni ve düşünceleri arındırmak için kullanılan bir tür ışıktır (Plazma lazeri). Aslında Anakh'da Işığın Sıvısı anlamına gelir. Nou veya Nour veya bazen Menour veya Menou-Ra, ışık anlamına gelir. Şems güneş demektir. Arapça'da Nur, ışık anlamına gelir. 3) Ay'inbet, Evin Gözü demektir. Sayısal değer 3'tür. Sembol Dairedir. Birinin mülkünün korunması ve Evde Huzur. 4) Za.Yin, Silah demektir. Sayısal değer 7'dir. Davetsiz misafirlere karşı savunma. Sembol iki bitişik üçgendir.. 5) Resh-Aal Kafa anlamına gelir. Sayısal değer 20'dir. Sembol, bir Karenin içindeki Bir Dairedir. Baş ağrılarını 10 dakikadan daha kısa sürede iyileştirir. 6) Sam.Ekh Sütun anlamına gelir. Sayısal değer 15'tir. Sembol, aynı uzunlukta üç paralel çizgidir. Bir Kahin açmak için çok gerekliydi. 7) SA.Ek'h (Abd) Bir Köle anlamına gelir. Sayısal değer 13'tür. Asla kullanılmamalı, yazılmamalı veya telaffuz edilmemelidir. Olumsuz etkiler. Kötü beklentiler. Sembol, bir üçgenin içindeki ters haçtır. 8) Ada. LA Karma anlamına gelir. Sayısal değer 100'dür. Sembol, Üçgenin içindeki Bir Gözdür. Genel olarak sağlık durumunu iyileştirin. 9) El-A'kh Adalet anlamına gelir. Sayısal değer 1.100'dür. Sembol iki özdeş Karedir. İşinize istikrar getirir. 10) Bir araç Kaynağı. Sayısal değer 1.199'dur. Sembol " A " harfidir. Yeni doğan çocuklara sağlık ve koruma sağlar. 11) Gb'r (Melek Cebrail), güçlü güçlere ve insan ırkının yaratılmasında büyük etkiye sahip bir Anunnaki şahsiyeti anlamına gelir. Gab, kadın vasi, vali veya koruyucu anlamına gelir. Gabriel, ilkel varlıkların DNA'sını ve bir Anunnaki'nin DNA'sını kullanarak 7 farklı Homo Sapiens türü yarattı. Gabriel'in orijinal kreasyonları pek başarılı değildi. Daha sonra Gabriel, modern insanın son kopyasını oluşturmak için beklenmedik bir genetik kaynak kullandı. Bu noktayı kanıtlayacak çok sayıda kanıt ve tarihsel ifade var. Ve her şey onun adıyla başlar” Nin-il“, bazen”Nin-ti " olarak anılır. Sayısal değer Delta 1000'dür. Sembol V harfidir. “Gb'r” kelimesini bir su bardağına yedi kez yazın ve üç adımda için. Yorgunluk ve ofis işlerinden kaynaklanan omuz ağrılarını giderir. 12) Ba'ab, bir Anunnaki dünya kalıntısının Nibiru'ya ulaşmak için dünya'dan ayrıldığı bir Anunnaki'nin yıldız geçidi anlamına gelir. Sayısal değer 700'dür. Sembol iki paralel Üçgendir. Evinizin içindeki pozitif enerjiyi canlandırır. 13) Fik-R'r (Fik.Ra.Sa) ruh anlamına gelir. Sayısal değer Aleph 7'dir. Zihnin iletimi " eğitim seansları, ekstra duyusal fakülteler geliştirebilir ve genellikle “Üçüncü Göz” olarak adlandırılan “iç gözünüzü”açabilir. Fik'r sayesinde kişi daha yüksek boyutlara girebilir. 14) En-Hayya, insanın Yaratılışının / Kökeninin Başlangıcı anlamına gelir. 15) Aa. R'hal.Ra, anlaşılması çok zor bir fenomen anlamına gelir (Dallanma). Sayısal değer 888'dir. Diğer dünyaları, boyutları ve medeniyetleri ziyaret etme imkanı. Anunnaki'nin toplumu iki sınıfa ayrılır: Alt sınıf ve üst sınıf. Her ikisi de bir “Sinhar” veya “Baalshalimroot - An'kgh " nin kontrolü altındadır.” Baalshalimroot-An'kgh şu anlama gelir: En Büyük Lider. Sinhar şu anlama gelir: Lider veya Hükümdar. “Sinhar "kelimesi" Mardack "veya " Marduck"a eklendiğinde, yeni anlam şu hale gelir: Nihai Enerjinin Lideri. Anunnaki'nin alt sınıfı Nefilim'den (Elohim) oluşur. Anunnaki'nin yüksek sınıfı Sinhar-Harib'den oluşur. Anunnaki'nin Gözü:

