top of page

Nibiru gelirken neler olacak 2

Güncelleme tarihi: 17 Ara 2023Yeni Haberlerde geçenler..

Biz 3 yıldır anlatıyoruz. Hem bilimsel ve hem de ilimsel kaynaklarla bilgileri, yorumları ve analizleri paylaşıyoruz. Güneş patlamalarının gücü ve sayısı artıyor ama bunun nedeni nedir? Onun cevabını verebilen yok. Uyduran uydurana.. Çoğu "her 10 yılda bir bu döngü var" diyor. İyi güzel de şu anda dünya çapında gücü ve sayısı artan 200'den fazla kategoride binlerce yıkıcı afet ve felaket neden oluyor? Neden son 3-5 yılda bunlar birden patlak verdi? Bunların tek bir yanıtı var: Nibiru Dünya'ya yaklaşıyor! Bu bilgiye ne kadar çabuk kendinizi alıştırırsanız o kadar çabuk tedbir alma aşamasına geçersiniz. Yoksa "borsa senin faiz benim, mal senin hizmet benim" derken vaktinizi ve kaynaklarınızı boş işlerde öldürürsünüz. Küreselciler ve Komplo Teorisyenleri kendi fikirlerini size empoze edip kandırmaya devam ederler.

"Günlerce aylarca elektrik, internet kesintileri olacak !

Bilim adamları uyardı;

2024 yılında güneş yüzeyinde etkili olmadı beklenen kuvvetli güneş patlamaları

ülkemize büyük zarar veriyor bu zararlardan bazıları..

1. Dünya'nın manyetik alanını değiştirebilir..

2. Dünyaya ulaşan parçacıklar güç şebekelerinin arızalanması ya sebep olur bu da uzun süreli elektrik ve internet kesintilerinin dünya genelinde yaşanmasına sebep olabilir.

3. Ayrıca bu patlamalar ülkemize ulaştığında da yoğun bir radyasyon ortaya çıkar.. Bu radyasyonlar da insan sağlığında ciddi bir tahrişe yol açabilir. Ama radyasyon ile oluşan hastalıklar insanlarda kalıcı olabilir.

Yani genel olarak uzun süre yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde

etkilenebilir..

Bu şu an sadece ihtimal olsa da oldukça yüksek bir ihtimal... Çoğu ülke şu an önlemlerini almaya devam ediyor... Umarız en hayırlısı olur ve böyle bir olay gerçekleşirse en hafif şekilde etkileniriz.."

Nibiru'nun yaklaşması esnasında yaşayacaklarımız konusuna devam..

İşaretleri ve alametleri görmeyen ve anlamayan için süreç çok zor geçecektir. Hazırlık yapmayan için daha da zor. Önemli bilgileri elinde tutmayan ve afet planı olmayan için daha da zor. Neyin ne olduğunu anlamayan insanlar şaşkınlık içinde kalacaklardır.

Ölüp gidenler şanslı olacak, geriye kalanların her günü daha beter geçecek. Nibiru geçip gittikten sonra da Süfyan ve Deccal çıkacak. İnsanlar rahata eremeyecekler. Birlik olanlar, birbirinden güç alanlar, güçlü duranlar, hazırlıklı olanlar, aklı başında kalanlar diğerlerinden binlerce kat şanslı olacak. En azından zorlukları aşmada onlarda bilgi, bir umut ve gayret olacak. İnsan insana çok daha muhtaç olacak ve kötü zamanlara hazırlanmış insanlar birbirlerinin eksiklerini giderebilecekler.


40-60 gün uzak geliş ve yıkıcı etkiler, 3-7 gün temas ve tam yıkıcı darbe, 40-60 gün uzaklaşma, 7 ay+ yıkıcı etkilerin azalması, 7+ yıl sarsıcı etkiler.. Yani en az 9-10 ay birlik olunması gereken bir zaman söz konusudur.


Nibiru yaklaşırken neler olacak:

1. Vahşi hayvanların huzursuzlanması ve saldırganlaşması olacak. Hayvanlar Nibiru'dan gelen frekanslarla adeta çıldıracak. Bunun neticesi insanlara ve diğer hayvanlara olan saldırıları artacak.

2. Güneş arkasındaki pozisyonda iken aşırı sıcaklık meydana getirecek. Çünkü elektromanyetik alanı Güneş'e ve Dünya'ya çok olumsuz etkiler yapacak. Güneş patlamalarının sayısı ve gücü artacak. Hem Güneş'in ve hem de Nibiru'nun elektromanyetik dalgaları Dünya'nın çekirdeğini ve yüzeyini ısıtacak. Volkanların hemen hepsi patlayacak. Sadece çok eski volkanlarda patlama olmayabilir. Bununla birlikte megatronik deprem fırtınaları yaşanacak.

3. Nibiru meydana çıktıktan Dünya'ya doğru ilerlemesi esnasında bu sefer Dünya'da hava soğuyacak. Bu soğuklar baş edilemez boyutlara varabilir. Havanın iyice soğumasından dolayı vahşi hayvanların başka yerlere doğru göçlerini göreceğiz. Bu esnada da karşılarına çıkan insanlar tehlike ortasında kalacaktır.

4. Elektrik sistemleri, elektronik aletler, GPS cihazları, uydular, motorlu araçlar, internet ve iletişim kanalları tamamen ve ebediyen çökecek. Nibiru geçip gittikten sonra ilkel bir yaşam geriye kalacak.

5. Devletler ve ordular ortadan kalkacak, geriye sadece bazı toplumlar kalacak. Bazılarının anlattığı gibi "süper güç olacağız" veya "dünyayı yönetenler arasında olacağız" kabilinden sözlerin hiçbir tutarlı yanı yoktur. Dünya üstündeki her şeyin yıkılıp gideceği bir süreci yaşayacağız.

6. Hayvanlarda yön bulma yetisi kaybolacak. Bundan dolayı sürüler halinde çember şeklinde dönme, göç edememe, kış uykusuna yatamama, deniz canlılarının sürüler halinde kıyıya vurması, toplu halde arı ve kuş ölümleri gibi durumlarla karşılaşacağız.

