top of page

Nibiru geldi!
Nibiru geldi. İster kabul edin ister etmeyin. Kuran'da Tarık, İncil'de Wormwood, Sümerlerde Neberu, Latin Amerika'da Hercolubus diye anılan yıkıcı kuyruklu yıldız. Madem ki insanlar dünyaya ve kendi canlarına sahip çıkmıyorlar Küreselci iblislerin karşısında, Allah ta kendi cezalandırıcısını gönderdi. Hadi bakalım kolay gelsin!


Nibiru has arrived. Whether you accept it or not. Tariq in the Qur'an, Wormwood in the Bible, Neberu in the Sumerians, the destructive comet called Hercolubus in Latin America. Since people do not take care of the world and their own lives in the face of Globalist demons, Allah has sent his own punishment. Come on, let's make it easy!


Нибиру здесь. Согласны вы с этим или нет. Разрушительная комета, называемая Тарик в Коране, Полынь в Библии, Неберу у шумеров, Геркулуб в Латинской Америке. Поскольку люди не заботятся о мире и своих собственных душах перед лицом глобалистских демонов, Аллах послал своего собственного карателя. Ну же, удачи тебе!


36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hristiyanlıkta 7

Yedi Tılsım Derğahı Hıristiyanlıkta 7 sayısına kutsal sayı olarak Yeni Ahit (İncil)'te sıkça rastlanmaktadır. Mükemmellik sayısı olan Yedi, Tanrı'nın dinlenme gününü sembolize etmekte ve aynı zamanda

Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin
bottom of page