top of page

SİZE BİRAZCIK DOĞU TÜRKİSTAN'DAN BAHSEDEYİM

Türklerin anayurdu Anadolu ve Önasyadır ve atayurdu ise bugünkü Çin'in işgali altındaki topraklardır. Türklerin doğudaki merkezi güç devlet alanı atayurdudur. Oğuz Kağan bugünkü Doğu Karadeniz ve Gürcistan topraklarında doğup yetişmiş bir liderdir. Babası Karahan ile savaştıktan sonra yanındakilerle atayurduna gitmiştir. Hz.İbrahim (as) ile aynı devrin insanıdır. Oğuz Kağan Salur Türklerindendir ve MÖ 2200'lerde yaşamıştır.


1. "Uygur" ismi aslında millet ya da toplum adı değildir, Oğuz Kağan'ın kurduğu birliğin adıdır. Bugün "Uygur" adıyla anılan Türkler, Oğuz Kağan'ın emri üzerine kuzeyden güneye gelmiş Türklerdir.


2. Doğu Türkistan'da Uygurlar olduğu gibi Kazaklar, Moğollar, Kırgızlar gibi diğer Türk toplumları da bulunur.


3. Bilge Kağan sonrasında Uygurlar Mani İnancını kabul etmişlerdir. Bu inanç insanları uyuşukluğa iter, savaşmayı yasaklar, insanlara tembellik getirir. Mani İnancını sonrasında ise İslamiyet'e geçiş söz konusudur. Uygurlar Müslümandır.


4. Son 150 yıldır; önce Rusların ve sonra Çinlilerin işgalleri ile yüzyüze gelmişlerdir. İngilizlerin desteğini de alan Çinliler Uygurlara büyük zulümler yapmışlardır.


5. Eğer Rusların ve Çinlilerin soykırımları olmasaydı bugün Doğu Türkistan nüfusu 150 milyondan fazla olacaktı. Ancak şu anda 30 milyon kadar kalmışlardır. Kurtulabilenler ülkelerinden uzaklarda yaşıyorlar. Kurtulamayanlar ise soykırım kamplarında işkence görüyorlar.


6. Çinliler Uygur Türklerinden bir kısmını Çin'deki fabrikalara 50-60 dolar gibi paralara satmıştır. Kuru ekmek yiyerek neredeyse bütün gün çalıştırılmaktadırlar.


7. Çinlilern Uygur Türklerinin çocuklarını alıp Çinlilere vermektedirler ve hatta Uygur Türkü kadınları zorla Çinli erkeklerle evlendirmektedirler.


8. Çinliler Uygur Türkü kadınlara sistematik işkence ve tecavüz uygulamaktadır.


9. Çinliler Uygur Türklerinden öldürdüklerinin organlarını Avrupalı, Arap ve Amerikalı zenginlere satmaktadır.


10. Uygur Türkleri Türk Dünyası'ndan destek görmemektedir ve Müslüman Dünyası'ndan da görmemektedir. Filistinlilerden çok daha kötü durumda oldukları halde görmezden gelinmektedirler.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeni Başlayanlara Tavsiye

Hazırlıkçılığa yeni başlıyorsanız ve bilgi edinme konusunda hiçbir şey bilmiyorsanız küçük bir tavsiye verelim. Türkiye'de Yaşıyorsanız veya Türkiye İçin Hazırlık Yapacaksanız: Kurtuluş Rehberi kitabı

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page