7. Manyetosferde bozulmalar ve delinmeler aşırı derecede artacak. Buralardan Dünya'ya giren uzaysal gürültüler ve frekanslar güçlenecek. Çığlıklar, gıcırtılar, trompet sesleri, bağrışlar gibi değişik tarzlarda gürültüler duyulacak. Bunlardan bazıları insanları delirtecek seviyede olacak.

8. Manyetik kutuplar yer değiştirecek, Dünya takla atacak ve Güneş batıdan doğmaya başlayacak. Denizlerdeki ve okyanuslardaki akıntı yönleri değişecek. İnsanlarda uzun müddetli sersemleme olacak. Yeni doğan bebeklerin çoğunda fiziksel ve ruhsal arazlar olacak.

9. Kıta tektonik plakalarında yer değiştirmeler ciddi boyutlara varabilir. Sadece Türkiye'de bile Gelibolu Yarımadası ile Trakya tarafı Anadolu ana karasında iyice ayrılabilir. Afrika'nın doğusunda meydana gelen yeni tektonik plaka Arap platosuna baskı yapmaya devam ediyor. Antakya'dan Yemen'e kadar kıyı şeridi boyunca uzanan volkanik yükseltilerin Afrika yeni plakasının baskısı ile daha da yükselmeleri beklenebilir. Böylece Hicaz bölgesinin kıyı şeridi dağlar da yükselecektir ve karalara su yürümesinden Hicaz bölgesini dağlar koruyacaktır.

10. Deniz volkanları aktifleştikçe volkanik zehirli gazla yüzünden deniz canlı yaşamı oldukça zarar görecek. Milyarlarca deniz canlısı, resifler ve planktonlar zehirli gazlarla tahrip olacaktır.

11. Dünyanın her yerinde cinler ve şeytanlar alenen görünecek. Bunlar yerleşim yerlerine dolacaklar. İnsan şeytanlar zaten onlarla işbirliği yapmak için 100 yılı aşkın zamandır uğraşıyorlar. Boyut kapılarını açmak için ritüeller yapıyorlar.

12. Nibiru'nun sayhası duyulacak ve bundan pek çok insan zarar görecek. Sayhanın şiddetinden dolayı insanların çoğu aklını yitirecek, çoğu sağır olacak, çoğu kör olacak. Sayhadan dolayı büyük depremler oluşacak ve yerleşim yerlerindeki yapılar da zarar görecektir.

13. Mehdi'nin 3 kere gökyüzüne sayhası duyulacak. Bu sayhaların Nibiru'nun etkisinden Dünya'yı nispeten korumak için olacağını düşünüyoruz. Aksi halde Nibiru Dünya'yı yok eder. Nibiru'nun her geçişinde büyük peygamberlerden birisi hayatta olmuştur. Günümüzde de Hz.Muhammed'in (ASM) soyundan olan Mehdi vardır.

14. Büyük İstanbul Depremi cereyan edecek ve şehir tamamen yıkılacak. İstanbul Depremi sadece bir tanesi.. Deniz kıyısında bulunan 12 büyük şehirde Türkiye nüfusunun % 70'i bulunmaktadır. Bu şehirlerin hepsi yıkılıp gidecektir.

15. Küreselciler dünyanın çeşitli yerlerinde yaptırdıkları sığınaklarına kaçarlarken gariban halklar acı gerçeklerle yüzleşecekler. Rusya halkı için milyonlarca kişiyi alabilecek sığınaklar yaptırıyor. Ancak Rusya'nın hemen her yeri sular altında kalacak ve depremlerle yıkılacaktır. O yüzden yapılmış sığınakların da pek önemi yoktur.

16. Nibiru geçip gittikten sonra Türkiye soğuk ve yarı kutupsal iklime geçecek. Bitki örtüsü tamamen değişecek. Tundra bitki örtüsü olabilir. O yüzden herkes elinin altında ata tohumlarından bulundurmalıdır. Nispeten sıcak olan yerlerde en azından sera tarımı yapılabilir. Tohumu olmayanları açlık tehlikesi bekliyor olacaktır.

17. Türkiye'nin deniz kıyılarındaki % 35-40 alan sular altında kalacak. Su yürüme yolları haricinde suların ortasında ada gibi kalacak, sellerle göle dönecek veya barajların yıkılması ile sular altında kalacak alanları da hesaba katmak gerekir.

18. Elektrik ve internet kesintileri giderek artacak. Belediye ve devlet hizmetleri durma noktasına gelecek. Devlete ve belediyelere ait kayıtlar bir anda yok olacaktır.

19. Nibiru Dünya'ya 50 milyon km kadar yaklaşınca elektrik arkları dünyaya inmeye başlayacak ve asıl felaketler o zaman olacak. Bu arklar yüzünden pek çok canlının yaşamı son bulacaktır. Toprak ve İyonosfer aşırı elektrik dolacaktır.

20. Atmosfer demir oksitten ve Nibiru'nun gölgesinden dolayı kızıla dönecek. Bu kızıllık 40-60 gün arası sürecek. Sonra hafif kızıla dönük tam karanlık olacak. Bu durum 3-5 gün sürecek. Ardından 40-60 gün hava açılmaya başlayacak ama kızıllık devam edecek. Demir oksit tozlarının atmosferden yere inmesi yine birkaç ayı bulabilir.

21. Yeryüzündeki sular aşırı demir oksit tozu nedeniyle zehirlenecek. Sadece dağların içindeki sular temiz kalacak. Nibiru geçip gittikten sonra temiz ve içilebilir suya sahip olmak adına insanlar birbirlerine gireceklerdir.

22. Dağların kuzey kesimleri aşırı tehlikeli olacak, güney kesimleri nispeten güvenli olacak. Nibiru kaynaklı basınç ve atmosferik etkilerin çoğu kuzey yönünden gelecektir. Güney yönü nispeten daha iyi olacaktır. Dağ yıkılmalarına ve heyelanlara karşı gözlemler yapılmalıdır.

23. Barajlar, nükleer santraller ve diğer santraller yüksek elektromanyetik alan dolayısıyla Nibiru'nun kuyruklarındaki enkazlardan gelen meteorlarla, asteroitlerle, ateş toplarıyla buluşacaklar. Barajlar patlayacak. Barajların tuttuğu sular da geniş kara arazilerini sular altında bırakacak.

24. Metal madenleri bulunan yerler manyetik çekim güçleri yüzünden Nibiru'nun kuyruklarındaki enkazlardan gelen meteorlarla, asteroitlerle, ateş toplarıyla buluşacaklar.

