top of page

Nibiru çok daha yakın

Evet arkadaşlar, Nibiru gerçekten çok yaklaştı. Şakayı bir kenara bırakırsak Nibiru süreci içinde dünya bir büyük kaos dönemi yaşayacak. Nuh Tufanı gibi bir süreç belki de. Ancak Ahir Zaman alametleri tamam olmadığı için kıyametten söz edemeyiz. Bunu da belirtelim.

Deniz kıyılarından itibaren 500-600 metre yüksekliğe kadar yerlerin su altında kalması ve 1300 metreye kadar tsunami dalgalarına da hazırlıklı olmamız lazım. Bu bağlamda İç Anadolu'ya yakın alanlardan itibaren Doğu Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in kuzeyi, Doğu Anadolu tarafları korunaklı alanlardır. Tabi ki ırmakların, baraj göllerinin, metal madenlerinin, yeraltı sularının olduğu yerler de yüksek risklidir. Güneydoğu Anadolu komple yüksek risklidir. Zira devasa baraj gölleri var. Bunların patlamasıyla Basra'ya kadar her yer sular altında..

Metal madenleri olan yerlere demir ve demiroksit taşıyan Asteroitler, Meteorlar, Ateş Topları düşecektir. Dünya 3 gün tam karanlıkta kalacak ve 40 gün de kızıl gökyüzü olacaktır. Nibiru'nun Dünya'daki etkisini azaltacak uzaklığa erişmesi 2-3 yılı bulacaktır.

Nibiru'nun elektromanyetik frekans yayılımı çok yüksektir. Bu frekans 250 Hertz'in üzerindedir. Dünyanınki ise 7,83 Hertztir. İki gezegen arasındaki etkileşimde Nibiru Dünyaya 30 kat daha fazla etki eder ve devasa sesler ile canlıların canına okur.

Elektromanyetik alanlardan ve deşarjlardan ötürü Dünyaya atılan arkların sayısı ve gücü daha da artacaktır. Vücudunda negatif enerji yoğun olan insanlar bu arklara tutulacaklardır. Dünyadaki bütün Ley enerji hatları kırılacaktır ve boyut kapıları açılacaktır.

Boyut kapılarından, Pagan inancında isimlendirilen, namlı cinler ve şeytanlar Dünyaya gelmeye başlayacaklardır. Dünyanın farklı yerlerinde birkaç yıldır zaten sıradışı canlılar görüntüleniyor. Onların hepsi cin tayfasındandırlar.

Kur'an'da da Tarık adıyla geçen gezegen Nibiru'dur. Bu gezegen Kuasar yani Küçük Galaksi yapısıdır. 3 adet kuyruğu 25'er milyon km uzunluğundadır. 2 adet çift sarmal yapıda iç gezegenler ana gezegenin iki yanında sıralanmışlardır. 6-7 adet major uydusu vardır.

Bu major uydulardan 2 tanesi Dünya'nın iki katından fazladır. Nibiru Gezegen Kompleksi içinde 1 adet Kara Delik bulunmaktadır. Ana gezegenin çekirdeği demirdendir ve gezegen yüksek oradan demiroksit kaplıdır. O yüzden kızıl renkte görünmektedir.

Dünya ile karşı karşıya gelmeden kısa bir süre öncesine kadar Güneş'in arkasında olduğu ve kısa sürede hızla açılarak 40 derece açıyla Dünyanın karşısına dikildiği Carlos Munoz Ferrada tarafından açıklanmıştır. Eski kaynaklarda öyle yazar.

Son zamanlarda gücü artan Güneş patlamalarının nedeni Nibiru'dur. Hem Dünya'ya ve hem de Güneş'e çok büyük etkiler yapmaktadır. İllüminati Nibiru'yu görmememiz için uzaydan spreyleme yapmakta ve NASA'ya ait patentli teknolojiyi kullanmaktadır.
Artık zaman tartışmaya bile gerek yoktur. Zira her an Dünya ile kesişme noktasına gelmesini bekliyoruz. 1 hafta kadar önce kuyruğu Jüpiter'e çarpmıştı. Demek ki iyiden iyiye yaklaştı. Bunu ister ciddiye alın, istemezseniz filmden bir kare olarak okuyun.

31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page