top of page

Semboller / SymbolsGeronimo. Apache. 1897. Fort Sill, Oklahoma. Photo by Ed Irwin. Source - Denver Public Library.


Türklerden köken alan ve Nibiru'nun sembolü olan "çift boynuz" sembolünün kızılderililere yansıması.. Oğuz Kağan'ın kalpağında yuvarlak olarak şekillenen Nibiru, çift boznuz ise "geçmişin ve geleceğin hakimi" demek. Kut Almış peygamber hakan Zülkarneyn Oğuz Kağan.. "Çift boynuz" ve "çift boynuz+yuvarlak" sembolü birçok medeniyetine Türklerden geçmiştir. Zira kadim devirlerde ve hatta Anunnakiler zamanında dahi hakan olan Türk kağanları idi. Türkler gittikçe bozulduğu için onlardan güçleri gitti.Geronimo. Apache. 1897. Fort Sill, Oklahoma. Photo by Ed Irwin. Source - Denver Public Library.


The reflection of the "double horn" symbol, which originated from the Turks and is the symbol of Nibiru, to the Indians.. Nibiru, which is shaped as a round shape in the heart of Oguz Khan, and your double boznuz means "the judge of the past and the future". Blessed is the prophet hakan Dhul-Qarnayn Oghuz Khan.. The "double horn" and "double horn+round" symbol have passed from the Turks to many civilizations. Because in ancient times and even in the time of the Anunnaki, it was the Turkish khagans who were hakans. As the Turks became more and more degraded, their power went away from them.13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page