top of page

Oğuz Kağan ve TürklerMilattan Önce 2200'lerde yaşamış olan ve Hz. İbrahim ile aynı devrin insanı olan "Zülkarneyn" unvanlı Oğuz Kağan bir Peygamber Sultan idi. Bugünkü Çin'in sahibi o idi. Orasına "Doğu Türkeli" denilirdi. Bütün dünyayı fethetti. Hz. İbrahim Akad Türkü idi. Oğuz Kağan Salur Türkü idi. Hz. İbrahim'in üçüncü eşi Candura, Oğuz Kağan'ın kızıdır. Candura, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (ASM) büyük annesidir. Hz. Muhammed (ASM) iki Türk Peygamberin torunudur.


Oğuz Kağan'ın kalpağındaki "çift boynuz ve yuvarlak" sembol önemlidir. Çift boynuz sembolü; geçmişin ve geleceğin hakimi demektir. "Zülkarneyn" kelimesi de "çift boynuz" demektir. Ortasındaki yuvarlak sembol için "Güneş" deseler de Türklerde Güneş böyle ifade edilmez. Bu sembol Nibiru'nun sembolüdür. Nibiru Tanrı'nın özel bir gökyüzü yapısı ve Dünya'ya yıkım ile düzeni bir arada getiren adalet sembolüdür. Oğuz Kağan'ın elindeki üç ok "inanç / adalet", "cesaret / mücadele" ve "ilim / akıl" olarak sabittir. Oğuz Kağan'ın elindeki yay ise Türk Milleti'ni temsil eder. Üç oku Dünya'nın her yerine atmayı ve dünyaya nizam getirmeyi yani Kızıl Elma Ülküsü'nü ifade eder. Kızıl Elma Ülküsü'nde öncelikli olan ise Türk Milleti'ne millet olmak bilincini, yüksek ahlakı, yüce değerleri koruma arzusunu, ilmi sevmeyi, adil olmayı, onurlu yaşamayı, haksızlıkla ve zulümle mücadele etmeyi aşılamaktır. Türkler bu değerlerini günümüzde yitirdikleri için çok ağır ve kötü imtihanlardan geçmektedirler.


Son 1000 yıldır Türk devletlerini sahiplenenlere baktığınızda hiçbirinin Türklükle alakası olmadığını görürsünüz. Türk değerlerinden, zihniyetinden, ahlakından, ülkülerinden hiç bahsetmezler. Kendilerince bir yol benimsemişlerdir ve kendi menfaatlerini önde tutmuşlardır. Aslında milletimiz de içinde bulunduğu hal ile bunu hak etmiştir.---Oğuz Kağan, with the title of "Zülkarneyn" was a Prophet Sultan, who lived in 2200 BC and was the person of the same era as İbrahim. He was the owner of today's China. It was called "East Turkeli". He conquered the whole world. Hz. İbrahim was an Akkad Turk. Oguz Kagan was a Salur Turk. Hz. İbrahim's third wife, Candura, is the daughter of Oğuz Kağan. Candura was grandmother of Hz. Muhammad (ASM) who was Prophet of Islam. Hz. Muhammad (ASM) is the grandson of two Turkish Prophets.


The "double horn and round" symbol on Oguz Kagan's cap is important. Double horn symbol; It means the ruler of the past and the future. The word "Zulkarneyn" also means "double horns". Even though they say "Sun" for the round symbol in the middle, Turks do not express the Sun like that. This symbol is the symbol of Nibiru. Nibiru is a special celestial structure of God and a symbol of justice that brings destruction and order to Earth. The three arrows in Oğuz Kağan's hand are fixed as "faith / justice", "courage / struggle" and "science / reason". The bow in Oğuz Kağan's hand represents the Turkish Nation. It refers to throwing three arrows all over the world and bringing order to the world, that is, the Red Apple Ideal. The priority in the Red Apple Ideal is to instill in the Turkish Nation the consciousness of being a nation, high morals, the desire to protect high values, to love science, to be just, to live with dignity, to fight injustice and oppression. Since the Turks have lost these values today, they are going through very heavy and bad tests.42 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page