25. Yerleşim yerlerine yiyecek ve içecek sevkıyatı duracak. Dünya genelinde kargaşalar belirecek. İnsanlar yiyeceğe ve içeceğe ulaşamayınca alternatif yollar arayacaklar. Yerleşim yerlerinde yaşamak giderek imkansız hale gelecek.

26. Televizyonlar ve radyolar çalışmayacak. Buralardan haber ve bilgi almaya çalışanlar hiçbir şey bulamayacak. Zaten tv ve radyo kanallarının çoğu Küreselcilere ait olduğundan onlar hala insanları oyalamanın derdinde olacaklar.

27. El telsizleri parazitli de olsa Nibiru Dünya'ya yaklaşasıya kadar çalışabilir. Ancak bir zaman sonra askeri el işaretleri, doğal materyalleri kullanarak işaret koyma ve haberleşme, dumanla haberleşme gibi alternatif yollar geliştirilebilir.

28. Gökyüzünden yere yıldırım düşmesi gibi plazma deşarjları meydana gelecek. Bunlar aylarca fırtınalar şeklinde devam edecek.

29. İnsanlar aylarca ve belki de yıllarca ilaç bulamayacaklar. O yüzden bir çok hazırlıkçı ilaç stoku da yapar. Son Kullanma Tarihi 1-2 sene olan ilaçlardan edinin.

30. Manyetik bozulmaya yer çekimi anomalileri de eklenebilir. Bu da çeşitli hastalıklara ve Jeolojik bozulmalara yol açabilir.

31. İnsanların çoğu olanı biteni anlamayacak. Bazıları "bilgisayar korsanları Blackout yaşatıyor" diyecek, bazıları "Küreselciler Blue Beam kullanıyor" diyecek, bazıları "savaş çıktı" diyecek, bazıları "bu gördüklerimi yanılsama" diyecek. Akılsız ve tedbirsiz olan bu kafadakiler ölüp gidecekler.

32. Kara, deniz ve hava araçlarında önceleri arızalar oluşacak ama Nibiru yaklaştıkça bunlar kazalar yapacak veya hiç çalışmayacak.

33. İç içe binlerce kasırga her yeri saracak. Geçen aylarda sadece Akdeniz'de aynı anda 16 kasırga birden patlak verdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Türkiye'de bile hortumlar, kasırgalar, devasa seller, devasa depremler (M13 Maraş) görülmeye başladı. Deniz sahilleri deniz suyu ile doldu.

34. Nibiru gelmeden önce borsa, bankacılık, finans tamamen çökecek. "Nibiru ne zaman gelecek" diye soranlar malını mülkünü tam vaktinde satıp Nibiru gidince rahat etmek isteyenler. Ayrıca bazıları da "malımı mülkümü satayım mı" diye soruyor. Biz müneccim değiliz, hazırlıkçıyız. Bizim için hangi afetin ne zaman olacağı değil, bizim ne hazırlık yaptığımızdır. Hazırlık yapıyorsanız neyin ne zaman olacağının bir önemi yoktur. Hazırlık yapmıyorsanız da neyin ne zaman olacağının bir önemi yoktur. Biz insanlara "malınızı satın" diye bir şey söyleyemeyiz. Her insan kendi kararlarını kendi almak ve kararlarının sonuçlarını da çekmek zorundadır. Sorumluluğu başkasına atma alışkanlığını bırakmak gerekiyor. Kişisel tavsiye vermiyoruz. Çok fazla malınız varsa bir kısmını satıp onun parasıyla altın alabilirsiniz. Daha da fazla zenginliğiniz varsa bizim hazırlıklarımızda bize destek olabilirsiniz. Sonuçta bugün olduğu gibi yarın insanlar bize daha da çok ihtiyaç duyacaklar. Biz de imkanlarımız dahilinde hareket kabiliyetinde olacağız. Rehber / lider olmadan önünüzü göremezsiniz.

36. Çok sıradışı frekanslar ve sesler meydana çıkacak. İnsanlar bunun nereden ve nasıl geldiğini anlamayacak. Son 10 yıldır birçok ülkede bu tür sesler duyuluyor. ABD, İngiltere, İran, Türkiye, Rusya bu tür seslerin duyulduğu ülkelerden bazıları. Zamanla bütün ülkelerde bu sesler duyulacak.

37. İnsanlar bir haber almaya çalışacak ve yardım gelmesini bekleyip duracaklar. Ancak her ikisi de olmayacak. Çünkü herkes kendi derdinde olacak. O yüzden sizin kendiniz hazırlanmanız ve sizin gibi düşünüp hissedenlerle oba gibi yapılarda birlik olmanız çok önemlidir. Tek başına olan şaşkınlıktan hiçbir şey yapamaz.

38. Petrol arıtma tesisleri patlayacak. Zira buraların da manyetik alanları çok fazladır. Meteorları ve asteroitleri üzerlerine çekecektir. Dünyayı çok büyük petrol buhranı bekliyor. Petrolle çalışan klasik arabaları bile çalıştırmak mümkün olmayacak.

39. Doğalgaz depolama ve şehir içi aktarım yerlerinde patlamalar olacak. Yerleşim yerleri tam bir kaosun içine düşecek. Doğalgaz patlamaya çok müsaittir. Yapılan bazı simülasyonlarda sadece İstanbul'da 10000'den fazla doğalgaz aktarım alanının patlayabileceği görülmüştür.

40. Yeraltı şehirlerine, dağlara, platolara, mağaralara ve diğer güvenli olmayan yerlere gidenlerin hiç şansı olmayacak. Günümüzde birçok yerin manyetik alanı çok güçlendi. Yeraltında bulunan minerallerin ve metallerin çoğu günümüzde yerüstüne çıkartıldı. Bunlar asteoritleri ve meteorları üzerlerine çekecektir.

41. Vicudunda grafen yükü ağır olanlar Nibiru'dan gelecek elektrik arklarını adeta üzerlerine çekecekler. Yiyecekler, ilaçlar, kozmetik, kimyasallar, vs. içerisinde bol miktarda grafen kullanılıyor. Bunlarla birlikte insanın vücuduna geçen grafen miktarı her geçen gün artıyor. Bu, çok büyük risk oluşturuyor. Grafen aşırı iletken bir maddedir ve manyetizması vardır. Adeta nişangahın 12'si haline gelebilirsiniz.

