top of page

Osmanlı'ya Beylik hilatını Karamanoğlu verdi
Osman Bey, zamanında Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubâd'ın sürülerine bakmakla görevliydi. Karamanoğlu Mehmed Bey, Konya'yı 1277 yılında ele geçirince, Alâeddin Konya'dan kaçtı ve Osman Bey Karamanoğullarına bağlılığını bildirdi. Karamanoğlu Mehmed Bey, Osman Beyin kendisine bağlığını bildirmesi üzerine ona üç yerleşim yeri hediye etmişti. Germiyanoğlu, Osman Beye hediye edilen şehirleri ele geçirip Osman Beyin oğlu Orhan Beyi tutsak etti. Yaşanan olaylardan dolayı Osman Bey Lârende'ye gelip Mehmed Beyin oğlu Alaeddin Bey"den yardım istedi. Alâeddîn Bey, Germiyanoğlu ve Osman Beyin arasında barışı sağladı. Barış sağlandıktan sonra Alâeddin Bey Osman Beyin kızı Mihir Aliye ile evlendi. Fakat bir süre sonra Germiyanoğulları ve Moğollar tekrar Osman Beyin topraklarına saldırdılar. Osman Bey yine Alâeddîn Beyden yardım istedi. Alâeddîn Beyde araya girerek tekrar barışı sağladı.


Kaynak: Şikari9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page