top of page

Nibiru'nun geliş alametleri / Signs of Nibiru's arrivalYabancı ülkelerden arayıp Nibiru hakkında bilgi almak isteyenlerin sayısı çoğaldı. Bazıları sosyal medyadan ve bazıları da telefonla soru soruyorlar. Bunların bir kısmı da yabancı istihbaratçılar. Geçen aylarda çalışmalarıma çok iyi maddi tekliflerde bulunmuşlardı. Şimdi de "bildiğim sırları ve detayları" öğrenme derdine düştüler.

Birkaç ayı sonra çarşı pazar karışırsa kapımda bitecek niceleri olacaktır. Küreselciler hala sosyal medyada beni engellemeye çalışıyorlar.

Geçenlerde sanıyorum Meksika'da el şeklinde bir gökyüzü fenomeni ortaya çıktı. Arap dünyasında bunu da tartışıyorlar. El şeklinde görüntünün "Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi olduğu" ve "Tarık Yıldızı'nın Dünya ile buluşma yerine yaklaştığı" konularında en kuvvetli işaret olduğu ifade ediliyor. Araplar "bu yıl Tarık'ın gelmesini bekliyoruz ancak beklenen alametler ile işaretler tamam olmazsa gelecek yıl % 100 meydana çıkar" diyorlar.

Tabi ki Nibiru'nun gürültüsünün duyulması ve meydana çıkması konuları önemli.. Ancak bu olayların meydana gelmesi ve Nibiru'nun Dünya ile çarpışması esnasında meydana gelmesi beklenen birçok olay var.

Beklenen fiziksel alametlerden bazıları şöyle:

1. Nibiru'nun plazma deşarjlarının ve Dünya'daki radyasyon, ısı, elektrik seviyelerinin artışı

2. Volkanların hepsinin aktifleşmesi

3. Devasa depremler meydana gelmesi

4. Elektrik arklarının Nibiru'dan Dünya'ya ulaşması

5. Güneş fırtınalarının artması ve güçlenmesi

6. Manyetizmanın kayması ve azalması

7. Kutupların ve kıtaların yer değiştirmeleri

8. Karaları su basması (% 80'inden fazlası)

9. Hayvanların ve bitkilerin fiziksel dengelerinin bozulması

10. Bitkilerin çoğunun yanması ve hayvanların çoğunun ölmesi

11. Büyük kuraklık ve kıtlık olması

Beklenen diğer olaylar şöyle:

1. İnsanlarda psikosomatik ve nöropatik rahatsızlıkların artışı, birçok insanın deliliğe doğru ilerlemesi

2. Ortadoğu'da iç karışıklıklar ve savaşlar (3. Dünya Savaşı değil)

3. Beş Vahhabi Kralın Savaşı

4. Suriye'de ve İsrail'de büyük depremler

5. İsrail'in Büyük Siyon Devleti'ni ilan etmesi

6. Anadolu'nun işgali girişimi (? Türk-Yunan Savaşları ?)

Dahası da var. Yani Nibiru gelesiye kadar her şey süt liman olmayacak. Devletler ve milletler birbirine girecek, her şey karışacak, zulüm artacak.


Tabi şu anki imkanlarım dahilinde sürdürebildiğim çalışmalar böyle. Daha fazlası da var ama her şeyi paylaşmıyorum. Bilgi çok pahalı bir şey ve ben de hiçbir şeyi bedavadan edinmiyorum. Daha fazlasını isteyen karşılığını vermelidir. Bizden bedavaya alıp küreselcilere devasa paralara satanlar olduğunu da biliyorum. Bu anlattıklarım milletimin kurtuluşuna vesile olabilecek ancak bütün detayları vermeyen açıklamalardır. Daha fazlasını ileride özel kanallardan layık olan veya karşılığını vermiş olan kişilere ve topluluklara göndereceğim.************


The number of people who call from foreign countries and want to get information about Nibiru has multiplied. Some of them are asking questions on social media and some of them are asking questions on the phone. Some of them are also foreign intelligence officers. They have made very good financial offers for my work in the past months. Now they have fallen into the trouble of learning "the secrets and details I know".


If the Sunday market gets mixed up in a few months, there will be a lot of them that will end up at my door. Globalists are still trying to block me on social media.


Recently, I think, a hand-shaped sky phenomenon appeared in Mexico. They are also discussing this in the Arab world. It is stated that the hand-shaped image is the strongest sign that "it is one of the signs of the Mahdi's coming out" and that "the Star of Tariq is approaching the place of meeting with the Earth". The Arabs say, "we are waiting for Tariq to come this year, but if the expected omens and signs are not OK, he will appear 100% next year."


Of course, the issues of hearing the noise of Nibiru and its occurrence are important.. However, there are many events that are expected to occur and occur during the collision of Nibiru with Earth.


Some of the expected physical signs are as follows:


1. Increase of Nibiru's plasma discharges and radiation, heat, electricity levels on Earth


2. The activation of all volcanoes


3. Massive earthquakes occur


4. Electric arcs reaching Earth from Nibiru


5. Increasing and strengthening of solar storms


6. Shift and decrease of magnetism


7. Displacements of poles and continents


8. Flooding of land (more than 80%)


9. Deterioration of the physical balance of animals and plants


10. Most of the plants burned and most of the animals died


11. Having a great drought and famine


Other expected events are as follows:


1. The increase of psychosomatic and neuropathic disorders in people, the progression of many people towards insanity


2. Civil disturbances and wars in the Middle East (3. It's not World War II)


3. The Battle of the Five Wahhabi Kings


4. Major earthquakes in Syria and Israel


5. Israel's declaration of the Great State of Zion


6. The attempted invasion of Anatolia (? The Turkish-Greek Wars ?)


There's more. So everything won't be milk port until Nibiru arrives. States and nations will come into each other, everything will be confused, persecution will increase.


Of course, this is the kind of work that I can continue within my current means. There is more, but I don't share everything. Knowledge is a very expensive thing, and I don't get anything for free. He who wants more must repay. I also know that there are those who buy from us for free and sell to globalists for huge amounts of money. These are explanations that may be instrumental in the salvation of my nation, but do not give all the details. I will send more to people and communities who are worthy or have paid for it through private channels in the future.
224 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page