Masonlar ve İlluminati'nin en sevdiği sembol Anunnaki'nin gözüdür. Ve her şey zamanla değişip farklı biçim ve anlamlar kazandıkça, 'göz ‘bir’ üçgen', çok gizli ve güçlü bir sembol haline geldi. Anunnakiler ilk kolonilerini Fenike, Suriye ve Irak'ı çevreleyen topraklarda kurdular. Ancak ilk şehirleri ve barınma tesisleri Baalbeck yakınlarında inşa edildi, ardından Eridu geldi. Anunnakiler, ilk laboratuvarlarını, iniş ve fırlatma rampalarını inşa etmek ve altın madenlerini güçlendirmek için her biri 1.500 tonu aşan devasa taşları kaldırmak ve taşımak için bir tür lazer ışını-yerçekimi önleyici aletler kullandılar.

Operasyonları İran, Ürdün ve İsrail'e komşu bölgelere yayıldı. Yıllar sonra madencilik projelerini muazzam şehirler inşa ettikleri Sümer'de yoğunlaştırdılar.

Önemli Kitaplar:


Bu kitapların e-kitap formatında olanlarını aradım ama bulamadım. Siz de internetten araştırın. Bulabilirseniz bana da gönderin:


1. Vol 1 Expanded Mind Blowing Dialogues With Anunnaki Ulema Masters Living Among Us

2. Vol 2 Expanded Mind Blowing Dialogues With Anunnaki Ulema Masters Living Among Us

3. LEARN HOW TO SPEAK THE ANUNNAKI LANGUAGE Vol 1

4. LEARN HOW TO SPEAK THE ANUNNAKI LANGUAGE Vol 2 Dictionary Vocabulary Conversation

5. LEARN HOW TO SPEAK THE ANUNNAKI LANGUAGE Vol 3


Comment:


From an Islamic and Sufi point of view, Jinn, Demons and Spiritual Beings can be confusing topics for people who do not master the topics. But there is enough confusing and untrue rhetoric at the moment. People write very crazy crazy things. How they write is more important than what they write.. A person who takes precautions, is sincere in his religion and takes refuge in Allah should not be afraid at all. However, those who compete in infidelity and hypocrisy and take direct or indirect part in the wickedness of the world are preparing their own hell in both worlds.


Let's repeat the topics that we have explained many times before in the integrity of logic and science many times:


1. The Nephilim People, i.e. the Anunnaki, are actually demons who lived on Earth before humans. Most of them are of gigantic size. When the age of humans began, the Nephilim Jinn were exiled to Nibiru and this planet became theirs.


2. The Nephilim People were much more advanced in science and technology than they are now. In any case, they are the reason why the world has advanced in science and technology. Their descendants who remained on Earth whispered many things to people through delusion. I will give a few examples: some scientists, musicians, politicians, etc. in his dreams, he tells that demonic beings visit them and show them the way. Heavy Metal bands such as Iron Man, Manowar, and the Pink Floyd band have openly admitted such things. Many others have made confessions while talking to their relatives. "The devil came in my dream and showed me the notes, even played the music himself and taught me," he said. Many scientists, on the other hand, talk about suddenly seeing something in a dream, or suddenly lightning flashes in their mind and an invisible hand makes them do it to themselves.


They also said that the song below appeared after a demonic structure entered the dream. The lyrics are discussed separately, but the timbres in the notes of the music are the kind that cause depression in a person and are dangerous.


We don't need no education / Pink Floyd


We don't need no education

We don't need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone


Hey, teacher, leave them kids alone


All in all it's just another brick in the wall

All in all you're just another brick in the wall


We don't need no education

We don't need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers, leave them kids alone


Hey, teacher, leave us kids alone


All in all you're just another brick in the wall

All in all you're just another brick in the wall


Wrong! Wrong! Do it again!

Wrong! Wrong! Do it again!

If you don't eat your meat, you can't have any pudding!

How can you have any pudding if you don't eat your meat?!

You! Yes, you, behind the bike sheds, stand still, laddy!


