top of page

Someting is coming..Bu, tam anlamıyla "karabasan". İyonosferde ve toprakta biriken iyon/ elektron yüklerini gösteren tablo. Kara olan yerler perişan durumda, mavi olan yerler azıcık daha iyi, kırmızı olanlar yerlere 3 gün içinde bir haller olacak. Antarktika'da kırmızı olan bölgede volkanlar var. Muhtemelen yeni patlamalar olacak. Japonya'da ve Kuzey Amerika kıtasında da öyle.. Ver coşkuyu DJ.. Canlansın parti.. Ateş bizi çağırıyor..


Nibiru Güneş'e, Jüpiter'e ve Dünya'ya veriyor coşkuyu. Bunca afeti küreselciler yapıyor sanıyorsanız Nuh'un kavmi gibi şaşkınsınız demektir. Kaptan Logar, Nibiru yaklaşıyor.. Dünyanın kalp atışı çok hızlı, taşikardi geçiriyor. Allah vere de o kalp durmasa..
This is literally "nightmare". Table showing the ion/electron charges accumulating in the ionosphere and soil. The black ones are in a miserable condition, the blue ones are a little better, the red ones will be in 3 days. There are volcanoes in the red zone in Antarctica. There will likely be new explosions. It's the same in Japan and the North American continent.. Give the enthusiasm DJ.. Let the party come alive.. The fire is calling us..


Nibiru to the Sun, Jupiter, and Earth exults. If you think that globalists are causing all these disasters, then you are as confused as Noah's people. Captain Logar, Nibiru is approaching... The world's heartbeat is too fast, it's tachycardia. God forbid that heart doesn't stop..
19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Birkaç metafizik konusuna açıklık

Birkaç konuya Tasavvuf ve Ledün ilmince açıklık getirmek isterim. Kafa karışıklığı olan çok fazla insan var. Bunlar bir de birbirlerini kışkırtıyorlar ve yalan yanlış bir sürü bilgi ortaya saçılıyor.

bottom of page