top of page

Türkler en temelde 2 sınıftır
Türkler temelde 2 sınıftır:


1. Asillerden gelenler: Allah bunları korudu ve koruyor. Çünkü bunlar "Kut Almış" yani "Allah'a bağlılığını sunmuş" Kağanların ve Hanların soyundan gelenlerdir. Dünyaya nizam getirebilecek tek güç bunlardır. Soyağaçları 2000 yıl öncesine kadar rahat götürülebilir. Özbek, Türkmen, Kazak, Moğol soyağaçları böyledir. Bunlar da 2 kısımdır:


a. Büyük Hanedanlıkların gölgesinde olanlar: Kun Bil Asil Hanedanlığı / Kurt Kan Asil Soyu ve Aşina Asil Hanedanlığı iki büyük hanedanlık yapısıdır. Bunlara "Merkezi Güç Hanedanlıkları" da denilir. Kun-Bil Hanedanlığı gölgesinde bugüne kadar 7000+ büyük sülale ve 15 milyondan fazla insan birleşebilmiştir. Aşina Hanedanlığı gölgesinde bugüne kadar 4000+ büyük sülale ve 6 milyondan fazla insan birleşebilmiştir. Aşina Hanedanlığı bütün sırlarını orta yere döktüğü ve Küreselcilerle çok fazla yakın olduğu için 2009 yılında soy kitabını kaybetmiştir ve sona erdirilmiştir. Hanedanlık mensupları insanlığın çekirdeğidir ve gerçek saf kandır.


b. Dünyaya dağılmış olanlar: Bunlar bilinç düzeyi olarak üst seviyededir ve kötülüğe karşı direnç gösterirler. Bunların çoğunun mikroplara karşı direnci de çok yüksektir.


2. Avamdan gelenler: Bunları kendilerini korumak için hiç gayret içinde değil, güç neredeyse oraya giderler. Bunlar türlü türlü huya sahiptir. Kağanların ve Hanların peşinden giderlerse özlerini korurlar, gitmezlerse kendi milletine ve değerlerine yabancı ve hatta düşman hale gelirler. Bunları kandırmak, aldatmak, kullanmak kolaydır. O yüzden Küreselcilerin emri altına girmekte hiçbir sakınca da görmezler. Hatta kendilerini çok üstün ve güçlü görenler vardır ki bunlar daha da zavallıdır.15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page