top of page

Nibiru Antalya'da görüntülendi / Nibiru was captured on camera in Antalya
Antalya Belek yolunda seyir halinde giderken gökyüzünde güneşin hemen yanında bir başka cisim, gezegen, yıldız yada adına ne derseniz onu tespit eden bir takipçimizin gönderdiği video..


Görüntünün LENS parlaması olmadığı kesindir!


3 yıldır anlattığımız Nibiru / Tarık / Pelin / Hercolubus Yıldızı Türkiye'den de görüntülenmeye başladı. Yaklaştıkça 13 uydusunu, kara deliği, üç kuyruğunu, 150+ gezegen yapısını, ön tarafındaki bulutsu yapıyı, ürkütücü ana gezegeni, sürüklediği kayaçları daha net göreceğiz. Kur'an'da Tarık, Necm ve Duhan Surelerinde bu yıldızdan bahsediliyor. Ayrıca Hadis'te 12 gezegen içinde Tarık'ın adı da geçiyor. İncil'de 7 trompet bahsinde Pelin Yıldızı olarak geçiyor ve Dünya'ya yıkımcı getireceğinden bahsediliyor. Mayalar, Aztekler, Hopiler, Mısırlılar, Yunanlılar, Babilliler, Sümerler, Türkler ve daha pek çok medeniyet bu yıldızdan bahsetmişler. Graham Hancock'un Kadim Uygarlıklar belgeselinde Nibiru'nun yaptığı yıkımlardan bahseder ama sadece "Nibiru" demez.-------A video sent by a follower of ours who detected another object, planet, star or whatever you want to call it right next to the sun in the sky while cruising on the way to Antalya Belek..


It is certain that the image is not LENS flare!


the Nibiru / Tarik / Pelin / Hercolubus Star, which we have been telling about for 3 years, has also started to be displayed from Turkey. As we get closer, we will see 13 moons, a black hole, three tails, 150+ planetary structures, the nebular structure in front of it, the eerie parent planet, the rocks it is dragging more clearly. This star is mentioned in Suras Tariq, Najm and Duhan in the Quran. In addition, the name of Tariq is also mentioned in the Hadith among the 12 planets. In the Bible, the 7 trumpets are mentioned in the book as the Wormwood Star and it is mentioned that they will bring destroyers to the Earth. The Mayans, Aztecs, Hopi, Egyptians, Greeks, Babylonians, Sumerians, Turks and many other civilizations have mentioned this star. In Graham Hancock's documentary Ancient Civilizations, he mentions the destruction done by Nibiru, but he doesn't just say "Nibiru".250 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page