3. The Nephilim People were extremely powerful and noble when they lived on Earth. They were working people in the mines. Especially in the gold mines. Demons and demons love gold very much. People who have been demonized and integrated with jinn also love gold very much. People with a large "I" structure in the form of 2 or 3 dots on their bodies are marked by demons and demons. It's mostly like that. These ordered or triangular moles are quite black and unusual.


4. The Nephilim People had built dimensional gates. There were dimensional gates through which they passed to Mars and Venus. It is highly likely that there were colonies on Mars and Venus as well. Therefore, it is natural to have dimensional doors in different places. But the talismans that will work them are not in the hands of people. Talismans are frequency-based keywords.


5. The wise and leading staff of the Nephilim People are called "Ulama". The Anunnaki have their own unique languages. Some researchers have also analyzed this language. There are some books about this. Ashkenazi Jews analyze the language of the Ulama, analyzing hidden treasures in different parts of the world and the Prophet Muhammad.They want to find the chest of Solomon (as). Because these are also filled with talismans that contain frequency weapons.


6. The Nephilim People were very advanced in Genetic Science when they lived on Earth. They were playing with genes a lot, just like people do today. They also played with people's genes. They wanted to create some kind of superhuman. A new type of people who will work more in the gold mines and get their own jobs.. With these games, the union has created a much more unintelligent, pretentious, commodity-worshipping people called "Commons". Of course, they couldn't do anything to those who came from pure blood. Because people of pure blood (the ancestors of the Khan of the Turks) fought against them. They have also won many wars in their own geographies. Oguz Khan Dhul-Qarnayn was given a miraculous flag as a gift from Allah. One side was white, the other side was black. If you turned the white side in one direction, even at night, it would be like day there. Even if it was daytime on the land side, when you turned in one direction, it would be like night there. So he would defeat his enemies. The Khan who "received a Blessing", that is, "offered his allegiance to Allah / Tengri and is from the Hanif Religion" would have had such sacred relics and special weapons in our ancestors. They could even move objects with the power of thought. The Turks have also learned many things from the Nephilim Jinn called Ulema and have improved themselves. However, the "Commons" layer of the Turks did not stop from serving the Ulema.


7. Will the Nephilim Jinn come to earth again? We can't know that. According to the old scriptures, Hazrat.Gabriel is one of those who are at the head of this society.. So Nibiru is actually a celestial structure under the control of Allah. That's what Surat al-Tariq in the Quran says anyway.. Only those who are good and faithful to Allah in the End Times will, God willing, be saved. Others will be miserable during the spread and invasion of jinn and demons around the world. Of course, these invasions will not be like people do. For the last 10 years, videos of demons and demons have been posted on the Internet from all over the world. People can't even figure out what those creatures are. A guide who knows what is what in the End times is an incomparable blessing for Muslims. It is written in the Hadiths that in the End times, evil jinn and demons will fill the settlements in the world and drown people in sedition. At that time, the angels who protect the settlements will also move to the countryside.


8. According to what I have been watching for the last 10 years, trumpet or scream-style sounds/noises are heard in different parts of the world. These are coming from the sky. Some of these are the calls of the angels to each other. Due to the high level of Nibiru's electromagnetic field, the energy barriers between different beings are breaking down.Dec. People are also becoming aware of their voices. These issues are also described in the Bible. In Islamic knowledge, the blowing of the Trumpet 3 times, which will be played for the proclamation of the Doomsday, actually bears a resemblance to the trumpet themes in the Bible. The angels have trumpets in their hands and proclaim that people are persistent in great sins. Thus, the 7 seals of doom are broken and 7 great plagues are unleashed on people.Tue. However, by releasing all Four Horsemen of the Apocalypse, the human population in the world is rapidly reduced.Tue. The task of playing the last trumpets is Hazrat.It was left to Israfil. Some of the sounds coming from the sky belong to the Nephilim People on Nibiru. They also have their own communication channels. It's hard for people to understand them.


I'm taking some posts down. I did not receive them believing and approving of them. And I'm not saying I don't believe it. Everyone can have their own opinions. I bought it for you to get information. They are translation articles.Language of Anunnaki Code - Ulema teachings


Anunnaki are advanced extraterrestrial gods who look like humans living on planet Nibiru (Ashtari). These are said to be ones who created us (tampered our DNA) when they landed here 4,32,000 Years ago. Symbol of Anunnaki looks like Mushroom (Haf-nah) which represents Occult, Power, Life, Heredity, etc.

