top of page

Patolojide 2 ana teori vardır: Germ Teorisi ve Terrain Teorisi. Bunlara 2 tane daha ilave vardır..
Imagine this is your Body's Internal Environment. If the tank is dirty, do you treat the fish inside the bowl with pharmaceuticals, antibiotics and other measures?

Do you clean the tank and environment to OR keep the fish inside the tank healthy and thriving?


Bunun Vücudunuzun iç ortamı olduğunu hayal edin. Tank kirliyse, kabın içindeki balığa ilaç, antibiyotik ve diğer önlemlerle mi davranıyorsunuz?

Akvaryumdaki balıkları sağlıklı ve müreffeh tutmak için akvaryumu ve çevreyi temizliyor musunuz? 


Modern Tıp Germ yani Mikrop Teorisini besler. Bu teorinin % 95'i Viral Enfeksiyonları anlatır. Ancak Bakteriyel ve Paraziter Enfeksiyonlar pek anlatılmaz. Antibiyotikler bakterilerde ve parazitlerde bir işe yaramaz, böbreklerinize ve karaciğerinize zarar verirler. Parazitlerde birkaç tane ilaç vardır, onlar da öldürücüdür. Bakteriler ve parazitler üzerine Modern Tıp fazla uğraşmamıştır. Ancak bunların çoğu enfeksiyon meydana getirme değerlerinin üstüne çıktığında insan için ölümcül sonuçlar doğurur. Medya kanalıyla 250 yıldır Küreselciler "virüs" konusu üzerine eğildiler. Bütün hastalıkların sebebi virüsler gösterildi. Ancak virüsler canlı değildir. Bir varlığın canlı olabilmesi için "sindirim sisteminin" bulunması gereklidir. Virüslerde böyle bir şey yoktur. Modern Tıp dedi ki "virüsler bütün vücutta bulunabilir, onlar olmasa da artıkları mutlaka vücuttadır". Böyle bir şey olsa o zaman vücut tamamen çökerdi ve vücut ısısı da 50 dereden aşağı inmezdi. Tabi her dibi gelmez kuyu olan sorunda Küreselciler yeni yeni fikirler icat ettiler ve tıbbi jargonu da kullanarak bilim insanlarına yedirdiler. Bundan 100 yıl kadar önce bazı bilim insanları da virüslerin hücrelerdeki çöp tenekesi olan vaziküller ile aynı fiziksel ölçülerde olduğunu, aynı yapılara sahip olduğunu, aynı işlevi gördüğünü anlatmaya başladı. Günümüze kadar bu tür insanlar anlattı ama insanlar onlara kulaklarını tıkadı. Modern Tıbbın yalanları daha cazip ve kazançlı idi. Üstelik insanlar virüslere yönelerek asıl patojenleri göremiyordu. Bu da hastalıkların sürekli devam etmesini ve onların da sürekli para kazanmalarını sağlıyordu. Hastaneler, doktorlar, akademisyen doktorlar, ilaç firmaları, vs. yüzmilyarca dolarlık kazanç elde ediyordu. Virüslerin varlığına dair ortaya çıkartılan resimlerin çoğu illüstrasyon yani bilgisayar çizimidir. Çok az elektron mikroskobu görüntüsü vardır ama onda da veziküllerle karşılaştırma yapılmamaktadır. Bir günah keçisi seçildi ve insanlar kandırıldı.
GERM THEORY - MİKROP TEORİSİ --- TERRAIN THEORY - ÇEVRESEL FAKTÖRLER TEORİSİ