42. Nibiru'nun yaklaşması sürecinde toplumlar ve ülkeler arasındaki savaşlar da patlak verecek. İnsanların sinirleri aşırı gergin olacak. Psikolojik ve nöropatik rahatsızlıklar zirveye çıkacak. Çünkü atmosferdeki elektrik dalgalanmaları insanların sinirsel yapılarını tahrip edecek. Ayrıca dünyada zorbalıklar da artacak.

43. Elektrikli araçların pilleri aşırı ısınacak ve araçlar yanacak. Elektrikli araçların güvenli olmadığını pek çok haberde gördük. Piller çok büyük sorundur. Yeni nesil piller çok büyük avantaj oluştursa da aşırı ısınma yüzünden çok tehlikelidirler.

44. Seller dünyanın her yerini saracak. Bu seller zamanla yüzlerce metrelik bir hal alacak. Nereye nasıl ve hangi yollardan gideceğinizi bilemezseniz işiniz çok zor olacak. Her an etrafınızı sular çevirebilecek.

45. Birçok yerde insanların ciğerlerini tozlar ve demir oksit tozları dolduracak. Ciğer rahatsızlıkları ve nefes alamama durumları giderek artacak. Nibiru'nun yaklaşması sürecinde ciğerlerinizi temiz tutacak bazı kimyasallara ve oksijen tüplerine de ihtiyacınız olabilir. N95 ve NBC maskelerden edinmeyi unutmayın.

46. Küreselciler Nibiru'nun geliş sürecinde akılsız insanları manipüle etmeye ve çeşitli yöntemlerle aldatmaya devam edecek. Ta ki onların istediği gibi milyarlarca insan ölüp gitsin diye..

47. Rastgele yapılan sığınaklar dahi büyük afetlerden nasibini alacak. Zira zemin etüdü, toprak analizi, Nibiru etki faktörlerine göre analizler, Jeolojik analizler, vs. yapılmadan yapılacak sığınakların hiçbir anlamı yoktur. Bu tür çalışmalar 2 haftalık bir kişiye özel çalışmalar gerektirir ve oldukça da pahalıdır. Lokal yer analizi yapmak başlı başına bir uğraştır.

48. Zararlı böceklere insanlara ve hayvanlara karşı daha saldırgan olacak. Lyme hastalığı birçok insana uğrayacak. Lyme hastalığının semptomları çok ağırdır. Bazılarına göre kenenin insana bulaştırdığı bir bakteriden, bazılarına göre kenenin insana bulaştırdığı bir parazitten meydana gelir. Ancak kene çok ciddi bir sorundur. Biyolojik savaşta en çok kullanılan yöntem; doğaya milyonlarca kene salmaktır. Doğada geziyorsanız yaka bağır, baldır bacak, kol bel açık gezmeyeceksiniz. Kapalı ve kalın kumaştan giysiler tercih edeceksiniz. Aynı zamanda kene ısırığında keneyi nasıl çıkartmanız ve ilkyardım olarak neler yapmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor.


49. İnsanların zihinsel olarak güçlü olmayanlarında ani ve hızlı unutkanlıklar baş gösterecek. Bir anda bildikleri her şeyi unutacaklar. Beyin içi bulutlanma, sinir travmaları, ani bunama gibi haller ortaya çıkabilecek.

50. Nibiru'dan ve Güneş'ten gelecek elektromanyetik radyasyona maruz kalan insanlar çok olacak. Bunun direkt ve yan etkileri çok kötü olacak. O yüzden güvenli alanların nereleri olduğunu önceden bilmelisiniz ve haritalar elinizde olmalı.

51. Nibiru'nun yaklaşma sürecinde haberdar olan devletler dışarıdaki vatandaşlarını ülkelerine geri çağıracak. Bilinçli devletler vatandaşlarına kısmen bile olsa sivil savunma ve NBC'den korunma eğitimleri verecek. Bunlarla ilgili tatbikatlar da olabilir. Özellikle Rusya'yı izlemek lazım.


52. Herkes kendi hazırlıklarına karşı temkinli olacak ve paylaşım sadece birlikte hareket eden topluluklarda olabilecek.

53. Nakit paranın, kripto paranın ya da dijital paranın bir önemi kalmayacak. Altınla alışveriş ve/veya takas yöntemi geri gelecek.

54. Yeni koşullara adapte olabilenler hayatta kalabilecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni koşullara adapte olmak için kendinizi geliştirmelisiniz. Adapte olmak demek değerlerinizden vazgeçmeniz demek değildir. Onları koruyacak yöntemler geliştirmeniz demektir.

55. Kırsalda ve güvenli alanda olanın şansı çok daha yüksek olacak. Kaç tane Hadisle de sabittir. Ahir zamanda kırsalda olan şehirlerde olanlardan daha huzurlu ve güvende olacaktır.

56. Halkına sivil savunma malzemeleri ve silah veren devletler için Nibiru sonrası süreçte bir şans olabilir. Aksi halde toptan yok oluş süreci başlar ve geriye kana diğer toplumların saldırıları da yıkıcı seviyelere ulaşabilir.

57. Küreselci ana akım medyada hiçbir zaman gerçekleri duyamayacaksınız. Çünkü onlara giden emirlerde insanları uyutmak vardır. Küreselci sosyal medyasında da gerçekleri göremeyeceksiniz. Küreselcilere bütün insanlığın düşmanı ve onlara Nibiru'nun geldiğini biliyorlar.


58. Devasa ve bütünleşik kasırgalar ve hortumlar meydana gelecek. Yerleşim yerleri kısa süre içerisinde tozlara karışacak.


59. Saatte 700 km'yi aşan ve 600 Santigrat derece sıcaklıktaki rüzgarlar bütün dünyayı dolaşacak. Havas sıcaklığı belki haftalar boyunca dünya çapında oldukça yüksek olacak. Sonraki zamanlarda ise giderek soğuma olacak ve mini buzul çağı başlayacak. İklimsel koşullar tamamen değişecek.


60. Nibiru'nun kuyruklarındaki enkazlardan gelecek devasa asteroitler dünyaya düşecek ve bunlar yerleşim yerlerinde yangınlara yol açacak. Bu enkazlardan gelen erimiş taş yığınlarının üst atmosferden yağmasıyla birlikte dünyanın çoğu küle dönecek ve tüm kıtalar alevler içinde kalacak.


61. Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de 800-1500 metre arasında tsunamiler meydana gelecek ve deniz suları 6-7 km içerilere kadar girebiecek. Deniz sularının asgari 457 metre karalara dolması sürecinin üstüne gelen ardışık yüzlerce tsunami dalgası insanların nefes almasına bile müsaade etmeyecek. Okyanus kıyılarında tsunamiler 2000 metreyi aşacak.


62. Dünyadaki hayvan ve bitki varlığının % 80'inden fazlası yok olacak.


63. Kül yağmurları dünyanın her yerinde yığınlar meydana getirecek. Dünya karaları en az birkaç metre kül altında kalacak.


64. Devasa yarıklar meydana gelecek ve kıtaları ayırabilecek seviyede derin çatlaklar oluşacak. Dünyanın şekli değişecek.


65. Hazırlık yapan, hazırlık yapma konusunda takıntılı olan, birlikte hareket etmek için fırsatları değerlendiren, gerçek ve faydalı bilgiyi elinde tutan geleceğe doğru yürüyecektir. Hiçbir şey yapmadan, kaynaklarını boşa tüketen ve sırf çene çalarak zamanını öldüren ise kaotik zamanlarda şaşkınlık içinde kalacaktır. Neyin ne olduğunun farkına bile varamayacaklar.Hazırlıkçı türleri:


İnsanlar çeşitli türlerde Hazırlıkçılık faaliyetleri sürdürebiliyor. Dünyada 100 milyondan fazla insan bilinçli ve aktif Hazırlıkçı olmuş durumdadır. Türkiye'de 40000 civarında Hazırlıkçı ve 50000 kadar kişisel sığınak bulunmaktadır. Küreselci para babaları da ülkemize gelerek yer satın alıyorlar ve sığınaklar yaptırıyorlar. Ülkemizin ve dünya zenginlerinin kullanabilmesi için bu sığınakları yaptırıyorlar. Bazı zengin Küreselciler dünyanın karışma ihtimalini ve Nibiru faktörünü göz önüne alarak denizaltı mağaralarında sığınak yaptırıyorlar. Maalesef bizim insanımız kuru gürültü ve "Allah'ın gücünden mi kaçabilecekler" diyerek geçiştiriyorlar. Bizim sözde Müslümanların dediği gibi olsaydı son 1000 yıldır parayı ve gücü onlar kontrol ediyor olmazdı. Elbette ki Allah'ın iradesi dahilindedir ancak Allah kuru gürültü yapana da itibar etmiyor. Ad ve Semud (Sodom ve Gomoro) kavimleri içinde Teheccüd Namazına kalkan Müslümanlar dahi vardı ama sonları kafirlerin ve münafıklarınki ile aynı oldu. Allah tedbire, gayrete ve sonrasında dua ile tevekküle bakar.


1. Sığınak yaptıranlar: Kimyasal-Biyolojik-Nükleer (NBC) Sığınağı, Kıyamet Sığınağı, Urban / Şehirde Ev Altı Sığınağı, Tam Kapasiteli Faraday Kafesi Sığınak gibi türleri bulunur. Her biri için farklı bina güçlendirme, teknik altyapı, basınç direnç analizi, zemin etüdü, güvenli alan taraması, afet risk analizi gibi çalışmaları yaptırmak gerekmektedir. Ayrıca sığınak içine konulacak malzemeler de 3, 7, 15, 30, 90 gün gibi farklı seçeneklere göre ayarlanmalıdır. Sığınağı normal bina gibi yapamazsınız. Kullanacağınız beton türü (su basması söz konusu olacaksa suya dayanıklı beton / elektrostatik denge esasına dikkat edilecekse paratoner sistemli yapı ve bakır kaplanmış demirler), olası asteroit çarpmasına karşı direnç ve alternatif çıkış yolları, üst betonun güçlendirilmiş demir ile birlikte normalden en az 3 kat kalın olması, kapıların çok yüksek basınca dayanıklı olması, olası radyoaktif serpintiye karşı aşamalı kapılar ve geçitlerle güçlendirme gibi türlü şeyleri düşünmek zorundasınız. Olası tehlike türlerine göre ilave çözümler de gerekecektir. Örneğin; aşırı sıcaktan ve radyoaktif erimeye karşı kalkan olacak mika, seramik ve doğal taş uygulamaları gerekir. Bunlar bir kısmıdır. Her "sığınak yapıyorum" diyenden sığınak satın alırsanız veya iş bilmeyen müteahhide sığınak yaptırırsanız o çürük yapıda 12 saatten çok yaşayamazsınız. Gerekiyorsa ve bu konuya önem veriyorsanız biz danışmanlık veririz. Üstelik referans olacak kaynakları da size gösteririz. Bilinçsizce paranızı çarçur etmezsiniz. Sığınak yaptırarak büyük afetlere hazırlanırsanız büyük ihtimalle tek başınıza veya küçük bir grup / topluluk olarak hareket edeceksiniz demektir.


2 Evlerinde hazırlananlar: Özellikle ABD'de bu türden hazırlananların sayısı da az değildir. Türkiye'de de böyle insanlar bulunuyor. Ayrıca Türkler onbinlerce yıldır bu tür hazırlıkçı olmaya aşinadır. Zira kadınlarımız kışlık yiyecek veya zor zamanlarda kullanılabilecek parayı kenara koyma gibi alışkanlıklara sahipti. Son 20 yıldır "borçlanma ekonomisi" hakim oldu. Eski zihniyet maalesef kalmadı.


3. Askeri tarzda hazırlananlar: Bunlar genelde Taktik 5.11 Milis Grupları oluşturarak askeri tarzda hazırlanmaktadırlar. Giyim, silahlar, malzeme, haberleşme cihazları ile Taktik Komando gibi hazırlık yaparlar ve çalışırlar. Dışarıdan kimseyi almazlar ve gruplarını küçük tutarlar. Kendilerine ait malzemeleri ve alanı korumayı amaçlarlar. ABD, Rusya, Almanya, Sırbistan gibi yerlerde böyle hazırlananlar çoktur.


