top of page

NİBİRU GENEL BİLGİLERİ

Sistemin Genel Tanımlaması: Kuasar, Mini Galaktik Sistem (Galaksi Barındırıyor), Gezegen Kompleksi (İçinde Pekçok Yapı var)

Yörüngesi: İkiz Güneş Sistemleri arasında 3600 yıl

Manyetik Yoğun Alan Hacmi: 8 Güneş genişliğinde alan

Manyetik Genel Alan Çevresi: 7,5 milyar km

Mevcut Konumu: Güneş'in önü ve Venüs'ün yörüngesel alanı

Dünyaya Uzaklığı: Dünya yörüngesi içinde


Fiziksel Özellikleri:


Ana Gezegen: Nibiru, Güneş Sistemi'nin 12. Gezegeni ve Ötegezegen, Hayat Gezegen, İkiz Güneş, Yıkıcı. Dünya'nın 20 katı büyüklüktedir.

Ana Uyduları / Ayları: Düne kadar 3 tanesi biliniyordu, bugün 11 tanesi görüntüleniyor. Bunlar Nibiru Ana Gezegeni etrafında dönüyorlar.

Üstünde Canlı Formu: Anunnaki ismindeki cin tayfasının bulunduğu sanılmaktadır.

Ön Kısmı: Işığı ve radyo dalgalarını soğuran, siyah bulutsu yapı olması dolayısıyla görülmesini zorlaştırıyor

İki Kanat Görüntüsü: Yoğun Elektromanyetik Alan içinde çift sarmal düzende 150'den fazla gezegen yapısı toplu halde durmaktadır

Merkezi Alan: Süper nova konumuna gelmiş yani Kara Delik formu olan cüce kahverengi yıldız enkazı bulunuyor, bu Kara Delik kısmen Nibiru'nun elektromanyetik enerjisini de soğuruyor ve yeni gezegen / ay yapıları oluşturuyor

Kuyruk: 3 adet 25'er milyon km uzunluğundan kuyruğu bulunmaktadır ve Nibiru Gezegen Kompleksi dönüşler yaptıkça Dünyaya kuyruklar hizalanmakta ve bu esnada da kuyruklardan dünyaya meteorlar, asteroitler, demir tozu (atmosfere girince oksitleniyor), petroyağlar, yüksek elektromanyetik radyasyon ve elektrik yükü, metan gazı fırlatılmaktadır. Giderek daha fazla ve daha büyük nesne Dünyaya ulaşıyor.

Gökyüzü Fenomenlerinin Nedeni: Gökyüzünde gökkuşağı renklerinde tabakalar Nibiru'dan gelen petroyağlardan, gökyüzünde meydana gelen yanma görünümü Nibiru'dan gelen petroyağların atmosferde yanmasından, gökyüzünün kızıllığı Nibiru'dan gelen demir tozlarından kaynaklıdır. Ayrıca ateş veya enerji çubukları gibi görünüm ise Nibiru'nun elektromanyetik radyasyonunun Manyetosfer deliklerinden geçmesiyle Dünya'ya inmesinden oluşur.NIBIRU GENERAL INFORMATION


General Description of System: Quasar, Mini Galactic System (Contains Galaxy), Planetary Complex (Contains Many Structures)

Orbit: 3600 years between Twin Solar Systems

Magnetic Dense Field Volume: 8 Sun-wide field

Magnetic General Field Circumference: 7.5 billion km

Current Position: In front of the Sun and orbital field of Venus

Distance to Earth: In Earth orbit


Physical characteristics:


Main Planet: Nibiru, 12th Planet of the Solar System and Exoplanet, Life Planet, Twin Sun, Destructive. It is 20 times the size of the Earth.

Major Moons / Moons: 3 were known until yesterday, 11 are displayed today. These revolve around the Nibiru Mother Planet.

It is thought to have a demon crew named

Alive Form: Anunnaki on it.

Front: It is a black nebula structure that absorbs light and radio waves, making it difficult to see

Two Wings View: More than 150 planetary structures in a double helix arrangement within the Dense Electromagnetic Field

Central Field: There is dwarf brown star debris that has become supernova, ie Black Hole form, this Black Hole also partially absorbs Nibiru's electromagnetic energy and forms new planet/moon structures

Tail: It has 3 tails, each 25 million km long, and as the Nibiru Planetary Complex makes turns, the tails align to the Earth, and meanwhile, meteors, asteroids, iron powder (oxidized when entering the atmosphere), petro-oils, high electromagnetic radiation and electric charge, methane gas is thrown. More and more objects are reaching Earth.

Cause of Sky Phenomena: Layers of rainbow colors in the sky are caused by petrooils from Nibiru, the appearance of burning in the sky is due to petrooils from Nibiru burning in the atmosphere, the redness of the sky is due to iron filings from Nibiru. Also, the appearance like fire or energy rods consists of Nibiru's electromagnetic radiation passing through holes in the Magnetosphere and descending to Earth.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeni Başlayanlara Tavsiye

Hazırlıkçılığa yeni başlıyorsanız ve bilgi edinme konusunda hiçbir şey bilmiyorsanız küçük bir tavsiye verelim. Türkiye'de Yaşıyorsanız veya Türkiye İçin Hazırlık Yapacaksanız: Kurtuluş Rehberi kitabı

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page