I give credit of this entire article to author Maximillien de Lafayette from whose books collected below source. The Anunnaki Code is an effective tool to foresee forthcoming events in the immediate and long term future. The expression or term “foreseeing” is never used in the Anakh language and by extraterrestrials because they don’t foresee and predict. To “calculate and formulate” information and to acquire data, Anunnaki consult the “Code Screen”. Consulting the screen means: Reading “Events Sequences”.

Every single event in the cosmos in any dimension has a code; call it for now a “number”.

Nothing happens in the universe without a reason. The universe has its own logic that the human mind cannot understand.

The Anunnaki and the Artyrians species have 13 different kinds of extra-senses, ranging from physio-biological to mental-sensorial. They can totally eliminate and sense the effect of heat and cold and mentally regulate the temperature degrees of the environment. At one time in history, a group of Anunnaki scientists on Ashtari including Inanna, Sinhar Enki, Anu, Enlil (Ilil) etc., decided to extend their experiments in creating biological, living forms. The Anunnaki can easily jam any communication and transmission device on earth, and disable any military and scientific apparatus and equipment instantaneously. The Anunnaki have conquered the laws of anti-gravity. The Anunnaki can bend time and space. The Anunnaki can navigate the universe and reach unimaginable destinations and travel mind boggling distances in a very short time using “Babs”, stargates and wormholes. Ulema are not gods, angels or spirits. The Ulema are divided into two categories, called “Dara-Ja”. The Ulema group was also called the “Society of the Book of Rama-Dosh”. 1-Category One: “The Enlightened Teachers”. They are humans living on earth. And they are called “Mou.NA Wa.Rin”. 2-Category Two: The super beings, called “Guardians”. They live in various higher physical and non-physical dimensions. The Book of Sun of the Great Knowledge, the world or universe usually referred to as existence “Wu-Jud” contains more than a physical life and a spiritual life. Wu Jud consists of 11 dimensions. Humans are aware of three dimensions on earth. The fourth is the one that exists in the next life. The Sumerian texts tell us that the Anunnaki tried hard to create a perfect “working human”. The very first 7 prototypes of man the Anunnaki created were not perfect. Humans lacked intelligence. The original intention of the Anunnaki was to create specie of humans capable of carrying physical tasks without questioning their origin, the nature of their creators, and the reason for being created. Early humans were created from the DNA of an Anunnaki who had the rank of a king, a ruler or a “god”, that was blended with clay found in abundance in Sumer (Modern day, Iraq). Later on in history, “clay” became” Tourab”, dirt in Arabic, and “clay” also became “germ”. The Quran referred to it. The Anunnaki who created us genetically some 65,000 B.C. lived on earth with us, in Iraq (Sumer, Mesopotamia, Babylon) and Lebanon (Loubnan, Pheonicia, Phinikia). They taught our ancestors how to write, how to speak, how to play music, how to build temples, how to navigate, as well as geometry, algebra, metallurgy, irrigation, astronomy, you name it. But the human races disappointed them, for the early human beings were cruel, violent, greedy and ungrateful. So, the Anunnaki gave up on us and left earth. The Anunnaki created the “Conduit”, the “Miraya” and the “An-Hayya’h” to watch over us, even though we do not deserve it. The “Conduit” is an electroplasmic substance implanted into the cells of the brain. All sorts and sizes of data are retrieved and stored through the “Conduit”. Retrieved data and information are viewed through the “Miraya”, also called “Cosmic Mirror”. Some refer to it as “Akashic Records”. The Anunnaki have been watching us, monitoring our activities, listening to our voices, witnessing our wars, brutality, greed and indifference toward each others for centuries. But they did not interfere. 1) Mah-RIT is humanity’s early form/formula of what we call today steroids; an early genetic product created by the Anunnaki in the ancient Phoenician city of Amrit, in Syria co-built by the remnants of the Anunnaki and early Phoenicians from Tyre and Sidon. 2) MEnour (“ME.nou-Ra”) is a sort of a light (Plasma laser) used by the Anunnaki to purify the body and thoughts. It actually means, in Anakh, The Liquid of Light. Nou, or Nour, or sometimes Menour, or Menou-Ra, means light. Shams means sun. Nour in Arabic means light. 3) Ay’inbet means The Eye of the House. Numerical value is 3. Symbol is Circle. Protection of one’s property and Peace at Home. 4) Za.Yin means Weapon. Numerical value is 7. Defense against intruders. Symbol is Two adjacent triangles.. 5) Resh-Aal means Head. Numerical value is 20. Symbol is A Circle inside a Square. Will heal headaches in less than 10 minutes. 6) Sam.Ekh means Pillar. Numerical value is 15. Symbol is Three parallel lines of the same length. Much needed to open an Oracle. 7) SA.Ek’h (Abd) means A Slave. Numerical value is 13. Never to be used, written, or pronounced. Negative effects. Bad expectations. Symbol is Reverse cross inside a triangle. 8) Ada. LA means Karma. Numerical value is 100. Symbol is An Eye inside a Triangle. Improve health condition in general. 9) Al-A’kh means Justice. Numerical value is 1,100. Symbol is Two identical Squares. It brings stability to your business. 10) AN means Source. Numerical value is 1,199. Symbol is the letter “A”. It brings health and protection to newly born children. 11) Gb’r (Angel Gabriel) means An Anunnaki personage with mighty powers and major influence on the creation of the human race. Gab means a female guardian, a governor or a protector. Gabriel created 7 different types of Homo Sapiens by using the DNA of primitive beings and the DNA of an Anunnaki. Gabriel’s original creations were not very successful. Later on, Gabriel used a most unexpected genetic source to create the final copy of the modern man. There are plenty of evidence and historical statements to prove this point. And all starts with her name “Nin-il”, some times referred to as “Nin-ti”. Numerical value is Delta 1000. Symbol is letter V. Write the word “Gb’r” seven times on a water cup and drink it in three steps. It eliminates shoulder pains caused by fatigue and office work. 12) Ba’ab means An Anunnaki’s stargate, from which an Anunnaki earth remnant leaves earth to reach Nibiru. Numerical value is 700. Symbol is Two parallel Triangles. It rejuvenates positive energy inside your home. Fik-R’r (Fik.Ra.Sa) means Soul. Numerical value is Aleph 7. Transmission of the mind” training sessions can develop extra-sensorial faculties and open your “inner eye” commonly referred to as the “Third Eye”. Through Fik’r, a person can enter higher dimensions. 14) An-Hayya’h means Beginning of Creation / Origin of Humans. 15) Aa. R’Hal.Ra means very difficult phenomenon to comprehend (Branching Out). Numerical value is 888. The possibility of visiting other worlds, dimensions and civilizations. The Anunnaki’s society is divided into two classes: The lower class and the higher class. Both are under the control of a “Sinhar” or a “Baalshalimroot- An’kgh.” Baalshalimroot-An’kgh means: Greatest Leader. Sinhar means: Leader or Ruler. When the word “Sinhar” is attached to “Mardack” or “Marduck”, the new meaning becomes: Leader of the Ultimate Energy. The lower class of the Anunnaki consists of the Nephilim (Elohim). The higher class of the Anunnaki consists of the Sinhar-Harib. Eye of the Anunnaki:

Freemasons and Illuminati favorite symbol is the Anunnaki’s eye. And as everything changes in time and takes on different forms and meanings, the ‘eye’ became a ‘triangle,’ a very secretive and powerful symbol. The Anunnaki established their first colonies on the lands surrounding Phoenicia, Syria and Iraq. But their first cities and housing facilities were erected near Baalbeck, followed by Eridu. The Anunnaki used a sort of laser beams-antigravity tools to lift and transport enormous stones exceeding 1,500 tones each to build their first labs, landing and launching pads and to strengthen their gold mines.

Their operations extended to regions neighboring Iran, Jordan and Israel. Years later, they concentrated their mining projects in Sumer, where they built enormous cities. https://cosmicgenes.blogspot.com/2022/03/anunnaki-language.htmlImportant Books:


I searched for the e-book format of these books, but I couldn't find them. Check it out on the Internet too. You can find it and send it to me:


1. Vol 1 Expanded Mind Blowing Dialogues With Anunnaki Ulema Masters Living Among Us

2. Vol 2 Expanded Mind Blowing Dialogues With Anunnaki Ulema Masters Living Among Us

3. LEARN HOW TO SPEAK THE ANUNNAKI LANGUAGE Vol 1

4. LEARN HOW TO SPEAK THE ANUNNAKI LANGUAGE Vol 2 Dictionary Vocabulary Conversation

5. LEARN HOW TO SPEAK THE ANUNNAKI LANGUAGE Vol 3

80 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Birkaç metafizik konusuna açıklık

Birkaç konuya Tasavvuf ve Ledün ilmince açıklık getirmek isterim. Kafa karışıklığı olan çok fazla insan var. Bunlar bir de birbirlerini kışkırtıyorlar ve yalan yanlış bir sürü bilgi ortaya saçılıyor.

bottom of page