4. Kamp birlikleri kuranlar: Daha mütevazı ve kaotik zamanlarda kamp alanları oluşturup görev dağılımını esasına göre hareket etmek isteyenlerin oluşturduğu yapılar vardır. Türkütopya Toplumu ve Türk Hazırlıkçılar Topluluğu böyledir. Temel ve taşınabilir ihtiyaçları esas alarak öncelikle can güvenliğine yönelik çaba gösterirler. Afetlere karşı güvenli olan alanlarda kamp kurma Türklerin atasal özelliğidir. Onbinlerce yıl boyunca Türkler güvenli bildikleri yerlerde kışlak ve yaylak oluşturmuşlardır. Türkmenistan-Kazakistan deniz kıyılarında bulunan Minkışlak ve Altay böyle yerlerdir. Bugün de biz aynı taktik ile büyük afetlerde tedbirli olmayı istiyoruz. Şu anda en uygulanabilir yapıdır. Türkiye'de yandaşlarla birlikte 40,000 kişinin bu yapıda olduğunu söyleyebiliriz. 40+ ülkede organizasyonu düşünülen kamp alanlarında 2,5 milyondan fazla Kun-Bil Hanedanlığı üyesinin yerleştirilmesi yapılmıştır. Ayrıca eğitim yapılarımızdaki 6,5 milyon ve Hanedanlık üyelerinden 15 milyon kişinin daha kamp yapılarındaki yerleştirilmeleri yapılmıştır. 2024'e girmeden önce bu çalışmalar tamamlandı. Artık insanlar kamp malzemelerinden eksik olanları tamamlıyorlar.Hazırlıkçı bilincinin aşamaları:


Hazırlıkçı olduysanız belli başlı şeyleri edinmeniz ve belli başlı şeylere dikkat etmeniz gerekir. Aksi halde hazırlık yapmış olmazsınız, oyalanırsınız..


1. Zihinsel Olarak Hazırlanma: Zihinsel olarak büyük afetleri atlatacağınıza inanmalısınız ve kendinizi psikolojik hazırlamalısınız. Bunun için de bu alanda liderlik ve rehberlik yapabilecek kapasitede ve zihniyeti insanı takip edin, diğerlerini izlemeyin ve kafanızı karıştırmayın. Böylece maneviyatınızı da yükseltirsiniz.


2. Zamanlama: Biz 50 kadar İklimsel, Jeolojik, Astronomik, Atmosferik ölçümü ve gelişmeyi sürekli takip ediyoruz. Bunları da açıklıyoruz. Siz de aynı şeyi yapmalı ve ne zaman harekete geçmeniz gerektiği hakkında kendinize sarı, kırmızı ve siyah alarm noktaları belirlemelisiniz. Biz belirledik ama siz kendinize uyan bir tane hazırlayın.


3. Bilgiye ve Haritalara Erişim: Bilgiye sahip olan güce sahip olur. Afetler, Afet Risk Analizleri, Kişisel Afet Kaçış Planı, Güvenli Alan Haritaları gibi türlü bilgilere ve haritalara sahip olmalısınız. Aksi halde ne yapacağınızı bilemezsiniz.


4. Birlik Olma: Oba / kamp yapısı gibi birlik organizasyonuna katılarak birliğin gücünü elinizde tutun. Mobilize veya yarı mobilize olmanız gereken uzun bir süre vardır ve bu süre içerisinde kendi başınızla veya ailenizle birlikte hareket edemezsiniz.


5. Kamp Malzemeleri Alma: İyi-kötü kamp malzemeleri ve çeşitli araç-gereç almanız gerekmektedir. Zorlu zamanlarda sizi koruyacak olan eşyalardır.


6. Kişisel Afet Kaçış Planı Yapma: Kişisel planınızı yaparsanız veya böyle bir çalışmayı edinirseniz avantajınız katlanır.Teklifler:


- Aklı başında ve inançlı devlet adamları, komutanlar, stratejik analiz merkezi yöneticileri ile işbirliği yapabiliriz. Birinci elden ve bu alanda en bilgili, öngörüleri ve tezleri olan, projeler üreten, çözüm yollarını bilen, rehberlik ve liderlik edebilecek nitelikte bir insan ile görüşmek ve karşılıklı destekleme yolu ile alışverişte bulunmak isteyenler Nibiru'nun Sayhası duyulmadan bizimle iletişim kurabilirler. Bu gelmekte olan sizin tahminlerinizin ve hayallerinizin çok ötesindedir. Kendi yapılarınızla, mevcut gücünüzle, akıllı gördüğünüz insanların analizleriyle bu durumun altından kalkamazsınız. Ahir Zaman sizin ve çevrenizdekilerin bilgisinin ve aklının çok ötesinde bir zamandır. Hele ki Tarık / Nibiru Yıldızı için başlı başına uzmanlık gerekir. Böyle bir insan şu anda dünyada belki tektir. Umursamazsanız hem sorumlu olduğunuz millet ve hem de siz için mutlu bir son yoktur. Bütün ülkelerdeki önemli kişilere çağrıdır. Sağdan soldan size getirilen bilgiler yetersizdir ve çok hatalıdır.


- Aklı başında ve inançlı zengin insanlarla işbirliği yapabiliriz. Birinci elden ve bu alanda en bilgili, öngörüleri ve tezleri olan, projeler üreten, çözüm yollarını bilen, rehberlik ve liderlik edebilecek nitelikte bir insan ile görüşmek ve karşılıklı destekleme yolu ile alışverişte bulunmak isteyenler Nibiru'nun Sayhası duyulmadan bizimle iletişim kurabilirler. Bu gelmekte olan sizin tahminlerinizin ve hayallerinizin çok ötesindedir. Bağlı olduğunuz yerin gücü, aklı, projeleri, sığınakları sizi asla kurtarmaz. Onların hesap edemediği pek çok husus vardır. Siz daha neyin ne olduğunu anlamadan sığınaklarınızda yok olup gideceksiniz. Ahir Zaman sizin ve çevrenizdekilerin bilgisinin ve aklının çok ötesinde bir zamandır. Hele ki Tarık / Nibiru Yıldızı için başlı başına uzmanlık gerekir. Böyle bir insan şu anda dünyada belki tektir. Umursamazsanız hem sizden sorumlu ollanlar ve hem de siz için mutlu bir son yoktur. Bütün ülkelerdeki önemli kişilere çağrıdır.