Diyor ki: Balığı Sıvıla Diyor ki: Çevresel Kötü Durumları Temizle 


Gelelim Terrain Teorisine.. Yani "Çevresel Etkenler Teorisi" olarak adlandırılır. Yediğiniz, içtiğiniz, kokladığınız her şeyin sağlıklı olup olmamasına bakar. Yani sizin yaşamsal çevrenizin ne derece sağlıklı olduğu önemlidir. Küreselcilere ait tohum firmaları GDO'lu ve hibrit tohumları satar, zirai ve hayvansal ilaç firmaları zehir satar, kimya firmaları bitkisel ve hayvansal hormonu satar, hazır gıda ve içecek firmaları yiyeceklerine binbir türlü sağlıksız şeyi katar, suyun içinde kalite yok zararlı çok, gökyüzünden Chemtrails yaparlar, vs. Sizin yaşamınızı adeta zehirden ablukaya almışlardır. Bunlar sizin bağışıklık sisteminizi çökertirler ve hücrelerinizde toksin birikimine yol açarlar. Vücudunuz toksinleri atamaz ve giderek dokularda hastalık yapacak seviyede toksinler yığılır. Siz de hasta olursunuz. Siz daha yeni isim verilmiş hastalığın ne olduğunu bilmeden ilaç firmaları onun "geçici" ilacını piyasaya sürerler. O ilaçlar günübirlik çözüm olur ve ömür boyu onu kullanmak zorunda kalırsınız. Hastanelere ve ilaç firmalarına bol bol müşteri demektir. Tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde kullanılan zehirleri ve kimyasalları üreten firmalar ile ilaçları üreten firmalar aynı adamlara aittir. Çevresel toksin kaynaklarını ortadan kaldırmadan hastalıklarımız geçmez. O yüzden normalde hastalığı geçirebilecek doğal tedavi yöntemleri bile işe yaramaz çoğu zaman.. Çünkü çevresel faktörler kötüdür.


Biyolog Biyokimya ve Genetik Uzmanı


Germ Theory


1. Disease arises from germs outside the body.

2. Microbes are generally to be guarded against.

3. The function of microbe is constant.

4. The shapes and colors of micro-organisms are constant.

5. Every disease is associated with a particular micro-organism.

6. Micro-organisms are primary causal agents.

7. Disease can <<strike>> anybody.

8. To prevent disease we have to «<build defences>>.

9. Intensely pro vaccination.

10. Denies existence of microzymas.

11. Regards the cell to be the basic unit of life.


Terrain Theory


1. Disease arises from germs within the cells of the body.

2. These intracellular micro-organisms normally function to build and assist in the metabolic processes of the body.

3. The function of these organisms changes to assist in the catabolic. (disintegration) processes of the host organism when that organism dies or is injured, which may be chemical as well as mechanical.

5.. Micro-organisms change their shapes and colors to reflect the medium. Every disease is associated with a particular condition.

6. Micro-organisms become «<pathogenic>> as the health of the host organism. deteriorates. Hence, the condition of the host organism is the primary causal agent.

7. Disease is built by unhealthy conditions.

8. To prevent disease we have to create health.

9. Intensely anti vaccination.

10. Acknowledges existence of microzymas.

11. Insists there is a smaller unit of life, the microzyme [plural microzymas].


Germ Terrain Duality Theory


1. Disease arises from germs sometimes within and sometimes without [outside] the cells of the body.

2. Micro-organisms are generally to be guarded against, but not at the expense of the terrain.

3. Microbes feed on damaged and dead cells, but have other functions too.

4. Micro-organisms change their shapes and colors to reflect the medium/terrain condition.

5. Every disease is associated with a particular micro-organism AND condition/set of conditions.

6. There are two causal agents-the micro-organism and the anatomical / physiological terrain. BOTH equally important neither factor is primary or secondary.

7. Disease is caused by a complex interplay between germs and the inherent anatomical/ physiological integrity of the body cells.

8. To prevent disease we have to «<build defences>> AND create health

9. Cautiously pro vaccination. 10. Acknowledges existence of microzymas. 11. Acknowledges existence of microzymas but debates whether they are fully alive or semi alive, regards microzymas however to be the basic unit of living things, not necessarily of life per say.---Mikrop Teorisi


1. Hastalık vücudun dışındaki mikroplardan kaynaklanır.

2. Mikroplar genellikle korunmalıdır.

3. Mikropun işlevi sabittir.

4. Mikroorganizmaların şekilleri ve renkleri sabittir.

5. Her hastalık belirli bir mikroorganizma ile ilişkilidir.

6. Mikroorganizmalar birincil nedensel ajanlardır.

7. Hastalık herkesi <<vurabilir>>.

8. Hastalığı önlemek için «<savunma oluşturmalıyız>>.

9. Yoğun aşılama.

10. Mikrozimaların varlığını reddeder.

11. Hücreyi yaşamın temel birimi olarak görür.


Çevre Teorisi


1. Hastalık, vücut hücrelerindeki mikroplardan kaynaklanır.

2. Bu hücre içi mikroorganizmalar normalde vücudun metabolik süreçlerini oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak için işlev görür.

