top of page

Schumann Rezonansı

Dünyanın üzerinde hiçbir canlı aktivitesi ve kozmik elektromanyetik etki olmaksızın Schumann Rezonansı 7.83 Hz. Duygular, düşünceler ve hareketler olmaksızın sağlıklı insanın frekansı 8-11 Hz arasıdır. Nirvana denilen "Aydınlanmış İnsan" frekansı 700 Hz'e kadar çıkar. "Duygusal Frekanslar" diye araştırırsanız görürsünüz. Dünyanın sağlıklı işleyişi için 20-25 Hz gibi rakamlar arasında kalması gerekmektedir. Bundan fazlası "güçlü tireşim" ortamı, daha azı ise "yavaşlaması ve sağlıksızlaşması" demektir. 7.83 Hz aslında Dünya üzerindeki canlılar için yeterli bir frekans değildir. Ancak 20-25 Hz arasılığının üzerindeki Schumann Rezonansı da kozmik enerji yoğunlaşmasına, Manyetosferin güçsüzleşmesine, Dünyanın kendi etrafında dönerken meydana gelen savrulmanın artmasına, radyoaktif ışımaların Dünyaya daha fazla inmesine, insan sağlığının bozulmasına sebep olmaktadır.


Küreselciler Schumann Rezonansının da bozmak için teknolojik çalışmalar yapacaklarını duyurdular. Onların içindeki bir grup insan "Tanrıyı kıyamete zorlamak" adına çalışıyor. Ortadoğu'daki birçok ülkede, ABD'de, İngiltere'de, Japonya'da satanist ayinler yaptılar. Ley Enerji Düğümlerini çözmeye ve karanlık güçleri (cinler, şeytanlar, lanetli ruhlar) Dünyaya getirmeye uğraşıyorlar. Onların fantezileri ve açıklamaları bu yönde.


Maalesef ne Hristiyanlar ve ne de Müslümanlar onlara karşı iradeli bir duruş sergileyemedi. Onlar hem kendilerinden yana olanları ve hem de karşı olanları istedikleri şekilde yönlendirebiliyorlar. İnsan Mühendisliği, Toplum Mühendisliği, Algı Yönetimi, Ters Psikolojik Yöntemler, Propaganda Yönetimi, Kontrollü Muhalefet gibi projeler sürdürüyorlar. Onlara karşı olanlar bile onların ekmeğine yağ sürüyor.---------


Schumann Resonance


The Schumann Resonance is 7.83 Hz without any living activity and cosmic electromagnetic effects on Earth. The frequency of a healthy person, without feelings, thoughts and actions, is between 8-11 Hz. The "Enlightened Man" frequency called Nirvana goes up to 700 Hz. If you search for "Emotional Frequencies" you will see it. For the healthy functioning of the world, it must remain between numbers such as 20-25 Hz. More than that means "strong vibration" environment, less is "slowing down and getting unhealthy". 7.83 Hz is actually not a sufficient frequency for living things on Earth. However, Schumann Resonance above the range of 20-25 Hz also causes cosmic energy concentration, weakening of the magnetosphere, increasing the sway that occurs while the Earth is rotating around itself, more radioactive radiations descending to the Earth, and deteriorating human health.


Globalists announced that they would do technological studies to disrupt the Schumann Resonance. A group of people among them are working to "force God to doomsday". They performed satanic rites in many countries in the Middle East, in the USA, England and Japan. They are trying to untie the Ley Energy Nodes and bring dark forces (jinns, demons, cursed spirits) to Earth. Their fantasies and explanations are in this direction.


Unfortunately, neither Christians nor Muslims could take a strong willed stance against them. They can direct both those who are for them and those who are against them as they wish. They carry on projects such as Human Engineering, Social Engineering, Perception Management, Reverse Psychological Methods, Propaganda Management, and Controlled Opposition. Even those who are against them play into their hands.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Derdiniz ne kardeşim sizin? Bu fiyatlar niye böyle?

Kayseri’de üretilen ve Gürcistan’da yaklaşık 360 TL satılan ürünün Türkiye’de 600 TL’ye satılması tartışma konusu oldu. Bazı şeylerin fiyatı 1 yılda 10 kat arttı. 2004-2005 gibi domates 20-25 kuruştu,

Σχόλια

Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 αστέρια.
Δεν υπάρχουν ακόμη βαθμολογίες

Προσθέστε μια βαθμολογία
bottom of page