Seyretmek İçin Öneriler:

Film: Dünyayı Ardında Bırak (sonunu kötü bağlamışlar)

Film: Greenland: Son Sığınak

Belgesel: Ancient Apocalypse


Hazırlıkçılık:

Hazırlıkçılığın 4 altın kuralı:


- İyi bir lider / rehber edin

- Her türlü tedarikini yapabileceğin kadar yap

- Gerekli bilgileri ve haritaları edin

- Senin gibi düşünenlerle birlikte ol


1. Fiziksel hazırlık aşamasında neler yapmanız gerekir?


1. Yiyecek ve içecek stoku

2. Güvenlik araç gereci

3. Güvenlik tedbirleri, gözlem ve nöbet tutma

4. Çeşitli aletler ve edevatlar

5. Haberleşme cihazları: Telsizler

6. Alternatif haberleşme yöntemleri geliştirme

7. Kamp birliğine katılma ya da birlik oluşturma

8. Şehirde ve kırsalda ayrı hazırlıkçılık planları oluşturma

9. Acil durum çantası, ilk yardım çantası ve kırsala geçiş çantası oluşturma

10. NBC için giyim ve maske alma

11. İlaç stoku yapma

12. Bilgi kaynaklarını (kitap, doküman, vs.) edinme


2. Bilgi ve Harita edinme aşamasında neler yapmanız gerekir?

1. Sığınak yapmayı öğrenme

2. Kampçılık yapmayı öğrenme

3. Güvenli alanların nereleri olduğunu öğrenme

4. Afet planlarını yazılı oluşturma

5. Şehirden kaçış planı oluşturma

6. Önemli haritaları edinme


İdrak yollarını açalım:


Küreselciler kendi projelerinin dünya halklarınca bilinmesini istemiyorlar. En azından Küreselcilerden şu ya da bu şekilde maddi menfaat alan kişiler.. Devletlerin pek çoğu Chemtrails'i, HAARP'i ve Nibiru'yu bildiği halde kendi bünyelerindeki çalışanlarına bunlarla ilgili konuşma yasağı getirmiş durumda. ABD, İngiltere, Almanya bunların başında geliyor. Çünkü devletlerin çoğu Yeni Dünya Düzeni projesi kapsamında Küreselcilerle birlik olmakta. Hal böyleyken devletlerin Nibiru ile ilgili halklarını bilinçlendirmelerini ve halklarının selameti için hazırlık yapmalarını da bekleyemezsiniz. Bu işte insanlar kendi başlarına yol alacaklardır. Küreselciler pek çok ülkede sığınaklar yaptırıyor ve kendi adamlarını bu sığınaklara kayıt ediyorlar. Bırakın Nibiru gibi devasa bir yapıyı, büyük afetler ve savaşlar göz önüne alınarak devletlerin sivil savunma, afetlerde birlikte hareket, çok fazla insanı alabilecek sığınaklar inşa ettirmeleri gerekir. Ama kaç tane ülkede böyle çalışmalar yapılıyor? Siz daha hala "devlet nasıl olsa halleder" kafasındaysanız çok beklersiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun kendi başınasınız. Büyük afetler meydana geldiğinde afet kurtarma ekiplerinin de aynı afetlere maruz kalacağını ve sizi kurtarmaya belki kimsenin gelemeyeceğini unutmayın. Resmi açıklamalara göre kurtarma ekipleri afetlerde sadece % 2 gibi bir oranda insana ulaşabilmektedir. Afetlere karşı tedbir almak bilfiil sizin vazifenizdir ve işinizdir. Sorumluluğu başkalarına atıp afetlerde biçare kaldığınızda kimin haklı ya da kimin haksız olduğunu konuşmanız hiçbir fayda getirmez. Ölürseniz kurtulmuş olursunuz ama ölmezseniz sürünürsünüz. Sürünmek büyük afetler zamanı ölmekten daha beterdir.


Jeneratör furyası:

ABD hükumeti 2 yıldır kurumlarına "jeneratör alım talimatı" gönderiyor. Nibiru'nun yaklaştığını biliyorlar. Hubble, Webb, Stereo A-B, SOHO LASCO C2-C3, ISS, Euclid gibi teleskopik uydularla Nibiru yıllardır takip ediliyor. Zeta Talk grubu bu uydularda vazifeli bazı astronomlardan görüntüler alıyor. Zaman zaman da bu uydulardaki görüntüler aleni aktarılıyor. Farkında olmadan veya farkında olarak Nibiru görüntüleniyor. ABD hükumetinin jeneratör alım talimatlarında "binanızdan 300 metre uzağa koyun" şeklinde uyarı da var. Jeneratör patlamasına karşı tedbir. Güneş patlamalarının ve Dünya'ya gelecek elektromanyetik dalgaların artacağını, bunların jeneratörleri patlatabileceğini de biliyorlar. Son 1 yıldır ise; Suriye, Irak, Rusya gibi ülkelerde yaşayan insanlar yoğun şekilde jeneratör alımı yapıyorlar. Jeneratör veya solar jeneratör almak istiyorsanız olası patlamalar dolayısıyla zarar görebileceğinizi de hesap edin. 2024 yazında 2023 yazına göre çok daha sıcak zamanlar olacaktır. Elektrikli aletlerin yanması ve patlaması işten bile değildir. Gölgede bile olsa elektrikli aletler aşırı sıcaktan çalışmayabilir. Klimalar, buzdolapları, derin dondurucular, vantilatörler, vs..


Güneş jeneratörü alacaksanız

- Monokristal panel alın

- 220 Volt, 5 Volt ve 12 Volt gibi çıkışları olsun

- Jel akü alın, yeni nesil pilli akü almayın çok ısınıyorlar

- Invertörünü en az 600 Watt ve daha iyisi 1000 Watt alın

- Gereğinden fazla para ödemeyin, üreticiler fiyatları çok şişiriyor (Arap taklidi yapın)

- Eğer buzdolabı çalıştıracaksanız 105 Amperlik 2 adet jel akünüz olsun ve 3 Kw üreten bir sistem alın

- Bir tane kendinize alırken bir tane de bana alın :) Sadece kendinizi düşünmeyin..