3. Bu organizmaların işlevi, katabolikliğe yardımcı olmak için değişir. (parçalanma) konakçı organizmanın, o organizma öldüğünde veya yaralandığında, mekanik olduğu kadar kimyasal da olabilen süreçleri.

5.. Mikroorganizmalar, ortamı yansıtacak şekilde şekillerini ve renklerini değiştirir. Her hastalık belirli bir durumla ilişkilidir.

6. Mikroorganizmalar, konakçı organizmanın sağlığı olarak "patojenik" hale gelir. bozuluyor. Bu nedenle, konakçı organizmanın durumu birincil nedensel ajandır.

7. Hastalık sağlıksız koşullar tarafından inşa edilir.

8. Hastalığı önlemek için sağlık yaratmalıyız.

9. Yoğun aşı karşıtı.

10. Mikrozimaların varlığını kabul eder.

11. Daha küçük bir yaşam birimi olduğu konusunda ısrar ediyor, mikrozim [çoğul mikrozimler].


Germ Çevre İkiliği Teorisi


1. Hastalık, bazen vücut hücrelerinin içinde ve bazen dışında mikroplardan kaynaklanır.

2. Mikroorganizmalar genellikle korunmalıdır, ancak arazi pahasına değil.

3. Mikroplar hasarlı ve ölü hücrelerle beslenir, ancak başka işlevleri de vardır.

4. Mikroorganizmalar şekillerini ve renklerini ortam / arazi durumunu yansıtacak şekilde değiştirir.

5. Her hastalık belirli bir mikroorganizma ve durum / koşullar kümesi ile ilişkilidir.

6. İki nedensel ajan vardır - mikroorganizma ve anatomik / fizyolojik alan. HER ikisi de eşit derecede önemli olan her iki faktör de birincil veya ikincil değildir.

7. Hastalığa mikroplar ile vücut hücrelerinin doğal anatomik / fizyolojik bütünlüğü arasındaki karmaşık bir etkileşim neden olur.

8. Hastalığı önlemek için "savunma oluşturmalı ve sağlık yaratmalıyız"

9. Dikkatli bir şekilde pro aşılama.

10. Mikrozimaların varlığını kabul eder.

11. Mikrozimlerin varlığını kabul eder, ancak tamamen canlı mı yoksa yarı canlı mı olduklarını tartışır, ancak mikrozimleri, söz başına yaşamın değil, canlıların temel birimi olarak görür.


İlave: Çevresel Faktörler Teorisi


Aslında literatüre sokulmamış ancak bazı bilim insanları tarafından benimsenmiş teoridir. Onu da buraya almakta fayda var, zira bana göre gerçek olan budur.


Hastalık % 80 olarak çevresel koşulların bozulması, vücutta ve hücrelerde toksin birikimleri, bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi ve ardından da gerçek patojenlerin (bakteri, parazit, mantar, vs.) yaptıkları etki ve dolaylı patojenin (virüs ama gerçekte hücrelerin çöp tenekesi olan veziküllerin vücut dışına atılamayıp hücresel artıkların ve genetik artıkların yeniden hücreye karışması) yaptığı etki dolayısıyla meydana gelir. Eğer ki çevresel koşullar olumlu olursa ve bağışıklık sistemi de düzgün çalışıyorsa insan kolay beri hasta olmaz. Eski zamanlarda bazı insanlar neredeyse ömürleri boyunca hiç hastalık yüzü görmemiştir.


Modern Tıbbın yöntemleri ve ilaçları faydasızdır. Bunların temel 2 özelliği vardır: Bir takım kimyasalların vücutta salgılanmasını önlemek (inhibitör) ve ağrı kesici olması. Günde 2 veya 3 kere periyodik ve düzenli ilaç alımı, aşı programlarına katılım ve periyodik düzenli muayeneye gitme ana esastır. Ancak Çevresel Faktörler Teorisine inananlar böyle şeylerin anlamsız ve gereksiz olduğunu düşünür. Doğal şifa yöntemlerinin daha çok işe yaradığı kanaatindedir.87 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page