top of page

Nuh Tufanı ve Nibiru
Hz.Nuh zamanında meydana gelmiş büyük tufandır. Farklı kültürlerde ve dinlerde farklı anlatımları bulunmaktadır. Ancak hepsi insanlığın kaderini belirleyen dev bir yok oluştan bahseder. 70.000 yıl kadar gönce Güneydoğu Anadolu'daki eski bir yerleşim yerinde meydana gelmiştir. Muhtemeldir ki; bugün İran'ın kuzeyinde bulunan Urmiye Gölü'nün bugünkü Irak sınırlarında kalan bölümünün kıyısındaydı. Zira şehrin büyük bir su kıyısında olduğu bulunuyor. Hatta o zamanlar Hazar Denizi, Urmiye, Van Gölü ve Akdeniz arasında su yolu ile bağlantılar vardı.


Nibiru'nun 20 yörüngesel döngüsü esnasında dağ ve kutup buzulları hızla eridi. Sular hızla yükseldi. Gökyüzünden dev bir sayha / ses duyuldu. Sonra 40 gün sayıldı. O günler boyunca şiddetli yağmurlar yağdı ve birçok yerde seller oldu. Depremler ve volkanlar aktifleşti. İnsanların aklı gitti ve küfürbazlar korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Bundan önceki 1 yıl boyunca Hz.Nuh gemi yapıp hazırlıklarını tamamladı. Allah'ın izni ve emri ile karada yaşayan ve gökte süzülen her hayvan türünden bir dişi ve bir erkek gelip gemiye bindi. Nibiru'nun geçip gitmesi esnasında devasa tsunamiler meydana geldi. Sular gemiyi hiç beklenmedik yerlere kadar taşıdı. Ağrı Dağı'nın 4000 metresine gemi oturdu. Bundan birkaç yıl önce Nibiru'nun elektromanyetik etkileri dolayısıyla buzulların erimesi hızlanınca dağın zirvesinde (4000 metre) gemi bulundu. 40 gün saydılar (ortalama 40 gün, genel olarak 2 ay) ve gemiden indiler. Her yer ya su ya da bataklık halindeydi. Kendileri için kurak kılınan plato yerde epey bir durdular. Hayvanlardan beslendiler. Sonra daha düz alanlara indiler. Ham'ın çocukları (Farisiler ve Kürtler dahil Hint ırkı) bugünkü Hindistan'ın doğu sahilleri ile Çin arasındaki alanlara yerleşti. Sam'ın çocukları bugünkü Habeşistan tarafına yerleşti. Yasef çocukları ise Ön Asya'ya, Anadolu'ya ve Batı Horasan'a yerleşti. 5 büyük göç dalgası yaparak Yasef soyunun bir bölümü Dünyanın dört tarafına dağıldı. Türklerin anayurdu Anadolu ve Ön Asya iken babayurdu Doğu Türkeli (bugünkü Çin ile Kamçatka arasındaki yerler) oldu. Türkler 60.000 yıl dünyayı yönettiler. Sam ırkı yani Aramiler, daha birkaç bin yıl önce Mısır'a çıktı. Bir kısmı ise Ön Asya'ya geçip Arap toplumuna katıldı. Arap toplumunu oluşturan 8-9 toplumun % 5-10 arası Arami kökenlidir, diğerleri Türk asıllı eski bölge toplumlarıdır. Farisiler (Kürtler dahil), birkaç bin yıl önce bugünkü Çin'in güneyindeki Yunnan Eyaleti'nin (gerçek Çin) güneyinde kalan alanda yaşıyordu. Onlar da birkaç bin yıl önce bugünkü İran'ın güneyindeki alana (Basra Körfezi yakını) yerleştiler. Kürtler de bu alandaki iki köyden 17-18. yüzyılda çıkmıştır. Osmanlı Kürtleri kullanmak için Güneydoğu Anadolu'ya getirmiştir.


Wikipedia'dan:

"Nuh Tufanı Türklerde "Taşkın" olarak anılır. Musevilik, Hristiyanlık ve İslâm ile birlikte tüm Dünya’nın ortak bir inancı hâline dönüşmüş ve zaten pek çok toplumda var olan tufan inançlarıyla da birleşmiştir. Türk kültüründeki önemi yeryüzünün yeniden ilk başlangıçtaki sularla kaplı hâline dönmesidir. Yenilenmenin sembolüdür fakat yenilenme bir çeşit devrim ile ortaya çıkmaktadır. Çünkü tufan ile eskimiş olan her şeyin sonu gelir ancak dönülen yer ise başlangıç yani "öz"dür. Bu bağlamda yaşamın bir çember olduğu inancını benimseyen ilkel toplumların düşünce sisteminin en güzel örneğidir. Kötülük yüzünden kaos ortaya çıkar ancak sonradan yeniden dinginleşir. Nuh Peygamber bir gemi yapar ve bütün canlılardan bir çift alarak taşkından korunur. Tufan olacağını "demir boynuzlu kök teke" önceden haber vermiştir. Bu teke yedi gün dünya çevresinde dolaşmış, acı acı melemiş, yedi gün deprem olmuş, yedi gün dağlardan ateş fışkırmıştır. Tufan, Altay söylencelerinde şöyle anlatılır:


Gök teke yedi gün yeryüzünü dolaştı ve bağırdı

Yedi gün zelzele oldu

Yedi gün dağlar ateş püskürdü

Yedi gün yağmur yağdı

Yedi gün fırtına oldu ve dolu yağdı

Yedi gün kar yağdı


Altay Türklerinin yaratılış efsanesinde Dünya’nın ekseninin sabitliği Tanrı Ülgen’ce başı zincirle bir kazığa bağlanan balık sembolizmiyle belirtilir ve balığın başının yönünün, yani eksenin yönünün değişmesi halinde tufanın tekrar meydana geleceği söylenir."Şu işe bakın ki; Nibiru'nun gelişiyle birlikte 780.000 yıl önce olduğu gibi Dünyanın kutupları tekrar yer değiştirecektir. Bu durumu çeşitli verilerle takip ediyoruz.


Tufan, gerçekten de küresel bir yok oluşa sebep olmuştur. Buraya okumanız için bazı yazıların bağlantılarını ekleyeceğim ama bunları yazanların Tarih ilmi hakkında bir şey bilmeden yorumlar yapmaya çalıştıklarını unutmayın. Her yazılana olduğu gibi inanmayın. Zira gelişigüzel veya Mitolojik anlatımla yazılan pek çok şey vardır.

87 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yayın Edinmeden ve Oba Katılımından Önce Şunlara Göz Atın

YAYIN EDİNME VE OBALARA KATILIM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ ŞU YAZILARA MUTLAKA GÖZ ATIN ​ Anlık Fırsatlar Duyuru Fırsatlar İLETİŞİM İletişim kanalı Telegram üzerinden DM atmaktır. Telegram ile iletişim ku

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page