Alacağınız en alt sistem 600 Watt olsun. 600 Watt ile sadece aydınlatma sağlarsınız. 1 Kw güzel bir sistem 15000 ile 20000 arasında değişmektedir. Böyle bir sistemle buzdolabı çalıştıramazsınız ama led tv'nizi 3-5 saat çalıştırabilirsiniz. 3 Kw güzel bir sistem 35000 ile 55000 arasında değişmektedir. Kişisel olarak bana "şu nasıl" diye sormayın. Siz tek kişisiniz ama günde 1000 tane mesaj geliyor ve herkese cevap vermek uzun iş. Bana da alacaksanız o zaman bakarız :) Bu işler böyle.


Saklama şekilleri

Elinizdeki çeşitli malzemeleri saklama biçimleri vardır. Bunlara dikkat ederseniz aldıklarınız uzun yıllar muhafaza olur. Aksi halde bir yıla kalmaz çöp olurlar.


- Uzun ömürlü gıdalar: Dondurarak kurutma ile elde edilen ürünler en az 3-5 yıl boyunca saklanabilir. Et türü ürünleri tütsüleyerek kurutabilirsiniz. İlaçlarınızı ve yiyeceklerinizi alüminyum folyolara sarabilirsiniz. Oksijen emici demir / demir oksit tozundan müteşekkil ürünlerden ve nem emicilerden kullanarak ürünlerinizin oksijen ve nem ile irtibatını kesebilirsiniz.


- Tohumlar: En büyük sorunlardan birisi tohumların saklanmasıdır. Yumrulu bitkiler eğer gelecek yıl ekilecekse toprağa gömülerek saklanır. En azından birkaç yıl ekmeyecekseniz başka bir yöntem bulmalısınız. Her türlü tohum için en iyi yöntemlerden birisi "meşe külü" içine tohumları yatırmaktır. Aynı zamanda oksijen kesici ve nem emici ürünlerden kullanıp kavanozlarda da saklayabilirsiniz. Kavanozlara meşe külü koyarak daha güzel sonuç alabilirsiniz.

- Araç-gereç: Araç-gereç için en büyük sorun, aracın-gerecin atomik yarılanma süresine bağlı eskimesidir. Oksijen ve nem ile irtibatta olunca bu sefer yıpranma ve eskime hızı artıyor. Aracınızı ve gerecinizi bir alüminyum folyoya, bir beze ve bir torbaya güzelce sarabilirsiniz. Alüminyum folyo katmanına oksijen kesici ve nem emici koyarak daha güzel saklayabilirsiniz.Tek bir kitap sizi bilge yapar mı?


Bundan yıllar önce bir tanıdığım vardı. Onun oğlu "babamda bir kitap var, dünyadaki bütün bilgi içinde var" derdi. Almanya'dan gelme idiler. Acaba Almanlar ansiklopedi yaptılar da o adam ansiklopediden mi bahsediyor diye düşünürdüm. Sonraları o kitabı buldum. Turizm rehberi imiş. Türkiye'deki turistik yerleri ve otelleri tanıtıyordu. Kendi kendime çok güldüm, onlara bir şey söylemedim.


4+4+4 desek 12 yıl mecburi eğitim. 4 yıl da üniversite okusa 16 yıl yapar. 2 yıl da yabancı dil ve staj diyelim. 18 yıl içerisinde bir kişi Türkiye'de 300 kadar ders kitabı okuyormuş. Zaten ondan sonra da ara ki faydalı kitap okuyanı bulasınız.. İki video seyredip kendini alim zannedenlerle ve hiçbir düzgün çalışma yapmayıp akademik koltuk dolduranlarla ünü olan bir ülkeyiz. Bir insan "3567 yılda bir gelen, dünyaya yıkım getirecek olan, dünya nüfusunu azaltacak olan Nibiru / Tarık ismindeki yıldıza" ve/veya sürüp giden 200'den fazla kategorideki binlerce afete ve felakete karşı tek bir kitap ile karşı koyabilmesi mümkün müdür? Kesinlikle değil. Kurtuluş Rehberi sizin en önemli ve temel başucu kitaplığınızın birinci kitabıdır. Bütün her şeyi tek bir kitaba sığdırmam zaten mümkün değildir. Kitabın içindeki resimler genel fikir sahibi olunması içindir. Onca emek ve para harcadığımız bilgileri ve haritaları tek seferde vermemizi de kimse beklememelidir. Orjinal resimleri uygun gördüğümüz kişilere veriyoruz. Siz ekmeğin yanında tuz ve un vereni gördünüz mü? Ekmek yapımında tuz ve un kullanılır ama siz her biri için ayrı bedel ödersiniz. Biz kitabı genel bilgi için hazırladık. Diğer yayınları ise uygun gördüğümüz hazırlıkçılara veriyoruz. Çünkü yayınlarımıza herkes aynı kıymeti vermiyor. Kıymet verilmesi bizim için maddiyattan daha önemli.


Şu anda destek kitapları hazırlıyoruz ve bunları yayınevinde bastıracağız:


- Nibiru / Tarık

- Surviving / Zorlu Şartlarda Hayatta Kalma

- Şehir Afet Planları

- Oba / Kamp Toplanma Alanları (obaların haricinde)


Eşya almak için onbinlerce lirayı gözden çıkartan insanlar yakın bir gelecekte hayati önem taşıyacak kitaplara biraz para harcamaya eriniyorsa kendileri bilir.

2.558 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Beğenmiyormuş bizi sivri

İnsanlara kendimizi beğendiremiyoruz. Hele bizi yeni tanıyıp araştırmaya başlayanlar hemen "yok senin cv'nde şunu gördüm, olmamış", "yok sen şunu yazmışsın, yerini bulmamış" diye yazıp duruyor. Kusura

Evrensel yenilebilirlik testi nedir?

Vahşi doğada kaybolmak veya mahsur kalmak ciddi bir iştir ve kendinize hayatta kalmak için en iyi şansı vermek için sağlam kararlar vermeniz gerekir. Ayrıca bazı temel vahşi hayatta kalma becerilerini

Berbat bir halde insanlar

Biz 30 yıldır "vatan", "millet", "devlet", "din", "tarih" anlatıyoruz ama zahmet edip dinlemiyorlar. Bir Arap çıkıyor "yok Osmanlı şöyle" , "yok Türkiye ne böyle" diye yayınlar yapıyor ama bizim geri

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page